Aurkeztutako ekimenak

Quiroga Cia, Arantza argazkia
Quiroga Cia, Arantza
Titulazioa :
Zuzenbidean lizentziatua. IESEaren Administrazio Kontseiluetako Emakumeak Programa
Hizkuntzak :
Gaztelera; euskera erdi mailakoa; ingelesa erdi mailakoa

X. Legealdia

Interpelazioa

 • Bake eta Bizikidetzarako Idazkaritza berria sortzeari buruz (10\10\04\01\00011)
 • Lehendakariaren bake eta bizikidetzarako planaren aurkezpenean jasotako Ertzaintzaren bizikidetzarekiko eta giza eskubideekiko konpromiso sozialari buruz (10\10\04\01\00079)
 • Terrorismoaren biktimekiko konpromiso etengabean eta indarkeria helburu politikoekin erabiltzen dutenen aurkako gizarte-gaitzespen argi eta garbian liderra izateari buruz (10\10\04\01\00112)
 • Euskadiko ekintzailetzari buruz (10\10\04\01\00234)
 • Jaiotzei eta lan- eta familia-bizitza uztartzeari babesa emateko politikei buruz (10\10\04\01\00238)
 • Familiei laguntzeko politikei buruz (10\10\04\01\00270)
 • Abiapuntu eta topagunea izango den "Askatasuna eta bizikidetza" izeneko lantalde berri baten lidergoari heltzeari buruz (10\10\04\01\00319)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Euskal sektore publikoko behin-behineko langileei finikitatutako kontratuei buruzko legebiltzar-aginduari buruz (10\10\05\01\00033)
 • Krisi ekonomikoak Euskadin izandako eraginari buruz (10\10\05\01\00115)
 • Gobernantza eraginkor baterako itun eta adostasuneko politikei buruz (10\10\05\01\00128)
 • EAJko kide batzuek euskal itunari eta kupoari buruz egindako adierazpenen gainean (10\10\05\01\00165)
 • Eusko Jaurlaritzaren zorrari buruz (10\10\05\01\00184)
 • Bere produkzioa Euskaditik kanpora eramango duen Tubacexen akzioak erostearen eta Euskadirako industria-politika baten bateragarritasunari buruz (10\10\05\01\00200)
 • Eusko Jaurlaritzak euskal ekonomia bizkortzeko eta konfiantza sortzeko egiten duen lanari buruz (10\10\05\01\00219)
 • Gure ehun industriala bultzatzeko eta mantentzeko Eusko Jaurlaritzak daukan pasibitateari buruz (10\10\05\01\00237)
 • Bakerako eta Bizikidetzarako Lantaldearen baliotasunari buruz (10\10\05\01\00263)
 • Proposatu den autogobernu-lantaldeari buruz (10\10\05\01\00282)
 • 2014ko martxoko langabezia-datuei buruz (10\10\05\01\00332)
 • Estatuarekin sinatuko litzatekeen balizko akordio baten oinarriei buruz (10\10\05\01\00372)
 • Aurrekontu-egonkortasunari buruz (10\10\05\01\00503)
 • Lehendakariak Madrilen proposatutako euskal estatus berriari buruz (10\10\05\01\00523)
 • Etika eta Jokabide Kodeak bere helburuak betetzearen gainean (10\10\05\01\00547)
 • Lehendakariak duen euskal nazioaren proiektuari buruz (10\10\05\01\00566)
 • Euskal industrien ekoizpenaren eboluzioan izandako atzerakadari buruz (10\10\05\01\00589)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Euskadiko publizitate eta komunikazio instituzionaleko 2013ko planari buruz (10\10\05\03\00255)

Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina

 • Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionalaren gaineko Dekretuaren onespenaren inguruko espediente administratiboari buruz (10\10\07\02\00293)
 • Lehendakaritzaren egitura organikoa eta funtzionalaren gaineko Dekretuaren onespenaren inguruko espediente administratiboari buruz (10\10\07\02\00294)
 • Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionalaren gaineko Dekretuaren onespenaren inguruko espediente administratiboari buruz (10\10\07\02\00295)
 • Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionalaren gaineko Dekretuaren onespenaren inguruko espediente administratiboari buruz (10\10\07\02\00296)
 • Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionalaren gaineko Dekretuaren onespenaren inguruko espediente administratiboari buruz (10\10\07\02\00297)
 • Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua ente publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen Dekretua aldatzen duen Dekretua eta Ekonomia eta Ogasun Sailaren egitura eta egitekoak ezartzen dituen Dekretua aldatzen duen Dekretua onartzeko espediente administratiboari buruz (10\10\07\02\00298)
 • Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionalaren gaineko Dekretuaren onespenaren inguruko espediente administratiboari buruz (10\10\07\02\00300)
 • Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionalaren gaineko Dekretuaren onespenaren inguruko espediente administratiboari buruz (10\10\07\02\00301)
 • Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionalaren gaineko Dekretuaren onespenaren inguruko espediente administratiboari buruz (10\10\07\02\00302)
 • Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionalaren gaineko Dekretuaren onespenaren inguruko espediente administratiboari buruz (10\10\07\02\00303)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa

VIII. Legealdia

Interpelazioa

 • Etxebizitza babestuen iruzurraren aurkako borrokari buruz (08\10\04\01\00021)
 • 2006-2009 aldirako Etxebizitza Planari buruz (08\10\04\01\00093)
 • Hutsik dauden etxebizitzei kanon bat ezartzeko proposamenari buruz (08\10\04\01\00119)
 • Famialiako eta laneko bizitza uztartzeko neurriei buruz (08\10\04\01\00124)
 • Eusko Jaurlaritzak etxebizitzaren alorrean duen gizarte-politikari buruz (08\10\04\01\00184)
 • Eraikuntza arloak Euskal Autonomia Erkidegoan bizi duen krisiari buruz (08\10\04\01\00186)
 • Jaurlaritzaren etxebizitza-politikari buruz eta Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak Visesa (Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA) sozietatearen promozioetan atzemandako akats larriak konpontzeko hartu behar dituen neurriei buruz (08\10\04\01\00190)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Seme-alabak dituzten familientzako laguntzei buruz (08\10\05\01\00039)
 • Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak seme-alabak dituzten familientzako laguntzei buruz egin duen proposamenaz (08\10\05\01\00040)
 • Etxebizitza babestuari buruzko euskal legearen gainean (08\10\05\01\00097)
 • Alokairuko etxebizita sozialetarako zozketetan Euskadiko gazteen eta pertsona behartsuenen parte-hartzea bermatzeko neurriak hartzeari buruz (08\10\05\01\00098)
 • Etxebizitza babestuak ikuskatzeko zerbitzu publiko bat sortzeari buruz (08\10\05\01\00099)
 • Etxebizitza babestuen inguruko iruzurraren aurkako borrokan erakundeak elkarlanean aritzeari buruz (08\10\05\01\00100)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan haurrei eta nerabeei laguntza emateko zentroek izan behar dituzten baldintzei buruz (08\10\05\01\00101)
 • Gizarte-zerbitzuen gaineko etorkizuneko legeari buruz (08\10\05\01\00145)
 • Eskolara joaten diren adingabeen arretarako programei buruz (08\10\05\01\00275)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Nazioarteko adopziorako laguntza-erakundeei buruz (08\10\05\03\00488)
 • Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren bidaiei buruz (08\10\05\03\00489)
 • Donostiako etxebizitza babestuetako sustapen bati buruz (08\10\05\03\00490)
 • Nazioarteko Adopziorako Batzorde Teknikoari buruz (08\10\05\03\00536)
 • Nazioarteko Adopziorako Erakunde Laguntzaileen Erregistroari buruz (08\10\05\03\00537)
 • Nazioarteko adopziorako erakunde laguntzaileen betebeharrei buruz (08\10\05\03\00538)
 • Etxebizitza hutsei buruzko Bizigune programaz (08\10\05\03\00829)
 • Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sail arteko Batzordeari buruz (08\10\05\03\00830)
 • Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan zerbitzuak eman nahi dituzten erakunde pribatuak homologatzeari buruz (08\10\05\03\00831)
 • Estatistika eta azterketak egokitzeari buruz (08\10\05\03\00832)
 • Etxebizitza babestuak eraikitzeari buruz (08\10\05\03\00833)
 • Emakumeek kirol-jardueretan parte hartzea sustatzeari buruz (08\10\05\03\00924)
 • Publizitatea kontrolatzeko organoari buruz (08\10\05\03\00925)
 • Hirugarren adinekoentzako egoitzetako gizarte-zerbitzuek ematen duten elikadurari buruz (08\10\05\03\00926)
 • Zerbitzu soziokomunitarioei buruz (08\10\05\03\00927)
 • Enpresen gizarte-erantzukizunari buruz (08\10\05\03\00938)
 • Etxebizitza babestuen inguruko iruzurraren aurkako borrokari buruz (08\10\05\03\00939)
 • Enpresen erantzukizun sozialaren gainean osoko bilkurak hartutako erabakiaren 4. puntua betetzeari buruz (08\10\05\03\00984)
 • Familia eta lana uztartzearen gainean osoko bilkurak hartutako erabakia betetzeari buruz (08\10\05\03\00985)
 • Enpresen erantzukizun sozialaren gainean osoko bilkurak hartutako erabakiaren 5. puntua betetzeari buruz (08\10\05\03\00986)
 • Familiei laguntzeko legearen gainean osoko bilkurak hartutako erabakia betetzeari buruz (08\10\05\03\00987)
 • Oinarrizko errentaren eta gizarte-larrialdietarako laguntzen hartzaileei buruz (08\10\05\03\00990)
 • Hutsik dauden etxebizitzei buruz (08\10\05\03\01235)
 • Babespeko etxebizitzen eskatzaile-zerrendei buruz (08\10\05\03\01288)
 • Etxebiden izen emandako pertsonen datuak eguneratzeari buruz (08\10\05\03\01289)
 • Familia zaintzaileentzako programei buruz (08\10\05\03\01552)
 • Euskal Herriko Atentzio Soziosanitarioaren Garapenerako 2005-2008 aldirako Plan Estrategikoa Mendekotasun Legera egokitzeari buruz (08\10\05\03\01553)
 • Seme-Alabak dituzten Familiei Laguntzeko Erakundeen arteko II. Planari buruz (08\10\05\03\01554)
 • Gizarte-net erakunde arteko sarea garatu eta erabiltzeari buruz (08\10\05\03\01555)
 • Oinarrizko errenta eta gizarte-larrialdietarako laguntzak jasotzen dituztenen gaineko zenbait daturi buruz (08\10\05\03\01556)
 • Bakarrik dauden adin txikiko atzerritarrentzako ibilbide espezifikoei buruz (08\10\05\03\01557)
 • Seme-alabak dituzten familientzako laguntza ekonomikoei buruz (08\10\05\03\01666)
 • 2007an etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko jardun babesgarrietarako laguntzak finantzatzeko esleituriko kreditu jakinen zenbatekoen aldaketak onesteari buruz (08\10\05\03\01667)
 • Gipuzkoako lurraldeko trafiko-politikari buruz (08\10\05\03\01668)
 • Alokabide SAk kudeatzen dituen alokairuko etxebizitza babestuei buruz (08\10\05\03\01770)

Batzorde berak eskatutako agerraldia

 • Azalpenak emateko Euskadiko Etxebizitza Sozialen Erabiltzaileen Elkarteak aurkeztu dituen kexa eta erreklamazioen inguruko zenbait gairi buruz (08\10\06\03\00252)

Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina

 • Etxebizitza hutsei buruzko Bizigune Programaz (08\10\07\02\00056)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza hutsei buruzko azterketez (08\10\07\02\00245)
 • Babespeko etxebizitzen sustapenei buruz (08\10\07\02\00429)
 • Babespeko etxebizitzetako iruzurra borrokatze aldera erakunde batzuekin sinatutako akordio eta hitzarmenei buruz (08\10\07\02\00430)
 • Familia-bitartekaritzako lege-proiektuaren kasuan, Emakumearen Euskal Institutaren txostenari eta genero-eraginaren gaineko txostenari buruz (lege-proiektuarekin batera aurkeztu beharrekoak ziren) (08\10\07\02\00473)
 • Familia-bitartekoitzako lege-proiektuaren kasuan, Jaurlaritza Legearen 57.2 artikuluan xedatutako finantziazio-eranskinari buruz (lege-proiektuarekin batera aurkeztu beharrekoa zen) (08\10\07\02\00474)
 • Familia-bitartekotzako lege-proiektuaren kasuan, abokatuen eta psikologoen elkargoek eta Gizaberri gizarte-hezitzaileen elkargoak egindako alegazioei buruz (lege-proiektuarekin batera aurkeztu beharrekoak ziren) (08\10\07\02\00475)
 • Familia-bitartekotzako lege-proeiktuari dagokionez, Dokumentazio eta Ikerketa Zentroaren zirriborro teknikoari eta FOMED Prestakuntza Institutuaren txostenari buruz (lege-proiektuarekin batera aurkeztu beharrekoak ziren) (08\10\07\02\00476)
 • Familia-bitartekotzako lege-proiektuaren kasuan, Justizia Sailburutzak aurreproiektuaren zortzigarren testu-zirriborroaren gainean egindako txostenari buruz (lege-proiektuarekin batera aurkeztu beharrekoa zen) (08\10\07\02\00477)
 • Familia-bitartekotzari dagokionez Europar Batasunean dagoen dokumentazio juridikoari buruz (familia-bitartekotzako lege-proiektuarekin batera aurkeztu beharrekoa zen) (08\10\07\02\00478)
 • Familia-bitartekotzako lege-proiektuaren tramitazioan aurkeztutako alegazioei eta ekarpenei buruz eta horiek tramitazioan izan duten erantzunari buruz (lege-proiektuarekin batera aurkeztu beharrekoak ziren) (08\10\07\02\00479)
 • Familia-bitartekotzako lege-proiektuaren kasuan, erakunde eta entitate batzuek aurkeztutako alegazioak aintzat hartzeko edo ez hartzeko arrazoiak azaltzen dituzten lauki batzuei buruz (lege-proiektuarekin batera aurkeztu beharrekoak ziren) (08\10\07\02\00480)
 • Familia-bitartekoitzako lege-proeiktuari dagokionez, zenbait erakunde eta entitatek egindako alegazioak aintzat hartzeko edo ez hartzeko arrazoiak azaltzen dituzten zenbait laukiri buruz (lege-proiektuarekin batera aurkeztu beharrekoak ziren) (08\10\07\02\00481)
 • Mendekotasuna dutenen arretarako zerbitzuen finantzaketari buruz (08\10\07\02\00546)
 • Familiei laguntzeko lege-proiektua dela eta, proiektu horren inguruan egin diren eta Legebiltzarrera bidaliko ez diren txosten, azterlan, irizpen, alegazio eta dokumentuei buruz (08\10\07\02\00626)
 • N-I errepideko trafikoaren kudeaketari buruz (08\10\07\02\00639)
 • Alokabide, EA sozietate operadorearekin sinatutako lankidetza-hitzarmenari buruz (08\10\07\02\00640)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa

 • Etxebizitza babestuen inguruko iruzurraren kontrako borrokari buruz (08\11\03\00\00010)
 • Hutsik dauden etxebizitzei kanon bat ezartzeko proposamenari buruz (08\11\03\00\00045)
 • Famialiako eta laneko bizitza uztartzeko neurriei buruz (08\11\03\00\00049)
 • Eusko Jaurlaritzak etxebizitzaren alorrean duen gizarte-politikari buruz (08\11\03\00\00074)
 • Eraikuntza arloak Euskal Autonomia Erkidegoan bizi duen krisiari buruz (08\11\03\00\00075)
 • Jaurlaritzaren etxebizitza-politikari buruz eta Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak Visesa (Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA) sozietatearen promozioetan atzemandako akats larriak konpontzeko hartu behar dituen neurriei buruz (08\11\03\00\00076)

VII. Legealdia

Interpelazioa

 • Adingabeak babesteko lege-proiektuari buruz. (07\10\04\01\00066)
 • Hiru urtetik beherako haurrak dituzten familiei laguntzeko eta hiru urtetik beherako haurren arretarako zentroen sarea finkatzeko diru-laguntzak ematea dela eta. (07\10\04\01\00121)
 • Haurrak eta nerabeak zaindu eta babesteko lege-proiektuari buruz. (07\10\04\01\00189)
 • Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren publizitateari eta propaganda alderdikoiari buruz. (07\10\04\01\00229)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

Idatziz erantzuteko galdera

 • Etxebizitza libre erabiliak erosteko laguntzei buruz. (07\10\05\03\00286)
 • Landa-etxebizitzak birgaitzeko politikari buruz. (07\10\05\03\00287)
 • Lehentasunez esku hartu beharreko alderdi andeatuei buruz. (07\10\05\03\00288)
 • Visesa-ren 2000ko txostenari buruz. (07\10\05\03\00290)
 • Etxebizitza babestuei buruz. (07\10\05\03\00291)
 • EAEko Emakumeentzako Ekintza Positiboen III. Planari buruz. (07\10\05\03\00309)
 • Eusko Jaurlaritzako sailek Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea bete ez delako jarri dituzten zigorren kopuruaz eta bidean diren espedienteez. (07\10\05\03\00310)
 • Elbarriek Etxebizitza Zerbitzuan 2000 eta 2001 urteetan aurkeztu zituzten eskabideez. (07\10\05\03\00311)
 • Familia ugariek "Etxebide" Etxebizitza Zerbitzuan 2000 eta 2001 urteetan aurkeztutako eskabideen kopuruaz. (07\10\05\03\00312)
 • Guraso bakarreko familiek "Etxebide" Etxebizitza Zerbitzuan 2000 eta 2001 urteetan aurkeztutako eskabideen kopuruaz. (07\10\05\03\00313)
 • EAEko Emakumeentzako Ekintza Positiboen III. Planaren IIIA helburuari buruz. (07\10\05\03\00314)
 • Eusko Jaurlaritzak 1998. urtetik gaur arte lehentasunez esku hartu beharreko alderdi andeatu izendatu dituen gune andeatuen kopuruaz eta kokalekuaz. (07\10\05\03\00315)
 • EAEko Emakumeentzako Ekintza Positiboen III. Planaren 3.1.3.6. ekintzaren gainean. (07\10\05\03\00323)
 • EAEko Emakumeentzako Ekintza Positiboen III. Planaren 3.1.1.1. ekintzaren gainean. (07\10\05\03\00324)
 • EAEko Emakumeentzako Ekintza Positiboen III. Planaren 3.1.2.4. ekintzaren gainean (07\10\05\03\00325)
 • EAEko Emakumeentzako Ekintza Positiboen III. Planaren 3.1.3.3. ekintzari buruz. (07\10\05\03\00326)
 • Zumarragako etxebizitza babestuei buruz. (07\10\05\03\00327)
 • Donostian, 2001. urteko lehen seihilekoan, etxebizitza babestu berri batek metro karratuko izan duen prezioaz. (07\10\05\03\00328)
 • Bilbon, 2001. urteko lehen seihilekoan, alokairuak izan duen prezioaz. (07\10\05\03\00329)
 • Birgaitze babestuari buruz. (07\10\05\03\00363)
 • Eraikinak eraitsiz lekua berreskuratzeari buruz. (07\10\05\03\00364)
 • Birgaitze-sozietateei buruz. (07\10\05\03\00365)
 • EAEko Emakumeentzako Ekintza Positiboen III. Planaren 2000 eta 2001eko aurrekontua gauzatzeaz. (07\10\05\03\00366)
 • Etxebizitza babestuak kalifikatzeko sistemari buruz. (07\10\05\03\00367)
 • Birgaitze-jardueren arabera kalifikatutako etxebizitzak deskalifikatzeari buruz. (07\10\05\03\00368)
 • Birgaitzeko laguntzak koordinatzeari buruz. (07\10\05\03\00369)
 • Birgaitzeagatiko zerga-arintzeak koordinatzeari buruz. (07\10\05\03\00370)
 • Alokatzeko etxebizitzen prezioari buruz. (07\10\05\03\00395)
 • Dentsitate txikiko babes ofizialeko etxebizitzei buruz. (07\10\05\03\00396)
 • Etxebizitza babestuen sustapenen ezaugarriei buruz. (07\10\05\03\00397)
 • Etxebizitza sozialen salmenta kontrolatzeari buruz. (07\10\05\03\00398)
 • Babes ofizialeko etxebizitzen prezioari buruz. (07\10\05\03\00399)
 • Akeiko errausketa-instalazio eta zabortegiari buruz. (07\10\05\03\00434)
 • Etxebizitza babestuak eskualdatzeari buruz. (07\10\05\03\00435)
 • Babes ofizialeko etxebizitzen eskualdatzearen gaineko kontrolari buruz. (07\10\05\03\00436)
 • Babes ofizialeko etxebizitzen eskualdatzean gerta daitekeen iruzurraren aurka borrokatzeko neurriei buruz. (07\10\05\03\00437)
 • Cerrajera-2 urbanizazio-proiektuari buruz. (07\10\05\03\00438)
 • "Etxebide" Etxebizitza Bideratzeko II. Planari buruzko 1. ebazpenaz. (07\10\05\03\00468)
 • Etxebizitza Bideratzeko 2000-2003 Planari buruzko 18. ebazpenaz. (07\10\05\03\00469)
 • Etxebizitza Bideratzeko 2000-2003 Planari buruzko 12. ebazpenaz. (07\10\05\03\00470)
 • Kultura Sailak Bizkaiko Lurralde Historikoan 2000 eta 2001. urteetan egin dituen inbertsioen inguruan. (07\10\05\03\00471)
 • Kultura Sailak Gipuzkoako Lurralde Historikoan 2000 eta 2001. urteetan egin dituen inbertsioen inguruan. (07\10\05\03\00472)
 • Kultura Sailak Arabako Lurralde Historikoan 2000 eta 2001. urteetan egin dituen inbertsioen inguruan. (07\10\05\03\00473)
 • Antondegi izeneko Eusko Jaurlaritzaren babes ofizialeko etxebizitzen sustapenaren egoerari buruz. (07\10\05\03\00524)
 • Dentsitate txikiko babes ofizialeko etxebizitzei buruz. (07\10\05\03\00525)
 • Zenbait etxebizitza-sustapenen egungo egoerari buruz. (07\10\05\03\00526)
 • Gasteizko zenbait etxebizitza-sustapenen egungo egoerari buruz. (07\10\05\03\00527)
 • Donostiako zenbait etxebizitza-sustapenen egungo egoerari buruz. (07\10\05\03\00528)
 • Marrutxipi izeneko babes ofizialeko etxebizitzen sustapenaren egoerari buruz. (07\10\05\03\00529)
 • Iza izeneko Eusko Jaurlaritzaren babes ofizialeko etxebizitzen sustapenaren egoerari buruz. (07\10\05\03\00530)
 • Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak etxebizitzarik gabe geratutakoei beste etxe bat emateko EAEn egin dituen espedienteei buruz. (07\10\05\03\00556)
 • Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak etxea utzarazteko hasitako jardun judizialei buruz. (07\10\05\03\00557)
 • Urban-Barakaldo Plana gauzatzeari buruz. (07\10\05\03\00558)
 • Inmigrazio Zuzendaritzaren jardunaren gainean. (07\10\05\03\00576)
 • Abadiñoko Matienako Herri Ikastolako Guraso Elkarteari emandako zuzeneko diru-laguntzari buruz. (07\10\05\03\00577)
 • Eusko Jaurlaritzaren babes ofizialeko etxebizitzen sustapen itunduei buruz. (07\10\05\03\00579)
 • Alokatzeko etxebizitzak finantzatzeko politikari buruz. (07\10\05\03\00591)
 • Erabilitako etxebizitza libreak erosteko diru-laguntzei buruz. (07\10\05\03\00592)
 • Onura publikokotzat jotako euskal elkarteei buruz. (07\10\05\03\00616)
 • Nazioarteko adopziorako erakunde laguntzaileei buruz. (07\10\05\03\00640)
 • Nazioarteko adopziorako erakunde laguntzaile gisa gaitzeko eskabideei buruz. (07\10\05\03\00641)
 • Nazioarteko adopziorako erakunde laguntzaileen kontrolari eta ikuskapenari buruz. (07\10\05\03\00642)
 • Hiri-ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko diru-laguntzen aurrekontu-horniduraren inguruan. (07\10\05\03\00647)
 • Irisgarritasun-planak egiteko, hobekuntza-obrak burutzeko eta hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko beharrezko ekipamenduak erosteko udalek nahiz herri-izaerako gainerako toki-erakundeek diru-laguntzak jasotzeko egindako eskariei buruz. (07\10\05\03\00648)
 • Familia ugariei etxebizitzak erosteko hobariak emateari buruz. (07\10\05\03\00820)
 • Etxebizitza babestuen gehienezko zabalerei buruz. (07\10\05\03\00821)
 • Familia ugarientzako gida prestatzeko erabilitako metodologiari buruz. (07\10\05\03\00822)
 • Etxebizitza babestuen inguruko iruzurraren kontrako borrokari buruz. (07\10\05\03\00823)
 • Eudel-en proposamenari buruz (07\10\05\03\00855)
 • Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak etxebizitza sozial jakin batzuk erosteari buruz. (07\10\05\03\00856)
 • Hutsik dauden etxebizitzei buruz. (07\10\05\03\00860)
 • Lurzorua lortzeko zenbait gestiori buruz. (07\10\05\03\01050)
 • Eraikuntzako eragile pribatuekin hitz egiteari buruz. (07\10\05\03\01051)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitza babestuak eraikitzeari buruz. (07\10\05\03\01052)
 • Etxebizitza babestuen eskariari buruz. (07\10\05\03\01053)
 • Landa-inguruneko etxebizitza-premiei buruz. (07\10\05\03\01054)
 • Etxebizitza babestuen gaineko araudi berriari buruz. (07\10\05\03\01055)
 • Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren birkokatze-politikari buruz. (07\10\05\03\01079)
 • Etxebizitza babestuak eraikitzeko lurzorua lortzeari buruz. (07\10\05\03\01080)
 • Orubide-Lurzoruaren Sozietate Eragilearen jarduerari buruz. (07\10\05\03\01081)
 • Alokabide-Alokatzeko Sozietate Eragileari buruz (07\10\05\03\01082)
 • Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak etxebizitza-alokatzearen inguruan duen politikari buruz. (07\10\05\03\01083)
 • Alokabide-Alokatzeko Sozietate Eragileak alokairuko etxebizitza babestuak eraikitzeari buruz. (07\10\05\03\01084)
 • Etxebizitza babestu baten hartzaile izateko baldintzei buruz. (07\10\05\03\01085)
 • Etxebizitza babestuen araudi berrian ezinduek duten tratamenduari buruz. (07\10\05\03\01086)
 • Etxebizitza babestuen araudi berriari buruz. (07\10\05\03\01087)
 • Etxebizitza babestuen inguruko iruzurraren kontrako borrokari buruz. (07\10\05\03\01323)
 • Tratu txarren kontrako nazioarteko eguna dela eta. (07\10\05\03\01324)
 • Etxebizitza babestuen sustapen pribatuei buruz. (07\10\05\03\01325)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko bukatutako etxebizitza babestuei buruz. (07\10\05\03\01558)
 • Etxebide etxebizitza-zerbitzuan gaur arte erregistratu den etxebizitza babestuen eskaera-kopurua (udalez udal) dela-eta. (07\10\05\03\01559)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko hasitako etxebizitza babestuei buruz. (07\10\05\03\01560)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan hutsik dauden etxebizitzen gaineko 2003ko biurteko estatistikari buruz. (07\10\05\03\01561)
 • Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak kontrataturiko informatika-aplikazio jakin bati buruz. (07\10\05\03\01562)
 • Hasierako kalifikazio jakin batzuk emateari buruz. (07\10\05\03\01563)
 • Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak antolatutako bidaien eta egonaldien inguruan. (07\10\05\03\01564)
 • Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren lurzoruaren inbentarioari buruz. (07\10\05\03\01565)
 • Hezkuntzako zenbait material egiteari buruz. (07\10\05\03\01566)
 • Euskadiko Gazteak Lankidetzan programaren barruko bidaien eta egonaldien antolakuntzari buruz. (07\10\05\03\01567)
 • Gizarte-gaien aurrean euskal biztanleriak duen jarreraren gaineko azterlan bat egiteari buruz. (07\10\05\03\01568)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetarako azterlan geoteknikoak egiteari buruz. (07\10\05\03\01569)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruaren lege-proiektuari buruz. (07\10\05\03\01583)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko haurrak eta nerabeak zaindu eta babesteko lege-proiektuaz. (07\10\05\03\01584)

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

 • Argibideak eman ditzan Seme-alabak dituzten Familiei Laguntzeko Erakunde Arteko Plana 2001. urtean zehar martxan jarri izanaren balantzeaz. (07\10\06\01\00039)
 • Argibideak eman ditzan Seme-alabak dituzten Familiei Laguntzeko Erakunde Arteko Planaren 2001-2002 urteei dagokien balantzeaz. (07\10\06\01\00041)
 • Argibideak eman ditzan emakumeekiko tratu txarrei aurrea hartzeko eta aurre egiteko Emakundetik bertatik hartutako neurriei buruz. (07\10\06\01\00061)
 • Azal dezan zergatik diren askoz ere txikiagoak uztailaren 16kok 176/2002 Dekretuak seme-alabak dituzten familientzako araututako diru-laguntzak seme-alabak dituzten Familiei Laguntzeko Planrean iragarritakoak baino. (07\10\06\01\00091)
 • Argibideak eman ditzan Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak Bilbaoko 421 barrutian (Boluetan) abiarazi dituen ekintzei buruz. (07\10\06\01\00156)

Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina

 • EAEko Emakumeentzako Ekintza Positiboen III. Planaren urteko jarduera-programari buruz. (07\10\07\02\00145)
 • Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluak egindako 2000 eta 2001 urteei buruzko txostenaz. (07\10\07\02\00146)
 • EAEko Emakumeentzako Ekintza Positiboen III. Planaren 2000ko jarduketa-programaren ebaluazioaz. (07\10\07\02\00153)
 • Eusko Jaurlaritzak EAEko udalekin 2000 eta 2001. urteetan etxebizitza babestuak eraikitzeko sinatu dituen hitzarmenez. (07\10\07\02\00154)
 • 2000-2003 Etxebizitza Planari buruzko 46. ebazpena, plan hori aplikatzen ari denetik, zenbateraino bete den. (07\10\07\02\00181)
 • "Etxebide" Etxebizitza Bideratzeko II. Planaren gauzatzeari buruzko 2001.eko txostenaz. (07\10\07\02\00182)
 • Nazioarteko Adopzioari buruzko Batzorde Teknikoaren gainean. (07\10\07\02\00221)
 • Babestutako etxebizitzen eta etxebizitza sozialen sustapenetako merkataritza-lokalak eta garajeak saltzeko, Visesa-k sinatu dituen hitzarmenei buruz. (07\10\07\02\00222)
 • Azkoitiko etxebizitza babestuen sustapenari buruzko EB3-640/02-LC espedientearen gainean. (07\10\07\02\00223)
 • Azkoitiko etxebizitza babestuen sustapenari buruzko EB3-1132/01-LC-000 espedientearen gainean. (07\10\07\02\00224)
 • Nazioarteko adopziorako erakunde laguntzaileen urteko oroitidazkiei buruz. (07\10\07\02\00228)
 • Otsailaren 12ko 3/1988 Legearen 22. artikuluaren arabera herri-onurakotzat hartzen diren elkarteen zerrendari buruz. (07\10\07\02\00229)
 • Alokabide, S.A., Alokatzeko Sozietate Eragileari buruz. (07\10\07\02\00288)
 • Orubide, S.A., Lurzoruaren Sozietate Eragileari buruz. (07\10\07\02\00289)
 • Arrigorriagako udalerrian lurzorua erosteko egindako eragiketa bati buruz. (07\10\07\02\00311)
 • Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak Eltziegoko udalerrian egin duen etxebizitza babestuen sustapenari buruz. (07\10\07\02\00312)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa

 • Haurrak eta nerabeak zaindu eta babesteko lege-proiektuari buruz. (07\11\03\00\00051)

VI. Legealdia

Interpelazioa

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Seme-alabak dituzten familiei jaramon egitearen eta jaiotza-tasa sustatzearen gaineko txostenari buruzkoa. (06\10\05\01\00161)
 • Txingudiko Badiarako Plan Bereziari buruzkoa. (06\10\05\01\00165)

Idatziz erantzuteko galdera

 • "Hiperaktiboaren arreta-defizita" deritzan nahastearen arazoari buruzkoa. (06\10\05\03\00144)
 • Ezinduentzako gizarte-etxebizitzei buruzkoa. (06\10\05\03\00247)
 • Eremu degradatuak zehazteari buruzkoa. (06\10\05\03\00248)
 • Babes ofizialeko etxebizitzak diseinatzeko arauei buruz. (06\10\05\03\00305)
 • Babes ofizialeko etxebizitzetarako kalitate-arauei buruz. (06\10\05\03\00306)
 • Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legeko 11.2 artikuluari buruzkoa. (06\10\05\03\00319)
 • Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legeko 6.3 artikuluari buruzkoa. (06\10\05\03\00320)
 • Euskadiko Kooperatiben gaineko ekainaren 24ko 4/1993 Legeari buruzkoa. (06\10\05\03\00321)
 • Babes ofizialeko etxebizitzen kalitateari buruzkoa. (06\10\05\03\00329)
 • Txingudiko Badia lehengoratzeko proiektuari buruzkoa. (06\10\05\03\00486)
 • "2000 Industria Ekobarometroa. Euskal enpresen ingurugiroarekiko jarrera eta konpromisoa" txostenari buruzkoa. (06\10\05\03\00543)
 • Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak lehentasunez erosteko eskubidea gauzatzeko erabili dituen prozesuei buruzkoa. (06\10\05\03\00639)

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

 • Eraso sexual eta/edo tratu txar fisiko eta psikikoen biktima diren emakumeei sorospen psikologikoa emateko programaren garapenaz informatzeko. (06\10\06\01\00066)
 • "Emakumearen aurkako indarkeria" izenez Emakumearen Euskal Erakundeak gertaturiko txostenaren balorazioa egiteko. (06\10\06\01\00077)

Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina

 • Europako Gizarte Fondoaren Now/Batasuneko Enplegu Ekimenera aurkeztutako proiektuez. (06\10\07\02\00045)
 • Emakumeen elkarteei 1996tik 1998ra artekoan emandako dirulaguntzen zerrendaz, proiektuak eta horien gauzatze-maila adieraziz. (06\10\07\02\00063)
 • Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak, birgaikuntza integralerako programak eta hiri-berrikuntzarako programa estrategikoak idazteko, 1997 eta 1998 urteen barruan emandako dirulaguntzen zerrendaz. (06\10\07\02\00126)
 • Zenbateraino bete den Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila berak egindako etxebizitzen % 25 gutxienez gazteek alokatzeko etxebizitzatarako bereiztera behartzen zuen legez besteko proposamena. (06\10\07\02\00287)
 • Anorexiari eta bulimiari aurrea hartzeko programei buruzkoan egin denaz. (06\10\07\02\00288)
 • Etxebizitza Zerbitzuan 1998, 1999 eta 2000. urteetan guraso bakarreko familiengandik jasotako eskaeren zerrendaz. (06\10\07\02\00393)