Aurkeztutako ekimenak

Villar Montero, Enrique argazkia
Villar Montero, Enrique

V. Legealdia

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

Idatziz erantzuteko galdera

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

 • ABERENAri emandako subentzio, kreditu eta abalei buruz informa dezan. (05\10\06\01\00073)
 • Birgasifikazio-planta bat Euskal Herrian jarri ahal izateari Industri Ministerioak uko egiten diolako berriei buruz informa dezan. (05\10\06\01\00076)

IV. Legealdia

Interpelazioa

 • Euskal Air-i buruz bere Sailak dituen asmoak ezagutzeko eta eztabaidatzeko. (04\10\04\01\00013)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Eusko Jaurlaritzako Lehendakariak erabiltzeko berebila erosteari buruz egina. (04\10\05\01\00036)

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

Idatziz erantzuteko galdera

 • Egoera zailean dauden enpresentzako Iharduera-egitamu berezia arautzen duen 1991.eko azaroaren 19ko 628/1991 Dekretuaren garapen eta betetzeari buruz egina. (04\10\05\03\00137)
 • Lehen Lehendakariordetza eta Ekonomi Gaietarako Lehendakariordetzaren eta Industria eta Energia Sailaren aholkularitza, toxsten eta azterlan-gastuei buruz egina. (04\10\05\03\00143)
 • Azken hileotan izandako euriengatik lusagar-alorrean jasandako galerei buruz egina. (04\10\05\03\00148)

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

 • Japoira egindako bidaiari eta Jaurlaritzak aurrikusita dituen antzeko arioei buruz. (04\10\06\01\00027)
 • 1992.eko martxoaren 17an Madrilen egin zen "industriari buruzko goi-bilera" izenekoaz argipideak emateko. (04\10\06\01\00068)
 • Acenor burdingintzari buruzko negoziaketa-aldiaren garapen eta egungo egoeraren berri eman dezan. (04\10\06\01\00082)
 • Llodio, Larrondo eta Hernaniko lantegietara ez ordaintzeagatik gasik ez emateari buruz argipidea emateko. (04\10\06\01\00089)
 • Auto ofizialen erabilerari buruz Eusko Jaurlaritzak dituen irizpideei buruzko argibideak eman ditzan. (04\10\06\01\00198)
 • Sail horrek legegintzaldi honetan zehar egindako bidaiei buruzko argibideak emateko. (04\10\06\01\00215)
 • Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren 3-R eta Garapen planei buruzko txostenean esaten denari buruzko azalpenak egin ditzan. (04\10\06\01\00254)

Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina

 • 1991.eko abenduko "Industri Politika. 1991-1995 urteetako Ihardunerako Esparru Nagusia"ri buruz. (04\10\07\02\00147)
 • Ezarpen edo egitura azterketak -merkataritzakoak, eraberritzekoak nahiz berriak ezartzekoak- burutzeko, lan-elkarte eta tamaina ertain eta handiko saltokiei emandako dirulaguntzez, eta 1993ko urtealdirako oharteman direnez, horien baltzu-izena, kokapena eta zenbatekoak azalduz. (04\10\07\02\00155)
 • Euskal banko Publikoak, kutxa-koefizienteak eskualdaturik zein eskualdatzeke, lukeen legezkotasun eta bideragarritasunaz Eusko Jaurlaritzak bere esku dauzkan txoaten guztiak bidaltzeari buruz. (04\10\07\02\00204)
 • Zailtasunak dituzten Industri Enpresei zuzentzen zaien Ohiz Kanpoko Ihardutze Planari buruzko Dekretuaz. (04\10\07\02\00205)