Ekimenaren motaEkimenaren guztira
Autonomia Estatutua eraberritzeko proposamenak 0
Lege-proiektuak 0
Aurrekontuen lege-proiektuak 0
Lege-proposamenak 0
Foru-erakundeek aurkeztutako lege-proposamenak 0
Herritarrek aurkeztutako lege-proposamenak 0
Araudia 0
Foru arauaren egitasmoak 0
Foru arauaren proposamenak 0
Legegintza-dekretuak 0
Konfiantza-arazoa 0
Legez besteko proposamenak 1
Ebazpen-proposamenak 0
Interpelazioak 0
Interpelazioen ondorioz aurkeztutako mozioak 0
Gaitzespen-mozioa 0
Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galderak 0
Batzordean ahoz erantzuteko galderak 0
Idatziz erantzuteko galderak 4
Erakunde adierazpenak 1
Jaurlaritzaren komunikazioak, dokumentuak eta planak 0
Osoko bilkurako agerraldiak, norberak eskatuta 0
Osoko bilkurako agerraldiak, legebiltzar-taldeek eskatuta 1
Batzordeko agerraldiak, legebiltzar-taldeak eskatuta 0
Batzordeko agerraldiak, norberak eskatuta 1
Batzordeko agerraldiak, batzordeak eskatuta 0
Ikerketa batzordeak 0
Hitzarmenak 0
Dokumentazio-eskeak (51. artikuluaren babespean) 0
Dokumentazio-eskeak (11. artikuluaren babespean) 29
Arartekoaren urteko txostena 1
Arartekoaren txosten bereziak 0
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Ohoiko txostenak 0
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Txosten bereziak 0
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Urteko txostena (Oroitidazkia) 0
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Urteko lan-programa 0
Gorte Nagusietan aurkeztutako ekimenak 0
Drogen menpekotasunei buruzko plana 0
Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola 5
Izendapenak 1
Antolaketa eta Giza Baliabideak 4
Legebiltzar ihardute sailen erabaki komunikazioak 5