Ekimenaren motaEkimenaren guztira
Autonomia Estatutua eraberritzeko proposamenak 0
Lege-proiektuak 8
Aurrekontuen lege-proiektuak 1
Lege-proposamenak 21
Foru-erakundeek aurkeztutako lege-proposamenak 0
Herritarrek aurkeztutako lege-proposamenak 1
Araudia 0
Foru arauaren egitasmoak 45
Foru arauaren proposamenak 6
Legegintza-dekretuak 0
Konfiantza-arazoa 0
Legez besteko proposamenak 84
Ebazpen-proposamenak 4
Interpelazioak 6
Interpelazioen ondorioz aurkeztutako mozioak 14
Gaitzespen-mozioa 0
Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galderak 24
Batzordean ahoz erantzuteko galderak 1
Idatziz erantzuteko galderak 23
Erakunde adierazpenak 0
Jaurlaritzaren komunikazioak, dokumentuak eta planak 2
Osoko bilkurako agerraldiak, norberak eskatuta 0
Osoko bilkurako agerraldiak, legebiltzar-taldeek eskatuta 0
Batzordeko agerraldiak, legebiltzar-taldeak eskatuta 0
Batzordeko agerraldiak, norberak eskatuta 8
Batzordeko agerraldiak, batzordeak eskatuta 93
Ikerketa batzordeak 1
Hitzarmenak 1
Dokumentazio-eskeak (51. artikuluaren babespean) 0
Dokumentazio-eskeak (11. artikuluaren babespean) 74
Arartekoaren urteko txostena 0
Arartekoaren txosten bereziak 0
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Ohoiko txostenak 6
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Txosten bereziak 0
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Urteko txostena (Oroitidazkia) 0
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Urteko lan-programa 3
Gorte Nagusietan aurkeztutako ekimenak 1
Drogen menpekotasunei buruzko plana 0
Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola 2
Izendapenak 13
Antolaketa eta Giza Baliabideak 4
Legebiltzar ihardute sailen erabaki komunikazioak 5