Aurkeztutako ekimenak

Girbau García, Juan Carlos argazkia
Girbau García, Juan Carlos

II. Legealdia

Interpelazioa

 • Autonomia-Elkartean F.M.-ko irrategientzako baimenak emateango geldialdiari buruz. (02\10\04\01\00072)
 • Emilio Barberá Guillén Jauna Euskal Herriko Unibertsitateko Erretore izendatu izanari buruz. (02\10\04\01\00095)
 • Euskal Herriko Unibertsitateko lan-sariak eta lanbideak berdintzera jotzeari buruzko hitzarmenari buruz. (02\10\04\01\00096)

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • 83/84 ikasturterako herri-ikastegietan eskola-janguei buruzko zenbait gairi buruz. (02\10\05\02\00004)
 • Euskal Dantzarien Biltzarra Elkarteari emandako diru-laguntzei buruz. (02\10\05\02\00007)
 • Bere garaian Nekazaritza-Sailaren Otsailaren 17ko eta Jorrailaren 3ko Erabakiz "Construcciones Aguado Cabezudo, S.A." enpresari emandako eraikintza-lan batzuk ordaintzeko erari buruz. (02\10\05\02\00046)
 • Euskal Kulturaren Kontseilu Orokorraren osakera aldatu izanari buruz. (02\10\05\02\00137)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Jaurlaritzak dirudienez egotetxe bihurtzeko asmoa duen Zigoitia udalerrian kokaturiko eta "Fundación Escudero" izeneko etxe bati buruzko gai batzuei buruz. (02\10\05\03\00002)
 • H.A.B.E. aldizkariaren 17 ale ateratzeko 16.750.000 pezetako aurrekontuko herri-lehiaketari buruz. (02\10\05\03\00003)
 • Guztizko Diruegitamuetako 07.05.481.1 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00075)
 • Guztizko Diruegitamuetako 07.08.256.5.6.7 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00076)
 • Guztizko Diruegitamuetako 07.08.731.1 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00077)
 • Guztizko Diruegitamuetako 07.09.461.2 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00078)
 • Guztizko Diruegitamuetako 07.09.731.1 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00079)
 • Guztizko Diruegitamuetako 07.10.681.3 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00080)
 • Guztizko Diruegitamuetako 07.09.471.4 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00089)
 • Guztizko Diruegitamuetako 07.09.471.5 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00090)
 • Guztizko Diruegitamuetako 07.09.471.6 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00091)
 • Guztizko Diruegitamuetako 07.10.471.2 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00092)
 • Guztizko Diruegitamuetako 07.10.681.5 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00093)
 • Guztizko Diruegitamuetako 07.10.681.6 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00094)
 • Guztizko Diruegitamuetako 07.10.731.1 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00095)
 • Antzerkiaren Aholku-Batzordeko kideen izendapenaz. (02\10\05\03\00116)
 • Antzerkiaren Zermugapen eta Balioneurketa-Batzordeko kideen izendapenaz. (02\10\05\03\00117)
 • "Antzerti"-ren Gaikuntza-Ikastaroei buruz. (02\10\05\03\00118)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen 1984garrenerako Guztizko Diruegitamuetako "Gazteri-Bazkunek" 07-07-471.2 Diruatala zenbateraino erabili denari buruz. (02\10\05\03\00119)
 • Autonomia-Elkartearen 1984garrenerako Guztizko Diruegitamuetako Gazteri-Elkarteentzako diru-atala zenbateraino erabili denari buruz. (02\10\05\03\00127)