[About BASIS WEBserver Gateway | Search | Search Assist | Summary | Expand/VTOC Display | DownLoad | Prior Document/Prior Multi-DB Result | Top | Prior Page | Next Page | Bottom | Next Document/Next Multi-DB Result | Help]

Espediente zk.: 10\11\02\01\0837
Nivel 0 inic.: (Guztiak)
Ekimen mota: Legez besteko proposamena
Legealdia: 10
Sección: 11
Serie: 02
Subserie: 01
N. expediente: 0837
Izenburua: Aurrekontu-politika orekatu eta iraunkorra garatu ahal izateko baldintzei buruz
Alta iniciativa: 2015-10-09/
Alta eguna: 2015-10-09
Baja iniciativa: 2015-11-20/
Fecha de baja: 2015-11-20
Proposatzaileak: GP EH Bildu
Talde proposatzaileak: EH Bildu LT
Proposatzaileak: GP EH Bildu (EH Bildu LT)
Proposatzaileak: GP EH Bildu (EH Bildu LT)
Non tramitatu: 10\08\01\00\0001
Non tramitatu: Osoko bilkura
Legealdia: 10
Sección: 08
Serie: 01
Subserie: 00
N. expediente: 0001
Prozedurak: Ohizkoa
Egoera: Itxita
Pendiente: 0
Erabakia: Ezetsia
Aukerzpen-epea: 2015-10-27/Zuzenketak aurkezteko epea
Adierazleak: equilibrio presupuestario;política presupuestaria;revisión de la Constitución;deuda pública;déficit presupuestario;gasto presupuestario;ley orgánica;derogación;España;cohesión económica y social
Zuzenketen emaitzak: OSOKO BILKURA: ezetsiak 2
Tramiteak: 2015-10-09/Erroldan ekimena aurkeztea (S.Z. 32913);2015-10-13/Legebiltzarreko Mahaiak ekimena kalifikatzea;2015-10-13/Eusko Jaurlaritzari ekimena bidaltzea (I.Z. 22922);2015-10-27/Aurkeztutako zuzenketak: PV-ETP LT osoarekiko 1 (S.Z. 33366);2015-10-28/Aurkeztutako zuzenketak: Mistoa-UPyD LT osoarekiko 1 (S.Z. 33418);2015-11-03/Legebiltzarreko Mahaiak zuzenketak kalifikatzea;2015-11-18/Eusko Jaurlaritzari erabakia bidaltzea (I.Z. 23669)
Fecha trámite: 2015-10-09;2015-10-13;2015-10-13;2015-10-27;2015-10-28;2015-11-03;2015-11-18
Desc. trámite.: Presentación de la iniciativa en el Registro;Calificación de la iniciativa por la Mesa del Parlamento;Envío de la iniciativa al Gobierno Vasco;Enmiendas presentadas: GP PV-ETP a la totalidad 1;Enmiendas presentadas: GP Mixto-UPyD a la totalidad 1;Calificación de las enmiendas por la Mesa del Parlamento;Envío del acuerdo al Gobierno Vasco
Aldizkariak: 2015-10-16/143/27094/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.;2015-11-06/147/27696/(E)/Zuzenketa.;2015-11-20/149/28114/(R)/Ezetsitako edo erretiratutako testua.
Aldizkariak: DDW?W=boe_clave='10110201083720151016027094';DDW?W=boe_clave='10110201083720151106027696';DDW?W=boe_clave='10110201083720151120028114'
Aldizkari eguna: 2015-10-16;2015-11-06;2015-11-20
Núm. boletín: 143;147;149
Pág. boletín: 27094;27696;28114
Letra boletín: (P);(E);(R)
Botazioak: 2015-11-12 (Osoko bilkura)
Osoko bilkurak: 2015-11-12/146/4/-
Osoko bilkurak: DDW?W=spl_clave='20151112146000004'
Osoko bilk. eguna: 2015-11-12
Número Diario: 146
Nº asunto ses.: 4
Fecha actual.: 2015-11-11;2015-11-12;2015-11-14;2015-11-18;2015-11-19;2015-11-21;2016-11-28;2016-11-28;2016-11-28;2016-11-28


 [About BASIS WEBserver Gateway | Search | Search Assist | Summary | Expand/VTOC Display | DownLoad | Prior Document/Prior Multi-DB Result | Top | Prior Page | Next Page | Bottom | Next Document/Next Multi-DB Result | Help]