[About BASIS WEBserver Gateway | Search | Search Assist | Summary | Expand/VTOC Display | DownLoad | Prior Document/Prior Multi-DB Result | Top | Prior Page | Next Page | Bottom | Next Document/Next Multi-DB Result | Help]

[Zoom] Espediente zk.: 11\10\06\03\0333
Nivel 0 inic.: (Guztiak)
Nivel 2 inic.: Batzordeko agerraldia
Ekimen mota: Batzordeko agerraldia, batzordeak eskatuta
Legealdia: 11
Sección: 10
Serie: 06
Subserie: 03
N. expediente: 0333
Izenburua: "Eusko Jaurlaritzaren enpresa-nazioartekotzerako politikaren analisia" azterlanaren emaitzak aurkezteko
Alta iniciativa: 2018-02-06/
Alta eguna: 2018-02-06
Baja iniciativa: 2018-03-14/
Fecha de baja: 2018-03-14
Proposatzaileak: Euskadiko GGKEen Koordinakundea, Eragin Soziala eta Politikoa
Proposatzaileak: Euskadiko GGKEen Koordinakundea, Eragin Soziala eta Politikoa
Proposatzaileak: Euskadiko GGKEen Koordinakundea, Eragin Soziala eta Politikoa
Nori zuzendua: Europako Gaien eta Kanpo Harremanen Batzordea
Nori zuzendua: Europako Gaien eta Kanpo Harremanen Batzordea
Non tramitatu: 11\06\13\01\0001
Non tramitatu: XI. Leg. - Europako Gaien eta Kanpo Harremanen Batzordea
Legealdia: 11
Sección: 06
Serie: 13
Subserie: 01
N. expediente: 0001
Egoera: Itxita
Pendiente: 0
Adierazleak: política industrial;empresa;exportación;industria exportadora;globalización;mercado exterior;desarrollo sostenible
Tramiteak: 2018-01-24/Erroldan ekimena aurkeztea (S.Z. 8588)
Fecha trámite: 2018-01-24
Desc. trámite.: Presentación de la iniciativa en el Registro
Aldizkariak: 2018-03-09/69/9448/(P)/Izapidetzeko onartzea
Aldizkariak: DDW?W=boe_clave='11100603033320180309009448'
Aldizkari eguna: 2018-03-09
Núm. boletín: 69
Pág. boletín: 9448
Letra boletín: (P)
Batzordearen bilkurak: 2018-03-14/13/2/Euskadiko Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakundeko ordezkariek agertu dira. Liburu hau aurkeztu dute: Eusko Jaurlaritzaren enpresa-nazioartekotzerako politikaren analisia. Liburua Liburutegian utzi da.
Batzordearen bilkurak: DDW?W=sco_clave='2018031413000002'
Batzorde-eguna: 2018-03-14
Cód. Comisión: 13
Nº asunto ses.: 2
Oharrak: Etorburua: 11\19\13\00\0004 espedientea
Fecha actual.: 2018-03-13;2018-03-13;2018-03-14;2018-03-14;2018-03-15;2018-03-15;2018-03-16;2018-03-16;2018-03-17;2018-03-17


 [About BASIS WEBserver Gateway | Search | Search Assist | Summary | Expand/VTOC Display | DownLoad | Prior Document/Prior Multi-DB Result | Top | Prior Page | Next Page | Bottom | Next Document/Next Multi-DB Result | Help]