[About BASIS WEBserver Gateway | Search | Search Assist | Summary | Expand/VTOC Display | DownLoad | Prior Document/Prior Multi-DB Result | Top | Prior Page | Next Page | Bottom | Next Document/Next Multi-DB Result | Help]

Espediente zk.: 10\09\01\00\0012
Nivel 0 inic.: (Guztiak)
Nivel 2 inic.: Lege-proiektua
Ekimen mota: Lege-proiektua
Legealdia: 10
Sección: 09
Serie: 01
Subserie: 00
N. expediente: 0012
Izenburua: Euskadiko hirugarren gizarte-sektoreari buruz
Alta iniciativa: 2015-03-02/
Alta eguna: 2015-03-02
Baja iniciativa: 2016-10-10/
Fecha de baja: 2016-10-10
Proposatzaileak: Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritza
Proposatzaileak: Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritza
Proposatzaileak: Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritza
Non tramitatu: 10\06\08\01\0001
Non tramitatu: X. Leg. - Enplegu, Gizarte Politika eta Etxebizitza Batzordea
Legealdia: 10
Sección: 06
Serie: 08
Subserie: 01
N. expediente: 0001
Prozedurak: Ohizkoa
Egoera: Itxita
Pendiente: 0
Txostengileak: Barrio Baroja, Carmelo (GP PV-ETP);Sarasua Díaz, Txaro (GP SV-ES);Arrondo Aldasoro, Belén (GP EH Bildu);Aiartza Zallo, Jon (GP EA-NV)
Ponentziaren bilkurak: 2016-02-16/-;2016-02-23/-;2016-03-08/-;2016-03-15/-;2016-04-05/-
Ponentzia eguna: 2016-02-16;2016-02-23;2016-03-08;2016-03-15;2016-04-05
Com. R. Ponen.: -;-;-;-;-
Aukerzpen-epea: 2015-03-17/Agerraldiak eskatzeko epea;2015-10-19/Zuzenketak aurkezteko epea;2015-11-09/Zuzenketak aurkezteko epearen luzapena;2015-11-30/Zuzenketak aurkezteko epearen luzapena;2015-12-22/Zuzenketak aurkezteko epearen luzapena
Adierazleak: voluntariado social;trabajo social;asistencia social;política social;participación social;sociedad sin fines de lucro;integración social
Zuzenketen emaitzak: BATZORDEA: onartuak 38, ezetsiak 43, erretiratuak 25, teknikoak 2, erdibidekoak 33
OSOKO BILKURA: ezetsiak 38
Erdib./tek. zuzenketak: 2016.04.26/2;2016.04.26/33
Erdib./tek. zuzenketak: -;-
F. enm. trans.: 2016-04-26;2016-04-26
T. enm. transacc.: C;C
Tramiteak: 2015-02-27/Erroldan ekimena aurkeztea (S.Z. 27804);2015-03-03/Legebiltzarreko Mahaiak ekimena kalifikatzea;2015-03-12/Zuzenketak aurkezteko epe luzapenaren eskaera (S.Z. 28334);2015-03-17/Legebitzar Taldeek idazkiak aurkeztea (S.Z. 28502);2015-03-17/Legebitzar Taldeek idazkiak aurkeztea (S.Z. 28514);2015-03-17/Legebitzar Taldeek idazkiak aurkeztea (S.Z. 28535);2015-09-18/Batzordean jasotako dokumentazioa (S.Z. 32225);2015-09-28/Zuzenketak aurkezteko epe luzapenaren eskaera (S.Z. 32432);2015-09-30/Zuzenketak aurkezteko epe-luzapena bidaltzea (I.Z. 22633);2015-10-20/Beste idazki osagarri batzuen aurkezpena (S.Z. 33121);2015-10-27/Zuzenketak aurkezteko epe luzapenaren eskaera (S.Z. 33390);2015-11-05/Zuzenketak aurkezteko epe-luzapena bidaltzea (I.Z. 23397);2015-11-23/Zuzenketak aurkezteko epe luzapenaren eskaera (S.Z. 34197);2015-11-26/Zuzenketak aurkezteko epe-luzapena bidaltzea (I.Z. 23841);2015-12-22/Aurkeztutako zuzenketak: EH Bildu LT artikulatuarekiko 29, zioen zalpenarekiko 1 (S.Z. 34905);2015-12-23/Aurkeztutako zuzenketak: PV-ETP LT artikulatuarekiko 50 (S.Z. 34917);2015-12-23/Aurkeztutako zuzenketak: SV-ES LT artikulatuarekiko 28, zioen zalpenarekiko 7 (S.Z. 34923);2015-12-23/Aurkeztutako zuzenketak: Mistoa-UPyD LT artikulatuarekiko 24 (S.Z. 34930);2016-01-12/Legebiltzarreko Mahaiak zuzenketak kalifikatzea;2016-02-09/Ponentziaren osaera -Ordezkoak: Blanco de Angulo, Eva (EH Bildu LT)- Arregi Romarate, Amaia (EA-NV LT)-;2016-04-05/Ponentziaren txostena;2016-04-26/Mantendutako zuzenketak: EA-NV LT boto partikularrak 4 (S.Z. 37760);2016-04-26/Mantendutako zuzenketak: EH Bildu LT artikulatuarekiko 9 (S.Z. 37763);2016-04-27/Mantendutako zuzenketak: Mistoa-UPyD LT artikulatuarekiko 9 (S.Z. 37774);2016-04-27/Mantendutako zuzenketak: SV-ES LT boto partikularrak 1 (S.Z. 37775);2016-04-27/Mantendutako zuzenketak: PV-ETP LT artikulatuarekiko 20 (S.Z. 37809);2016-05-03/Legebiltzarreko Lehendakariari irizpena, gordetako zuzenketak eta botu partikularrak bidaltzea;2016-05-13/Eusko Jaurlaritzari ziurtagiria bidaltzea (I.Z. 26713)
Fecha trámite: 2015-02-27;2015-03-03;2015-03-12;2015-03-17;2015-03-17;2015-03-17;2015-09-18;2015-09-28;2015-09-30;2015-10-20;2015-10-27;2015-11-05;2015-11-23;2015-11-26;2015-12-22;2015-12-23;2015-12-23;2015-12-23;2016-01-12;2016-02-09;2016-04-05;2016-04-26;2016-04-26;2016-04-27;2016-04-27;2016-04-27;2016-05-03;2016-05-13
Desc. trámite.: Presentación de la iniciativa en el Registro;Calificación de la iniciativa por la Mesa del Parlamento;Solicitud de ampliación de plazo de presentación de enmiendas;Presentación de escritos por parte de los Grupos Parlamentarios;Presentación de escritos por parte de los Grupos Parlamentarios;Presentación de escritos por parte de los Grupos Parlamentarios;Documentación entregada en comisión;Solicitud de ampliación de plazo de presentación de enmiendas;Envío de la ampliación del plazo de presentación de enmiendas;Presentación de otros escritos complementarios;Solicitud de ampliación de plazo de presentación de enmiendas;Envío de la ampliación del plazo de presentación de enmiendas;Solicitud de ampliación de plazo de presentación de enmiendas;Envío de la ampliación del plazo de presentación de enmiendas;Enmiendas presentadas: GP EH Bildu al articulado 29, a la exposición de motivos 1;Enmiendas presentadas: GP PV-ETP al articulado 50;Enmiendas presentadas: GP SV-ES al articulado 28, a la exposición de motivos 7;Enmiendas presentadas: GP Mixto-UPyD al articulado 24;Calificación de las enmiendas por la Mesa del Parlamento;Constitución de la Ponencia -Suplentes: Blanco de Angulo, Eva (GP EH Bildu)- Arregi Romarate, Amaia (GP EA-NV LT)-;Informe de la Ponencia;Enmiendas reservadas: GP EA-NV votos particulares 4;Enmiendas reservadas: GP EH Bildu al articulado 9;Enmiendas reservadas: GP Mixto-UPyD al articulado 9;Enmiendas reservadas: GP SV-ES votos particulares 1;Enmiendas reservadas: GP PV-ETP al articulado 20;Envío al Presidente del Parlamento del Dictamen, enmiendas reservadas y votos particulares;Envío de la certificación al Gobierno Vasco
Aldizkariak: 2015-03-06/116/21976/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.;2015-08-28/137/26117/(T)/Comparecencia.;2015-08-28/137/26117/(T)/Comparecencia.;2015-08-28/137/26118/(T)/Comparecencia.;2015-09-25/140/26680/(T)/Zuzenketak aurkezteko epea.;2015-10-02/141/26766/(T)/Zuzenketak aurkezteko epea luzatzea.;2015-11-06/147/27683/(T)/Zuzenketak aurkezteko epea luzatzea.;2015-11-27/150/28227/(T)/Zuzenketak aurkezteko epea luzatzea.;2016-01-22/155/29563/(E)/Zuzenketa.;2016-05-06/171/33315/(I)/Ponentziaren txostena.;2016-05-06/171/33345/(D)/Batzordearen irizpena.;2016-05-20/173/33703/(A)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
Aldizkariak: DDW?W=boe_clave='10090100001220150306021976';DDW?W=boe_clave='10090100001220150828026117';DDW?W=boe_clave='10090100001220150828026117';DDW?W=boe_clave='10090100001220150828026118';DDW?W=boe_clave='10090100001220150925026680';DDW?W=boe_clave='10090100001220151002026766';DDW?W=boe_clave='10090100001220151106027683';DDW?W=boe_clave='10090100001220151127028227';DDW?W=boe_clave='10090100001220160122029563';DDW?W=boe_clave='10090100001220160506033315';DDW?W=boe_clave='10090100001220160506033345';DDW?W=boe_clave='10090100001220160520033703'
Aldizkari eguna: 2015-03-06;2015-08-28;2015-08-28;2015-08-28;2015-09-25;2015-10-02;2015-11-06;2015-11-27;2016-01-22;2016-05-06;2016-05-06;2016-05-20
Núm. boletín: 116;137;137;137;140;141;147;150;155;171;171;173
Pág. boletín: 21976;26117;26117;26118;26680;26766;27683;28227;29563;33315;33345;33703
Letra boletín: (P);(T);(T);(T);(T);(T);(T);(T);(E);(I);(D);(A)
E.H.A.O. argitalpena: 2016-05-19/94/2096;2016-05-23/96/2150/Correcc
F.bol. País V.: 2016-05-19;2016-05-23
N.bol. País V.: 94/2096;96/2150/Correcc
Legea: 6/2016 Legea, maiatzaren 12koa, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzkoa
Legea: 6/2016 Legea, maiatzaren 12koa, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzkoa
Legea: 6/2016 Legea, maiatzaren 12koa, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzkoa
Número de Ley: 2016006L
Batzordearen bilkurak: 2015-09-17/08/2/Sareen Sarea, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko Sarearen eta Euskadiko elkarrizketa zibileko mahiaren ordezkariak agertu dira;2015-09-17/08/3/Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua agertu da bere saileko lankideak lagun dituela.;2015-09-18/08/1/Elkartean, Euskal Autonomia Erkidegoko Gutxitasun Fisikoa eta/edo Organikoa duten Pertsonen Konfederazio Koordinatzailearen ordezkariak agertu dira;2015-09-18/08/2/Ander Rodríguez Lejarza Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuko diputatu ohiak agertu da;2015-09-25/08/1/LAB sindikatuaren ordezkariak agertu dira;2015-09-25/08/2/Fernando Fantova Azcoaga gizarte-aholkularia agertu da;2016-02-09/08/3/Lantaldekideak izendatu dituzte.;2016-04-26/08/2/Batzordeak irizpena onetsi du
Batzordearen bilkurak: DDW?W=sco_clave='2015091708000002';DDW?W=sco_clave='2015091708000003';DDW?W=sco_clave='2015091808000001';DDW?W=sco_clave='2015091808000002';DDW?W=sco_clave='2015092508000001';DDW?W=sco_clave='2015092508000002';DDW?W=sco_clave='2016020908000003';DDW?W=sco_clave='2016042608000002'
Batzorde-eguna: 2015-09-17;2015-09-17;2015-09-18;2015-09-18;2015-09-25;2015-09-25;2016-02-09;2016-04-26
Cód. Comisión: 08;08;08;08;08;08;08;08
Nº asunto ses.: 2;3;1;2;1;2;3;2
Botazioak: 2016-05-12 (Osoko bilkura)
Osoko bilkurak: 2016-05-12/172/2/Eztabaida. 6/2016 Legea onetsi da
Osoko bilkurak: DDW?W=spl_clave='20160512172000002'
Osoko bilk. eguna: 2016-05-12
Número Diario: 172
Nº asunto ses.: 2
Oharrak: 6/2016 Legea, maiatzaren 12koa, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzkoa
Fecha actual.: 2016-05-28;2016-10-10;2016-10-11;2016-10-12;2016-10-13;2016-10-15;2016-11-28;2016-11-28;2016-11-28;2016-11-28


 [About BASIS WEBserver Gateway | Search | Search Assist | Summary | Expand/VTOC Display | DownLoad | Prior Document/Prior Multi-DB Result | Top | Prior Page | Next Page | Bottom | Next Document/Next Multi-DB Result | Help]