Ekimenaren motaEkimenaren guztira
Autonomia Estatutua eraberritzeko proposamenak 0
Lege-proiektuak 6
Aurrekontuen lege-proiektuak 0
Lege-proposamenak 17
Foru-erakundeek aurkeztutako lege-proposamenak 0
Herritarrek aurkeztutako lege-proposamenak 1
Araudia 0
Foru arauaren egitasmoak 32
Foru arauaren proposamenak 5
Legegintza-dekretuak 0
Konfiantza-arazoa 0
Legez besteko proposamenak 86
Ebazpen-proposamenak 5
Interpelazioak 5
Interpelazioen ondorioz aurkeztutako mozioak 16
Gaitzespen-mozioa 0
Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galderak 11
Batzordean ahoz erantzuteko galderak 1
Idatziz erantzuteko galderak 68
Erakunde adierazpenak 0
Jaurlaritzaren komunikazioak, dokumentuak eta planak 3
Osoko bilkurako agerraldiak, norberak eskatuta 0
Osoko bilkurako agerraldiak, legebiltzar-taldeek eskatuta 0
Batzordeko agerraldiak, legebiltzar-taldeak eskatuta 0
Batzordeko agerraldiak, norberak eskatuta 12
Batzordeko agerraldiak, batzordeak eskatuta 91
Ikerketa batzordeak 2
Hitzarmenak 2
Dokumentazio-eskeak (51. artikuluaren babespean) 0
Dokumentazio-eskeak (11. artikuluaren babespean) 67
Arartekoaren urteko txostena 1
Arartekoaren txosten bereziak 0
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Ohoiko txostenak 9
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Txosten bereziak 0
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Urteko txostena (Oroitidazkia) 0
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Urteko lan-programa 2
Gorte Nagusietan aurkeztutako ekimenak 0
Drogen menpekotasunei buruzko plana 0
Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola 4
Izendapenak 10
Antolaketa eta Giza Baliabideak 4
Legebiltzar ihardute sailen erabaki komunikazioak 5