Aurkeztutako ekimenak

Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel argazkia
Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel

III. Legealdia

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

 • Arabako bailaretako Eskualdeko Iharduera Programaz informatzeko. (03\10\06\01\00019)
 • "TOPO" Trenbideari eta Ferrocarriles Vascos/Eusko Trenbideak-en Donostia-Irun lineari buruzkoan sail horrek dituen planei buruz informa dezan (03\10\06\01\00045)

Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina

 • Arrantza Antolamendurako Zerbitzuko Untziteria Eraberritu eta Gaurkotzeko 762.2 partida gauzatzeari buruz. (03\10\07\02\00022)
 • Martxoaren 25eko 97/1986 Dekretuaren bidez sortutatako Elkarteen Errolda Nagusian erregistratutako elkarteez, eta Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratu ohi diren elkarte horiei buruzko datuez. (03\10\07\02\00084)

II. Legealdia

Interpelazioa

 • 1983garreneko ekonomia-urteko Norbanakoen Urte-Irabaziekiko Zergaren Gehigarriari buruzko Erabaki Gehigarriarekiko Txostena Legebiltzarrari bidaltzen izandako atzerapenaz. (02\10\04\01\00025)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Eusko Jaurlaritzaren Bizkaiko Foru-Diputazioak bere agintepideak hartu izanagatikako kezka adierazten duen agiri bati buruz (02\10\05\01\00002)
 • Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen eta Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Sailen arteko Harremanei buruzko legea egiteratzean eta batipat Lege horri darion agintepide eta/edo zerbitzu-eskuraketan erabili beharreko irizpideei buruzko Euzko Alderdi Jeltzaleko EBB-ren barne-agiri bati buruz. (02\10\05\01\00012)

Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina

 • Estatuaren Funtzionari Zibilei buruzko Lege Artikulatutako 41.1 artikuluko b) eta c) apartatuetan xedatutakoari atxikitako irakaskuntza-funtzionarien egoerari buruz. (02\10\07\02\00002)
 • Sail horri transferitu zaizkion Estatuaren funtzio eta zerbitzuei buruz, eta transferitzeke daudenei buruz. (02\10\07\02\00003)
 • Sail horri transferitu zaizkion Estatuaren funtzio eta zerbitzuei buruz eta transferitzeke daudenei buruz. (02\10\07\02\00004)
 • Sail horri transferitu zaizkion funtzio eta zerbitzuei buruz eta transferitzeke daudenei buruz. (02\10\07\02\00005)
 • Sail horri transferitu zaizkion Estatuaren funtzio eta zerbitzuei buruz eta transferitzeke daudenei buruz. (02\10\07\02\00006)
 • Sail horri transferitu zaizkion Estatuaren funtzio eta zerbitzuei buruz eta transferitzeke daudenei buruz. (02\10\07\02\00007)
 • Sail horri transferitu zaizkion Estatuaren funtzio eta zerbitzuei buruz eta transferitzeke daudenei buruz. (02\10\07\02\00008)
 • Sail horri transferitu zaizkion Estatuaren funtzio eta zerbitzuei buruz eta transferitzeke daudenei buruz. (02\10\07\02\00009)
 • Sail horri transferitu zaizkion Estatuaren funtzio eta zerbitzuei buruz eta transferitzeke daudenei buruz. (02\10\07\02\00010)
 • Sail horri transferitu zaizkion Estatuaren funtzio eta zerbitzuei buruz eta transferitzeke daudenei buruz. (02\10\07\02\00011)
 • Sail horri transferitu zaizkion Estatuaren funtzio eta zerbitzuei buruz eta transferitzeke daudenei buruz. (02\10\07\02\00012)
 • Euskadiko Orkestra, S.A. Herri-Baltzuari buruz. (02\10\07\02\00021)
 • Euskeraren Aholku-Batzordeak egindako txostenari buruz. (02\10\07\02\00022)
 • Euskeraren Aholku-Batzordea sortzen deneko 1983ko txostenari buruz. (02\10\07\02\00032)
 • Gipuzkoako Plan Hidrologikoari buruz. (02\10\07\02\00037)
 • Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundeko fundazio publikoaren euskalduntze-sekzioak burututako ihardunari buruz. (02\10\07\02\00038)
 • Plan Gaviota-ri buruz INIEPSA enpresak egindako txostenaz. (02\10\07\02\00039)
 • Foru Diputazioek dirubilketei buruz bidalitako txostenez; gauza bera aurrekontuen informazioari buruz; gauza bera Lurralde Historiko bakoitzaren aurrekontuen kitapenari buruz. (02\10\07\02\00044)
 • Euskal Autonomi Elkartean enplegua eta langabeziaren itxurarako Lanere ereduari buruz, Eusko Jaurlaritzako Ekonomi eta Ogasun Sailarentzako IKEIk egindakoa. (02\10\07\02\00046)
 • Euskal Herriko hiru Foru Diputazioetako ikuskapen-zerbitzuek onetsitako zatitutako zama eta zama osoko garraio-agentzien zerrendari buruz. (02\10\07\02\00056)
 • Eusko Trenbideekin zerikusia duten gai batzuez. (02\10\07\02\00057)
 • Bilboko Metroaren proiektu eta bideragarritasunari buruz. (02\10\07\02\00058)
 • Eusko Jaurlaritzak dituen Euskal Herriari buruzko azterlan hidrologikoez. (02\10\07\02\00059)
 • Akuikultura Euskal Planari buruz. (02\10\07\02\00069)
 • Argomaizko ostatuan turismoaren gainean lortutako erabakiei buruz. (02\10\07\02\00070)
 • Gasteiz eta Bilbo arteko trenbideari buruzko proiektuaz Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin izandako bilkuran RENFEk aurkeztutakoa. (02\10\07\02\00072)
 • Jubilatu eta/edo pentsiodunen elkarte, federazio eta konfederazioen erroldari buruz. (02\10\07\02\00073)
 • Suen prebentziorako Planaren proiektuari buruz, Euskal Herriko Basojabeen Elkarteak egina eta Eusko Jaurlaritzak ere finantzatu zuena. (02\10\07\02\00074)
 • Araban dagoen ospitalen beharrari buruzko azterlan teknikoaz, ETHk egina. (02\10\07\02\00075)
 • Ertzaintzaren Lurralde Historikoka egindako hedaketaren egungo egoerari, unitateen kokapenari eta kide eta aginteen kopuruari buruz. (02\10\07\02\00077)

Legez besteko proposamena

 • Nigeriako Epaitegi batek hiltzeko epaia eman dion Jose Luis Peciña "Izarra" ko ontziburuarentzako barkapen-eskeari buruz. (02\11\02\01\00018)
 • ETA Militarrak bahituta daukan Anjel Urteaga Irurzun euskal herritarrarentzako askatasun-eskeari buruz. (02\11\02\01\00020)
 • Eusko Jaurlaritzak Estatutoaren alorreko agintepideei, Euskal Herriari eskuratutako agintepideei eta Elkarte Osorako Erakundeek eta Foruzko Ihardutze-Sailek darabiltzaten agintepideei buruzko gida-liburu bat egiteari buruz. (02\11\02\01\00031)
 • O.H.O.-ko irakasleentzako lan-tokiak betetzeko aukeratze-saiotarako deia egitezko Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailaren 1985garreneko Jorrailaren 9ko Aginduari buruz. (02\11\02\01\00042)
 • Eusko Jaurlaritzari bere aginte-eremuan Hezkuntzarako Eskubidearen Oinarrizko Legez egiteratzeko behar daitezen bideak egin ditzan akio eginaz. (02\11\02\01\00046)
 • Lanbideen suztapena 12510garren diruegitamu-saileko artezko akurapenetarako egitarauaz eta ekainaren 4ko 146/85 Dekretoari buruz. (02\11\02\01\00047)
 • Oraintsu edo lehengo urteetan izuekintza-zaleek egindako diru-eskeek, zemaiek edo hiltzeko mehatxuek eraginda bizi zireneko eta lan egiten zuteneko herria indarrez utzi behar izan zutenek jasandako bidegabekeriari buruz. (02\11\02\01\00053)
 • Langura Erakundeari emandako dirulaguntzari buruz. (02\11\02\01\00055)
 • Euskal Herriko Unibertsitateko Erretore bertako maisugoren bat izendatzeari buruz. (02\11\02\01\00058)
 • Eusko Jaurlaritzaren eta Eusko Trenbideen arteko hitzarmen-egitarauari buruz. (02\11\02\01\00070)
 • Haurrentzako kutixien estalkiei buruz. (02\11\02\01\00072)
 • Lan, Osasunketa eta Gizartesegurantza-Sailaren 1986garreneko epailaren 26ko Aginduari buruz. (02\11\02\01\00075)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko herri-ikastegietan eta itunepekoetan ikasleak hartzea araupetzezko Epailaren 18ko 74/1986 Dekretoari buruz. (02\11\02\01\00076)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko Herri-Ikastegietako Eskola-Kontseilutarako kideen hauteskundeei buruz. (02\11\02\01\00077)
 • Ekainaren 10eko 137/86 eta 138/86 Dekretoei buruz. (02\11\02\01\00084)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa

 • Eusko Jaurlaritzak eta ELA-STV eta CC.OO. Sindikaritza-Elkarteek izenpetutako Euskal Herri-Arduralaritzako lehenengo Lan-Hitzarmenari buruz. (02\11\03\00\00005)

I. Legealdia

Interpelazioa

 • 1980ko maiatza-abendua aldirako bere saileko xahupen-egitasmoa egiterakoan bidalitako irizpideei buruzko zenbait alderdiz. (01\10\04\01\00010)
 • 1980ko maiatza-abendua aldirako bere saileko xahupen-egitasmoa egiterakoan bidalitako irizpideei buruzko zenbait alderdiz. (Agricultura) (01\10\04\01\00011)
 • 1980ko maiatza-abendua aldirako bere saileko xahupen-egitasmoa egiterakoan bidalitako irizpideei buruzko zenbait alderdiz. (Merkataritza) (01\10\04\01\00012)
 • 1980ko maiatza-abendua aldirako bere saileko xahupen-egitasmoa egiterakoan bidalitako irizpideei buruzko zenbait alderdiz. (Ekonomia) (01\10\04\01\00013)
 • 1980ko maiatza-abendua aldirako bere saileko xahupen-egitasmoa egiterakoan bidalitako irizpideei buruzko zenbait alderdiz. (Kultura) (01\10\04\01\00014)
 • 1980ko maiatza-abendua aldirako bere saileko xahupen-egitasmoa egiterakoan bidalitako irizpideei buruzko zenbait alderdiz. (Hezkuntza) (01\10\04\01\00015)
 • 1980ko maiatza-abendua aldirako bere saileko xahupen-egitasmoa egiterakoan bidalitako irizpideei buruzko zenbait alderdiz. (Industria) (01\10\04\01\00016)
 • 1980ko maiatza-abendua aldirako bere saileko xahupen-egitasmoa egiterakoan bidalitako irizpideei buruzko zenbait alderdiz. (Herrizaingo) (01\10\04\01\00017)
 • 1980ko maiatza-abendua aldirako bere saileko xahupen-egitasmoa egiterakoan bidalitako irizpideei buruzko zenbait alderdiz. (Zuzentza) (01\10\04\01\00018)
 • 1980ko maiatza-abendua aldirako bere saileko xahupen-egitasmoa egiterakoan bidalitako irizpideei buruzko zenbait alderdiz. (Lurralde Antolaketa) (01\10\04\01\00019)
 • 1980ko maiatza-abendua aldirako bere saileko xahupen-egitasmoa egiterakoan bidalitako irizpideei buruzko zenbait alderdiz. (Osasumketa) (01\10\04\01\00020)
 • 1980ko maiatza-abendua aldirako bere saileko xahupen-egitasmoa egiterakoan bidalitako irizpideei buruzko zenbait alderdiz. (Lan) (01\10\04\01\00021)
 • 1980ko maiatza-abendua aldirako bere saileko xahupen-egitasmoa egiterakoan bidalitako irizpideei buruzko zenbait alderdiz. (Garraio) (01\10\04\01\00022)
 • Eusko Jaurlaritzak diru-laguntzak hartzen dituzten herri eta norbanako jabetzapeko enpresengandikako argipideei buruzkoa. (01\10\04\01\00036)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • Lanik ezaren aurkako udal-lanak egiterakoan gertatutako arauzkontrakoei buruzkoa. (01\10\05\02\00026)
 • Orotariko Diruegitamu Legeari dagozkienetan legegintza-egutegia agian ez bete izanari buruzkoa. (01\10\05\02\00046)

Idatziz erantzuteko galdera

 • N-634 errepidearen Ermuko egitasmo eta lanei buruzkoa. (01\10\05\03\00013)
 • Ermuak merkatu berri bat izateari buruzko zenbait arazoz. (01\10\05\03\00014)
 • Europako Ekonomia Elkartearekiko itunbideak hautemateko teknika-batzordeari buruzko alderdi batzuez. (01\10\05\03\00025)
 • Jaurlaritzak agian Erresuma Kontseiluari eskatu ziezakiokeen irizpenei buruzkoa. (01\10\05\03\00056)

Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina

 • Autonomi Elkartean hondakin toxikoak biltzeari buruzkoa. (01\10\07\02\00021)
 • Hezkuntza eta Kultura Sailak 1982-10-29ko aginduaz (1982-11-22ko EHAA) baliatuz egindako inkesta bati buruzkoa. (01\10\07\02\00022)