[About BASIS WEBserver Gateway | Search | Search Assist | Summary | Expand/VTOC Display | DownLoad | Prior Document/Prior Multi-DB Result | Top | Prior Page | Next Page | Bottom | Next Document/Next Multi-DB Result | Help]

Espediente zk.: 11\11\05\00\0008
Nivel 0 inic.: (Guztiak)
Ekimen mota: Erakunde adierazpena
Legealdia: 11
Sección: 11
Serie: 05
Subserie: 00
N. expediente: 0008
Izenburua: Emakumearen Nazioarteko Eguna dela eta
Alta iniciativa: 2017-03-13/
Alta eguna: 2017-03-13
Baja iniciativa: 2017-12-11/
Fecha de baja: 2017-12-11
Non tramitatu: 11\06\10\01\0001
Non tramitatu: XI. Leg. - Giza Eskubideen eta Berdintasunaren Batzordea
Legealdia: 11
Sección: 06
Serie: 10
Subserie: 01
N. expediente: 0001
Egoera: Itxita
Pendiente: 0
Adierazleak: mujer;igualdad hombre-mujer;violencia doméstica;igualdad de trato
Tramiteak: 2017-03-08/Erakunde adierazpena (S.Z. 2776)
Fecha trámite: 2017-03-08
Desc. trámite.: Declaración institucional
Aldizkariak: 2017-03-17/20/1846/(A)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
Aldizkariak: DDW?W=boe_clave='11110500000820170317001846'
Aldizkari eguna: 2017-03-17
Núm. boletín: 20
Pág. boletín: 1846
Letra boletín: (A)
Batzordearen bilkurak: 2017-03-08/10/1/-
Batzordearen bilkurak: DDW?W=sco_clave='2017030810000001'
Batzorde-eguna: 2017-03-08
Cód. Comisión: 10
Nº asunto ses.: 1
Fecha actual.: 2017-12-11;2017-12-11;2017-12-12;2017-12-12;2017-12-13;2017-12-13;2017-12-14;2017-12-14;2017-12-16;2017-12-16


 [About BASIS WEBserver Gateway | Search | Search Assist | Summary | Expand/VTOC Display | DownLoad | Prior Document/Prior Multi-DB Result | Top | Prior Page | Next Page | Bottom | Next Document/Next Multi-DB Result | Help]