[About BASIS WEBserver Gateway | Search | Search Assist | Summary | Expand/VTOC Display | DownLoad | Prior Document/Prior Multi-DB Result | Top | Prior Page | Next Page | Bottom | Next Document/Next Multi-DB Result | Help]

Espediente zk.: 11\10\06\03\0108
Nivel 0 inic.: (Guztiak)
Nivel 2 inic.: Batzordeko agerraldia
Ekimen mota: Batzordeko agerraldia, batzordeak eskatuta
Legealdia: 11
Sección: 10
Serie: 06
Subserie: 03
N. expediente: 0108
Izenburua: Lanbideko erabiltzaileak identifikatzeko elementu gisa hatz-marka ezartzeko neurriari dagokionez etika eta segurtasun ikuspegia azaltzeko
Alta iniciativa: 2017-04-27/
Alta eguna: 2017-04-27
Baja iniciativa: 2017-07-03/
Fecha de baja: 2017-07-03
Proposatzaileak: Guanche Suárez, Tinixara
Talde proposatzaileak: EP LT
Proposatzaileak: Guanche Suárez, Tinixara (EP LT)
Proposatzaileak: Guanche Suárez, Tinixara (EP LT)
Nori zuzendua: LIFE, Filosofia eta Etika alorretako Ikerketa eta Esku hartzerako Laborategiak
Nori zuzendua: LIFE, Filosofia eta Etika alorretako Ikerketa eta Esku hartzerako Laborategiak
Non tramitatu: 11\06\10\01\0001
Non tramitatu: XI. Leg. - Giza Eskubideen eta Berdintasunaren Batzordea
Legealdia: 11
Sección: 06
Serie: 10
Subserie: 01
N. expediente: 0001
Egoera: Itxita
Pendiente: 0
Adierazleak: garantía de la renta;prestación social;política social;organismos autónomos;control administrativo;gestión;fraude;ética
Tramiteak: 2017-04-26/Erroldan ekimena aurkeztea (S.Z. 3808)
Fecha trámite: 2017-04-26
Desc. trámite.: Presentación de la iniciativa en el Registro
Aldizkariak: 2017-06-30/35/4208/(A)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
Aldizkariak: DDW?W=boe_clave='11100603010820170630004208'
Aldizkari eguna: 2017-06-30
Núm. boletín: 35
Pág. boletín: 4208
Letra boletín: (A)
Batzordearen bilkurak: 2017-06-28/10/2/LIFE Filosofia eta Etika alorretako Ikerketa eta Esku hartzerako Laborategiaren ordezkariek agerraldia egin dute
Batzordearen bilkurak: DDW?W=sco_clave='2017062810000002'
Batzorde-eguna: 2017-06-28
Cód. Comisión: 10
Nº asunto ses.: 2
Fecha actual.: 2017-07-03;2017-07-03;2017-07-04;2017-07-04;2017-07-05;2017-07-05;2017-07-06;2017-07-06;2017-07-08;2017-07-08


 [About BASIS WEBserver Gateway | Search | Search Assist | Summary | Expand/VTOC Display | DownLoad | Prior Document/Prior Multi-DB Result | Top | Prior Page | Next Page | Bottom | Next Document/Next Multi-DB Result | Help]