Aurkeztutako ekimenak

López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen argazkia
López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen
Titulazioa :
Osasun-teknikaria.
Lanbidea :
Osasun-teknikaria.
E-mail:
lopez_mc@parlamento.eus

XI. Legealdia

Interpelazioa

 • Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako 17/2008 Legearen eta bereziki VI. tituluan garatzen den funtzio prebentiboaren atalaren garapenari buruz (11\10\04\01\00059)
 • Arabako administrazio-batzarren titulartasuneko mendietan kokaturiko komunikazio-zentroen instalazioengatik, zeinek ez duten hor kokatzeko baimenik, ordaindu beharreko kanona dela-eta Itelazpi SA eta administrazio-batzarren artean sortu den gatazkari buruz (11\10\04\01\00060)
 • Gasteizko hegoaldeko tranbia zabaltzeko proiektuari buruz (11\10\04\01\00069)
 • Ekainaren 25eko lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko 4/2015 Legearen erregelamendu bidezko garapenari buruz (11\10\04\01\00071)
 • Euskadin uda honetan ur-masen kalitatean, floran eta fauna urtarrean ondorio larriak izan dituzten jabari publiko hidraulikora egindako isuriei buruz (11\10\04\01\00082)
 • Ikusmer-Euskadiko Merkataritza Banaketaren Behatokiaren etorkizunari buruz (11\10\04\01\00115)
 • Euskadiko Behatoki Turistikoaren etorkizunari buruz (11\10\04\01\00123)
 • Zuia eta Urkabustaiz hornitzeko eraikuntza-proiektuari buruz (11\10\04\01\00136)
 • Europako Batzordeak 2021-2027 aldirako nekazaritza-politika erkidea (NPE) eta lurralde-garapenerako eta kohesiorako funtsak finantzatzeko aurrekontu-murrizketekin egindako proposamenari buruz (11\10\04\01\00151)
 • Euskadiko herrietan eta hirietan gertuko merkataritza dinamizatzeari buruz (11\10\04\01\00160)
 • Uribe-Kostako eta Getxoko zenbait hareatzatako uraren kalitate txarrari eta horren ondorioz bertako hondartza askotako kutsaduragatik jarritako bandera gorriari buruz (11\10\04\01\00163)
 • Nekazaritzako elikagaien euskal arloaren eta horrek Agenda 2030ari eta Garapen Jasangarrirako Helburuei egin diezaiekeen ekarpen efizientearen gainean (11\10\04\01\00164)
 • Dieselaren zergak igotzeari buruz (11\10\04\01\00174)
 • Jarduera ekonomikoetarako eta saltoki handiak antolatzeko lurraldearen arloko planaren izapidetzea eta Merkataritza Jardueraren Legearen aldaketa gelditzeari buruz (11\10\04\01\00187)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan energia berriztagarriak bultzatzeko neurriei buruz (11\10\04\01\00193)
 • Azukrearen industriak azukre eta erremolatxaren sektorearekin duen lanbide arteko esparru-akordioa ez betetzeari buruz (11\10\04\01\00201)
 • Mugikortasun jasangarriari buruzko lege-proiektuaren inguruan (11\10\04\01\00210)
 • 10/1998 Legea, apirilaren 8koa, Landa Ingurunearen Garapenerakoa aldatzeko legearen aurreproiektua egiteari buruz (11\10\04\01\00233)
 • Mirandako lurpeko ur alubialaren masaren ipar edo tarteko sektoreak nitratoek kutsatzeko gune bulneragarri deklaratzeari buruz (11\10\04\01\00245)
 • Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legea uraren kanona arautzeari dagokionean aldatzeari buruz (11\10\04\01\00264)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko albaitarien elkargoetako presidenteek amorruaren aurkako txertoa derrigorrezkoa izan dadin egin duten eskaerari buruz (11\10\04\01\00276)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Eusko Jaurlaritzak Fitur Nazioarteko Turismo Azokan izandako jarduerari buruz (11\10\05\01\00018)
 • Uraren Euskal Agentziako zuzendariaren jarraipenari buruz (11\10\05\01\00057)
 • España markak sektore turistikoarentzat eskaintzen dituen abantailak aprobetxatzeari buruz (11\10\05\01\00075)
 • Landaberrik ateratako txostenei buruz (11\10\05\01\00079)
 • URA-Uraren Euskal Agentziaren pertsonal-gastuen partida handitu izanari buruz (11\10\05\01\00099)
 • Nekazaritza-politika bateratuaren ordainketak aurreratu eta urrian egiteko behar diren baldintza egokiak sortzeari buruz (11\10\05\01\00112)
 • Zaia ibaiko dikearen kontra hiru kontzejuk aurkeztu duten errekurtsoa izapidetzeko onartzeari buruz (11\10\05\01\00125)
 • Komertzioak Euskal Autonomia Erkidegoan duen egoerari buruz (11\10\05\01\00206)
 • Nekazaritza-politika bateratuaren (NPB) ordainketak aurreratu eta urrian egiteko behar diren baldintza egokiak sortzeari buruz (11\10\05\01\00207)
 • 2017-2018ko nautikako eta arrantzako prestakuntzako ikastaroen deialdiari buruz (11\10\05\01\00208)
 • Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenen kontrako xedapen orokorrak onartzeari buruz (11\10\05\01\00240)
 • Gardentasunaren aplikazio efektiboari buruz (11\10\05\01\00241)
 • Euskadiko Behatoki Turistikoaren etorkizunari buruz (11\10\05\01\00296)
 • Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko 2017-2020 Plan Estrategikoa eragindako sektoreei aurkezteari buruz (11\10\05\01\00356)
 • Gasteizen pisu turistikoak debekatzeari buruz (11\10\05\01\00368)
 • Nerbioi Garaiko saneamendu-proiekturako behar diren lurrak lortzeari buruz (11\10\05\01\00369)
 • Artziniegako saneamenduaren eta arazketaren irtenbidearen inguruan (11\10\05\01\00376)
 • Gasteizko lur azpiko ura nitratoekin kutsatzeko arriskuan dagoen zonaldeari buruzko 2017ko txostenaren inguruan (11\10\05\01\00383)
 • Uribe-Kostako eta Getxoko zenbait hareatzatako uraren kalitate txarrari eta horren ondorioz bertako hondartza askotako kutsaduragatik jarritako bandera gorriari buruz (11\10\05\01\00420)
 • Euskadi sustatzeko 23.000 liburuxka argitaratze-akats batengatik erretiratzeari buruz (11\10\05\01\00428)
 • Euskadin abiadura handiko trena (AHT) jasaten ari den geldialdiari buruz (11\10\05\01\00434)
 • Euskadiko Behatoki Turistikoaren etorkizunari buruz (11\10\05\01\00500)
 • Nerbioi Garaiko saneamendu-azpiegituren proiektuen egoerari buruz eta Basaurbe eta Markijanako hondakin-uren araztegia eta hodi biltzaile nagusiak kokatuko diren lurzoruak lortzeko lanei buruz (11\10\05\01\00533)
 • ABRA Arabako Errioxako Upeltegien Elkarteak "Arabako Errioxa" markaren prestigioari ezetz esateko eta haren ordez "Euskadi" marka erabiltzeko hartutako erabakiaren gainean (11\10\05\01\00574)
 • 2019ko ekitaldirako aurrekontu eguneratua exekutatzeko irizpideei buruz (11\10\05\01\00585)
 • 2019ko ekitaldirako nekazaritza-politika erkidearen (NPE) ordainketak urrira aurreratzeari buruz (11\10\05\01\00657)
 • Turismoa/merkataritza sustatzeko ekintzak - Gasteizko Hornidura Azoka kontzeptuaren 2019ko aurrekontu-exekuzioari buruz (11\10\05\01\00662)
 • Euskadin turismoko gidarien jarduna erregularizatzeari buruz (11\10\05\01\00667)
 • Turismoak Araban izandako datu negatiboei buruz (11\10\05\01\00679)

Idatziz erantzuteko galdera

 • URA agentziak Gobela ibaian egin dituen obrak direla eta, kalteak izan dituzten etxebizitzen egoerari buruz (11\10\05\03\00035)
 • Hazi enpresako lanpostuak berregokitzeari buruz (11\10\05\03\00041)
 • Arabako Mahastiak Errioxa jatorri-deitura bat sor dadin ABRA Arabako Errioxako Upeltegien Elkarteak egindako eskaerari erantzuteko Eusko Jaurlaritzak aurrera eraman dituen jarduketei buruz (11\10\05\03\00114)
 • Gasteizko garai bateko Goya gasolindegiak hartzen duen lurzoru eta guneari buruz (11\10\05\03\00115)
 • Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko dekretua betetzeari buruz (11\10\05\03\00116)
 • Mahastizaintzako eta Ardogintzako Sektorearentzako 2016 Sostengu Programari buruz (11\10\05\03\00119)
 • Arabako Mahastiak Errioxa jatorri-deitura bat sor dadin ABRA Arabako Errioxako Upategien Elkarteak egindako eskaerari erantzuteko Eusko Jaurlaritzak aurrera eraman dituen jarduketei buruz (11\10\05\03\00169)
 • Sasoiko lanaren arretarako plan berri bati buruz (11\10\05\03\00175)
 • Gasteizko garai bateko Goya gasolindegiak hartzen zuen lurzoru eta guneari buruz (11\10\05\03\00177)
 • Itelazpi SAk Euskadin kudeatutako telekomunikazio-azpiegiturak instalaturik dauzkaten eta entitate lokalen, udalen edo beste administrazio publikoen jabetzakoak diren onura publikoko mendiei buruz (11\10\05\03\00207)
 • Itelazpi SA enpresa publikoak Euskadin kudeatzen dituen komunikazio-zentroetan operadore pribatuak izateagatik lortzen dituen urteroko diru-sarrerei buruz (11\10\05\03\00208)
 • Basquetour SAren 2016. urteko aurrekontu-exekuzioari buruz (11\10\05\03\00215)
 • Done Jakue Bidearen Euskadiko zatian seinaleak birjarri eta berriak ipintzeari buruz (11\10\05\03\00222)
 • Euskadiko Done Jakue Bideari buruzko etapa-planoak diseinatu, inprimatu eta hornitzearen gainean (11\10\05\03\00223)
 • Euskadiko Done Jakue Bideari buruzko 10.000 liburuxka diseinatu, inprimatu eta hornitzearen gainean (11\10\05\03\00224)
 • Done Jakue Bideko irabazi-asmorik gabeko aterpetxeen dekretua egiteko laguntza teknikoari buruz (11\10\05\03\00225)
 • Done Jakue Bidea dinamizatzeko laguntza teknikoari buruz (11\10\05\03\00226)
 • Gasteizko behinolako Goya gasolindegiaren zoru eta espazioa berreskuratzeko planean egindako jarduketei buruz (11\10\05\03\00254)
 • Uraren Euskal Agentziako zuzendariaren jardueren aitorpenari buruz (11\10\05\03\00270)
 • VIAP deritzon arloko enpresa-intereseko datuei buruz (11\10\05\03\00275)
 • EAEko Animaliak Identifikatzeko Erregistro Orokorrean (AIEOn) Erandioko Udaleko txakurrei buruz dauden datuen inguruan (11\10\05\03\00276)
 • Ruta del Vino de Rioja Alavesa elkarteari zuzenean eman zaion 65.000 euroko diru-laguntzari buruz (11\10\05\03\00285)
 • Confebaski eta Euskomerri 2016ko ekitaldirako zuzenean eman zaien 681.000 euroko diru-laguntzari buruz (11\10\05\03\00286)
 • Azti fundazioari 2016/07/27an zuzenean eman zaion 2.478.767 euroko diru-laguntzari buruz (11\10\05\03\00287)
 • Azti fundazioari zuzenean eman zaion 300.000 euroko diru-laguntzari buruz (11\10\05\03\00288)
 • Azpiegiturak SAUri Gernika-Lumon elkartegi bat finantzatzeko eta abian jartzeko egin zaion 5.000.000 euroko ekarpenari buruz (11\10\05\03\00289)
 • 2016-2019 urteetan aplikatzeko Hazi fundazioaren hitzarmen kolektiboa sinatu aurreko nahitaezko txostenak egiteari buruz (11\10\05\03\00314)
 • Euskadiko Done Jakue Bideari buruzko Basquetourren etapa-planoen diseinatze, inprimatze eta hornitzearen gainean (11\10\05\03\00338)
 • Ernesto Martínez de Cabredo Arrieta jaunaren jardueren aitorpenari eta indarrean dagoen legediari buruz (11\10\05\03\00341)
 • Uraren Euskal Agentziaren kontratu, lizitazio eta mandatuei buruz (11\10\05\03\00342)
 • 2014-2020 Landa Garapenerako Programaren gauzatze-mailari buruz (11\10\05\03\00343)
 • Done Jakue Bidearen Arabako zatian Jugalez ibaiaren gainezkaldiak eragozteko jarduketei buruz (11\10\05\03\00344)
 • Jugalez ibaiaren 2014ko neguko gainezkaldiak Done Jakue Bidearen zati bat desegiteari buruz (11\10\05\03\00345)
 • Itelazpi SA enpresa publikoak, Euskadin kudeatzen dituen komunikazio-zentroetan, EAEko sektore publikoari egindako zerbitzu eta alokatzeengatik urtean lortzen dituen diru-sarrerei buruz (11\10\05\03\00346)
 • Itelazpik Euskadiko telekomunikazio-zentroak kudeatzeari buruz (11\10\05\03\00397)
 • Ernesto Martínez de Cabredo Arrieta jaunari buruzko zehapen-espedientea hasteari buruz (11\10\05\03\00400)
 • Industria Garatzeko Zerbitzuaren 2016ko ekitaldiko Industria Garapena eta Ekintzaileen Laguntza 7212 Programaren aurrekontu-gestioari buruz (11\10\05\03\00422)
 • Inbertsiorako laguntzen eta Renove Makina Erremintaren gaineko SPRIren 2016ko ekitaldiko aurrekontu-partidak betetzeari buruz (11\10\05\03\00423)
 • Sprilurren kapitala handitzearen gaineko 2016ko ekitaldiko aurrekontu-partida bati buruz (11\10\05\03\00424)
 • EAEko Trenbide Sare Berria-Kudeaketa-kredituak 2016ko ekitaldiko partidaren aurrekontu-exekuzioari buruz (11\10\05\03\00430)
 • Eusko Jaurlaritzak 2010etik 2016ko abenduaren 31 arte industria-sektorean egin dituen inbertsioei buruz (11\10\05\03\00455)
 • 2010eko urtarrilaren 1etik 2016ko abenduaren 31 arte SPRIren bitartez Euskadin inbertitu duten atzerriko inbertsioei buruz (11\10\05\03\00456)
 • Lurzorua kutsa dezaketen jarduera edo instalazioak dauden edo egon diren lurzoruen inbentarioa berrizteari buruz (11\10\05\03\00459)
 • Espedienteei buruz eta horiek Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoru kutsatuen alorrean izapidetzeari buruz (11\10\05\03\00507)
 • Aguraingo araztegi berriari buruz (11\10\05\03\00523)
 • "Greening"-aren gaineko arau berriei eta Eusko Jaurlaritzak egiten dituen proposamenei buruz (11\10\05\03\00525)
 • Eusko Jaurlaritzak edo bere ente, sozietate eta fundazio publikoek 2015, 2016 eta 2017an sustatu edo esku hartu duten biltzarrei eta antzeko ekitaldiei buruz (11\10\05\03\00637)
 • Azken urteetan Euskadiko ibai eta ubideetan izan diren isurien gaineko datuei buruz (11\10\05\03\00646)
 • Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava JDBren eta ingurune geografikoaren arteko lotura justifikatzen duen memoria agronomiko berriari buruz (11\10\05\03\00647)
 • Nerbioi Garaiko azpiegitura hidrauliko baterako lurzorua desjabetzeko asmoz aurreikusitako 2017rako aurrekontu-gastua aldatzeari buruz (11\10\05\03\00699)
 • Basafauna-aleen balio zenbatetsiak ezartzen dituen dekretua egiteko prozedura amaitzeari buruz (11\10\05\03\00771)
 • "Hegoaldeko Tranbia: Ezinbesteko lotunea" liburuxkaren kostuei eta haiek ordaintzeko aurrekontu-partidei buruz (11\10\05\03\00844)
 • Aholku Batzorde Juridikoak emandako irizpenak kontsultatzeko gardentasun-irizpideari buruz (11\10\05\03\00861)
 • Mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko helburuarekin Espainiako Gobernutik datozen eta Nekazaritzako eta Landa Garapeneko Konferentzia Sektorialean adostu ziren 880.000 euro banatzeari buruz (11\10\05\03\00928)
 • Tranbia Gasteizko Salburua eta Zabalgana auzo berrietara hedatzeko egindako azterlan guztien datuak eta erreferentziak eskatzeko (11\10\05\03\01020)
 • Jabari publikora egin diren isuri baimendunei buruz (11\10\05\03\01032)
 • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planean aurreikusitako aurrekontu-partiden 2017ko exekuzioari buruz (11\10\05\03\01063)
 • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planean aurreikusitako aurrekontu-partiden 2016ko exekuzioari buruz (11\10\05\03\01064)
 • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planean aurreikusitako aurrekontu-partiden 2015eko exekuzioari buruz (11\10\05\03\01065)
 • Arabako Parke Teknologikoa sustatu eta garatzeko Euskadiko Parke Teknologikoen Sarearen 2017-2020 Plan Estrategikoaren aldaketei buruz (11\10\05\03\01072)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak Zorrotzaurre uharte bilakatzeko Deustuko ubidea husteko obretarako jarritako neurri zuzentzaileei buruz (11\10\05\03\01082)
 • Bilboaldea eta Uribe-Kostako saneamendu-sareen funtzionamendua hobetzeko beharrezko azpiegitura hidraulikoei buruz (11\10\05\03\01083)
 • 2017ko aurrekontuko "Behatokiaren dispositiboaren formalizazioa" partidaren exekuzioari buruz (11\10\05\03\01085)
 • 2017ko aurrekontuko "Tokiko merkataritzari buruzko biltzarra" partidaren exekuzioari buruz (11\10\05\03\01086)
 • 2017ko aurrekontuko "Zabalkunde arloari buruzko azterlanak" partidaren exekuzioari buruz (11\10\05\03\01087)
 • “SPRI Basque Digital Innovation Hub” Berrikuntza Funtsa aurrekontu-partidari buruz (11\10\05\03\01125)
 • “Smart Food Country 4.0 Proiektua” aurrekontu-partidari buruz (11\10\05\03\01126)
 • “Bilbao Ría 2000 SArako partaidetza-mailegua” aurrekontu-partidari buruz (11\10\05\03\01127)
 • “KIC EIT Food Proiektuaren garapena" aurrekontu-partidari buruz (11\10\05\03\01128)
 • 410.949 euroko “ETSren esku uztea Gasteizko garraio publikoaren sistema multimodala” aurrekontu-partidari buruz (11\10\05\03\01129)
 • “Gasteizen bus elektriko adimenduna ezartzeko jarduerak ETSren esku uztea” aurrekontu-partidari buruz (11\10\05\03\01130)
 • 325.000 euroko “Berrikuntza Funtsa. Off Shore Energy Plataforma Marsh-LAB Proiektua" aurrekontu-partidari buruz (11\10\05\03\01131)
 • Gasteizko tranbiaren 2010etik 2017ra bitarteko urteroko ustiatze-kostuari buruz (11\10\05\03\01189)
 • Indartu 2018 programari laguntzak eskatu dizkioten enpresen eta udalen zerrendari buruz (11\10\05\03\01232)
 • Itelazpi SA enpresa publikoak Euskadin kudeatzen dituen komunikazio-zentroetan operadore pribatuak izateagatik lortzen dituen urteroko diru-sarrerei buruz (11\10\05\03\01248)
 • Itelazpi SAk Euskadin kudeatutako telekomunikazio-azpiegiturak instalaturik dauzkaten eta toki-erakundeen, udalen edo beste administrazio publikoen jabetzakoak diren onura publikoko mendien zerrendari buruz (11\10\05\03\01249)
 • EAEko 2018ko Aurrekontu Legean dagoen "PEGA proiektuen garapen programa" partidaren exekuzioari buruz (11\10\05\03\01274)
 • 2017. eta 2018. urteetan Nerbioi ibaian egin diren isurketa kutsagarriei buruz (11\10\05\03\01317)
 • Industrialdeetarako Renove Plana 2018 programaren ebazpenari buruz (11\10\05\03\01381)
 • Indartu 2018 programa ebazteari buruz (11\10\05\03\01389)
 • Indartu 2018 programa ebazteari buruz (11\10\05\03\01392)
 • Emaitek Plus 2015, 2016, 2017 eta 2018 programa ebazteari buruz (11\10\05\03\01393)
 • 2015, 2016, 2017 eta 2018 urteetako Etorgai programa ebazteari buruz (11\10\05\03\01394)
 • Mendaroko Kurutz Gain industrialdean egoitza izango duen Basque Research and Technology Alliance (BRTA) partzuergo zientifiko-teknologikoa sortzeari buruz (11\10\05\03\01395)
 • 2015, 2016, 2017 eta 2018 urteetako Elkartek programa ebazteari buruz (11\10\05\03\01396)
 • Eusko Jaurlaritzak 2015, 2016, 2017 eta 2018 urteetako Gaitek programa ebazteari buruz (11\10\05\03\01397)
 • Hazitek programa 2017tik gaur arte ebazteari buruz (11\10\05\03\01398)
 • 2015, 2016, 2017 eta 2018 urteetako Berrikertu programa ebazteari buruz (11\10\05\03\01399)
 • Basquetour SAren 2017ko ekitaldiko aurrekontu-exekuzioari buruz (11\10\05\03\01523)
 • Basquetour SAren 2018ko ekitaldiko aurrekontu-exekuzioari buruz (11\10\05\03\01524)
 • 2018ko ekitaldiko E-COMMERCE eta merkataritza-ganbera ofizialen gaineko 1.100.000 euroko partida 2019ko aurrekontu eguneratutik kanpo uzteari buruz (11\10\05\03\01537)
 • "Dirulaguntza EAEko Merkataritza Ganberei. Merkataritza Arloa. Gipuzkoako Merkataritza, Industri eta Itsasketa Bazkunde Ofiziala" partidaren 2018ko ekitaldiaren amaierako exekuzio-mailari buruz (11\10\05\03\01538)
 • "Dirulaguntza EAEko Merkataritza Ganberei. Merkataritza Arloa. Bilboko Merkataritza, Industri eta Itsasketa Ganbera Ofiziala" partidaren 2018ko ekitaldiaren amaierako exekuzio-mailari buruz (11\10\05\03\01539)
 • "Dirulaguntza EAEko Merkataritza Ganberei. Merkataritza Arloa. Arabako Merkataritza eta Industri Ganbera Ofiziala" partidaren 2018ko ekitaldiaren amaierako exekuzio-mailari buruz (11\10\05\03\01540)
 • "Enpresak eskualdatzeko programa garatzeko dirulaguntza ematea Ganberei. Arabako Merkataritza eta Industri Ganbera Ofiziala" partidaren 2018ko ekitaldiaren amaierako exekuzio-mailari buruz (11\10\05\03\01542)
 • "Enpresak eskualdatzeko programa garatzeko dirulaguntza ematea Ganberei. Gipuzkoako Merkataritza, Industri eta Itsasketa Bazkunde Ofiziala" partidaren 2018ko ekitaldiaren amaierako exekuzio-mailari buruz (11\10\05\03\01543)
 • "Enpresak eskualdatzeko programa garatzeko dirulaguntza ematea Ganberei. Bilboko Merkataritza, Industri eta Itsasketa Ganbera Ofiziala" partidaren 2018ko ekitaldiaren amaierako exekuzio-mailari buruz (11\10\05\03\01544)
 • "HIRIGUNE. Zonako estrategiak garatzen laguntzeko Elkarteak" aurrekontu-partidaren 2018ko ekitaldiaren bukaerako betetze-mailari buruz (11\10\05\03\01546)
 • E-COMMERCE Zuzeneko diru-laguntza EUSKALDENDAK-PROIEKTUARI aurrekontu-partida 2019ko aurrekontu eguneratutik kanpo uzteari buruz (11\10\05\03\01547)
 • Zuzeneko diru-laguntza AENKOMER, CECOBI, Gipuzkoako Merkataritza Federazioa, Digitalizazio-proiektuari aurrekontu-partida 2019ko aurrekontu eguneratutik kanpo uzteari buruz (11\10\05\03\01548)
 • "Ekintzailetza sustatzeko laguntza ildo berria" aurrekontu-partidaren 2019rako aurrekontu eguneratuko murrizketa nabarmenari buruz (11\10\05\03\01549)
 • Euskadin turismo-zerga sortzeko indarrean dagoen lege-markoari buruzko irizpenaren kostua jasandako aurrekontu-partidaren gainean (11\10\05\03\01550)
 • Euskal Merkataritzaren Gida Planaren eta laguntza-programen jarraipena egiteko partidaren aurrekontuak 2018ko ekitaldian izan duen exekuzio-mailari buruz (11\10\05\03\01551)
 • "Ekintzailetza sustatzeko laguntza ildo berria" 2018ko aurrekontu-partidaren exekuzioari buruz (11\10\05\03\01552)
 • 2019ko apirilaren 16ko Jaurlaritzaren Kontseiluak onetsita Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak jasoko duen 3.070.000 euroko kreditu-gehitzearen helburuari buruz (11\10\05\03\01556)
 • 2019ko apirilaren 16ko Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak onetsita Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak jasoko duen 24.295.928 euroko kreditu-gehitzearen helburuari buruz (11\10\05\03\01557)
 • 2019ko apirilaren 16ko Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak onetsita Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak jasoko duen 41.609.659 euroko kreditu-gehitzearen helburuari buruz (11\10\05\03\01558)
 • ABRA elkarteak 2016an sortutako "Arabako mahastiak" izendapena Eusko Jaurlaritzaren aldetik berraktiba dadin egin duen eskaerari buruz (11\10\05\03\01821)
 • AIEO maskoten erregistroari eta HAZI entitateari eragiten dieten eraso informatikoen ondorioei buruz (11\10\05\03\01824)
 • Euskadiko Emakume Nekazarien Estatutuaren betetze-mailari buruz (11\10\05\03\01857)
 • Jaurlaritzak higiezinen alokairuagatik 2016, 2017, 2018 eta 2019an izandako diru-sarrerei buruz (11\10\05\03\01858)
 • "Merkatutik sukaldera" programari buruz (11\10\05\03\01865)

Batzordeak berak eskatutako agerraldia

 • Azalpenak emateko Subillako Armentia-2 putzuaren ustiapen-espedienteari buruz (11\10\06\03\00010)
 • Azalpenak emateko Subillako Armentia-2 putzuaren ustiapen-espedienteari buruz (11\10\06\03\00011)
 • Azal dezan nola kontziliatu bere lan-jarduera eta Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusirako designatua izatea, eta zer interes-gatazka izan daitezkeen horien artean etikaren, gobernu onaren eta konduktaren ikuspuntutik (11\10\06\03\00017)
 • Informazioa eman dezan Itelazpi SAk onura publikoko mendiak okupatzeari buruz (11\10\06\03\00036)
 • Aurkezteko Zaldiarango Zentro Igorlean (Gasteizko udal-mugartea) dauden Instalazioen Azterlanaren Txostena (11\10\06\03\00101)
 • Azaltzeko zer egoera planteatzen den Itelazpi S.A.k haren Administrazio Batzordean mendi publiko bat erabili eta okupatzeagatik (11\10\06\03\00102)
 • Azalpenak emateko tranbia Gasteizko hegoaldean hedatzeari buruz (11\10\06\03\00123)
 • Informazioa emateko Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Saileko teknikariek pairatzen duten bitartekotasun- eta diskriminazio-egoeraz eta haien egoera erregularitzatzeko proposamenez (11\10\06\03\00132)
 • Informazioa emateko Saileko teknikariek pairatzen duten bitartekotasun- eta diskriminazio-egoeraz eta egiten duten lanaren garrantziaz (11\10\06\03\00133)
 • Komunikabide bati uraren arloan egindako adierazpenak zehazki azaldu ditzan (11\10\06\03\00241)
 • Jakitera eman dezaten zein egoeratan dagoen komertzioa Euskadin eta zer proposatzen duten etorkizunari begira (11\10\06\03\00258)
 • Kontsumobidek legegintzaldi honetarako dituen helburuen berri eman dezan (11\10\06\03\00260)
 • Jakitera eman dezaten zein egoeratan dagoen komertzioa Euskadin eta zer proposatzen duten etorkizunari begira (11\10\06\03\00262)
 • Jakitera eman dezaten zein egoeratan dagoen komertzioa Euskadin eta zer proposatzen duten etorkizunari begira (11\10\06\03\00263)
 • Jakitera eman dezaten zein egoeratan dagoen komertzioa Euskadin eta zer proposatzen duten etorkizunari begira (11\10\06\03\00264)
 • Jakitera eman dezaten zein egoeratan dagoen komertzioa Euskadin eta zer proposatzen duten etorkizunari begira (11\10\06\03\00265)
 • Informazioa emateko Aiarako Soxo herrian Ertzaintzak eraitsitako legez kanpoko hiltegi baten inguruan. (11\10\06\03\00417)
 • Jakitera emateko URAk aurreikusten dituen neurriak uholdeak eragozteko Zadorra ibaiaren arroaren erregulatu gabeko % 56an (11\10\06\03\00430)
 • Azalpenak emateko Gasteizko lur azpiko ura nitratoekin kutsatzeko arriskuan dagoen zonaldeari buruzko 2017ko txostenari buruz. (11\10\06\03\00432)
 • Informazioa emateko Aguraingo Egileor errekan izandako kutsadurari buruz. (11\10\06\03\00463)
 • Informazioa emateko Aguraingo Aldanondo gaztandegiaren kiskalketak abelzaintza-sektorearentzat dituen ondorioez eta Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak egoera horren aurrean egindakoez (11\10\06\03\00464)
 • Informazioa emateko banda marroiaren eta banda gorriaren gaixotasunak erasandako Euskadiko baso-masaren egoerari buruz (11\10\06\03\00478)
 • Enba Nekazarien Elkarteko ordezkariek azal dezaten zer iritzi duten otsoa Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrendan sartzeari buruz (11\10\06\03\00580)
 • UAGA Nekazarien Elkarteko ordezkariek azal dezaten zer iritzi duten otsoa Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrendan sartzeari buruz (11\10\06\03\00581)
 • Azal dezan zer irizpide kontrastatu erabili duen otsoa Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrendan sartzeari buruz (11\10\06\03\00582)
 • Informazioa emateko Arabako Foru Aldundiko basozainen plantillaren egoerari buruz (11\10\06\03\00583)
 • Ingurumeneko sailburuordeak azaltzeko zer irizpide kontrastatu erabili duen otsoa Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrendan sartzeari buruz (11\10\06\03\00615)
 • Azaltzeko nola helduko dion sektoreak isurtzeei buruzko araudi berrirako, teknologia berrietarako eta mugikortasuneko eredu berrien garapenerako egokitzeari (11\10\06\03\00621)
 • Azaltzeko Zubillagan 2011ko abenduan izan zen kutsadura industrialeko zona berriz neurtzeko egin diren lanak (11\10\06\03\00680)
 • Azaltzeko zer tresna ezarri behar dituzten administrazioek eta nola egin behar zaien aurre eraso informatikoak saihesteko (11\10\06\03\00724)
 • Azalpenak eman ditzan Zaldibarko zabortegiko luiziari buruz eta zabortegia Zaldibarren kokatzeko eta jarduteko ingurumen-baimen bateratuaren kudeaketa-, kontrol-, betetze- eta jarraipen-espedienteari buruz (11\10\06\03\00807)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Ordainsari ekonomikoak eta lan-baldintzak aldatzeko Hazik eta haren langileek sinatutako hitzarmenari buruz (11\10\07\02\00019)
 • Arabako ardoentzat jatorri-deitura babestu berri bat sortzeko eskatuz ABRA Arabako Errioxako Upeltegien Elkarteak aurkeztu duen dokumentazioari buruz (11\10\07\02\00041)
 • Arabako Mahastiak Errioxa jatorri-deitura bat sor dadin ABRA Arabako Errioxako Upeltegien Elkarteak egindako eskaerari erantzuteko Eusko Jaurlaritzak aurrera eraman dituen jarduketei buruz (11\10\07\02\00048)
 • Gasteizko garai bateko Goya gasolindegiak hartzen duen lurzoru eta guneari buruz (11\10\07\02\00049)
 • Mahastizaintzako eta Ardogintzako Sektorearentzako 2016 Sostengu Programari buruz (11\10\07\02\00050)
 • Landaberrik 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera egindako txostenei buruz (11\10\07\02\00071)
 • Sasoiko Lanaren Arretarako 2013-2016 aldirako III. Planaren ebaluazioari eta plan berri bat egin beharrari buruz (11\10\07\02\00072)
 • 2016-2019 urteetan aplikatzeko Hazi fundazioaren hitzarmen kolektiboa sinatu aurreko nahitaezko txostenei buruz (11\10\07\02\00080)
 • Itelazpi SAk Euskadin kudeatzen dituen komunikazio-zentroen jarduera-baimenen kopiari buruz (11\10\07\02\00097)
 • Eusko Jaurlaritzak 2013tik mahastizaintzako eta ardogintzako sektorearentzako sostengu-programen konplimenduari dagokionez Nekazaritzako, Elikadurako eta Ingurumeneko Ministerioari bidali dizkion komunikazio eta txostenei buruz (11\10\07\02\00099)
 • Euskadiko Done Jakue Bidearen etapen planoei buruz dagoen informazioaren gainean (11\10\07\02\00104)
 • Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava Jatorri Deitura Babestua onartzeko eskaeraren gainean Arabako Foru Aldundiak egindako txostenaren kopiari buruz (11\10\07\02\00111)
 • Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava Jatorri Deitura Babestua onartzeko eskaeraren gainean Hazi fundazioak egindako txostenaren kopiari buruz (11\10\07\02\00112)
 • Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava etorkizuneko JDBko ardoen karakterizazio agronomikoaren balorazioa jasotzen duen dokumentuaren kopiari buruz (11\10\07\02\00113)
 • Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava etorkizuneko JDBko ardoen karakterizazioaren balorazioa jasotzen duen dokumentuaren kopiari buruz (11\10\07\02\00114)
 • Gasteizko behinolako Goya gasolindegiaren zoru eta espazioa berreskuratzeko espedientetik eratorrita Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailean jaso diren txostenen kopiari buruz (11\10\07\02\00123)
 • Uraren Euskal Agentziako zuzendariaren jardueren aitorpenari buruz (11\10\07\02\00151)
 • Sprilurren eta AENAren artean sinatutako hitzarmenaren kopiari buruz (11\10\07\02\00152)
 • Sprilurren eta Arabako Foru Aldundiaren artean sinatutako hitzarmenaren kopiari buruz (11\10\07\02\00153)
 • Sprilurren eta Uraren Euskal Agentziaren artean sinatutako hitzarmenaren kopiari buruz (11\10\07\02\00154)
 • Sprilurren eta Gasteizko Udalaren artean sinatutako hitzarmenaren kopiari buruz (11\10\07\02\00155)
 • Euskadiko Done Jakue Bidearen etapa-planoei buruzko Basquetourren informazioaren gainean (11\10\07\02\00198)
 • Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava jatorri-deitura sortzeko eskaerak Erkidegoko, Estatuko eta Europako legeak betetzearen gainean Eusko Jaurlaritzak egindako txosten juridikoei buruz (11\10\07\02\00217)
 • ABRA Arabako Errioxako Upeltegien Elkarteak Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava Jatorri Deitura berria sortzeko eskaeraren gaineko espedienteari aurkeztu dion dokumentazio osagarriari buruz (11\10\07\02\00218)
 • Lehiaren Euskal Agintaritzak Itelazpiri buruz, sortu zenetik gaur arte, egindako txosten, ebazpen edo agirien kopien gainean (11\10\07\02\00221)
 • Espainiako Merkatu eta Lehia Batzordeak Itelazpiri buruz, 2003. urtetik, egindako txosten, ebazpen edo agirien kopien gainean (11\10\07\02\00222)
 • Gasteizko tranbia hegoaldera zabaltzeko proiektuaren kopiari buruz (11\10\07\02\00230)
 • Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta Eudelek 2008ko otsailean izenpetu zuten TETRA teknologiako sare digitala eratzeko erakundearteko akordioaren kopiari buruz (11\10\07\02\00236)
 • "Nekazaritza-politika bateratua modernizatzea eta sinplifikatzea" dokumentuari, "Nekazaritza-politika bateratuaren aldeko ituna" deitu denari, egindako ekarpenen dokumentuari buruz (11\10\07\02\00239)
 • 2020 Euskal Turismoaren Plan Estrategikoaren helburuen gaineko 2014, 2015 eta 2016ko txosten eta ebaluazioari buruz (11\10\07\02\00241)
 • Gasteizko behinolako Goya gasolindegiaren zoru eta espazioa berreskuratzeko planaren gainean Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SAri eskatutako informazio osagarriari buruz (11\10\07\02\00266)
 • Gasteizko behinolako Goya gasolindegiaren zoru eta espazioa leheneratzeko planaren eta Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen arteko adostasun-txostenari buruz (11\10\07\02\00273)
 • Eusko Jaurlaritzak 2010etik 2016ko abenduaren 31 arte industria-sektorean egin dituen inbertsioei buruz (11\10\07\02\00287)
 • 2010eko urtarrilaren 1etik 2016ko abenduaren 31 arte SPRIren bitartez Euskadin inbertitu duten atzerriko inbertsioei buruz (11\10\07\02\00288)
 • Arabako Foru Aldundiak Zadorraren Erakunde arteko Mahaia biltzeko egindako eskaerari buruz (11\10\07\02\00302)
 • Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava JDBko ardoen eta beren inguru geografikoaren arteko lotura justifikatzen duen memoria agronomiko berriaren gainean (11\10\07\02\00303)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen jasangarritasun energetikoari buruzko lege-proiektuarekin bidali ez diren agiriez (11\10\07\02\00307)
 • Araban egiteko dauden obra hidraulikoen esparru-akordioa jasotzen duen dokumentuari buruz (11\10\07\02\00313)
 • Kontrastako Administrazio Batzarraren 384 zenbakiko onura publikoko mendia erregularizatzen duen foru-aginduaren aurka Itelazpi SAk aurkeztutako errekurtsoan Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak eman duen epaiari buruz (11\10\07\02\00317)
 • Onura publikoko 271 zenbakidun Zaldiaran mendiko telekomunikazio-zentroaren okupazioa erregularizatzen duen foru-aginduari Itelazpi SAk eta Eusko Jaurlaritzak aurkeztu dizkioten alegazioen kopiari buruz (11\10\07\02\00396)
 • Eusko Jaurlaritzak edo bere ente, sozietate eta fundazio publikoek 2015, 2016 eta 2017an sustatu edo esku hartu duten biltzarrei eta antzeko ekitaldiei buruz (11\10\07\02\00412)
 • Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava JDB zigiluaren garapena bultzatu zuten 40 upeltegiek deitura berriaren ezarpena aldi baterako gelditu dutela egiaztatzen duen dokumentuari buruz (11\10\07\02\00414)
 • Arabako sail ureztatuen gainean Eusko Jaurlaritzak egin duen azterketaren dokumentuari buruz (11\10\07\02\00415)
 • Arabako sail ureztatuen gainean Eusko Jaurlaritzak egin duen azterketaren dokumentuari buruz (11\10\07\02\00416)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak Arabako Lurralde Historikoko hornidura eta saneamendu 2016-2026 Plan Zuzentzaileari eta haren ingurumen-azterlan estrategikoari egin dizkien alegazioak biltzen dituen dokumentuari buruz (11\10\07\02\00418)
 • Azken urteetan Euskadiko ibai eta ubideetan izan diren isurien gaineko datuei buruz (11\10\07\02\00432)
 • Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava JDBren eta ingurune geografikoaren arteko lotura justifikatzen duen memoria agronomiko berriari buruz (11\10\07\02\00433)
 • Euskadiko Administrazioaren titulartasuneko elementu guztien benetako kontsumoaren datuak jasoko dituen eta jarduketei esker lortutako aurrezpen maila zehazteko erreferentzia izango den dokumentuaren kopiari buruz (11\10\07\02\00493)
 • Jasangarritasun energetikorako jarduketak egin daitezkeen Euskadiko Administrazioaren titulartasuneko elementu guztien inbentario zehaztua jasoko duen dokumentuaren kopiari buruz (11\10\07\02\00494)
 • "Saltoki Handien LPSaren aldaketaren aurrerapena" dokumentuaren kopia eskatzeko (11\10\07\02\00506)
 • Gasteizko hirian bus espresa ezartzeko behar diren proiektu txikietan jasotako dokumentuen kopiari buruz (11\10\07\02\00515)
 • Basafauna-aleen balio zenbatetsiak ezartzen dituen dekretua egiteko prozedura amaitzeari buruz (11\10\07\02\00541)
 • Ikusmer-Euskadiko Merkataritza Banaketaren Behatokiaren Osoko Bilkuraren 2013, 2014, 2015, 2016 eta 2017ko akten kopiei buruz (11\10\07\02\00571)
 • Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak egindako turismo-irisgarritasunerako euskal eredua jasoko duen dokumentuaren kopia eskatzeko (11\10\07\02\00572)
 • Euskadiko Aireportuen Koordinaziorako Komitearen jardunaren hasieratik gaur arteko akten kopiei buruz (11\10\07\02\00664)
 • Mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko helburuarekin Espainiako Gobernutik datozen eta Nekazaritzako eta Landa Garapeneko Konferentzia Sektorialean adostu ziren 880.000 euro banatzeari buruz (11\10\07\02\00677)
 • 2014ko martxoaren 31tik gaur arte Euskadi 2020 Estrategia Energetikoaren gainean egindako jarraipeneko eta tarteko txostenei buruz (11\10\07\02\00685)
 • Euskal "Y"a Iruñearekin Gasteizen zein Ezkion zehar lotzeko proiektuari Eusko Jaurlaritzak aurkeztu dizkion alegazioen kopiari buruz (11\10\07\02\00730)
 • Tranbiaren Gasteizko hegoaldeko obren kontratua aldatzeko espedientearen kopiari buruz (11\10\07\02\00731)
 • Tranbia Gasteizko Salburua eta Zabalgana auzo berrietara hedatzeko egindako azterlan guztien datuak eta erreferentziak eskatzeko (11\10\07\02\00742)
 • Eusko Jaurlaritzak agindutako Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza eta gela turistikoen jardueraren gaineko txostenaren kopiari buruz (11\10\07\02\00749)
 • Gasteizko zenbait auzotako mugikortasuna konpontzeko asmoz Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak BRTaren edo bus elektriko adimendunaren alternatibei buruz agindu edo egin dituen azterlanen gainean (11\10\07\02\00754)
 • Pisu turistikoen 61 negozioen jabeei beren jardueren etenaren berri emateko bidali zaien jakinarazpen-dokumentuaren kopiari buruz eta jakinarazpen hori bermatzen duten dokumentu eta txosten juridikoei buruz (11\10\07\02\00755)
 • Etxebizitza turistikoak arautzeko ordenantza egin duten Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriei buruz (11\10\07\02\00760)
 • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planeko 2015, 2016 eta 2017. urteei dagozkien urteko ebaluazio-txostenei buruz (11\10\07\02\00763)
 • Lehendakaritza Sailak Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistemaren inguruan egin dituen ebaluazio-txostenei buruz (11\10\07\02\00764)
 • Jabari publikora egin diren isuri baimendunei buruz (11\10\07\02\00773)
 • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planean aurreikusitako aurrekontu-partiden 2017ko exekuzioari buruz (11\10\07\02\00806)
 • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planean aurreikusitako aurrekontu-partiden 2016ko exekuzioari buruz (11\10\07\02\00807)
 • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planean aurreikusitako aurrekontu-partiden 2015eko exekuzioari buruz (11\10\07\02\00808)
 • Hegoaraba azterketari buruz (11\10\07\02\00813)
 • Arabako Parke Teknologikoa sustatu eta garatzeko Euskadiko Parke Teknologikoen Sarearen 2017-2020 Plan Estrategikoaren aldaketei buruz (11\10\07\02\00818)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko kostako hareatzetan bainurako ura kutsatuta dagoenean ezarri beharreko protokoloari buruz (11\10\07\02\00824)
 • Gueñesen alboko Zallako udalerrian kokatutako Glefaran enpresaren inguruko partikula-dispertsioaren azterketari buruz (11\10\07\02\00832)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak Zorrotzaurre uharte bilakatzeko Deustuko ubidea husteko obretarako jarritako neurri zuzentzaileei buruz (11\10\07\02\00833)
 • Bilboaldea eta Uribe-Kostako saneamendu-sareen funtzionamendua hobetzeko beharrezko azpiegitura hidraulikoei buruz (11\10\07\02\00834)
 • 2017ko aurrekontuko "Behatokiaren dispositiboaren formalizazioa" partidaren exekuzioari buruz (11\10\07\02\00860)
 • 2017ko aurrekontuko "Tokiko merkataritzari buruzko biltzarra" partidaren exekuzioari buruz (11\10\07\02\00861)
 • 2017ko aurrekontuko "Zabalkunde arloari buruzko azterlanak" partidaren exekuzioari buruz (11\10\07\02\00862)
 • “SPRI Basque Digital Innovation Hub” Berrikuntza Funtsa aurrekontu-partidari buruz (11\10\07\02\00929)
 • “Smart Food Country 4.0 Proiektua” aurrekontu-partidari buruz (11\10\07\02\00930)
 • “Bilbao Ría 2000 SArako partaidetza-mailegua” aurrekontu-partidari buruz (11\10\07\02\00931)
 • “KIC EIT Food Proiektuaren garapena" aurrekontu-partidari buruz (11\10\07\02\00932)
 • 410.949 euroko “ETSren esku uztea Gasteizko garraio publikoaren sistema multimodala” aurrekontu-partidari buruz (11\10\07\02\00933)
 • “Gasteizen bus elektriko adimenduna ezartzeko jarduerak ETSren esku uztea” aurrekontu-partidari buruz (11\10\07\02\00934)
 • 325.000 euroko "Berrikuntza Funtsa. Off Shore Energy Plataforma Marsh-LAB Proiektua" aurrekontu-partidari buruz (11\10\07\02\00935)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra erregulatzen duen Legea hirugarren aldiz aldatzen duen lege-aurreproiektuarekin bidali gabeko dokumentuei buruz (11\09\01\00\00006) (11\10\07\02\00940)
 • Gasteizko tranbiaren 2010etik 2017ra bitarteko urteroko ustiatze-kostuari buruz (11\10\07\02\00971)
 • Indartu 2018 programari laguntzak eskatu dizkioten enpresen eta udalen zerrendari buruz (11\10\07\02\01010)
 • Itelazpi SA enpresa publikoak Euskadin kudeatzen dituen komunikazio-zentroetan operadore pribatuak izateagatik lortzen dituen urteroko diru-sarrerei buruz (11\10\07\02\01038)
 • Itelazpi SAk Euskadin kudeatutako telekomunikazio-azpiegiturak instalaturik dauzkaten eta toki-erakundeen, udalen edo beste administrazio publikoen jabetzakoak diren onura publikoko mendien zerrendari buruz (11\10\07\02\01039)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko ibilguen inguruko azpiegiturak eta eremuak hobetzeko jarduerei ekiteko baimen-eskaeren gainean, zeinak aurkeztu baitituzte EAEko administrazio publikoek, udalek, administrazio-batzarrek eta aldundiek, 2016, 2017 eta 2018an (11\10\07\02\01055)
 • EAEko 2018ko Aurrekontu Legean dagoen "PEGA proiektuen garapen programa" partidaren exekuzioari buruz (11\10\07\02\01064)
 • Itourbask-Turismo Bulegoen Euskal Sarearen hitzarmenei buruz (11\10\07\02\01066)
 • 2017. eta 2018. urteetan Nerbioi ibaian egin diren isurketa kutsagarriei buruz (11\10\07\02\01113)
 • Euskadin gaua ematen duten bisitariei kobratu beharreko tasaren gaineko azterlanari buruz (11\10\07\02\01122)
 • Dokumentuaren kopia eskatzeko, zeinak ekarpenak jasotzen baititu Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak autonomia-erkidego guztiei eskatutako 2030 Turismo Jasangarriko Estrategiarako (11\10\07\02\01157)
 • Basque Research and Technology Alliance (BRTA) partzuergo zientifiko-teknologikoa arautuko duten estatutuen dokumentuaren kopia eskatzeko (11\10\07\02\01169)
 • Industrialdeetarako Renove Plana 2018 programaren ebazpenari buruz (11\10\07\02\01170)
 • Indartu 2018 programa ebazteari buruz (11\10\07\02\01171)
 • Emaitek Plus 2015, 2016, 2017 eta 2018 programa ebazteari buruz (11\10\07\02\01187)
 • 2015, 2016, 2017 eta 2018 urteetako Etorgai programa ebazteari buruz (11\10\07\02\01188)
 • Mendaroko Kurutz Gain industrialdean egoitza izango duen Basque Research and Technology Alliance (BRTA) partzuergo zientifiko-teknologikoa sortzeari buruz (11\10\07\02\01189)
 • 2015, 2016, 2017 eta 2018 urteetako Elkartek programa ebazteari buruz (11\10\07\02\01190)
 • Eusko Jaurlaritzak 2015, 2016, 2017 eta 2018 urteetako Gaitek programa ebazteari buruz (11\10\07\02\01191)
 • Hazitek programa 2017tik gaur arte ebazteari buruz (11\10\07\02\01192)
 • 2015, 2016, 2017 eta 2018 urteetako Berrikertu programa ebazteari buruz (11\10\07\02\01193)
 • 2/2019 Legearen bigarren xedapen gehigarriko 2 apartatuan aipatzen den gastuen baimena luzatzeari buruz (11\10\07\02\01272)
 • 2/2019 Legearen bigarren xedapen gehigarriko 2 apartatuan aipatzen den gastuen baimena luzatzeari buruz (11\10\07\02\01273)
 • 2/2019 Legearen bigarren xedapen gehigarriko 2 apartatuan aipatzen den gastuen baimena luzatzeari buruz (11\10\07\02\01274)
 • Berriztagarrietan inbertitzeko esparru-akordioaren gainean Iberdrolak eta EEE Energiaren Euskal Erakundeak sinatu duten hitzarmenari buruz (11\10\07\02\01316)
 • 2018ko Aurrekontuen Legean e-commerce eta merkataritzako ganbera ofizialen gaineko partidaren aurrekontu-exekuzioari buruz (11\10\07\02\01317)
 • Basquetour SAren 2017ko ekitaldiko aurrekontu-exekuzioari buruz (11\10\07\02\01325)
 • Basquetour SAren 2018ko ekitaldiko aurrekontu-exekuzioari buruz (11\10\07\02\01326)
 • 2018ko ekitaldiko E-COMMERCE eta merkataritza-ganbera ofizialen gaineko 1.100.000 euroko partida 2019ko aurrekontu eguneratutik kanpo uzteari buruz (11\10\07\02\01327)
 • "Dirulaguntza EAEko Merkataritza Ganberei. Merkataritza Arloa. Gipuzkoako Merkataritza, Industri eta Itsasketa Bazkunde Ofiziala" partidaren 2018ko ekitaldiaren amaierako exekuzio-mailari buruz (11\10\07\02\01328)
 • "Dirulaguntza EAEko Merkataritza Ganberei. Merkataritza Arloa. Bilboko Merkataritza, Industri eta Itsasketa Ganbera Ofiziala" partidaren 2018ko ekitaldiaren amaierako exekuzio-mailari buruz (11\10\07\02\01329)
 • "Dirulaguntza EAEko Merkataritza Ganberei. Merkataritza Arloa. Arabako Merkataritza eta Industri Ganbera Ofiziala" partidaren 2018ko ekitaldiaren amaierako exekuzio-mailari buruz (11\10\07\02\01330)
 • "Enpresak eskualdatzeko programa garatzeko dirulaguntza ematea Ganberei. Arabako Merkataritza eta Industri Ganbera Ofiziala" partidaren 2018ko ekitaldiaren amaierako exekuzio-mailari buruz (11\10\07\02\01332)
 • "Enpresak eskualdatzeko programa garatzeko dirulaguntza ematea Ganberei. Gipuzkoako Merkataritza, Industri eta Itsasketa Bazkunde Ofiziala" partidaren 2018ko ekitaldiaren amaierako exekuzio-mailari buruz (11\10\07\02\01333)
 • "Enpresak eskualdatzeko programa garatzeko dirulaguntza ematea Ganberei. Bilboko Merkataritza, Industri eta Itsasketa Ganbera Ofiziala" partidaren 2018ko ekitaldiaren amaierako exekuzio-mailari buruz (11\10\07\02\01334)
 • "HIRIGUNE. Zonako estrategiak garatzen laguntzeko Elkarteak" aurrekontu-partidaren 2018ko ekitaldiaren bukaerako betetze-mailari buruz (11\10\07\02\01335)
 • E-COMMERCE Zuzeneko diru-laguntza EUSKALDENDAK-PROIEKTUARI aurrekontu-partida 2019ko aurrekontu eguneratutik kanpo uzteari buruz (11\10\07\02\01336)
 • Zuzeneko diru-laguntza AENKOMER, CECOBI, Gipuzkoako Merkataritza Federazioa, Digitalizazio-proiektuari aurrekontu-partida 2019ko aurrekontu eguneratutik kanpo uzteari buruz (11\10\07\02\01337)
 • Euskadin turismo-zerga ("turismo-tasa) sortzeko indarrean dagoen lege-markoari buruzko irizpenaren kostua jasandako aurrekontu-partidaren gainean (11\10\07\02\01338)
 • Euskal Merkataritzaren Gida Planaren eta laguntza-programen jarraipena egiteko partidaren aurrekontuak 2018ko ekitaldian izan duen exekuzio-mailari buruz (11\10\07\02\01339)
 • Ekintzailetza sustatzeko Laguntza ildo berria 2018ko aurrekontu-partidaren exekuzioari buruz (11\10\07\02\01340)
 • 2019ko apirilaren 16ko Jaurlaritzaren Kontseiluak onetsita Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak jasoko duen 3.070.000 euroko kreditu-gehitzearen helburuari buruz (11\10\07\02\01342)
 • 2019ko apirilaren 16ko Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak onetsita Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak jasoko duen 24.295.928 euroko kreditu-gehitzearen helburuari buruz (11\10\07\02\01351)
 • 2019ko apirilaren 16ko Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak onetsita Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak jasoko duen 41.609.659 euroko kreditu-gehitzearen helburuari buruz (11\10\07\02\01352)
 • 2017-2020 Merkataritzaren Gida Planaren jarraipen-txostenari buruz (11\10\07\02\01388)
 • 2013ko Aurrekontuen Legean 120.000 eurorekin xedaturiko "Arabako Errioxako Upeltegien Elkartea" hitzarmenari buruz (11\10\07\02\01397)
 • 2014ko Aurrekontuen Legeko Arabako Errioxako Upeltegien Elkartearentzako 135.000 euroko eta ABRArentzako 30.000 euroko partidei buruz (11\10\07\02\01398)
 • 2015eko Aurrekontuen Legean 150.000 eurorekin xedaturiko "Arabako Errioxako Upeltegien Elkartea" hitzarmenari buruz (11\10\07\02\01399)
 • 2016ko Aurrekontuen Legean 150.000 eurorekin xedaturiko "Arabako Errioxako Upeltegien Elkartea" hitzarmenari buruz (11\10\07\02\01400)
 • 2017ko Aurrekontuen Legean 150.000 eurorekin xedaturiko "Arabako Errioxako Upeltegien Elkartea" hitzarmenari buruz (11\10\07\02\01401)
 • 2018ko Aurrekontuen Legean 150.000 eurorekin xedaturiko "Arabako Errioxako Upeltegien Elkartea" hitzarmenari buruz (11\10\07\02\01402)
 • 2014-2020 aldirako Akuikulturaren Garapenerako Plan Estrategikoaren jarraipen-planari jarraituz Akuikulturako Aholku Batzordeak eginiko urteko eta tarteko txostenei buruz (11\10\07\02\01423)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko 2020rako Geodibertsitatearen Estrategia ebaluatzeko eta jarraitzeko txostena duen dokumentuari buruz (11\10\07\02\01483)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko natura-ondarea kontserbatzeari buruzko lege-proiektuari buruz (11\10\07\02\01543)
 • Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko lege-proiektuari buruz (11\10\07\02\01544)
 • Gipuzkoako Teknologi Parkea sozietate anonimoko Administrazio Kontseiluaren eta Batzar Nagusiaren 2015eko ekitalditik gaur egun arteko bileren aktei buruz (11\10\07\02\01565)
 • Bizkaiko Teknologi Parkea sozietate anonimoko Administrazio Kontseiluaren eta Batzar Nagusiaren 2015eko ekitalditik gaur egun arteko bileren aktei buruz (11\10\07\02\01566)
 • Arabako Teknologi Parkea sozietate anonimoko Administrazio Kontseiluaren eta Batzar Nagusiaren 2015eko ekitalditik gaur egun arteko bileren aktei buruz (11\10\07\02\01567)
 • ABRA elkarteak 2016an sortutako "Arabako mahastiak" izendapena Eusko Jaurlaritzaren aldetik berraktiba dadin egin duen eskaerari buruz (11\10\07\02\01595)
 • AIEO maskoten erregistroari eta HAZI entitateari eragiten dieten eraso informatikoen ondorioei buruz (11\10\07\02\01596)
 • Euskadiko kontsumitzaileen eta erabiltzaileen estatutuaren legearen aurreproiektuari buruz (11\10\07\02\01631)
 • Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordeak Establezimendu komertzial handien lurralde-antolamenduari buruzko ekainaren 27ko 10/2019 Legearen gainean hartutako akordioari buruz (11\10\07\02\01640)
 • Euskadiko Emakume Nekazarien Estatutuaren betetze-mailari buruz (11\10\07\02\01649)
 • Jaurlaritzak higiezinen alokairuagatik 2016, 2017, 2018 eta 2019an izandako diru-sarrerei buruz (11\10\07\02\01650)
 • "Merkatutik sukaldera" programari buruz (11\10\07\02\01689)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak Zambranako Udalean sustatutako babes ofizialeko etxebizitzei buruz (11\10\07\02\01694)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan 2017tik gaur arte gertatutako larrialdiei buruzko txostenen kopiei buruz (11\10\07\02\01703)
 • Basquetourrek 2017an, 2018an eta 2019an antolatu dituen prentsarako eta familiarizaziorako bidaiei buruz (11\10\07\02\01704)
 • Basquetourrek 2017an, 2018an eta 2019an sektore turistikoa hobetzeko egin dituen formakuntza-jarduerei buruz (11\10\07\02\01705)
 • Basquetourrek 2017an, 2018an eta 2019an bitartekoen kudeaketarako eta Euskadi helmugaren sustapen-kanpainarako egin dituen marketing-jarduerei buruz (11\10\07\02\01706)
 • Basquetourrek 2017an, 2018an eta 2019an irudietan, liburuxketan eta abarretan exekutatu dituen marketing-jarduerei buruz (11\10\07\02\01707)
 • Basquetourrek 2017an, 2018an eta 2019an Turismoaren Mundu Elkartearen sarean parte hartzeko egin dituen marketing-jarduerei buruz (11\10\07\02\01708)
 • Basquetourrek 2017an, 2018an eta 2019an helmugetako azoketan eta ekitaldietan egin dituen jarduerei buruz (11\10\07\02\01709)
 • Basquetourrek kontrataturiko kanpoko zerbitzuetan 2017an, 2018an eta 2019an egindako marketin-jarduerei buruz (11\10\07\02\01710)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basogintzaren Lurralde Plan Sektorialaren memoria, ebaluazioa eta betetze-maila zein plana ezartzerakoan antzeman daitezkeen desdoitzeak ekiditeko hartu beharreko neurriak jasotzen dituen dokumentuaren kopiari buruz (11\10\07\02\01777)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzko 2004ko ekainaren 1eko 101/2004 Dekretuko 30. artikuluan sortutako Jarraipen Batzordeari eratu zenetik gaur arte dagozkion bileren aktei buruz (11\10\07\02\01795)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa

 • Arabako administrazio-batzarren titulartasuneko mendietan kokaturiko komunikazio-zentroen instalazioengatik, zeinek ez duten hor kokatzeko baimenik, ordaindu beharreko kanona dela-eta Itelazpi SA eta administrazio-batzarren artean sortu den gatazkari buruz (11\11\03\00\00020)
 • Gasteizko hegoaldean tranbia zabaltzeko proiektuari buruz (11\11\03\00\00022)
 • Ekainaren 25eko lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko 4/2015 Legearen erregelamendu bidezko garapenari buruz (11\11\03\00\00029)
 • Euskadin uda honetan ur-masen kalitatean, floran eta fauna urtarrean ondorio larriak izan dituzten jabari publiko hidraulikora egindako isuriei buruz (11\11\03\00\00032)
 • Ikusmer-Euskadiko Merkataritza Banaketaren Behatokiaren etorkizunari buruz (11\11\03\00\00057)
 • Euskadiko Behatoki Turistikoaren etorkizunari buruz (11\11\03\00\00061)
 • Zuia eta Urkabustaiz hornitzeko eraikuntza-proiektuari buruz (11\11\03\00\00074)
 • Europako Batzordeak 2021-2027 aldirako nekazaritza-politika erkidea (NPE) eta lurralde-garapenerako eta kohesiorako funtsak finantzatzeko aurrekontu-murrizketekin egindako proposamenari buruz (11\11\03\00\00082)
 • Nekazaritzako elikagaien euskal arloaren eta horrek Agenda 2030ari eta garapen jasangarrirako helburuei egin diezaiekeen ekarpen efizientearen gainean (11\11\03\00\00092)
 • Dieselaren zergak igotzeari buruz (11\11\03\00\00095)
 • Jarduera ekonomikoetarako eta saltoki handiak antolatzeko lurraldearen arloko planaren izapidetzea eta Merkataritza Jardueraren Legearen aldaketa gelditzeari buruz (11\11\03\00\00112)
 • Azukrearen industriak azukre eta erremolatxaren sektorearekin duen lanbide arteko esparru-akordioa ez betetzeari buruz (11\11\03\00\00116)
 • Mugikortasun jasangarriari buruzko lege-proiektua onartzearen inguruan (11\11\03\00\00122)
 • 10/1998 Legea, apirilaren 8koa, Landa Ingurunearen Garapenerakoa aldatzeko legearen aurreproiektua egiteari buruz (11\11\03\00\00138)
 • Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legea uraren kanona arautzeari dagokionez aldatzeari buruz (11\11\03\00\00159)

X. Legealdia

Interpelazioa

 • 2012an izandako txingorra eta lehortea direla-eta Arabako Errioxako mahastiek ekoizpenean izan dituzten ondorioei buruz (10\10\04\01\00007)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako 2014-2020 aldirako Programa egiteko Jaurlaritzaren asmoei buruz (10\10\04\01\00026)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzako eta itsas arrantzako prestakuntzaren geroari buruz (10\10\04\01\00044)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko KBEak (Kontserbazio Bereziko Eremuak) izendatzeko espedienteak egiteari eta tramitatzeari buruz (10\10\04\01\00069)
 • Elikagaien segurtasunaren lege-proiektu bat egiteari buruz (10\10\04\01\00097)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritza ekologikoa bultzatzeari eta sustatzeari dagokienez Jaurlaritzak dituen irizpide eta asmoei buruz (10\10\04\01\00154)
 • Kantauriko antxoaren elikadura kalitate eta segurtasunaren inguruan Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Arrantza sailen artean izandako deskoordinazioari buruz (10\10\04\01\00177)
 • Zuia eta Urkabustaiz hornitzeko eraikuntza-proiektua gauzatzeko Eusko Jaurlaritzaren asmoei buruz (10\10\04\01\00194)
 • Fenomeno meteorologikoek sortutako kalteen kudeaketari eta hondamendietarako funtsari buruz (10\10\04\01\00205)
 • Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen (LAG) aldaketan diputazioen eta udalen eskuduntzak usurpatzeari buruz (10\10\04\01\00259)
 • Eusko Jaurlaritzak, 2015eko otsaileko denboralearen antzekoen ondorioak ekiditeko, hartu beharreko presako neurriei buruz (10\10\04\01\00265)
 • Telelaguntzako zerbitzuaren definizio eta helburuei buruz (10\10\04\01\00299)
 • Eusko Jaurlaritzak EEEren bidez EDP Naturgas Energía enpresan duen % 5ari buruz (10\10\04\01\00341)
 • Arabako erremolatxa-sektorearen etorkizunari buruz (10\10\04\01\00377)
 • Euskadiko Behi-okelaren Ekoizpena eta Komertzializazioa bultzatzeko Estrategiari buruz (10\10\04\01\00392)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • "Vespa velutina" listorra desagerrarazteko plan bat egiteari buruz (10\10\05\01\00005)
 • EAEko nekazaritza- eta elikadura-alorrerako finantziazio-neurri espezifikoei buruz (10\10\05\01\00088)
 • Udalek uraren kudeaketaren pribatizazioa eragozteko lege-aldaketei buruz (10\10\05\01\00091)
 • Beste autonomia-erkidego batzuetako abeltzaintza-instalazioak Euskal Autonomi Erkidegorako eredutzat hartzeari buruz (10\10\05\01\00103)
 • Euskadiko paisaiak babesteko, kudeatzeko eta antolatzeko bermea emango duen arau-markoa ezartzeari buruz (10\10\05\01\00183)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basogintzaren Lurralde Plan Sektoriala behin betiko onesteari buruz (10\10\05\01\00193)
 • Irungo eta Urnietako ibilgailuen azterketa teknikoko zentroetako grebari buruz (10\10\05\01\00240)
 • Eusko Jaurlaritzaren eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-aldundien artean 2014-2020 aldirako LGENF funtsak banatzeari buruz (10\10\05\01\00245)
 • Kantauriko antxoaren anisakis parasitoaren portzentaje altuaz informatzeko orduan kontuan izandako osasuneko eta elikagaien segurtasuneko irizpideei buruz (10\10\05\01\00349)
 • Ardi-esnearen sektoreko abeltzainak Aldanondok ordaintzen ez dielako jasaten ari diren egoerari buruz (10\10\05\01\00403)
 • Fenomeno meteorologikoek sortutako kalteen kudeaketari eta hondamendietarako funtsari buruz (10\10\05\01\00404)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko 2015-2020 aldirako Landa Garapen Plana onesteko irizpideei buruz (10\10\05\01\00472)
 • Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari energia jasangarritasunari buruzko dekretu bat bilkuraldi honetan aurkezteko emandako aginduaren gainean (10\10\05\01\00621)
 • Aldanondo enpresak Euskal Autonomia Erkidegoko ardi-esnearen sektoreko abeldun batzuei ez ordaintzeari buruz (10\10\05\01\00678)
 • Nekazaritza Politika Bateratutik euskal nekazaritza-sektoreari egin beharreko ordainketen atzerapenei buruz (10\10\05\01\00748)
 • Uraren Euskal Agentziarekin egindako lankidetza-hitzarmena, zeinaren bidez enkargatzen baitzaio jabari publiko hidraulikoaren arloko zenbait jarduera, argitaratzen duen Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren 2016ko urtarrilaren 19ko Ebazpenari buruz (10\10\05\01\00757)
 • Gasteizko tranbia hedatzeko obrei buruz (10\10\05\01\00810)
 • Araban egin gabe dauden saneamendu eta hornikuntzako obrei buruz (10\10\05\01\00821)
 • Errioxa-Arabako Errioxa Jatorri Deiturako ardoa Bizkaian eta Gipuzkoan sustatzeari buruz (10\10\05\01\00866)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Ardiekin SLri emandako 85.000 euroko diru-laguntza zuzenari buruz (10\10\05\03\00076)
 • Arrato ureztatzaileen elkarteari emaniko 90.000 euroko diru-laguntza zuzenari buruz (10\10\05\03\00077)
 • EAEko ibaiek gainezka egitean lehen sektorean eragindako kalteei buruz (10\10\05\03\00122)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko kalitatezko produktuak eta produkzio-sistemak egiaztatzeko entitateari buruz (10\10\05\03\00175)
 • Hazi SAren 2012ko ekitaldiko eraikinetako inbertsioei buruz (10\10\05\03\00177)
 • Pasaia Itsas Arrantza Eskolaren egungo egoerari buruz (10\10\05\03\00178)
 • Eroski markako hanburgesetako zaldien DNA arrastoei buruz (10\10\05\03\00179)
 • Lantarongo isurketa kimikoei buruz (10\10\05\03\00180)
 • Eusko Jaurlaritzak Centro Nacional de Investigación de Envejecimiento fundaziorako duen aurrekontuari buruz (10\10\05\03\00192)
 • Eusko Jaurlaritzak Centro Nacional de Investigación de Envejecimiento fundazioari egindako ekarpen ekonomikoei buruz (10\10\05\03\00193)
 • Turismoari buruzko nazioarteko biltzarrak egiteari buruz (10\10\05\03\00315)
 • Azken hamabi urteetan Euskaditik emigratu duten gazteei buruz (10\10\05\03\00544)
 • 0-3 urteko haur-eskolei buruz (10\10\05\03\00656)
 • Arrantza-ikuskapenerako ontzien mantenimendurako gastu-baliabideak handitzeari buruz (10\10\05\03\00753)
 • Arrantza eta Akuikulturako Zuzendaritzan 2013rako bilera, biltzar eta ikastaroetarako aurrekontua handitzeari buruz (10\10\05\03\00754)
 • Berrikuntza eta Elikagaien Industriako Zuzendaritzan "Beste zerbitzu batzuk" kontzeptuan aurrekontu-saila handitzeari buruz (10\10\05\03\00755)
 • "Hondamendietarako funtsa" aurrekontu-sailaren 2012ko azken gastuari buruz (10\10\05\03\00756)
 • Arkautiko 2013ko ganadu-enkante ofizialaren emaitzei eta gastuari buruz (10\10\05\03\00856)
 • Gasteizko Mendien aldeko Natura Baliabideen Antolamendurako Planaren behin betiko onarpenari buruz (10\10\05\03\00858)
 • Erremolatxa-sektorearentzako 2012/2013 kanpainarako diru-laguntzari buruz (10\10\05\03\00866)
 • 2012ko Arabako Errioxa kultura-ondarea: 15.000 euro aurrekontu-sailaren egikaritzeari buruz (10\10\05\03\00913)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-politikaren koherentzia bermatzeko jardunbideei buruz (10\10\05\03\00918)
 • Eusko Jaurlaritzako edozein sailek Bilboko Erriberako Azokari 2003ko urtarrilaren 1etik gaurdaino emandako laguntza, subentzio edo ekarpen ekonomikoei buruz (10\10\05\03\00930)
 • Eusko Jaurlaritzako edozein sailek Donostiako Bretxako Azokari 2003ko uatarrilaren 1etik gaurdaino emandako laguntza, subentzio edo ekarpen ekonomikoei buruz (10\10\05\03\00931)
 • Bartzelonan 2013ko ekainaren 14, 15 eta 16an egindako "Euskadi Basque Country" jardunaren gastuei buruz (10\10\05\03\01122)
 • Errioxako eta Arabako Errioxako ardoaren eta mahastiaren Kultur Paisaia Gizaterariaren Ondare Izendatzeko hautagaitzari buruz (10\10\05\03\01244)
 • "Arabako Errioxa kultura-ondarea" bultzatzeko neurriei buruz (10\10\05\03\01245)
 • Arabako Foru Aldundiarekin mahasgintza eta ardogintzaren arloan koordinatzeari buruz (10\10\05\03\01246)
 • 2013. urterako enpresa txiki eta ertain, bakarkako enpresaburu eta profesional autonomoei finantza-laguntza emateko programari buruz (10\10\05\03\01511)
 • Nekazaritza-aseguruak kontratatzeko laguntzei buruz (10\10\05\03\01700)
 • Munduan barreiaturik dauden eta euskal jatorria daukaten pertsonekiko harremanetarako eta interkonexiorako ekimenei buruz (10\10\05\03\01762)
 • Kimberly-Clark enpresak Euskadin dituen lantegiak erosteko Indarkia SLren eta Ezten Arrisku Kapitaleko Funtsaren arteko akordioari buruz (10\10\05\03\01949)
 • Eusko Jaurlaritzak Ezten Arrisku Kapitaleko Funtsaren bitartez enpresen kapital sozialean parte hartzeari buruz (10\10\05\03\01950)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko ganadu-arrazen ugalketa-materialaren jagoletza eta zaintzaren gainean (10\10\05\03\02194)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolaketaren paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeko dekretu-proiektuari buruz (10\10\05\03\02703)
 • URA-Uraren Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluari buruz (10\10\05\03\02841)
 • 2014ko otsaileko denboraleak Euskadiko itsasertzean eragindako kalteak erreparatzeko neurri urgenteei buruz (10\10\05\03\02851)
 • 2013ko otsailaren 14ko ebazpenaren bidez eman diren Erein programako diru-laguntzak ordaintzeari buruz (10\10\05\03\03067)
 • NPBren lehen zutabeko laguntzen jasotzaileei 2007 eta 2013 bitartean modulazioagatik kendutako diru-kopuruei buruz (10\10\05\03\03069)
 • 2000-2006 aldirako Landa Garapen Planari buruz (10\10\05\03\03130)
 • 2007-2013 aldirako Landa Garapen Planari buruz (10\10\05\03\03131)
 • 2014-2020 aldirako Landa Garapen Planari buruz (10\10\05\03\03132)
 • Ondarroako lonjan azken 10 urteotan egindako arrain-deskargei buruz (10\10\05\03\03182)
 • Bermeoko lonjan azken 10 urteotan egindako arrain-deskargei buruz (10\10\05\03\03183)
 • Anisakis pasasitoari buruz azken bost urteotan izan diren datu eta portzentajeen inguruan (10\10\05\03\03394)
 • Kantauriko antxoaren anisakis parasitoak kaltetutakoentzat dauden jarduketa-protokoloei buruz (10\10\05\03\03395)
 • Landa-bideak konpontzeko laguntza-eskaera bakoitzak, haztapen-irizpideen eta lekuaren garapen-mailaren arabera, lortu duen puntuazioari buruz (10\10\05\03\03495)
 • Errioxa jatorri-deituran Arabako Errioxako kudeaketa eta kontroleko azpizona bat sortzeko aukeraren gaineko azterketa bati buruz (10\10\05\03\03503)
 • Euskadi Gastronomikan parte hartzen duten enpresei buruz (10\10\05\03\03504)
 • 2004an eta eta 2008an sinatutako hitzarmenen arabera, Arabako obra hidraulikoen egikaritze-mailari buruz (10\10\05\03\03662)
 • 2013ko azaroaren 13ko Aginduaren arabera konpontzeko laguntza jaso duten landa-bideei buruz (10\10\05\03\03663)
 • Sinfo 21 SM enpresarekiko harremanari buruz (10\10\05\03\03980)
 • Betean Grupo de Consultores enpresarekiko harremanari buruz (10\10\05\03\03981)
 • Ate Asesores-Informática enpresarekiko harremanari buruz (10\10\05\03\03982)
 • Inguru Ingeniería y Gestión Ambiental enpresarekiko harremanari buruz (10\10\05\03\03983)
 • Alter Consulting enpresarekiko harremanari buruz (10\10\05\03\03984)
 • Betean Auditoría enpresarekiko harremanari buruz (10\10\05\03\03985)
 • Ardi-haragia sustatzeari buruz (10\10\05\03\04028)
 • BC3 Basque Centre for Climate Change zentroarekiko harremanari buruz (10\10\05\03\04051)
 • Baimen 21 Inspecciones Ambientales SMrekiko harremanari buruz (10\10\05\03\04052)
 • Geogramarekiko harremanari buruz (10\10\05\03\04053)
 • Confluentiarekiko harremanari buruz (10\10\05\03\04055)
 • Lavolarekiko harremanari buruz (10\10\05\03\04056)
 • Basoinsa SLrekiko harremanari buruz (10\10\05\03\04057)
 • Euskal itsasbazterrean Tetraodontidae arrain toxikoaren ale batzuk atzeman ondoren Jaurlaritza egiten ari den jarduketei buruz (10\10\05\03\04060)
 • Inguru Ingeniería Ambiental delakoaren eta Ingurumen sailburuordearen arteko harremanean Kargu publikodunen etika- eta jokabide-kodea betetzeari buruz (10\10\05\03\04160)
 • Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren menpe ez dauden kanpoko enpresa edo entitateei lehen sektorearen eta garapen iraunkorraren gainean eskatutako azterketei eta lanei buruz (10\10\05\03\04529)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan ibai-ibilguak eta -ertzak mantentzeko eta hobetzeko lanak egiteko hitzarmenak tokiko administrazioekin sinatzeari buruz (10\10\05\03\04530)
 • EAEko ibaietan mantentze- eta errekuperatze- lanak egiteko 2011ko programaren betetze-mailari buruz (10\10\05\03\04531)
 • Eusko Jaurlaritzak Karrantzako hiltegiaren etorkizuna bermatzeko babesa emateari buruz (10\10\05\03\04560)
 • Telelaguntza-zerbitzurako ekipamendu teknikoak ordezkatzeari buruz (10\10\05\03\04711)
 • Telelaguntza-zerbituak 2011ko ekainetik gaurdaino izan duen kostuari buruz (10\10\05\03\04712)
 • Estatistika-eragiketei buruzko azterketari dagokion Turismoko aurrekontu-partidaren aldaketari buruz (10\10\05\03\04844)
 • Salburuko hezegunearen inguruko jarduerek bete behar dituzten neurri zuzentzaileei buruz. (10\10\05\03\05058)
 • Laneratzearen zerbitzurako prestakuntza-baliabideei buruzko abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko II. kapituluan aurreikusten diren eta De Pedro Martín (Centro de Formación María Dol) entitateak jasotako laguntzen finantziazioaren gainean (10\10\05\03\05107)
 • Laneratzearen zerbitzurako prestakuntza-baliabideei buruzko abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko II. kapituluan aurreikusten diren eta Academia Almi-Bilbao entitateak jasotako laguntzen finantziazioaren gainean (10\10\05\03\05108)
 • Laneratzearen zerbitzurako prestakuntza-baliabideei buruzko abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko II. kapituluan aurreikusten diren eta Academia Bastida SL entitateak jasotako laguntzen finantziazioaren gainean (10\10\05\03\05109)
 • Laneratzearen zerbitzurako prestakuntza-baliabideei buruzko abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko II. kapituluan aurreikusten diren eta Asociación para la Inserción Sociolaboral Elkar Landalan entitateak jasotako laguntzen finantziazioaren gainean (10\10\05\03\05110)
 • Laneratzearen zerbitzurako prestakuntza-baliabideei buruzko abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko II. kapituluan aurreikusten diren eta Centro de Estudios Inatec SL entitateak jasotako laguntzen finantziazioaren gainean (10\10\05\03\05111)
 • Laneratzearen zerbitzurako prestakuntza-baliabideei buruzko abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko II. kapituluan aurreikusten diren eta Colegio Salesiano María Auxiliadora entitateak jasotako laguntzen finantziazioaren gainean (10\10\05\03\05112)
 • Laneratzearen zerbitzurako prestakuntza-baliabideei buruzko abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko II. kapituluan aurreikusten diren eta Colegio San Luis entitateak jasotako laguntzen finantziazioaren gainean (10\10\05\03\05113)
 • Laneratzearen zerbitzurako prestakuntza-baliabideei buruzko abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko II. kapituluan aurreikusten diren eta Consultoría Tecnológica para Comercio SL entitateak jasotako laguntzen finantziazioaren gainean (10\10\05\03\05114)
 • Laneratzearen zerbitzurako prestakuntza-baliabideei buruzko abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko II. kapituluan aurreikusten diren eta Cuadrilla de Añana-Añanako Eskualdea entitateak jasotako laguntzen finantziazioaren gainean (10\10\05\03\05115)
 • Laneratzearen zerbitzurako prestakuntza-baliabideei buruzko abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko II. kapituluan aurreikusten diren eta Escuela Profesional Otxarkoaga de Bilbao entitateak jasotako laguntzen finantziazioaren gainean (10\10\05\03\05116)
 • Laneratzearen zerbitzurako prestakuntza-baliabideei buruzko abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko II. kapituluan aurreikusten diren eta Escuelas Internacionales Eide SL entitateak jasotako laguntzen finantziazioaren gainean (10\10\05\03\05117)
 • Laneratzearen zerbitzurako prestakuntza-baliabideei buruzko abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko II. kapituluan aurreikusten diren eta Fundación Etorkintza entitateak jasotako laguntzen finantziazioaren gainean (10\10\05\03\05118)
 • Laneratzearen zerbitzurako prestakuntza-baliabideei buruzko abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko II. kapituluan aurreikusten diren eta Fundación Gizakia (Cáritas) entitateak jasotako laguntzen finantziazioaren gainean (10\10\05\03\05119)
 • Laneratzearen zerbitzurako prestakuntza-baliabideei buruzko abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko II. kapituluan aurreikusten diren eta Gaztaroa Sartu Koop Elkartea (Sartu) entitateak jasotako laguntzen finantziazioaren gainean (10\10\05\03\05120)
 • Laneratzearen zerbitzurako prestakuntza-baliabideei buruzko abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko II. kapituluan aurreikusten diren eta Instituto Europa SL entitateak jasotako laguntzen finantziazioaren gainean (10\10\05\03\05121)
 • Laneratzearen zerbitzurako prestakuntza-baliabideei buruzko abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko II. kapituluan aurreikusten diren eta IFES-Instituto Formación y Estudios Sociales entitateak jasotako laguntzen finantziazioaren gainean (10\10\05\03\05122)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko lehen sektoreko azpisektoreetan nekazaritza-aseguruak ezartzeari buruz (10\10\05\03\05356)
 • Aldanondo Corporación Alimentaria SL enpresari emandako aurrerakin itzulgarriak itzultzeari buruz (10\10\05\03\05360)
 • Arabako Txakolina, Bizkaiko Txakolina eta Gipuzkoako Txakolina jatorri izendapenei zuzendutako laguntzei eta sustapen-ekintzei buruz (10\10\05\03\05384)
 • Gasteizen tranbia zabaltzeari buruz (10\10\05\03\05436)
 • Gasteizerako BRT autobus elektrikoari buruz (10\10\05\03\05437)
 • Animalien azpiproduktuak transformatzeko eta kentzeko instalazioak mantentzeari buruz (10\10\05\03\05438)
 • Zaldien mugimenduetarako txartelari (ZMT) buruz (10\10\05\03\05639)
 • HAZIko langileen ordainsariak aldatzeko proposamenari buruz (10\10\05\03\05728)
 • Desfibriladoreen ezarpena eta erabilera arautzen dituen 9/2015 Dekretua aplikatzeari buruz (10\10\05\03\05731)
 • Basa faunaren eritasunen gaineko ikerketa-proiektuaren inguruan (10\10\05\03\05737)
 • Ebro ibaian, Eltziego, Mañueta eta Lapuebla de Labarcatik igarotzean, zenbait ontziraleku eraikitzeko txosten eta baimenei buruz (10\10\05\03\05754)
 • Salburuako hezeguneen ondoan merkataritza-zentro bat eraikitzeari buruz (10\10\05\03\05771)
 • Salburuako hezeguneen inguruan merkataritza-zentro bat eraikitzearen gaineko txostenari buruz (10\10\05\03\05772)
 • Salburuako hezeguneen ondoan merkataritza-zentro bat eraikitzearen gainean Euskal Herriko Natura Zaintzeko Aholku Batzordeak eman duen irizpideari buruz (10\10\05\03\05773)
 • Akitania-Euskadi 2015eko proiektuetarako diru-laguntzen deialdiari buruz (10\10\05\03\05814)
 • EEEren Leihoak berritzeko Renove Planaren 2013, 2014 eta 2015eko diru-laguntzen programari buruz (10\10\05\03\05817)
 • Garraio eta mugikortasun efizienterako EEEren 2013, 2014 eta 2015eko diru-laguntzen programari buruz (10\10\05\03\05818)
 • Etxetresna elektrikoen EEEren Renove Planaren 2013, 2014 eta 2015eko diru-laguntzen programari buruz (10\10\05\03\05819)
 • Hirugarren alorrean energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarriak bultzatzeko 2013, 2014 eta 2015eko diru-laguntzen programari buruz (10\10\05\03\05820)
 • Industrian energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarriak bultzatzeko EEEren 2013, 2014 eta 2015eko diru-laguntzen programari buruz (10\10\05\03\05821)
 • Energia berriztagarrien bidez energia sortzeko EEEren 2013, 2014 eta 2015eko diru-laguntzen programari buruz (10\10\05\03\05822)
 • Biomasa-galdarak instalatzeko EEEren 2013, 2014 eta 2015eko diru-laguntzen programari buruz (10\10\05\03\05823)
 • Administrazio publikoetako energia-eraginkortasunerako EEEren 2013, 2014 eta 2015eko diru-laguntzen programari buruz (10\10\05\03\05827)
 • Itsas-energiako proba esperimental eta proiektuen koordinaziorako EEEren 2013, 2014 eta 2015eko diru-laguntzen programari buruz (10\10\05\03\05828)
 • Zerbitzu energetikoetan energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarriak bultzatzeko EEEren 2013, 2014 eta 2015eko diru-laguntzen programari buruz (10\10\05\03\05829)
 • Instalazio elektrikoen EEEren Renove Planaren 2013, 2014 eta 2015eko diru-laguntzen programari buruz (10\10\05\03\05830)
 • Euskadiren eta Akitaniaren arteko EVA (Euskadi vino Aquitania) proiektuari buruz (10\10\05\03\05872)
 • Urak hartzeko arriskuan dauden zubietan onartzen diren jardunak direla-eta Abetxukoko zubiko proiektu indibidualizatuari buruz (10\10\05\03\05905)
 • Zadorra ibaiaren arroko zubiak monumentu-multzoaren kategorian sailkatutako kultura-ondasun deklaratzeko ebazpenari buruz (10\10\05\03\05908)
 • Euskal upategiek Prowein azokan parte hartzeari buruz (10\10\05\03\05914)
 • Nirea programari buruz (10\10\05\03\05921)
 • Foru-aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak, hala izanez gero, Nekazaritza Politika Bateratuaren 2015-2016 eta 2016-2017 kanpainetako laguntzak kudeatzeko dituzten akordioei buruz (10\10\05\03\06162)
 • Erreka eta ibaien ibilgu eta bazterrak garbitu eta mantentzeari buruz (10\10\05\03\06163)
 • Arabako lurraldean egiteko dauden obra hidraulikoei buruz (10\10\05\03\06164)

Batzordeak berak eskatutako agerraldia

 • Neiker-Tecnalia institutuaren datozen lau urteetarako helburuen berri emateko (10\10\06\03\00106)
 • Argibideak emateko estrategia turistikoei eta Euskal Herrian tasa edo kanon bat aplikatzeko aukerari buruz (10\10\06\03\00140)
 • Haziren legegintzaldi honetarako ekintza-plana aurkezteko (10\10\06\03\00291)
 • Azaltzeko zer proiektu eta jarduera dituen aurreikusita Hazik geratzen den legealdi zatirako (10\10\06\03\00644)
 • 2014-Familia Nekazaritzaren Nazioarteko Urtean egindako lanaren eta etorkizuneko helburuen berri emateko (10\10\06\03\00860)
 • "Lur irristatzeak gertatzeko arriskua" izeneko gida aurkezteko (10\10\06\03\00861)
 • Azaltzeko zer neurri planteatu dituzten aldundiek Landa Garapeneko 2015-2020 Plan berrirako eta zein izan diren neurri horiek onartzeko edo baztertzeko arrazoiak (10\10\06\03\00874)
 • Censo del lobo en la Comunidad Autónoma del País Vasco ikerlanaren berri emateko (10\10\06\03\00885)
 • Azal dezan zer egin duen Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak EAEn otsailean izan diren ekaitzen aurrean eta nola bete diren uholde-arriskuaren kudeaketarako planak (10\10\06\03\00894)
 • Argibideak emateko EAEko telelaguntza zerbitzuaren kudeaketari buruz (10\10\06\03\00896)
 • 2013, 2014 eta 2015eko aurrekontuen exekuzioaren berri eta esleituta dituen eginkizunen betetzearen berri emateko (10\10\06\03\00918)
 • Nirea proiektuaren balorazioa aurkezteko (10\10\06\03\01120)
 • Azaltzeko zeintzuk diren kontuan hartzen ari diren irizpideak Haziko langileen ordainsariak aldatzeko Jaurlaritzak egindako proposamenean (10\10\06\03\01121)
 • EAEko ur-masen kalitateari buruzko balioespen bat aurkezteko (10\10\06\03\01124)
 • Azalpenak emateko Zadorra ibaiaren ondoko nekazaritzako ustiategietan izan diren kalteei buruz (10\10\06\03\01147)
 • Azaltzeko elikagaien galera eta xahutzea saihestera bideratutako estrategiak (10\10\06\03\01168)
 • Argibideak eman ditzan Zaia ibaian lanak egiteko proiektuari buruz (10\10\06\03\01184)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Berrikuntza Soziosanitariorako Euskal Fundazioari eman zitzaion 3.010.000 euroko diru-laguntza zuzen bati buruz (10\10\07\02\00035)
 • Ganaduaren elikadurarako bazka-ekoizpenerako eta minden kudeaketa osagarrirako kontratuak sustatzeko AGA S.Koop-i emandako 1.100.000 euroko diru-laguntza zuzenari buruz (10\10\07\02\00036)
 • Adineko pertsonentzako I+G ekimenak bultzatzeko Ingema Fundazioari emaniko 4.000.000 euroko diru-laguntza zuzenari buruz (10\10\07\02\00037)
 • Tokiko agenda digitalak hedatzeko Eudeli emandako 150.000 euroko diru-laguntza zuzenari buruz (10\10\07\02\00038)
 • Eusko Jaurlaritzak Centro Nacional de Investigación de Envejecimiento fundazioari egindako ekarpen ekonomikoei buruz (10\10\07\02\00095)
 • Adanako herriko Santa Isabel ibaiaren alboko T 03 poligonoko 202 lursailaren gainean URAk emandako aldeko ebazpen-proposamenari buruz (10\10\07\02\00134)
 • Konposatu organiko hegazkorrak igortzen dituzten instalazioei buruzko 1/2013 Dekretua, urtarrilaren 8koa, onartzeko espediente administratiboari buruz (10\10\07\02\00181)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Batzordearen 2009ko urtarrilaren 1etik gaurdainoko aktei buruz (10\10\07\02\00438)
 • Eusko Jaurlaritzak dauzkan Euskal Atonomia Erkidegoko basakatuaren presentzia, egoera eta arazoei buruzko azterlan, txosten, bibliografia eta dokumentuei buruz (10\10\07\02\00447)
 • Neikerrek "Vespa velutina" edo Asiako liztorrari buruz egindako azterlanaren gainean (10\10\07\02\00843)
 • Irungo eta Urnietako ibilgailuen azterketa teknikoko zentroetako grebari buruz (10\10\07\02\01389)
 • Lehen sektoreko produktuak sustatzeko Eusko Jaurlaritza eta Eroskiren artean izenpetutako hitzarmenaren kopiari buruz (10\10\07\02\01613)
 • Jendaurreko ikuskizunak eta jolas jarduerak arautzeko lege-aurreproiektua jendaurreko informazioan jarri ondorengo ondorioei buruz (10\10\07\02\01614)
 • Nekazaritzako elikagaien arloan lehiakortasuna bultzatzeko Eusko Jaurlaritzak eta Kataluniako Generalitateak sinatutako lankidetza-hitzarmenari buruz (10\10\07\02\01917)
 • Euskalit/Kalitatearen Sustapenerako Euskal Fundazioari 222.315 euroko zuzeneko diru laguntza emateko sinatutako hitzarmenari buruz (10\10\07\02\02486)
 • Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorra eta Instituzionaleko kargu publikodunek eta parekatuek Etika eta Jokabide Kodea betetzen dutela ikuskatzeko txostenari buruz (10\10\07\02\02693)
 • Eusko Jaurlaritzak eta BC3 Basque Centre for Climate Change merkataritza-sozietateak sinatutako kontratu, hitzarmen edo dokumentuei buruz (10\10\07\02\02694)
 • Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorra eta Instituzionalaren Goi Mailako Zuzendaritza Betearazlearen Etika Publikorako Batzordearen aktei buruz (10\10\07\02\02695)
 • Inguru Ingeniería Ambiental delakoak Eusko Jaurlaritzarekin sinatu dituen kontratuei buruz (10\10\07\02\02696)
 • BC3 Basque Centre for Climate Change-k egindako "Análisis Multicriterio Consecuencias Económicas (Coste-Beneficio) Acciones Cambio Climático" izeneko azterlanari buruz (10\10\07\02\02697)
 • Emakume nekazarien estatutuari buruzko legearen proiektuarekin igorri ez diren dokumentuei buruz (10\10\07\02\02774)
 • Osatek SAren 2012ko eta 2013ko txostenei buruz (10\10\07\02\03112)
 • URA Uraren Euskal Agentziaren Erabiltzaileen Batzarraren 2009ko urtarrilaren 1etik aurrerako aktei buruz (10\10\07\02\03151)
 • Euskadiko Uraren Kontseiluaren 2009ko urtarrilaren 1etik aurrerako aktei buruz (10\10\07\02\03152)
 • URA Uraren Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2009ko urtarrilaren 1etik aurrerako aktei buruz (10\10\07\02\03153)
 • Klima-aldaketaren aurkako 2050erako Euskadiko Estrategiaren inguruan (10\10\07\02\03302)
 • Mahai Politikoak 2009ko urtarrilaren 1etik gaur arte egindako bileren akten kopiari buruz (10\10\07\02\03591)
 • Itsasmendikoi enpresan 2012tik indarrean dagoen langileen lan-hitzarmenaren edo lan-baldintzen dokumentuari buruz (10\10\07\02\03753)
 • Kalitatea Fundazioan 2012tik indarrean dagoen langileen lan-hitzarmenaren edo lan-baldintzen dokumentuari buruz (10\10\07\02\03754)
 • IKT enpresan 2012tik indarrean dagoen langileen lan-hitzarmenaren edo lan-balintzen dokumentuari buruz (10\10\07\02\03755)
 • Azken lau urteetan sinatu diren hitzarmenei buruz (10\10\07\02\03770)
 • Euskal Herriko Natura Zaintzeko Aholku Batzordearen bilera-akten kopiei buruz (10\10\07\02\03771)
 • Gobela ibaian egin diren obrak direla-eta Uraren Euskal Agentziak egindako obra-egiaztagiri eta ordainketei buruz (10\10\07\02\03796)
 • Turismoari buruzko lege-proiektuarekin batera bidali gabeko dokumentuen gainean (10\10\07\02\03867)
 • Elikagai-erosketa publikoari buruz (10\10\07\02\03874)
 • SHESA (Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi) enpresarekin sinatutako hitzarmenen inguruan (10\10\07\02\03895)
 • Nekazaritza eta Elikadura Politikako Batzordearen 2015eko urriaren 1az geroztiko aktei buruz (10\10\07\02\03944)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen jasangarritasun energetikoari buruzko lege-proiektuarekin batera bidali ez diren dokumentuez (10\10\07\02\03958)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako 2014-2020 aldirako Programa egiteko Jaurlaritzaren asmoei buruz (10\11\03\00\00017)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko KBEak (kontserbazio bereziko eremuak) izendatzeko espedienteak egiteari eta tramitatzeari buruz (10\11\03\00\00031)
 • Elikagaien segurtasunaren lege-proiektu bat egiteari buruz (10\11\03\00\00043)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzako eta itsas arrantzako prestakuntzaren geroari buruz (10\11\03\00\00061)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritza ekologikoa bultzatzeari eta sustatzeari dagokienez Jaurlaritzak dituen irizpide eta asmoei buruz (10\11\03\00\00074)
 • Kantauriko antxoaren elikadura kalitate eta segurtasunaren inguruan Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Arrantza sailen artean izandako deskoordinazioari buruz (10\11\03\00\00089)
 • Zuia eta Urkabustaiz hornitzeko eraikuntza-proiektua gauzatzeko Eusko Jaurlaritzaren asmoei buruz (10\11\03\00\00104)
 • Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen (LAG) aldaketan diputazioen eta udalen eskuduntzak usurpatzeari buruz (10\11\03\00\00130)
 • Telelaguntzako zerbitzuaren definizio eta helburuei buruz (10\11\03\00\00149)
 • Arabako erremolatxa-sektorearen etorkizunari buruz (10\11\03\00\00200)

IX. Legealdia

Interpelazioa

 • Euskal Autonomia Erkidegoko haragitarako abeltzaintza alorrak jasaten duen krisi egoerari buruz (09\10\04\01\00092)
 • Ardoaren merkatu-antolaketa bateratuak (OCM) Euskadin izango dituen ondorioei eta aplikazioari buruz (09\10\04\01\00126)
 • LEADER metodologiaren aplikazioari buruz eta toki-ekintzako taldeak bezalako landa-garapenerako elkarteen kudeaketari buruz (09\10\04\01\00156)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan 2011ko urtarrilaren 1etik aurrera teleasistentzia-zerbitzua emateari buruz (09\10\04\01\00236)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan abeltzaintzaren sektorea jasaten ari den krisi-egoerari buruz (09\10\04\01\00254)
 • Behi-esnearen sektorearen ekoizpenak eta merkataritzak Euskal Autonomia Erkidegoan izan duen bilakaerari buruz (09\10\04\01\00292)
 • Nekazaritza-politika bateratua erreformatzeko proiektuari buruz eta erreformak Euskal Autonomia Erkidegoan izango duen eragin ekonomiko eta sozialari buruz (09\10\04\01\00306)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuak sustatu eta merkaturatzeari buruz (09\10\04\01\00346)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko hiltegietan Europako ikuskapen sanitarioko arautegia betetzeari buruz (09\10\04\01\00394)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Esnearen sektorerako presako neurri sortari buruz (09\10\05\01\00011)
 • Uraren 1/2006 Legeko 12. artikulua betetzeari buruz (09\10\05\01\00043)
 • Uraren nekazaritzako eta abelazkuntzako erabileran kanon ekologikoa ezartzea bost urtez atzeratzearen gainean Legebiltzarrean hartutako agindua betetzeko neurriei buruz (09\10\05\01\00044)
 • Elikagaiak Bermatzeko Funtsaren araudiari buruz (09\10\05\01\00055)
 • Elikagaiak Bermatzeko Funtsaren araudiari buruz (09\10\05\01\00060)
 • 2010 eta 2011n nekazaritzan eta abelzaintzan ordainketa zuzenak aplikatzeari buruzko errege-dekretuaren zirriboroaz Sailak duen iritziari buruz (09\10\05\01\00071)
 • Nekazaritza eta Elikagaigintzako Berrikuntza Foroa, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako Legearen arabera sortzen dena, abian jartzeari buruz (09\10\05\01\00085)
 • Euskadiko nekazariek eta abeltzainek 2009ko urteari dagozkion ordainketa bakarreko laguntzen eta nekazaritza-politika bateratuko beste laguntza zuzen batzuen aurrerakina jaso ez izanari buruz (09\10\05\01\00102)
 • Nekazaritza eta abeltzaintza alorreko ordezkariak Nekazaritza eta Elikadura Berrikuntzarako Foroan sartu ez izanari buruz (09\10\05\01\00137)
 • Ingurumen, Landagune eta Itsas Ingurune Ministerioak autonomia-erkidegoen artean egindako banaketatik Euskadiri dagozkion 1.041.535 euroak banatzeko irizpideei buruz (09\10\05\01\00171)
 • Tenporerismoaren arloan jarduerak garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta Arabako Foru Aldundiaren artean sinatutako lankidetza-hitzarmenaren denuntziari buruz (09\10\05\01\00173)
 • Landaberrik landa-garapenaren arloan erakundeen arteko lankidetza eta koordinaziorako organo gisa jarduteari dagokionean Landa Ingurunearen Garapenerako 10/1998 Legea betetzeari buruz (09\10\05\01\00189)
 • Euskal Osasun Zerbitzu Publikoko Gobernu Onaren Koderako Aholku Batzordeari dagokionez kideak izendatzeko erabilitako irizpideei buruz (09\10\05\01\00191)
 • Sasoikako Lanaren Arretarako 2008-2012 aldirako II. Plan Integralean jasota dagoen nekazaritza-hitzarmena bultzatzeari buruz (09\10\05\01\00208)
 • Errioxa ardoaren produkzioa % 10 gutxitze aldera Errioxako Ardoaren Erakunde Interprofesionalaren eta Errioxa Jatorri Deitura Kalifikatuaren Kontseilu Arautzailearen artean 2010eko martxoaren 8an lortutako akordioari buruz (09\10\05\01\00234)
 • TRAGSAren akzio bat 10.133 eurogatik erosteari buruz (09\10\05\01\00239)
 • Ardi-esnearen ekoizleek esnea har diezaieten dituzten arazoei buruz (09\10\05\01\00252)
 • Zorrotzako hiltegian abereak hiltzeari uztearen gaineko iritziari buruz (09\10\05\01\00257)
 • Gaur egun azukre-erremolatxaren bigarren plan sektoriala onartu gabe egoteko arrazoiei buruz (09\10\05\01\00316)
 • Babestutako Errioxako Ardoaren produkzioa % 10 gutxitzea onartzen duen 2010eko martxoaren 8an lortutako akordioa Errioxa Jatorri Deitura Kalifikatuak berresteari buruz (09\10\05\01\00317)
 • Ebroren kuotaren zati bat Acor kooperatibari emateak Euskal Autonomia Erkidegoko erremolatxaren sektorerako izango dituen ondorioen inguruan (09\10\05\01\00321)
 • Euskal nekazari eta abeltzainentzako ordainketa bakarreko behin betiko eskubideen zenbatekoari dagokionez Jaurlaritzak NBP diru-laguntzen aurrerapena gauzatzean izandako atzerapenari buruz (09\10\05\01\00359)
 • Idiazabalerako esnearen bilketan dauden arazoei buruz (09\10\05\01\00369)
 • Europako Batzordearen "La PAC en el horizonte 2020" dokumentua eztabaidatzeko irizpideei buruz (09\10\05\01\00383)
 • Euskadiko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Kontseilua sortzeak daraman atzerapenari buruz (09\10\05\01\00420)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan ekoizten den haragia sustatzeko neurri eta irizpideei buruz (09\10\05\01\00421)
 • "Etorkizuneko NPBrako Espainiaren jarrera" dokumentuaren aurrean Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak dituen irizpideei buruz (09\10\05\01\00464)
 • Lehenengo sektoreak Lurralde Politikarako Aholku Batzordean parte ez hartzeari buruz (09\10\05\01\00496)
 • Euskal Autonomia Erkidegorako erleen osasun-plan bat egin eta koordinatzeari buruz (09\10\05\01\00566)
 • Ekoizleei mahatsaren prezio duina bermatzeko neurriei buruz (09\10\05\01\00567)
 • Arabako gas-hobiak esploratzeari, ateratzeari eta ustiatzeari buruz (09\10\05\01\00586)
 • Gipuzkoan 2011ko azaroaren 5 eta 6ko uholdeek kaltetutako nekazaritza-ustiategien egoerari eta arretari buruz (09\10\05\01\00629)
 • Osasun publikoaren eta Elikagaien segurtasunaren legea Legebiltzarrera oraindik bidali gabe egoteari buruz (09\10\05\01\00636)
 • Euskal Autonomia Erkidegoak Errioxa Jatorri Deituraren Kontseilu Arautzailean duen ordezkaritza Arabako Foru Aldundiarekin partekatzeko egindako ekintzei buruz (09\10\05\01\00653)
 • Eusko Label sagardoa % 100 bertokoa delako bermeei buruz (09\10\05\01\00669)
 • Oiongo udalerriko lurraldean eraki diren hondakin geldoen zabortegiari eta hondakin ez arriskutsuen kudeaketarako zentroari buruz (09\10\05\01\00691)
 • Gipuzkoan 2011ko azaroaren 5 eta 6ko uholdeek kaltetutako nekazaritza-ustiategien egoerari buruz (09\10\05\01\00692)
 • Mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko funtsak banatzeko irizpideei buruz (09\10\05\01\00734)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak Patente eta Marken Bulegoaren aurrean Bizkaiko Bildotsa markaren erregistroari agertu dion aurkakotasunaren gainean (09\10\05\01\00746)
 • Haragien industrietako albaitaritza-ikuskaritza modernizatzeari buruz (09\10\05\01\00779)
 • 2014-2020 Nekazaritzako Politika Bateratuaren erreformari buruz (09\10\05\01\00780)
 • Txingor-zaparradak Arabako Errioxan eragindako kalteak arintzeko hondamendietarako funtsa aktibatzeari buruz (09\10\05\01\00799)

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • Europako Erkidegoaren 2009ko martxoaren 17ko Erabakia betetze aldera eta dimetilfumaratoaren ondorioen aurrean kontsumitzaileen osasun- eta segurtasun-babesa bermatze aldera Osasun eta Kontsumo Sailak hartuko dituen neurriez eta egingo dituen jarduketez (09\10\05\02\00108)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Eusko Jaurlaritzaren Gurokela enpresako akzioak saltzeari buruz (09\10\05\03\00022)
 • FEVI Euskal Herriko Alargunen Federazioari laguntzak ukatzeari buruz (09\10\05\03\00023)
 • Gurokela enpresa-taldearen egoera ekonomikoari buruz (09\10\05\03\00031)
 • Zebra muskuiluak EAEn duen presentzia eten, mugatu edo kontrolatzeko gaur arte egin den lanari buruz (09\10\05\03\00043)
 • Sailburu izendatu zutenetik gaur arte, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuak aldundiekin, udalekin edo euskal nekazaritzaren arloko taldeekin, elkarte profesionalekin, kooperatibekin, enpresekin edo azpisektoreekin izan dituen bilerei, lan-mahaiei edo harremanei buruz (09\10\05\03\00165)
 • NPB Nekazaritza Politika Bateratuak nekazaritza-arloan ematen dituen zuzeneko diru-laguntzen ordainketa aurreratzeari buruz (09\10\05\03\00166)
 • Gasteizko hegoaldeko ibaiak bideratzeko proiektuari buruz (09\10\05\03\00170)
 • Feder Eskualdeak Garatzeko Europako Funtsaren programa operatiboko laguntzen banaketari buruz (09\10\05\03\00171)
 • Egunero sailaren eskumeneko arloan inplikatutako zein agenterekin bildu den jakiteko (09\10\05\03\00371)
 • Nekazari gazteen estatutu arau-emailea garatzeari buruz (09\10\05\03\00372)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak Euskadi Informazio Gizartean planaren barruan negozio elektronikoaren zerbitzu integralerako sortutako partidari buruz (09\10\05\03\00373)
 • Behi-haragiaren sektorearen merkaturatzeari laguntzeko planari buruz (09\10\05\03\00409)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren eta AGA, Sozietate Kooperatiboaren arteko hitzarmenari buruz (09\10\05\03\00410)
 • Idiazabal gazta merkaturatzeko planari buruz (09\10\05\03\00411)
 • Gipuzkoako eta Durangaldeko hiltegien egitura hobetzeko hitzarmenari buruz (09\10\05\03\00412)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Boilurgintzarako 2005-2013 aldirako Jardun Plana aplikatzeko neurriei buruz (09\10\05\03\00418)
 • Kalitatearen finantzaketa 2009ko aurrekontuetan onetsitako partidarekin alderatuta gehitu izanari buruz (09\10\05\03\00419)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko olibondo, babarrun eta trufaren ekoizpen, azalera eta nekazaritza-emaitzen datuei buruz (09\10\05\03\00648)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapen Iraunkorrerako 2007-2013 Planaren aldaketei buruz (09\10\05\03\00668)
 • "Gourmet Azoka" dela-eta Kalitateak egindako gastuei buruz (09\10\05\03\00740)
 • "Gaztela eta Leon Azoka" dela-eta Kalitateak egindako gastuei buruz (09\10\05\03\00741)
 • "Fenavin" dela-eta Kalitateak egindako gastuei buruz (09\10\05\03\00742)
 • "Foccus Azokara joatea" dela-eta Kalitateak egindako gastuei buruz (09\10\05\03\00743)
 • "Promo Vino" dela-eta Kalitateak egindako gastuei buruz (09\10\05\03\00744)
 • "Eusko Jaurlaritza Publi-Promoción" dela-eta Kalitateak egindako gastuei buruz (09\10\05\03\00745)
 • "ICEX hitzarmena" dela-eta Kalitateak egindako gastuei buruz (09\10\05\03\00746)
 • "Arabako Errioxako ardoaren sustapena" dela-eta Kalitateak egindako gastuei buruz (09\10\05\03\00747)
 • "Tokiko azokak Eusko Jaurlaritza" dela-eta Kalitateak egindako gastuei buruz (09\10\05\03\00748)
 • "Hitzarmena Merkataritza Ganberarekin" dela-eta Kalitateak egindako gastuei buruz (09\10\05\03\00749)
 • Ingurumen, Landagune eta Itsas Ingurune Ministerioak autonomia-erkidegoei egindako azkenengo diru-banaketari buruz (09\10\05\03\01042)
 • Kalitatea fundazioak organismo, sozietate, enpresa eta bestelako entitate publiko eta pribatuekin sinatutako hitzarmenei buruz (09\10\05\03\01043)
 • Espainiako Gobernuak aurkeztutako dokumentu bati, "Etorkizuneko nekazaritza-politika komunitarioa taxutzeko elementu giltzarriak. 2020ko horizontea" izenekoari, Eusko Jaurlaritzak ekarpenak egiteari buruz (09\10\05\03\01114)
 • Obra hidraulikoek Araban duten egikaritze-mailari buruz (09\10\05\03\01189)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren eta bere menpeko sozietate publikoen eta fundazioen funtzionamendu-gastuei buruz (09\10\05\03\01190)
 • IKT SAk Eusko Jaurlaritzarentzat 2007ko urtarriletik egindako txostenei buruz (09\10\05\03\01191)
 • Ingurumeneko eta Landa eta Itsas Inguruneko Ministerioaren agindu-proiektu bati buruz, non ezartzen baita abeltzainei ezingo zaizkiela jasanarazi haragiaren elikadura-katean sorrarazitako azpiproduktuen erretiratze-kostuak (09\10\05\03\01221)
 • Lehenengo sektorearen irudia hobetzeko kanpaina bat egiteari buruz, ingurumeneko agentea eta landaguneko ehun sozioekonomikoari eusteko ezinbesteko elementua denez gero (09\10\05\03\01277)
 • Agenesi-kasuei dagokienez Osakidetzak ospitaleko arretarako eta joan-etorriak eta protesiak finantzatzeko dituen protokoloei buruz (09\10\05\03\01290)
 • Patologia anitzeko Armentiako Abegia zentroa irekitzeko arazoei buruz (09\10\05\03\01291)
 • Mendi-nekazaritzako eremuetan landa-ekintzako proiektu-pilotuak gauzatzeko laguntzei buruz (09\10\05\03\01343)
 • Sasoikako Lanaren Arretarako 2008-2012 aldirako II. Plan Integrala egikaritze aldera Eusko Jaurlaritzarekin zeukan hitzarmena Arabako Foru Aldundiak salatu izanak eragingo dien ekintzei buruz (09\10\05\03\01344)
 • Arrautzetarako oiloak baterian jarritako kaioletan sartzea debekatzen duen Europako araudia gure Autonomia Erkidegoan ezartzeari buruz (09\10\05\03\01353)
 • Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluaren Barne Erregelamenduari buruz (09\10\05\03\01376)
 • Kudeaketa iraunkorreko ziurtagiria jasotako radiata pinuaren zura material berriztagarri gisa erabiltzea sustatzeko neurriei buruz (09\10\05\03\01379)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak Bilboko hiltegiaren kudeaketa bere gain hartzeko eratutako kooperatiba bati agindutako laguntzei buruz (09\10\05\03\01403)
 • Bilboko Merkataritza Ganberaren eta Kalitatea fundazioaren arteko hitzarmenari buruz (09\10\05\03\01430)
 • Kalitatea fundazioak sustatutako "Promo Vino"ri buruz (09\10\05\03\01431)
 • "Arabako Errioxako Ardoaren Sustapena" kontzeptuko gastuei buruz (09\10\05\03\01433)
 • Kalitatea fundaziotik laguntza jaso duten azoka lokalei buruz (09\10\05\03\01434)
 • Garraiatzen den bitartean ganadua babesteko arauak Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeari buruz (09\10\05\03\01501)
 • Autonomia Erkidegoko Mahasgintza Erregistroan Errioxa Jatorri Deitura Kalifikatuaz dauden datuei buruz (09\10\05\03\01503)
 • Autonomia Erkidegoko Mahasgintza Erregistroan Arabako Txakolina Jatorri Deituraz dauden datuei buruz (09\10\05\03\01504)
 • Autonomia Erkidegoko Mahasgintza Erregistroan Getariako Txakolina Jatorri Deituraz dauden datuei buruz (09\10\05\03\01505)
 • Autonomia Erkidegoko Mahasgintza Erregistroan Bizkaiko Txakolina Jatorri Deituraz dauden datuei buruz (09\10\05\03\01506)
 • Lurralde-informazioari buruzko azterlan, ikerketa eta proiektuetan gastua gehitzearen arrazoien gainean (09\10\05\03\01541)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan 2005etik 2009ko amaierara nekazaritza ekologikoaren ekoizpenak izandako datuei buruz (09\10\05\03\01573)
 • Euskal Herriko erle-ustiategien datuei buruz eta ezti-ekoizpenaren bolumenari buruz (09\10\05\03\01584)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta nekazaritzako elikagaien sektorean ikerketa eta berrikuntza bultzatzeko irizpideei buruz (09\10\05\03\01585)
 • 33/2004 Dekretuan zehaztuta dagoen erleen osasun-planari buruz (09\10\05\03\01586)
 • Informazio, estatistika eta sektore-analisirako programaren aurrekontu-partidari buruz eta partidaren gaur egungo exekuzioari buruz (09\10\05\03\01587)
 • Hidrokarburoen zerga gisa ordaindutako kuotak nekazariei zati batean itzultzeko dauden atzerapenei buruz (09\10\05\03\01588)
 • Eusko Label markak babestutako produktuen produkzio-bolumenari eta balio ekonomikoari buruzko datuen inguruan (09\10\05\03\01594)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko landa-turismoko establezimenduetako inbertsio eta diru-laguntzen betetze-mailari buruz (09\10\05\03\01617)
 • Bilboko Hiltegia kooperatibak aurkeztu eta Hazilur sozietateak, elikagaien sektorearentzako arrisku-kapitaleko euskal funtsak, tramitaziorako onartu duen negozio-planari buruz (09\10\05\03\01643)
 • Eusko Jaurlaritzak eta Kalitatea fundazioak Gasteizen apirilean izandako Goi Bilera Gastronomikoa finantzatzeari buruz (09\10\05\03\01766)
 • Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako Legearen arabera Nekazaritza eta Elikagaigintzako Berrikuntza Foroa sortzeari buruz (09\10\05\03\01800)
 • Berrikuntzarako laguntzetarako 2009. urtean jarri zen 8,7 milioi euroko ezohiko kontu-sailari buruz (09\10\05\03\01801)
 • Elikagaiak Bermatzeko Funtsa sortzeari buruz (09\10\05\03\01802)
 • Kontsumoko Institutu Nazionalaren 2010eko urtarrilaren 7ko ebazpena betetzeari buruz, ebazpen horren bidez debekatu egiten baita dimetilfumaratoa duen edozein produktu komertzializatzea edo merkatuan eskuragai izatea (09\10\05\03\01812)
 • Nekazaritza Sektoreko Finantziazioa Hobetzeko Neurrien Plana eta Komunikazio Plana Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeari buruz (09\10\05\03\01813)
 • Nekazaritzari Laguntzeko Neurrien Plan Nazionala Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeari buruz (09\10\05\03\01814)
 • Informazio, estatistika eta sektore-analisiaren arloan egindako ekintzez eta horietako bakoitzaren kostu ekonomikoaz (09\10\05\03\01835)
 • Apirilaren 16ko 456/2010 Errege Dekretua, nekazaritzako makinerian eta tresnerian teknologia berriak sustatzeko laguntzak arautzeko oinarriak ezartzen dituena, Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeari buruz (09\10\05\03\01850)
 • Apirilaren 16ko 457/2010 Errege Dekretua, nekazaritzako makineriaren parke nazionala berritzeko laguntzak emateko oinarriak arautzen dituena, Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeari buruz (09\10\05\03\01851)
 • EAEko hiltegiek ondo funtzionatzen dutela bermatzeko Eusko Jaurlaritzak eta Kalitateak egin dituzten kontrolei buruz (09\10\05\03\01891)
 • IKT SAk egindako lan, txosten edo zerbitzuei buruz (09\10\05\03\01932)
 • Esne-sektorearentzako 15.000 euroko "minimis" laguntzen eta txostenen gainean Legebiltzarrean hartutako erabakia betetzeari buruz (09\10\05\03\01940)
 • Neiker-Tecnaliak instituzio, administrazio, fundazio, elkarte, enpresa eta abarrekin 2007, 2008, 2009 eta 2010. urteetan egindako hitzarmen, akordio edo aliantzei buruz (09\10\05\03\01957)
 • Sendagai-preskripzioaren zati bat generikoen erabilerara mugatzeko neurriei buruz (09\10\05\03\01987)
 • Bilarko ureztatze-hobekuntzarako egitasmoari buruz (09\10\05\03\02007)
 • Unión de Cosecheros de Labastida kooperatibari emandako laguntzei buruz (09\10\05\03\02058)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan dauden Gari Zerbitzu Nazionalaren silo zaharren erabilera eta lehentasunari buruz (09\10\05\03\02059)
 • Errioxa Jatorri Deituraren ekoizpenak Arabako Errioxan azken lau urteotan izan duen eboluzioaren datuei buruz (09\10\05\03\02486)
 • Txakolina Jatorri Deituraren ekoizpenak Gipuzkoan azken lau urteotan izan duen eboluzioaren datuei buruz (09\10\05\03\02487)
 • Txakolina Jatorri Deituraren ekoizpenak Bizkaian azken lau urteotan izan duen eboluzioaren datuei buruz (09\10\05\03\02488)
 • Txakolina Jatorri Deituraren ekoizpenak Araban azken lau urteotan izan duen eboluzioaren datuei buruz (09\10\05\03\02489)
 • Errioxa Jatorri Deituraren 2009-2010 kanpainan Arabako Errioxan mahastiak berregituratzeko emandako laguntza eta diru-laguntzei buruz. (09\10\05\03\02490)
 • Txakolina Jatorri Deituraren 2009-2010 kanpainan Gipuzkoan mahastiak berregituratzeko emandako laguntza eta diru-laguntzei buruz. (09\10\05\03\02491)
 • Txakolina Jatorri Deituraren 2009-2010 kanpainan Bizkaian mahastiak berregituratzeko emandako laguntza eta diru-laguntzei buruz. (09\10\05\03\02492)
 • Txakolina Jatorri Deituraren 2009-2010 kanpainan Araban mahastiak berregituratzeko emandako laguntza eta diru-laguntzei buruz. (09\10\05\03\02493)
 • Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren 2008ko eta 2009ko urteko txostenei buruz (09\10\05\03\02554)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko barneko arroen plan hidrologikoaren dokumentua osatzeko aurreikusita dagoen egutegia eta jarraitu beharreko etapei buruz (09\10\05\03\02562)
 • Kantauriko eta Ebroko demarkazioen plangintza hidrologikoak tramitatzeari eta lantzeari buruz (09\10\05\03\02617)
 • Espainiako Ingurumen Ministerioak aurkeztu duen nekazaritzako elikagaien kalitateari buruzko lege-aurreproiektuak Euskal Autonomia Erkidegoarentzat dituen eragin eta ondorioei buruz (09\10\05\03\02622)
 • NPB diru-laguntzen aurrerapenak ordainketa bakarreko eskubideen arabera ordaintzeari buruz (09\10\05\03\02668)
 • 2005. urtetik gaur arte Araex taldeak eta ardoak esportatzen dituen Araex Rioja Alavesa and Spanish Fine Wines taldeak jasotako laguntza, diru-ekarpen eta finantziazioari buruz (09\10\05\03\02795)
 • 2005. urtetik gaur arte Leia Fundazioa Garapen Teknologikorako Zentroak jasotako laguntza, diru-ekarpen eta finantziazioari buruz (09\10\05\03\02796)
 • "Fruit Attraction" eta "Millesime" ferietan kalitatezko euskal produktuen presentziari buruz (09\10\05\03\02856)
 • Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde osoan errezeta elektronikoa ezartzeko proiektu estrategikoari buruz (09\10\05\03\02920)
 • Euskal Okela bereizgarriak babestutako eta ekoizpen tradizionaleko Euskadiko okela hiltzeari eta merkaturatzeari buruz (09\10\05\03\03062)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan behi-bruzelosia desagerrarazteko neurriei buruz (09\10\05\03\03063)
 • Errioxa Jatorri Deiturako ardoetan dauden amina biogenoen maila aurretik jakiteko azterlanari buruz (09\10\05\03\03074)
 • Landa-guneetako osasun-zerbitzuei dagokienez, lehen mailako arretako medikuen, pediatren, ginekologoen eta anbulantzia- eta larrialdi-zerbitzuen gainean (09\10\05\03\03159)
 • Oilo erruleen ongizateari buruzko direktibaren betetze-mailaren informazioari buruz (09\10\05\03\03676)
 • Espainiako Mahastizaintza eta Ardogintza Sektorea Laguntzeko Programa aldatzeari buruz (09\10\05\03\03677)
 • UPV/EHUko Enologia Berritzailea unibertsitate-masterrari buruz (09\10\05\03\03679)
 • Euskadiko Autonomia Erkidegoko mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntzei buruz (09\10\05\03\03787)
 • Arabako Errioxako oliba-olioarentzako label-zigiluari buruz (09\10\05\03\03850)
 • Abeltzaintzako ustiategiei minimis erregimenaren barruan emandako laguntzei buruz (09\10\05\03\03899)
 • Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren, bere erakunde autonomoen eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen lokal hutsei buruz (09\10\05\03\03912)
 • Balneario de Sobrón y Soportilla SLri emandako diru-laguntzei edo laguntzei buruz (09\10\05\03\03946)
 • Balneario de Sobrón y Soportilla SLri emandako diru-laguntzen edo laguntzen gainean (09\10\05\03\03947)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak Enologia Berritzailea unibertsitate-masterra garatzeko eta beste jarduera batzuetarako UPV/EHUri egin dizkion ekarpenei buruz (09\10\05\03\03985)
 • Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzaren aurrekontuan sartu gabeko publizitate-gastuei buruz (09\10\05\03\03986)
 • Euskadiko Ehiza Federakuntzarentzako aurrekontu-sailean jarritako kopuruaren eta baimendutakoaren arteko aldeari buruz (09\10\05\03\03987)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko oilo erruleen granjetan egindako ikuskapenen emaitzen gaineko txostenari buruz (09\10\05\03\03996)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan, bereziki Arabako lurralde historikoan, ibaiak eta haien ibilguak garbitzeko plangintzari buruz (09\10\05\03\03998)
 • Osasun Sailak 2011ko aurrekontuan farmazia-gastutik murriztu nahi dituen 8,7 milioi euroen erabilerari buruz (09\10\05\03\04103)
 • Euskal Autonomia Erkidegorako erleen osasun-plan bat egin eta koordinatzeari buruz (09\10\05\03\04198)
 • Egoera ahuleko eremuetako esne-ustiategientzat diren laguntzak murrizteari buruz (09\10\05\03\04248)
 • Arraza txarolesa eta frisiarra Eusko Labelen sartuta dagoen Euskal Okela kalitate-zigilutik kanpo uzte aldera Europako Batzordeak hartutako erabakiari buruz (09\10\05\03\04281)
 • Hurrengo urteetan zuri-urdinen babesle gisa Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza Sailak egingo duen milioi bat euroko ekarpen ekonomikoari buruz (09\10\05\03\04581)
 • IKT SAk Eusko Jaurlaritzarentzat 2010eko urtarriletik egin dituen txostenei buruz (09\10\05\03\04582)
 • Arabako Errioxako ardoa Euskal Autonomia Erkidegoan sustatzeko kanpaina bereziari buruz (09\10\05\03\04583)
 • Gastronomiaren arloan Kalitateak, bakarrik edo beste erakunde batzuekin, garatu dituen prestakuntza, ikerkuntza eta berrikuntzako jarduerei buruz (09\10\05\03\04667)
 • Oilo erruleen ustiategiak haien ongizateari buruzko europar direktibara egokitzearen gainean (09\10\05\03\05378)
 • 2009, 2010 eta 2011. urteetan kudeatu diren Ekoizpen Integratuko Operadoreen Erregistroko inskripzio-eskaerei buruz (09\10\05\03\05423)
 • Laborategien plan zuzentzailea egiteari buruz (09\10\05\03\05460)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan lehentasuna duten intereseko espezieen zerrendari buruz (09\10\05\03\05513)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofizialeko inskripzioari eta funtzionamenduari buruz (09\10\05\03\05530)
 • Establezimendu eta Zerbitzu Pestiziden Erregistro Ofizialeko inskripzioari eta funtzionamenduari buruz (09\10\05\03\05531)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak mahaiko arrautzak oilo erruleen ongizateari buruzko europar direktibari egokitzen zaizkiola bermatzeko egindako inspekzioen gainean (09\10\05\03\05536)
 • Hondamendietarako Funtsaren aurrekontua gauzatzeari buruz (09\10\05\03\05561)
 • Kalitateak labeldun produktuak, jatorri-deituradun produktuak eta nekazaritza ekologikoko produktuak sustatzeko 2009, 2010, 2011 eta 2012an antolatu dituen azokei buruz (09\10\05\03\05762)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko kalitateko produktuen eta ekoizpen-sistemen erakunde egiaztatzaileari buruz (09\10\05\03\05809)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzako eta itsas arrantzako prestakuntza sustatzeko zereginari buruz (09\10\05\03\05982)
 • Hazi Fundazioari buruz (09\10\05\03\05983)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzako eta itsaso eta arrantzako eskolei buruz (09\10\05\03\06007)
 • Ekintzailetzari eta gaikuntza profesionalari dagokionez Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak dituen eskumenei buruz (09\10\05\03\06008)
 • Nekazaritzako errentak Euskal Autonomia Erkidegoan izandako eboluzioari buruz (09\10\05\03\06009)
 • Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluaren osaerari buruz eta nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta zuraren eta arrantzaren industria sektoreetako erakundeen parte hartzeari buruz (09\10\05\03\06010)
 • Lantaróngo isurketa kimikoei buruz (09\10\05\03\06290)

Batzordeak berak eskatutako agerraldia

 • Gurokela okela-ekoizleek bizi duten krisi-egoera dela-eta, bere sailak eskaintzen dituen konponbideak azaltzeko (09\10\06\03\00046)
 • Azaltzeko zer-nolako egoeran dauden Gurokelako enpresak eta bazkideak (09\10\06\03\00108)
 • Azalpenak emateko nekazaritzari, ingurumenari eta elikadurari aplikatutako bioteknologia garatu beharraz (09\10\06\03\00245)
 • Informazioa emateko Okelaren Mahaiaren aurrerapenei buruz eta hiltegien gaia tratatzeko sortu den batzordeari buruz (09\10\06\03\00249)
 • Berrizen eraiki behar den hiltegi berriaren proiektuaren egoera eta Durangoko hiltegiaren kudeaketa azal dezaten (09\10\06\03\00538)
 • Azalpenak emateko Erralde Hiltegia elikagai-establezimenduaren osasun-baimena eteteko Osasun Publikoko Zuendaritzak eman duen ebazpenari buruz. (09\10\06\03\00590)
 • Informazioa eman dezan Nekazaritza eta Itsas Arrantzako Eskolak Euskal Autonomia Erkidegoko eremuan Hezkuntzan sartzeari buruz (09\10\06\03\00605)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Uraren Euskal Agentziaren Erabiltzaileen Batzarra sortu zenetik gaur arte Batzarrak egin dituen bileren aktei buruz (09\10\07\02\00012)
 • Uraren Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluak egin dituen bileren aktei buruz (09\10\07\02\00013)
 • Erremolatxaren Plan Sektorialaren Jarraipen Mahaiaren bileren aktei buruz (09\10\07\02\00057)
 • "Esquivel, Torroguico, Maniturri, Ali, Batan, Zapardiel, Olarizu eta Errekaleor ibaien hobekuntza hidrologiko eta hidraulikorako plana" izeneko dokumentuari buruz (09\10\07\02\00132)
 • Arabako nekazari eta abeltzainen kooperatibarekin ganaduarentzako bazkaren produkzioa sustatzeko sinatutako hitzarmenari buruz (09\10\07\02\00226)
 • Kaliitatea fundazioak 2005, 2006, 2007, 2008 eta 2009an sinatutako hitzarmenei buruz (09\10\07\02\00614)
 • Erremolatxaren Mahai Sektorialak 2009ko maiatzaren 1etik gaur arte egindako bileren aktei buruz (09\10\07\02\00688)
 • Ardoaren komertzializazioari eta ardoaren merkatu-antolaketa bateratuaren aplikazioari jarraipena egiteko sortu zen Ardoaren Mahaiaren bileretako akten kopiari buruz (09\10\07\02\00689)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak beste autonomia-erkidegoekin eta Ingurumeneko eta Landa eta Itsas Inguruneko Ministerioarekin batera parte hartzen duen konferentzia sektorialen 2008 eta 2009ko akten kopiari buruz (09\10\07\02\00690)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak eta foru-aldundiek parte hartzen duten "mahai politiko"ek 2008ko urtarriletik gaur arte egindako bileren akten kopiari buruz (09\10\07\02\00691)
 • 2008ko ekainetik gaur arte Landaberrik egindako txostenen kopiari buruz eta osoko bilkuren akten kopiari buruz (09\10\07\02\00692)
 • Sasoikako Lanaren Arretarako II. Plan Integrala 2008-2012 prestatzeko eta jarraitzeko sortu zen erakunde arteko mahaiaren akten kopiari buruz (09\10\07\02\00693)
 • Kalitatea fundazioak Opuswinerekin egindako hitzarmenari buruz (09\10\07\02\00706)
 • Txakolinarentzako marka komunitarioaren eskaerari buruzko idazki, dokumentu eta ebazpenez (09\10\07\02\00830)
 • Bilboko Hiltegia kooperatibak Hazilur sozietateari aurkeztu dion negozio-planaren kopiaz eta lekuaren erabilgarritasuna egiaztatzen duen dokumentazioarenaz (09\10\07\02\00835)
 • Zarata eta bibrazioei dagozkien interes komuneko arlo zientifiko eta teknikoetan elkarlanean aritzeko Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin sinatu den hitzarmenari buruz (09\10\07\02\01046)
 • Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluak 2007ko ekainaren 1etik gaur arte egindako bileren akten kopiari buruz (09\10\07\02\01254)
 • Erremolatxaren Plan Sektorialaren Mahaiak 2010eko martxoaren 1etik gaur arte egindako bileren aktei buruz (09\10\07\02\01255)
 • Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrak 2006ko abenduaren 1etik gaur arte egindako bileren aktei buruz (09\10\07\02\01256)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak Euskadiko Behi Aziendaren Okelaren Lanbide arteko Mahaiari eta haren lan-batzordeei egindako proposamenei buruz (09\10\07\02\01257)
 • Ingumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionalaren gaineko dekretuaren onespenaren inguruko espediente administratiboari buruz (09\10\07\02\01422)
 • Nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuen merkaturatzea, eraldaketa eta sustapenerako laguntza ekonomikoei dagokienez (Lehiatu programa) 2008, 2009 eta 2010ean eman eta ukatu zirenei buruz (09\10\07\02\02016)
 • 2003ko Erein programan tramitatu zen AÑ/EREIN/01/2003/0330 espedientean emandako laguntzei buruz (09\10\07\02\02101)
 • 2005eko Gauzatu programan tramitatu zen GTU 0008-2005 espedientean emandako laguntzei buruz (09\10\07\02\02102)
 • Ikerketa- eta garapen-proiektuak finantzatzeko UPV/EHUrekin sinatutako lankidetza-hitzarmenari buruz (09\10\07\02\02132)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko oilo erruleen granjetan egindako ikuskapenen emaitzen gaineko txostenari buruz (09\10\07\02\02135)
 • Mahatsaren eta ardoaren mahaiak 2009ko maiatzetik hona izan dituen bileren aktei buruz (09\10\07\02\02183)
 • Ingurumen, Landagune eta Itsas Ingurune Ministerioak lurralde-kontratuen arautzeaz aurkeztu duen errege-dekretuaren proiektuari eta Eusko Jaurlaritzak egin dituen ekarpenei buruz (09\10\07\02\02257)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko oilo erruleen granjetan egindako ikuskapenen emaitzen gainean Ingurumen, Landagune eta Itsas Ingurune Ministerioari igorritako txostenari buruz (09\10\07\02\02277)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan erleek duten osasun-egoerari buruzko txostenari buruz (09\10\07\02\02315)
 • Nekazaritzako nitrato-kutsadura jasateko arriskupeko gunetzat jo ez diren Euskal Autonomia Erkidegoko guneetarako, Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea onartzen duen Dekretua onesteari dagokion administrazio-espedienteari buruz (09\10\07\02\02424)
 • Euskal Autonomia Erkidegorako Erleen Osasun Planari buruz (09\10\07\02\02427)
 • Okelaren Lanbide arteko Mahaiaren aktei buruz (09\10\07\02\02596)
 • Ardoaren Sektore arteko Mahaiaren aktei buruz (09\10\07\02\02597)
 • Errioxako ardoa eliminatu eta mahai-ardo gisa erabiltzearen gainean Kontseilu Arautzaileak 2010eko martxoaren 8an erabakirikoak mahastizainei eta ardandegi-jabeei eragiten dizkien ondorioen gaineko txostenari buruz (09\10\07\02\02598)
 • Mahatsa ekoizteak eta ardoa merkaturatzeak Euskal Autonomia Erkidegoan dituzten kostuen gaineko azterketa estatistikoari buruz (09\10\07\02\02599)
 • Gastronomiaren arloan prestakuntza, ikerkuntza eta berrikuntzako jarduerak egite aldera, Kalitatea Fundazioak eta Basque Culinary Center Fundazioak sinatu duten lankidetza-hitzarmenari buruz (09\10\07\02\02701)
 • Europako Erkidegoetako Batzordeak Euskal Autonomia Erkidegoko artisau-elikagaigintzari buruzko dekretu-proiektuaren gainean egindako txostenaz (09\10\07\02\03127)
 • Euskadiko Landa Garapen Iraunkorrerako Programaren jarraipen-batzordeak onetsitako txostenei buruz (09\10\07\02\03128)
 • Laborategien plan zuzentzailea egiteari buruz (09\10\07\02\03195)
 • Erralde Hiltegia elikagai-establezimenduaren osasun-baimena etetearen gaineko espedienteari buruz (09\10\07\02\03274)
 • Pestizidei buruzko Arautegia Garatu eta Aplikatzeko Batzorde Teknikoak 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 eta 2011n egindako bileren aktei buruz (09\10\07\02\03367)
 • Oliba-olio birjinaren "Eusko Label" kalitate-ziurtagiriari buruz (09\10\07\02\03386)
 • Eusko Jaurlaritzak Lantarongo Zubillagan kutsadura industrialaren gainean egin dituen edo dauzkan txostenei buruz (09\10\07\02\03812)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa

 • Euskal Autonomia Erkidegoko haragitarako abeltzaintza alorrak jasaten duen krisi egoerari buruz (09\11\03\00\00022)
 • Ardoaren merkatu-antolaketa bateratuak (OCM) Euskadin izango dituen ondorioei eta aplikazioari buruz (09\11\03\00\00035)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan 2011ko urtarrilaren 1etik aurrera teleasistentzia-zerbitzua emateari buruz (09\11\03\00\00074)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan abeltzaintzaren sektorea jasaten ari den krisi-egoerari buruz (09\11\03\00\00082)
 • Behi-esnearen sektorearen ekoizpenak eta merkataritzak Euskal Autonomia Erkidegoan izan duen bilakaerari buruz (09\11\03\00\00101)
 • Nekazaritza-politika bateratua erreformatzeko proiektuari buruz eta erreformak Euskal Autonomia Erkidegoan izango duen eragin ekonomiko eta sozialari buruz (09\11\03\00\00104)
 • Nekazaritzako produktuak sustatu eta merkaturatzeko irizpideei buruz (09\11\03\00\00123)

VIII. Legealdia

Interpelazioa

 • Lehorteak nekazaritza eta abere alorrean 2005ean sortutako kalteak arintzeko laguntzei buruz (08\10\04\01\00025)
 • Europako Batasunaren finantza-perspektibetan izandako funts-murrizketak baloratzeari eta horrek gure Autonomia Erkidegoko nekazaritza eta arrantza alorretan izango dituen ondorioei buruz (08\10\04\01\00046)
 • 2006ko martxoaren 10ean onetsitako mozioa betetzeko Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailak egin dituen ekintzei buruz (08\10\04\01\00060)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan egiteko diren erkidegoz gaindiko intereseko abeltzaintzako lehiaketei buruz (08\10\04\01\00103)
 • Genetikoki eraldatutako organismoak erabiltzeari dagokionez Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailak adierazitako irizpideei buruz (08\10\04\01\00135)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basogintza Sektorean Lan Arriskuak Prebenitzeko 2007-2009rako Plan Integralaren gestioari buruz (08\10\04\01\00139)
 • Azukrearen MABa berregituratzeko Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila erremolatxa-ekoizleei eskaintzen ari zaien aholkularitzari buruz (08\10\04\01\00143)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan elikagaiak bermatzeko funtsa sortzeari buruz (08\10\04\01\00154)
 • Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailaren eskumen izan arren Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak garatutako politikei buruz (08\10\04\01\00182)
 • Landaberrik landa-garapenerako erakundeen arteko lankidetza eta koordinaziorako organo gisa jarduteari dagokionean Landa Ingurunearen Garapenari buruzko 10/1998 Legea betetzeari buruz (08\10\04\01\00199)
 • Gure Autonomia Erkidegoan abelazkuntza-sektoreak jasaten duen krisi luzeari buruz (08\10\04\01\00200)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailak Ardoaraba azokaren finantzaketan parte hartzeari buruz (08\10\05\01\00017)
 • Azukrearen merkatu-antolakunde bateratua (MAB) erreformatzeari buruz (08\10\05\01\00018)
 • Egoki programarako ezarritako baldintzak ez betetzeari buruz (08\10\05\01\00025)
 • Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren 2006ko aurrekontuen gauzatze-mailari buruz (08\10\05\01\00041)
 • Gizarte-zerbitzuetako Dolores Ibarruri sarien gastuei buruz (08\10\05\01\00047)
 • Gure Autonomia Erkidegoan elikagaiak bermatzeko funts bat sortzeari buruz (08\10\05\01\00074)
 • 2004-2007 aldirako Sasoiko Lanaren Arretarako Plan Integraleko zenbait ekintza ez betetzeari buruz (08\10\05\01\00076)
 • Sasoikako Langileen Plana dela-eta Arabako Foru Aldundiarekin egin gabe dagoen hitzarmenari buruz (08\10\05\01\00088)
 • Gurokela SM Durangoko hiltegiari egiten ari zaion konkurrentzia desleialari buruz (08\10\05\01\00150)
 • Fusarium onddoa kontrolatze aldera Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila urgentziaz prestatzen ari den arautegiari buruz (08\10\05\01\00156)
 • Ekimen parlamentario batzuk epe barruan ez erantzuteari buruz (08\10\05\01\00186)
 • Eusko Jaurlaritzak Gurokela SM enpresa taldeko bazkide gisa duen partaidetza eskualdatzeari buruz eta Eusko Legebiltzarrean onetsitako erdibideko zuzenketa betetzeari buruz (08\10\05\01\00198)
 • Elika fundazioak elikaduraren kalitate eta segurtasunean duen betekizunari buruz (08\10\05\01\00218)
 • Nekazaritza-erabilerako uraren kanon ekologikoa aplikatzeak lehen sektorean duen eraginari buruz (08\10\05\01\00239)
 • Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak baserritarren eta kontsumitzaileen arteko zuzeneko harremanei buruz finantzatutako iragarkiez (08\10\05\01\00241)
 • 2008an Patataren Nazioarteko Urtea ospatzeko Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailak egin asmo dituen ekintzei buruz (08\10\05\01\00273)
 • Ebro Pulevak bere azukregintza-saila salduko duela iragartzeak Arabako erremolatxa-ekoizpenean izan ditzakeen ondorioei buruz (08\10\05\01\00290)
 • Landaberrik Turismoa Antolatzeko Legearen aldaketaren eta ondorengo garapen-dekretuaren gainean txostena egiteari buruz (08\10\05\01\00306)
 • Landaberrik Turismoa Antolatzeko Legearen aldaketaren eta ondorengo garapen-dekretuaren gainean txostena egiteari buruz (08\10\05\01\00307)
 • Gernikako piperra jatorrizko deitura babestu gisa ekoizteko Arabako Lautadan dauden eremuei buruz (08\10\05\01\00316)
 • Uraren nekazaritzako eta abelazkuntzako erabileran kanon ekologikoa ezartzea bost urtez atzeratzearen gainean Legebiltzarrean hartutako erabakia betetzeko neurriei buruz (08\10\05\01\00353)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Sasoikako Langileen Arretarako Plan Integralari buruz. (08\10\05\03\00008)
 • Sasoikako lanaren inguruko jardunari buruz. (08\10\05\03\00009)
 • Estatuko traktore-multzoa berritzeko laguntzen dekretuari buruz. (08\10\05\03\00055)
 • Lantziegoko ureztatze-hobekuntzarako egitasmoaren lehen faseari buruz. (08\10\05\03\00095)
 • Bilarko ureztatze-hobekuntzarako egitasmoari buruz. (08\10\05\03\00096)
 • Lehortearen aurkako presako neurriei buruz. (08\10\05\03\00190)
 • Hegaztien gripearen epidemia dela-eta koordinatzeari buruz. (08\10\05\03\00191)
 • EAEko hiltegien sektorearentzako laguntzei buruz (08\10\05\03\00215)
 • Upeltegi-jabeen elkarteentzako diru-laguntzei buruz (08\10\05\03\00330)
 • Gizarte Ongizateko Dolores Ibarruri sariei buruz (08\10\05\03\00366)
 • Adineko pertsonen egoitzetan asistentzia sanitarioa emateko Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren lankidetza-hitzarmenari buruz (08\10\05\03\00406)
 • Gizarte- eta osasun-zaintzaren arloko beharrak betetzeko 1996ko esparru-akordioaren ondorioz Gipuzkoako lurralde historikoari eman zaizkion diru kopuruei buruz (08\10\05\03\00407)
 • Familia-topalekuei laguntzeari buruz (08\10\05\03\00408)
 • Gizarte-ongizateko Dolores Ibarruri sarien gastuei buruz (08\10\05\03\00414)
 • Lanbide-elkarteentzako 2005eko diru-laguntzei buruz (08\10\05\03\00444)
 • Abelgorrien sektorea suspertzen laguntzeko 2005eko hitzarmenari buruz (08\10\05\03\00445)
 • Gure Autonomia-Erkidegoko Gurutze Gorriarentzako zenbait diru-laguntzari buruz (08\10\05\03\00446)
 • Hegaztien gripe-foku berrien aurrean hartutako neurriei buruz (08\10\05\03\00457)
 • Gure Autonomia Erkidegoko landa-turismoaren sustapenari buruz (08\10\05\03\00474)
 • "Mihi urdina" gaitzetik babesteko berariazko neurriei buruz (08\10\05\03\00530)
 • Hegazti-gripetik babesteko berariazko neurriei buruz (08\10\05\03\00531)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan hegazti-gripea dela-eta egindako alerta-simulakroari buruz (08\10\05\03\00532)
 • Tabako-hazleentzako berariazko diru-laguntzei buruz (08\10\05\03\00587)
 • Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailak eta bere mendeko sozietate publikoek eta fundazioek dituzten funtzionamendu-gastuei buruz (08\10\05\03\00647)
 • Arabako udalerrietan atentzio sanitarioak duen egoerari buruzko azterketaz (08\10\05\03\00648)
 • Gure Autonomia Erkidegoko produktuak sustatzeko azoketarako laguntzak emateari buruz (08\10\05\03\00650)
 • Magalondo errekan karramarro hilak agertu izanari buruz (08\10\05\03\00715)
 • Zorrotzako hiltegiari emandako diru-laguntzei buruz (08\10\05\03\00733)
 • Foru-aldundiek gizarte-beharretarako eskatutako etxebizitzei buruz (08\10\05\03\00750)
 • "Irisbideak egokitzeko laguntzak" izeneko 2006ko kontu-sailari buruz (08\10\05\03\00752)
 • "Irisbideak egokitzeko laguntzak" izeneko 2005eko kontu-sailari buruz (08\10\05\03\00753)
 • Berroja SM enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00759)
 • Aretxondo eraldaketako nekazaritza-sozietateari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00760)
 • Txakoli Arritxola OE enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00761)
 • Zubierrota SM enpresari emandako languntzei buruz (08\10\05\03\00762)
 • Bentalde SM enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00763)
 • Bodegas Ibaiondo SM enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00764)
 • Iturralde SM enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00765)
 • Torreko Txakolina ENS enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00766)
 • Bodegas Gorra SM enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00767)
 • Bodegas Launa SM enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00768)
 • Txakoli Eguzkitza Uriarte enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00769)
 • Mendraka Txakolina enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00770)
 • Sat Arechondo enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00771)
 • Bodegas Itsasmendi SM enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00772)
 • Viñedos Itsasmendi SM enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00773)
 • Viñedos Itsasmendi OE enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00774)
 • Isertegui SM enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00775)
 • Munetaberri SM enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00776)
 • Finangerre SM enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00777)
 • Azloa Oxibaltza SM enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00778)
 • Bodegas Gurrutxaga SM enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00779)
 • Basabe Upategia SM enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00780)
 • Amestoy OE enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00781)
 • Etxaniz Txakolina SM enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00782)
 • Lasalde Elkartea SZ enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00783)
 • Txakoli Gaintza SM enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00784)
 • Kandi Sat enpresari emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\00785)
 • Animalien garraiolarien baimenari eta erregistroari buruz eta animalien garraiobideei buruz Nekazaritza Ministerioak atera duen dekretua Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeaz (08\10\05\03\00812)
 • Artziniega ibaian isurketa toxiko baten ondorioz arrain hilak agertu izanari buruz (08\10\05\03\00824)
 • Zeharkako hainbat kudeaketa-moduren bitartez betetzen ari diren Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zerbitzu publikoei buruz (08\10\05\03\00863)
 • Hegazti-gripearekin lotutako berariazko neurriei buruz (08\10\05\03\00864)
 • Beste autonomia-erkidegoetako erakunde eskudunek emandako hegaztietan Neikerrek hegazti-gripearen birusa detektatzeko egindako azterketei buruz (08\10\05\03\00873)
 • Euskadiko erakunde eskudunek emandako hegaztietan Neikerrek hegazti-gripearen birusa detektatzeko egindako azterketei buruz (08\10\05\03\00874)
 • Euskadin detektatutako lehen hegazti-gripearen kasuari buruz (08\10\05\03\00875)
 • Euskadin eta Espainian detektatutako lehen hegazti-gripearen kasua dela-eta sortutako jarraipen-batzordeari buruz (08\10\05\03\00876)
 • Euskadiko lehen hegazti-gripearen kasua detektatzerakoan Neikerrek izan duen jokabideari buruz (08\10\05\03\00877)
 • Euskadiko lehen hegazti-gripearen kasua detektatzerakoan izandako jardunbideei buruz (08\10\05\03\00878)
 • Etorkinak babestu eta integratzeko jarduerak garatzeko Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioarekin sinatutako hitzarmenari buruz (08\10\05\03\00910)
 • Purinen tratamendurako Karrantzako plantari buruz (08\10\05\03\00944)
 • Zadorra ibaian Armiñongo (Araba) tarteko ezker aldean egiten ari diren lanei buruz (08\10\05\03\00945)
 • Neikerrek beste enpresa batzuetan parte hartzeari buruz (08\10\05\03\00957)
 • Fusarium Circinatum Niremberg et O'Donnell onddoa erauzi eta kontrolatzeari buruz (08\10\05\03\00958)
 • Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailean enpresa berriak sortzeari buruz (08\10\05\03\00981)
 • Landa-guneak gasifikatzeko prozesuari buruz (08\10\05\03\00996)
 • Kanpoko kontratazioen bidez betetzen ari diren zerbitzu publikoei buruz (08\10\05\03\01010)
 • Adinekoentzako egoitzetan mediku-zerbitzuari eta erizaintza-zerbitzuari dagokienez ezarritako denbora-moduluari buruz (08\10\05\03\01060)
 • Mendekotasun Legearen aplikazioa finantzatzeko izendatutako kredituari buruz (08\10\05\03\01061)
 • Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailaren 2006-2009 aldirako Plan Estrategikoaren euskarri den dokumentuari buruz (08\10\05\03\01066)
 • Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailaren 2002-2005 aldirako Plan Estrategikoaren ebaluazioari buruz (08\10\05\03\01067)
 • Txakolingintzako alderdi eta datu batzuei buruz (08\10\05\03\01078)
 • Kalitatea fundazioak Eusko Labela duten behi-haragia eta hegaluzea sustatzeko egindako dastaketei buruz (08\10\05\03\01080)
 • Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailak enpresa publiko, kontseilu eta batzordeetan dituen ordezkaritza-karguei buruz (08\10\05\03\01089)
 • IKT enpresak Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailarentzat 2002tik gaur arte egindako txostenei buruz (08\10\05\03\01090)
 • Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluaren jardunaldi batzuei buruz (08\10\05\03\01100)
 • Gizarte Ongizaterako Zuzendaritzak profesional independenteen zerbitzuak kontratatzeari buruz (08\10\05\03\01101)
 • Boluntariotzaren gaineko jardunaldiei buruz (08\10\05\03\01102)
 • Tratu txarren biktimen arretarako telefono-zerbitzuaren gaineko informazio-kanpainari buruz (08\10\05\03\01103)
 • Mendekotasunaren gaineko jardunaldiei buruz (08\10\05\03\01104)
 • Botiken erreferentziazko prezioei buruzko ministro-agindua datorren martxoaren 1ean indarrean sartzearen ondorioz botiken horniduran gerta daitezkeen arazoei buruz (08\10\05\03\01164)
 • Mendikoik 2002, 2003, 2004, 2005 eta 2006an emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\01178)
 • Gurokela SM Durangoko hiltegiari egiten ari zaion konkurrentzia desleialari buruz (08\10\05\03\01183)
 • Mendi-nekazaritzako eremuetan landa-garapeneko aitzindari-proiektuak gauzatzeko diru-laguntzei buruz (08\10\05\03\01225)
 • Mendinet-ek 2000tik 2006ra bitartean bereganatu, tramitatu, kudeatu eta onetsi edo ezetsitako proiektuei buruz (08\10\05\03\01250)
 • Pinuaren txankroaren gainean 2003tik Neikerrek egindako azterlanei buruz eta IKT-ek egindako banaketa-mapei buruz (08\10\05\03\01251)
 • Patata-ekoizleak "Arabako Patataren Konpentsazio Fondoa" izeneko patatagintzako borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundean integratzeko laguntzei buruz (08\10\05\03\01265)
 • Nekazaritza-ekoizleak nekazaritza, abeltzaintza edo basozaintzako ekoizpenen prezioak konpentsatzea helburu duten erakundeetan integratzeko laguntzei buruz (08\10\05\03\01266)
 • Ernalkuntza autogamoko zereal-hazien kalitate ziurtatua sustatzeko jardunak finantzatzeko diru-laguntzei buruz (08\10\05\03\01267)
 • Zerri-ekoizleak "Euskadiko zerri-aziendaren konpentsazio fondoa (Focogapo)" izeneko gizarte emendioetarako borondatezko erakundean integratzeari buruz (08\10\05\03\01268)
 • Nekazaritza elkarte profesional eta enpresarialek beren interesak ordezkatu eta defendatzeko eta nekazaritza sektorean aritzeko baldintzak hobetzeko jarduerak eta ekimenak sustatzeari buruz (08\10\05\03\01269)
 • Nekazaritza- eta basozaintza-ekonomia eta paisaia kontserbatzeari eta abereen ongizatea hobetzeari lotuta, ingurumena babesteko jarduerak finantzatzera zuzendutako laguntza ekonomikoei buruz (08\10\05\03\01270)
 • Sindikatu-izaerako nekazaritzako erakunde profesionalentzako laguntzei buruz (08\10\05\03\01271)
 • Patatagintzaren errentagarritasuna hobetzeko laguntzei buruz (08\10\05\03\01272)
 • EAEn nekazaritzako eta ingurumeneko neurri eta konpromisoak ezartzeko laguntzei buruz (08\10\05\03\01273)
 • Behien entzefalopatia espongiformea (BSE) antzemateko testa egindakoan positibo ematen duten kanalek kalteturiko jabeentzako kalte-ordainari buruz (08\10\05\03\01274)
 • Gaztenek programako baldintza espezifikoak betetzen dituzten gazteak nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategietan sartzeko laguntza osagarriei buruz (08\10\05\03\01275)
 • Egoki-II. kap. eta Egoki-IV. kap. programa dela-eta aurkeztutako eskaerei buruz (08\10\05\03\01276)
 • Nekazaritzako elikagaien industriei euren produktuen kalitatea hobetzeko emandako diru-laguntzei buruz (Ekin programa) (08\10\05\03\01277)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko landa-garapen eta mendi-nekazaritzako elkarte eta federazioei nahiz nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresaburuenei zuzendutako laguntzei buruz (Elkarteak programa) (08\10\05\03\01278)
 • Nekazaritza- eta elikagai-produktuen sustapen-jardueretarako laguntzei buruz (Sustapen programa) (08\10\05\03\01279)
 • Europako Batasunean fruta eta barazkien alorrean egindako arauketaren arabera produktu horien ekoizleen elkarteentzako laguntzak emateari buruz (08\10\05\03\01280)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza- eta elikagai-alorretako ikerketa, garapena eta berrikuntza teknologikoa bultzatzeko emandako laguntzei buruz (Ikerketa programa) (08\10\05\03\01281)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta elikadura sektoreetan ikerketa eta berrikuntza sustatzeari buruz (08\10\05\03\01282)
 • Neikerrek Arkautiko "Las Caballerizas" eraikina zaharberritze añdera egindako inbertsioei buruz (08\10\05\03\01304)
 • Txagorritxu ospitalean gertatu den eta familiak "zuhurtziagabekeria medikoa" izan delakoan salatu duen Gasteizko bizilagun baten heriotzari buruz (08\10\05\03\01367)
 • Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko Zuzendaritza pertsonal-gastuak murrizteari buruz (08\10\05\03\01385)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko 2007ko Aurrekontuetan Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko Zuzendaritzari dagokionez jasota ez dauden kontu-sail batzuei buruz (08\10\05\03\01408)
 • 2007ko Aurrekontuetan Mendikoi sozietate publikoaren gastu arruntetarako diru-laguntza gisa hasieran onetsitako kreditua 2.091.000 euro gehitzeari buruz (08\10\05\03\01409)
 • 2007ko Aurrekontuetan ardi-ahuntzen primetarako laguntza gisa (Europako funtsak-FEAGA) onetsitako kontu-saila 3.548.445 euro gehitzeari buruz (08\10\05\03\01410)
 • 2007ko Aurrekontuetan arrantzaren menpeko eskualdeetako ekoizpen-sarearen dibertsifikazio gisa (alor publikoa) onetsitako kontu-saila 1.404.000 euro gehitzeari buruz (08\10\05\03\01411)
 • Euskadiko Zur Mahaia elkarteari emandako laguntzei eta aurrekontuetan izendatutako diru-zenbatekoa gehitzea justifikatzeari buruz (08\10\05\03\01421)
 • Landaberrik landa-turismoaren gaineko dekretu-proiektuaz egin beharreko txostenari buruz (08\10\05\03\01447)
 • Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailaren 2007rako aurrekontuetan agertzen den Ardoa Sustatzeko Planari buruz (08\10\05\03\01458)
 • Beren ikastetxerako garraio publikoa bermatu gabe duten landa-eremuetako ikasleen gaineko txostenari buruz (08\10\05\03\01471)
 • Harategi baimenduek komertzializatzen duten Euskal Okela haragiari buruz (08\10\05\03\01472)
 • Muskulu-distrofia dutenengan gaixotasun horrek sortutako ondorioak arintzeko Osakidetzak eskaintzen dituen tratamenduei buruz (08\10\05\03\01542)
 • Gipuzkoako bederatzi abeltzaintza-ustiategitan mihi urdinaren gaitza agertu izanari buruz (08\10\05\03\01549)
 • Animalia-garraioko ibilgailuentzat EAEn dauden desinfekzio-zentroei buruz (08\10\05\03\01610)
 • Babes Zibilerako Zuzendaritzak Uribarri Arratzuko urtegiaren larrialdi-planaz egindako txostenari buruz (08\10\05\03\01613)
 • Eusko Legebiltzarrak Euskal Autonomia Erkidegoko eskulangintzako lege orokorra onesteko eskumenik duen zehazteko, Eusko Jaurlaritzak egin beharreko txosten juridikoari buruz (08\10\05\03\01614)
 • Osasun Sailak edo Osakidetzak Indesa zentroari 2007. urteko zerbitzuengatik egindako ordainketei buruz (08\10\05\03\01678)
 • Gure Autonomia Erkidegoan saltzen diren arrautzetan gero eta salmonella bakterio gehiago agertzeari buruz (08\10\05\03\01684)
 • Haur-gizeneriaren prebentzioari buruz (08\10\05\03\01685)
 • Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak finantzatzen dituen "Ardatza" aldizkariko iragarkiei buruz (08\10\05\03\01698)
 • Gurokela SM enpresak Zorrotzako hiltegian egiten duen hiltze-jardueraren gaineko zenbait daturi buruz (08\10\05\03\01780)
 • Mafrialsa Mataderos Frigoríficos de Álava SA enpresari Egoki laguntzak arautzen dituen dekretua ustez ez betetzeagatik irekitako espedienteari buruz (08\10\05\03\01781)
 • Artziniegako hondakin-uren arazketa bermatzearren hondakin-uren araztegia (HUA) eta hodi biltzaileak egiteko obrei buruz (08\10\05\03\01785)
 • Boilurgintzarako 2004-2005 aldirako Jardun Planaren arabera emandako laguntzei buruz (08\10\05\03\01788)
 • Azukre Erremolatxaren Plan Sektoriala gauzatzeari buruz (08\10\05\03\01812)
 • Bizitzaren azken fasean dauden pazienteen atentziorako edo zainketa aringarrietako lurralde-planei buruz (08\10\05\03\01814)
 • 2004-2008 epean Arabako lurralde historikoan azpiegitura hidraulikoak egiteko esparru-akordioaren arabera Zuian hondakin-uren araztegia (HUA) eta saneamendua hobetzeko egin beharreko lanei buruz (08\10\05\03\01850)
 • 2004-2008 epean Arabako lurralde historikoan azpiegitura hidraulikoak egiteko esparru-akordioaren arabera Arabar Errioxako, Oiongo eta Moredako hondakin-uren araztegia (HUA) eta hodi biltzaileak direla-eta egin beharreko lanei buruz (08\10\05\03\01851)
 • 2004-2008 epean Arabako lurralde historikoan azpiegitura hidraulikoak egiteko esparru-akordioaren arabera Dulantziko hondakin-uren araztegia (HUA) hobetzeko egin beharreko lanei buruz (08\10\05\03\01852)
 • 2004-2008 epean Arabako lurralde historikoan azpiegitura hidraulikoak egiteko esparru-akordioaren arabera Berantevillako La Corzanilla industrialdean egin beharreko arazketa-lanei buruz (08\10\05\03\01853)
 • 2004-2008 epean Arabako lurralde historikoan azpiegitura hidraulikoak egiteko esparru-akordioaren arabera Aguraingo hondakin-uren araztegia (HUA) hobetzeko egin beharreko lanei buruz (08\10\05\03\01854)
 • Araban azpiegitura hidraulikoak egiteko esparru-akordioaren arabera Lagranen egin beharreko arazketa-lanei buruz (08\10\05\03\01855)
 • Araban azpiegitura hidraulikoak egiteko esparru-akordioaren arabera Legution hondakin-uren araztegia (HUA) eta hodi biltzaileak direla-eta egin beharreko lanei buruz (08\10\05\03\01856)
 • Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundiekin lurralde horietan azpiegitura eta lan hidraulikoak egiteko sinatutako akordio eta hitzarmenei buruz (08\10\05\03\01857)
 • Arabako Biltzar Nagusietan, Eusko Jaurlaritza babesten duten taldeen eta haien aurrekontu-bazkidearen babesarekin, onetsitako mozioari buruz, zeinean Osasunari eskatzen baitzaio geriatriko eta egoitzetako gastu osoa ordaintzeko (08\10\05\03\01867)
 • Arabako Foru Aldundiaren egoitza-sarea erabiltzen duten eta, adina kontuan hartu gabe, mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeko oraingo ekitaldian gastu osoa, medikoa zein erizaintzakoa, finantzatuko duen aurrekontuetako kontu-sailari buruz (08\10\05\03\01868)
 • Araban azpiegitura hidraulikoak egiteko esparru-akordioaren arabera Manzanosen egin beharreko saneamendu-lanei buruz (08\10\05\03\01880)
 • Osasun Ministerioak 2008ko apirilaren 25ean dekretatu zuen ekilore-olioaren elikadura-krisiari buruz (08\10\05\03\01895)
 • Uraren Euskal Agentziak uraren nekazaritzarako eta abeltzaintzarako erabileraren kasuan % 95eko bonifikazioa ezartzearen gainean parte hartzeko prozesua irekitzeari buruz (08\10\05\03\01949)
 • Arabako Dulantzi herriko haur-eskola berriaren finantzaketari buruz (08\10\05\03\01951)
 • Oiongo Ramiro de Maeztu herri-ikastetxeko ikasgelategiaren finantzaketari buruz (08\10\05\03\01952)
 • Oiongo futbol-zelaiaren finantzaketari buruz (08\10\05\03\01953)
 • Landa Garapeneko Kontseilu Aholkulariak sortu zenetik gaur arte egin dituen bilera eta txostenei buruz (08\10\05\03\01992)
 • Elikagaiak Bermatzeko Funtsaren araudiari buruz (08\10\05\03\02031)
 • Ardoaren Merkatuaren Antolakunde Bateratua (Ardoaren MABa) erreformatzeari buruz (08\10\05\03\02119)
 • Mahastiak berregituratzeko laguntzei buruz (08\10\05\03\02120)
 • Lurralde Politikarako Aholku Batzordearen osaerari buruz (08\10\05\03\02121)
 • Uribarriko urtegira isuritako ur beltzei buruz (08\10\05\03\02122)

Batzordeak berak eskatutako agerraldia

 • Argibideak eman ditzan Espainiako Mahastiak aipamena sortzeko Nekazaritza Ministerioak duen egitasmoari buruz (08\10\06\03\00077)
 • Argibideak eman ditzan esne-kuoten banku koordinatu bat sortzeko Nekazaritza Ministerioak duen egitasmoari buruz (08\10\06\03\00078)
 • Azalpenak eman ditzan Maestuko botikina 2006ko udako hilabeteetan ixteari buruz (08\10\06\03\00084)
 • Gasteiz aldean hiltegi bat martxan jartzeko proiektuaren egoeraz informatzeko (08\10\06\03\00210)
 • Informazioa emateko Durangoko hiltegia berriro irekitzeaz, lortutako emaitzez eta hiltegi berriaren proiektuaren une honetako egoeraz (08\10\06\03\00211)
 • Azalpenak emateko Gurokela taldearen gaur egungo egoera ekonomikoari buruz eta 2005ean sortu zenetik orain arteko datu ekonomikoei buruz (08\10\06\03\00230)
 • Informazioa emateko ekainaren 23ko 1/2006 Uraren Legeak ezarritako uraren gaineko kanonak nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektorean eragiten dituen ondorioei buruz (08\10\06\03\00323)
 • Informazioa emateko ekainaren 23ko 1/2006 Uraren Legeak ezarritako uraren gaineko kanonak nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektorean eragiten dituen ondorioei buruz (08\10\06\03\00329)
 • Azalpenak emateko Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailak Durangoko Erralde hiltegiari ireki dion zehapen-espedientearen arrazoiei buruz. (08\10\06\03\00337)
 • Azalpenak emateko EAEn mihi urdinaren gaitza berriro agertzeari buruz (08\10\06\03\00346)
 • Azalpenak emateko Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailak Berrizko Txuletoia marka komertziala legalizatzeko jartzen dituen zailtasunei buruz eta abiarazi duen zigor-espedienteari buruz (08\10\06\03\00348)
 • Azalpenak emateko Neiker, Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundea, sozietate anonimo publikoa izatetik fundazio izatera aldatzeari buruz (08\10\06\03\00391)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Lehen sektoreko laneko arriskuen prebentzioari buruzko azterlanaz. (08\10\07\02\00019)
 • Landaberri erakundeak egindako txostenei buruz. (08\10\07\02\00054)
 • Gipuzkoako lurralde historikoko gizarte- eta osasun-zaintzaren arloko beharrak betetzeko esparru-akordioari buruz (08\10\07\02\00115)
 • Familia-topalekuen oraingo egoerari buruzko txostenaz (08\10\07\02\00116)
 • Gizarte Ongizaterako Euskal Kontseiluak egindako txostenei buruz (08\10\07\02\00122)
 • Médico Rural fundazioak aurkeztutako Siglo XXI proiektuari buruz (08\10\07\02\00124)
 • Abelgorrien sektorea suspertzen laguntzeko 2005eko hitzarmenari buruz (08\10\07\02\00127)
 • Gizarte Ongizaterako Euskal Kontseiluaren azken txostenari buruz (08\10\07\02\00156)
 • 2005eko azaroaren 14an onetsitako legez besteko proposamena bete ahal izateko beharrezkoa den informazioari buruz (08\10\07\02\00163)
 • Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren lege-proiektuarekin batera bidali beharreko hainbat dokumenturi buruz (08\10\07\02\00180)
 • Asparreneko industrialdeko Magalondo errekatik hurbil dagoen Interenvases enpresan aldian behin izaten diren uholdeei buruz (08\10\07\02\00216)
 • Euskadiko eta Espainiako lehen hegazti-gripearen kasua detektatzerakoan jarraitutako protokoloari buruz (08\10\07\02\00257)
 • Etorkinak babestu eta integratzeko jarduerak garatzeko Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioak eta Euskadiko Administrazio orokorrak, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren bitartez, sinatutako lankidetza-hitzarmenaren I eta II. eranskinen kopiari buruz (08\10\07\02\00267)
 • Landaberrik 2006-2009 aldirako Etxebizitza Planari egindako txostenari buruz (08\10\07\02\00285)
 • Euskal Herrian funtzionamenduan dauden harrobietarako eta ateratze-jardueretarako onetsitako leheneratze-planei buruz (08\10\07\02\00313)
 • Landaberrik 2002tik gaur arte egindako txostenei buruz (08\10\07\02\00331)
 • Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailean 2006ko Aurrekontuko 3123.21.23201 001 partidaren kargura (profesional independenteak) egindako gastuak abalatzeko dokumentuei buruz (08\10\07\02\00353)
 • Pinuaren txankroa edo minbizia izeneko gaixotasuna, Fusarium onddoak sorrarazia, zertan den jakiteko azterlanari buruz (08\10\07\02\00361)
 • Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saileko ordainketa-erakundeak 2006ko ordainketa bakarrari dagozkion funtsak jaso izana egiaztatzen duen dokumentazioari buruz (08\10\07\02\00369)
 • Gurokela SL, Gurokela 2004 eta Gurodes enpresek Alimek enpresarekin egindako kontratuei buruz (08\10\07\02\00381)
 • Esne-tasari buruzko azaroaren 21eko 235/2006 Dekretuaren gainean Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak emandako irizpenari buruz (08\10\07\02\00406)
 • Europako araudia zenbateraino betetzen den jakiteko Euskadiko hiltegietako egoera mikrobiologikoaren gainean egin den azterlanari buruz (08\10\07\02\00493)
 • Elikagaiak bermatzeko funtsa arautuko duen lege-xedapena egiteari buruzko txosten, azterlan eta dokumentuez (08\10\07\02\00577)
 • Sasoikako Lanaren Arretarako 2004-2007 aldirako Plan Integrala eta haren segimendua egiteko sortu zen erakunde arteko mahaiaren akten kopiari buruz (08\10\07\02\00610)
 • Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailak, gainerako autonomia-erkidegoekin eta Nekazaritza Ministerioarekin batera, parte hartzen duen arloko biltzarretako 2006 eta 2007ko akten kopiari buruz (08\10\07\02\00612)
 • Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailak eta foru-aldundietako nekazaritza, abeltzaintza, landa-garapen eta mendien arloetako arduradunek parte hartzen duten "mahai politikoetako" 2007ko abuztutik gaur arteko aktei buruz (08\10\07\02\00613)
 • Errioxa Jatorri Deitura Kalifikatuaren Kontseilu Arautzaileak 2005eko urtarrilaren 1etik orain arte egindako bileren akten kopiak eskatzeko (08\10\07\02\00673)
 • Txakolinaren jatorri-izenen kontseiluei mahats-ardoaren MABren barruan aurkeztu zaien laguntza-programei buruzko agiriaren gainean (08\10\07\02\00675)
 • 2007ko euskal nekazaritzako sektorearen kontuei buruzko txostenari buruz (08\10\07\02\00681)
 • Landaberrik 2007ko urtarriletik gaur arte egindako txosten zein osoko bilkuraren bileretako aktei buruz (08\10\07\02\00699)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa

 • Lehorteak nekazaritza eta abere alorrean 2005ean sortutako kalteak arintzeko laguntzei buruz (08\11\03\00\00011)
 • Europako Batasunaren finantza-perspektibetan izandako funts-murrizketak baloratzeari eta horrek gure Autonomia Erkidegoko nekazaritza eta arrantza alorretan izango dituen ondorioei buruz (08\11\03\00\00017)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan egiteko diren erkidegoz gaindiko intereseko abeltzaintzako lehiaketei buruz (08\11\03\00\00040)
 • Genetikoki eraldatutako organismoak erabiltzeari dagokionez Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailak adierazitako irizpideei buruz (08\11\03\00\00054)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basogintza Sektorean Lan Arriskuak Prebenitzeko Plan Integralaren gestioari buruz (08\11\03\00\00057)
 • Azukrearen MABa berregituratzeko Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila erremolatxa-ekoizleei eskaintzen ari zaien aholkularitzari buruz (08\11\03\00\00066)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan elikagaiak bermatzeko funtsa sortzeari buruz (08\11\03\00\00067)
 • Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailaren eskumen izan arren Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak garatutako politikei buruz (08\11\03\00\00073)
 • Landaberrik landa-garapenerako erakundeen arteko lankidetza eta koordinaziorako organo gisa jarduteari dagokionean Landa Ingurunearen Garapenari buruzko 10/1998 Legea betetzeari buruz (08\11\03\00\00081)
 • Gure Autonomia Erkidegoan abelazkuntza-sektoreak jasaten duen krisi luzeari buruz (08\11\03\00\00083)

VII. Legealdia

Interpelazioa

 • Arabako Osma herrian Tumecillo ibaiaren ibilgua garbitzeari buruz. (07\10\04\01\00018)
 • Omecillo ibaiko isurketa kutsagarriei buruz. (07\10\04\01\00019)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko hiltegien gaineko txostenari buruz. (07\10\04\01\00078)
 • Euskadi 2000Hiru ekimenak Arabako Ureztatze Planerako aurreikusita dauzkan inbertsioei buruz. (07\10\04\01\00104)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko hiltegien etorkizunari buruz. (07\10\04\01\00170)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Familiako bitartekaritza, arbitraje eta adiskidetze prozeduren gaineko azterlanari buruz. (07\10\05\01\00035)
 • Abereak presaz hil behar direnean hiltegiek izan beharreko jokaera aldatu izanari buruz. (07\10\05\01\00047)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko hiltegiei buruz. (07\10\05\01\00052)
 • Nekazaritza Politika Bateratuaren barruan laborantzako lursailak kontrolatzeari buruz. (07\10\05\01\00058)
 • Gizarte Ongizaterako Euskal Kontseiluak egindako txostenei buruz. (07\10\05\01\00069)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Biosegurtasun Batzordeari buruz. (07\10\05\01\00071)
 • Estatuko Ureztatze Plana Kudeatzeko Lurralde Arteko Kontseiluari buruz (07\10\05\01\00129)
 • Tumecillo ibaia egokitzeko egindako lanei buruz. (07\10\05\01\00195)
 • Elikagaiak bermatzeko gure Autonomia Erkidegoko funtsari buruz. (07\10\05\01\00294)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Gure Autonomia Erkidegoan behien entzefalopatia espongiformeari buruz 2001eko maiatzaren 1etik 2001eko ekainaren 1era egindako testez. (07\10\05\03\00007)
 • Gure Autonomia Erkidegoan behien entzefalopatia espongiformeari buruz 2001eko apirilaren 1etik hasita 2001eko maiatzaren 1era arte egindako testez. (07\10\05\03\00008)
 • Gure Autonomia Erkidegoan behien entzefalopatia espongiformeari buruz 2001eko martxoaren 1etik hasita 2001eko apirilaren 1era arte egindako testez. (07\10\05\03\00009)
 • Gure Autonomia Erkidegoan haragi-irinen erabilera zaindu eta kontrolatzeaz. (07\10\05\03\00010)
 • Gure Autonomia Erkidegoan behien entzefalopatia espongiformea kontrolatu eta zaintzeko ekintzen finantzaketaz. (07\10\05\03\00011)
 • Gure Autonomia Erkidegoan behien entzefalopatia espongiformeari buruz 2001eko otsailaren 1etik hasita 2001eko martxoaren 1era arte egindako testez. (07\10\05\03\00012)
 • Gure Autonomia Erkidegoan behien entzefalopatia espongiformeari buruz 2001eko urtarrilaren 1etik hasita 2001eko otsailaren 1era arte egindako testez. (07\10\05\03\00013)
 • Behien entzefalopatia espongiformea dela eta, behi-haziendaren sektorea indarberritzeko laguntzei buruz. (07\10\05\03\00346)
 • Autonomia Erkidegoko hiltegietan egindako inbertsioen finantzaketari buruz. (07\10\05\03\00347)
 • EAEko abeltzainei buruz. (07\10\05\03\00400)
 • Obra eta azpiegitura hidraulikoei buruz. (07\10\05\03\00495)
 • E.R.K., S.L., Manin, S.L. eta Okandi, S.L. enpresek Eusko Jaurlaritzarentzat egindako lanei buruz. (07\10\05\03\00531)
 • Nekazaritza eta Arrantza Sailak kudeaturiko dosierretan laguntzak batera gerta ez daitezen kontrolatzeko sistemen gainean. (07\10\05\03\00535)
 • Hogei kilometro pista egiteko Aralarko abeltzainek aurkeztu duten planari buruz. (07\10\05\03\00664)
 • "Behi eroen" krisia zela-eta, haragi-subproduktuak deuseztatzeko erabili ziren diru-laguntzei buruz. (07\10\05\03\00727)
 • Kalitatea Fundazioari emandako diru-laguntzari buruz. (07\10\05\03\00728)
 • Nekazaritzako feriei buruz. (07\10\05\03\00781)
 • Organismo genetikoki aldatuak erabiltzean egin beharreko zaintza eta kontrola dela eta. (07\10\05\03\00867)
 • Busturialdeko Ur Partzuergoari emandako diru-laguntzari buruz. (07\10\05\03\00879)
 • 2001 eta 2002. urteetan gure Autonomia Erkidegoko ibaien ibilgunetan egindako garbiketa eta mantentze lanei buruz. (07\10\05\03\01112)
 • Nazio mailako zaldi-arraza garbiak kudeatzearen gaineko urriaren 31ko 1.133/2002 Errege Dekretua gure Autonomia Erkidegoan aplikatzeari buruz. (07\10\05\03\01213)
 • Landa Ingurunearen Garapenerako Legea aldatzeaz. (07\10\05\03\01264)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko azpi-sektore ekoizleen ahalmenen analisiari buruz. (07\10\05\03\01265)
 • Gure Autonomia Erkidegoan hildako baina Erkidegotik kanpo jaio edo hazitako animaliei buruz. (07\10\05\03\01266)
 • Nekazaritzako sektore ekoizlea gaztetzeaz. (07\10\05\03\01267)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak "Bio" hitza dela-eta emandako epaiari buruz. (07\10\05\03\01268)
 • Gure Autonomia Erkidegoko elkarguneei buruz. (07\10\05\03\01269)
 • SIGPAC sistema gure Autonomia Erkidegoan ezartzeari buruz. (07\10\05\03\01270)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak Donemiliaga udalerriko Narbaxako 0 urtetik 3 urtera bitarteko haur-eskola dela-eta egindako txostenari buruz. (07\10\05\03\01292)
 • Kanpoko laborategiek egindako lanei buruz. (07\10\05\03\01349)
 • Eusko Jaurlaritzak eta Txileko Gobernuak elkarrekin sinatutako hitzarmenei buruz. (07\10\05\03\01493)
 • Euskal Atonomia Erkidegoan hirialdeak biziberritzeko erabateko jardunei laguntzeko neurriei buruz (Izartu programa). (07\10\05\03\01510)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko 5b helburuko landa-eskualdeak garatzeko programazio-agiri bakarrean aurreikusitako diru-laguntzei buruz. (07\10\05\03\01525)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak landa-zonetan hiru urtetik beherako haurrentzako laguntza eta hezkuntza zerbitzuak irekitzeko eta martxan jartzeko egin dituen txostenei buruz. (07\10\05\03\01541)
 • Nekazaritza eta Arrantza Sailak landa-zonetan hiru urtetik beherako haurrentzako laguntza eta hezkuntza zerbitzuak irekitzeko eta martxan jartzeko egin dituen txostenei buruz. (07\10\05\03\01542)
 • Nekazaritza eta Arrantza Sailak landa-zonetako hiru urtetik beherako haurrei laguntza eta hezkuntza zerbitzuak eskaintzeko baldintzak prestatzen izandako parte-hartzeari buruz. (07\10\05\03\01543)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak landa-zonetako hiru urtetik beherako haurrei laguntza eta hezkuntza zerbitzuak eskaintzeko baldintzak prestatzen izandako parte-hartzeari buruz. (07\10\05\03\01544)
 • Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak landa-zonetako hiru urtetik beherako haurrei laguntza eta hezkuntza zerbitzuak eskaintzeko baldintzak prestatzen izandako parte-hartzeari buruz. (07\10\05\03\01545)
 • Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak landa-zonetako hiru urtetik beherako haurrei laguntza eta hezkuntza zerbitzuak eskaintzeko baldintzak prestatzen izandako parte-hartzeari buruz. (07\10\05\03\01546)
 • Haur eta gazteei begira, pobreziaren eta desberdintasunaren interpretazio-zentro bat sortzeari buruz. (07\10\05\03\01792)
 • Adingabeei laguntzeko arreta-zerbitzu bat eta larrialdietarako telefono bat sortzeari buruz. (07\10\05\03\01793)
 • Emakumeei laguntzeko arreta-zerbitzu bat eta larrialdietarako telefono bat sortzeari buruz. (07\10\05\03\01794)
 • Askatasun afektibo eta sexualaren inguruko sustapen eta sentsibilizazioari buruz. (07\10\05\03\01797)
 • Adinekoen aldeko Eguna ospatzeari buruz. (07\10\05\03\01798)
 • Gizarte-degradazioa pairatzen duten inguruetako gizarte-programei buruz. (07\10\05\03\01799)
 • Gizarte-zerbitzuen arloko proiektu esperimentalei buruz. (07\10\05\03\01800)
 • Haur-eskolen sarea eta familiak lagundu eta sendotzeari buruz. (07\10\05\03\01801)
 • Prebentzio eta gizarteratze jarduerei buruz. (07\10\05\03\01802)
 • Adinekoen "zaintzaileentzako" laguntzari buruz. (07\10\05\03\01803)
 • Herritarren parte-hartzearen inguruan udalekin egindako hitzarmenei buruz. (07\10\05\03\01804)
 • Ijitoen Komunitatearen Plan Integralari buruz. (07\10\05\03\01805)
 • Premia handiena duten kolektiboei buruz. (07\10\05\03\01806)
 • Prostituzioaren alorrean jarduteko planari buruz. (07\10\05\03\01807)
 • Ahalmen-urrituentzako txartel indibiduala sortzeari buruz. (07\10\05\03\01808)
 • Izatezko bikoteen erregistroari buruz. (07\10\05\03\01809)
 • Gizarte-zerbitzuetako premien gaineko azterlanari buruz. (07\10\05\03\01810)
 • Ahalmen-urrituen Nazioarteko Urteari buruz. (07\10\05\03\01811)
 • Pobreziaren aurkako Nazioarteko Egunari buruz. (07\10\05\03\01812)
 • Haurren eskubideen inguruko sustapen eta sentsibilizazio jarduerei buruz. (07\10\05\03\01813)
 • Hiesaren aurka Borrokatzeko Nazioarteko Egunari buruz. (07\10\05\03\01814)
 • Giza Eskubideen Nazioarteko Egunari buruz. (07\10\05\03\01815)
 • Genero-indarkeriaren aurka sentsibilizatzeko jarduerei buruz. (07\10\05\03\01816)
 • Ijitoen kulturari eta beste kolektibo baztertu batzuen egoerari buruzko sustapen eta sentsibilizazio jarduerei buruz. (07\10\05\03\01817)
 • Boluntarioen Nazioarteko Egunari buruz. (07\10\05\03\01818)
 • Boluntariotza antolatua sustatzeko laguntzei buruz. (07\10\05\03\01819)
 • Boluntariotzako erroldan izena emateak eragindako gastu eta betebeharretarako laguntzei buruz. (07\10\05\03\01820)
 • Gay, lesbiana eta transexualei laguntzeko zentroak sortu eta itun bidez kudeatzeari buruz. (07\10\05\03\01822)
 • 2003 eta 2004. urteetan gure Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamendu eta hiri-antolaketari buruz egindako azterlanez. (07\10\05\03\01840)
 • 2003 eta 2004. urteetan gure Autonomia Erkidegoko lurralde-plan partzialetan igarritako arazoei buruz egindako ikerketez. (07\10\05\03\01841)
 • 2003 eta 2004. urteetan gure Autonomia Erkidegoan lurralde-informazioari buruz egindako azterlan, ikerketa eta proiektuez. (07\10\05\03\01842)
 • Hiri inguruko parkeetan azterlanak egiteko udalekin sinatutako hitzarmenez. (07\10\05\03\01843)
 • 2003 eta 2004. urteetan gure Autonomia Erkidegoan lurralde-antolamendu eta hiri-antolaketari buruz egindako azterlanez eta azterlan horiei dagokien araudiaz. (07\10\05\03\01844)
 • Jabetza-kentzeetarako laguntzaz. (07\10\05\03\01845)
 • Nekazaritza Saileko goi-kargudunen bidaia eta gastuei buruz. (07\10\05\03\01894)

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

 • Azalpenak eman ditzan Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitarauaren ekintza-bideei buruz. (07\10\06\01\00020)
 • Azalpenak eman ditzan Mendiko Nekazaritza Garapenerako Institutuaren fiskalizazio-txostenean agertzen den zenbait alderdiri buruz. (07\10\06\01\00024)
 • Azal ditzan Herri Kontuen Euskal Epaitegiak Mendikoi Nekazaritza Garapenerako Institutuari buruz egindako fiskalizazio-txostenean agertzen diren zenbait alderdi. (07\10\06\01\00059)
 • Azal ditzan mahastiak berregituratzeko laguntzen espedienteen tramitazioa arrazoirik gabe eten izanari buruz prentsan egin zituen adierazpenak. (07\10\06\01\00063)
 • Azal dezan zergatik ez den argitaratzen Biosegurtasun Batzordea eratzeari buruzko dekretua. (07\10\06\01\00090)
 • Argibideak eman ditzan minda lehortzeko Karrantzako instalazioa eraikitzeko proiektuari buruz. (07\10\06\01\00149)
 • Azalpenak eman ditzan Euskadiko landa-turismoari buruz. (07\10\06\01\00169)
 • Argibideak eman ditzan Euskal Autonomia Erkidegoko Haragiaren Aloaren Etorkizuna planari buruz. (07\10\06\01\00189)
 • Azalpenak eman ditzan famili topalekuei 2004. urtean diru-laguntzarik ez emateko erabakiari buruz. (07\10\06\01\00216)
 • Azalpenak eman ditzan gure Autonomia Erkidegoko hiltegien maparen berrantolaketa martxan jartzeari buruz. (07\10\06\01\00217)
 • Argibideak eman ditzan nekazaritza-politika bateratua eraberritzeko proposamenak, Nekazaritza Ministerioak aurkeztutakoak, gure Autonomia Erkidegoan izan dezakeen eraginari buruz. (07\10\06\01\00249)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Uren osasun-egoera eta kalitatea kontrolatzeko programei buruz. (07\10\07\02\00143)
 • Zadorrako urtegietara egindako isurketei buruzko txostenez. (07\10\07\02\00144)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko hiltegien gainean Elikagai Politika eta Industriarako Zuzendaritzak egindako txostenez. (07\10\07\02\00149)
 • Haragitarako behi-azienden alorrari laguntzeko lankidetza-hitzarmenez. (07\10\07\02\00164)
 • Landa-garapenerako programei buruzko txostenez. (07\10\07\02\00172)
 • Landaberri-ren txostenei buruz. (07\10\07\02\00173)
 • Kalitatea Fundazioari buruz. (07\10\07\02\00256)
 • Energiaren Euskal Erakundeak egindako txostenari buruz. (07\10\07\02\00323)
 • Landaberri erakundeak Etxebizitza Bideratzeko 2002-2005 Planaren gainean egindako txostenari buruz. (07\10\07\02\00328)
 • Landaberri erakundeak 2002-2010 Euskadiko Osasun Planaren gainean egindako txostenari buruz. (07\10\07\02\00342)
 • Landaberri erakundeak Euskadi Informazio Gizartean Planaren gainean egindako txostenari buruz. (07\10\07\02\00343)
 • Landaberri erakundeak Garraio Jasangarriaren Gidaplanaren gainean egindako txostenari buruz. (07\10\07\02\00344)
 • Landaberri erakundeak Euskal Autonomia Erkidegoko II. Gazte Planaren gainean egindako txostenari buruz. (07\10\07\02\00345)
 • NPBren erreformak gure Autonomia Erkidegoan duen eraginari buruzko azterlan eguneratuaz. (07\10\07\02\00346)
 • Familiako bitartekaritza, arbitraje eta adiskidetze prozeduren gaineko azterlanari buruz. (07\10\07\02\00349)
 • Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak eta Aguraingo Udalak sinatutako lankidetza-hitzarmenari buruz. (07\10\07\02\00357)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak Donemiliaga udalerriko Narbaxako 0 urtetik 3 urtera bitarteko haur-eskola dela-eta egindako txostenari buruz. (07\10\07\02\00370)
 • Mendinet, Landa Garapena Sustatzeko Elkartea, sortzeko dokumentazioari buruz. (07\10\07\02\00371)
 • Euskadiko turismoari buruz. (07\10\07\02\00418)
 • Eusko Jaurlaritzak eta Txileko Gobernuak elkarrekin sinatutako lankidetza-akordioei buruz. (07\10\07\02\00419)
 • Espetxetik ateratako pertsonentzako langabezia-sorospenari buruzko hitzarmenaz. (07\10\07\02\00496)
 • Espetxeratuentzako gizarte-baliabideei buruzko informazio-zerbitzuaren gaineko hitzarmenaz. (07\10\07\02\00497)
 • Boluntariotza sustatzeko hitzarmenei buruz. (07\10\07\02\00498)
 • Zentzumen-urrituei laguntzeko zerbitzu bat sortzeko hitzarmenari buruz. (07\10\07\02\00499)
 • SIISekiko lankidetza-hitzarmenari buruz. (07\10\07\02\00500)
 • Eudel-en eta Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Sailaren arteko hitzarmen batez. (07\10\07\02\00520)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa

 • Arabako Osma herrian Tumecillo ibaiaren ibilgua garbitzeari buruz. (07\11\03\00\00016)

VI. Legealdia

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Autonomia Erkidegoko Biosegurtasun Batzordea sortzeari buruzkoa. (06\10\05\01\00137)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Landa-garapeneko jarduera eta proiektuei buruzkoa. (06\10\05\03\00145)
 • Arabako Urologia Zerbitzuari buruzkoa. (06\10\05\03\00241)
 • Emakumeek etxean jasaten duten indarkeriaren gaineko txostenean Herriaren Defendatzaileak egindako gomendioei buruzkoa. (06\10\05\03\00323)
 • Legebiltzarrean onetsitako 3.000 biztanletik beherako udalerrietarako liburutegi-zerbitzu publikoen gaineko legez besteko proposamenari buruzkoa. (06\10\05\03\00436)
 • Aberena Kooperatiba Elkarteari buruzkoa. (06\10\05\03\00487)
 • Apatamonasterioko Ongarri S.A.ri emandako dirulaguntza edo laguntzei buruzkoa. (06\10\05\03\00493)
 • Mañu kooperatiba Aberena Kooperatiba Elkartean berriro onartzeari buruzkoa. (06\10\05\03\00496)
 • Famili bitartekaritzako kabineteen gaineko azterlanari buruzkoa. (06\10\05\03\00501)
 • Txagorritxuko Ospitaleko obrei buruzkoa. (06\10\05\03\00580)
 • Zamudioko Nekazaritza eta Abeltzaintza Kooperatibarentzako laguntzei buruzkoa. (06\10\05\03\00595)

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

 • Araba Erdialdeko Lurralde Zatiko Planak nekazaritzan eta alderdi horretako landa-garapenean sortzen duen eraginaz informatzeko. (06\10\06\01\00057)
 • Gizarte Ongizaterako Euskal Kontseiluak zein funtzio dituen eta zein egin duen informatzeko. (06\10\06\01\00157)
 • 2000-2006 aldirako Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Ingurunearen Garapen Eramangarrirako Planaren oraingo egoerari buruz informatzeko. (06\10\06\01\00174)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Famili Bitartekaritzarako Zerbitzuaren 1996, 1997 eta 1998. urteei dagozkien memoria-laburpenez. (06\10\07\02\00025)
 • Abelzaintza alorraren egoera eta, zehatzago, esne-kuotaren banaketan eragina duten aldakiak hobeto ezagutzeko. (06\10\07\02\00081)
 • Gizarte Ongizaterako Euskal Kontseiluak gizarte-zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegoan 1996, 1997 eta 1998.ean izandako egoerari buruz bidalitako txostenez. (06\10\07\02\00150)
 • Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluak urtean behin egin beharreko txostenaz. (06\10\07\02\00172)
 • Aberena Kooperatiba Elkarteari emaniko laguntzez. (06\10\07\02\00238)
 • Aberena Kooperatiba Elkarteari 1988ko abenduaren 1ean emandako laguntza edo subentzioari Nekazaritza eta Arrantza Sailak egindako jarraipenaz. (06\10\07\02\00316)
 • Landa Garapeneko Kontseilu Aholkulariak Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza eta Basogintza Planari buruz emandako txostenaz. (06\10\07\02\00319)
 • Landaberri-k Eusko Jaurlaritzaren 2000-2003 Etxebide etxebizitza-planari buruz emandako txostenaz. (06\10\07\02\00320)
 • Landa Garapeneko Kontseilu Aholkulariak 2000-2006 landa-garapenerako programak direla-eta emandako txostenez. (06\10\07\02\00321)
 • Landaberri-k Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza eta Basogintza Planari buruz emandako txostenaz. (06\10\07\02\00322)
 • Landaberri-k 2000-2006 landa-garapenerako planei buruz emandako txostenez. (06\10\07\02\00323)
 • Landaberri-k Bidaiariak Herri barruan eta Herriz kanpo Kotxez Garraiatzeko Zerbitzu Publikoa Arautzen duen lege-proiektuari buruz emandako txostenaz. (06\10\07\02\00324)
 • Mendikoi enpresaz. (06\10\07\02\00353)
 • Aguraingo Udalak 1997, 1998, 1999 eta 2000. urteetan jaso dituen kopuruez. (06\10\07\02\00372)
 • Mendikoi elkarteak emandako dirulaguntzez. (06\10\07\02\00405)
 • Gure Autonomia Erkidegoan behien entzefalopatia espongiformeari buruz egindako testez. (06\10\07\02\00447)
 • Haragi-irinen erabilera gure Autonomia Erkidegoan zaindu eta kontrolatzeaz. (06\10\07\02\00448)
 • Behien entzefalopatia espongiformea gure Autonomia Erkidegoan kontrolatu eta zaintzeko jarduketen finantzaketaz. (06\10\07\02\00449)
 • Gure Autonomia Erkidegoan behien entzefalopatia espongiformeari buruz egindako testez. (06\10\07\02\00468)