GaiaLegearen guztira
Administrazio publikoa 198
Lehen sektorea 18
Gizarte-politikak 59
Kultura eta kirola 38
Giza eskubideak 17
Ekonomia 148
Hezkuntza 28
Industria eta merkataritza 27
Instituzioak eta autogobernua 215
Justizia eta herrizaingoa 75
Ingurumena 27
Hedabideak 7
Lurraldearen antolamendua 19
Kanpo harremanak 8
Osasuna 17
Lana 61
Garraioa 13
Turismoa eta kontsumoa 12
Europar Batasuna 34
Etxebizitza 20