Aurkeztutako ekimenak

Lizundia Askondo, José Luis argazkia
Lizundia Askondo, José Luis

I. Legealdia

Interpelazioa

  • Euskeraren Aholku Batzordea deritzana sortarazi izanari buruzkoa. (01\10\04\01\00048)
  • Helduen Alfabetatze eta Birreuskalduntzerako Erakunderako irakasleen akurapenari buruzkoa. (01\10\04\01\00060)
  • Euskal Herriko Autonomia Elkarteko Ereserki ofizialaren lege-egitasmoa aurkezteko ohartemandako epea ez bete izanari buruzkoa. (01\10\04\01\00069)
  • Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako kondaira lurraldeetako batzar nagusietarako heuteskunde legeetan agertzen diren udal batzuk egon ez dadudenari eta beste batzuen izenak jartzean egindako hutsei buruzkoa. (01\10\04\01\00070)
  • Kondaira interesgarritasuna duten agiri-gordetegi eta agiripaperak eta bereziki atzerriko Euskadiko Jaurlaritzarenak birreskuratzeari buruzkoa. (01\10\04\01\00080)
  • Arabako Errioxako Udal Elkartea indarrean jartzeari buruzkoa. (01\10\04\01\00081)
  • Ikastolei buruzkoa. (01\10\04\01\00095)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

  • Euskadiko ikastoletako herri-irakaskuntzaren alderdi guztien egitamuketari buruzkoa. (01\10\05\01\00013)

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

Idatziz erantzuteko galdera

  • Irakaskuntza mailen Euskadiko artezte, eraentza eta antolapenari buruzkoa xehetasun-eskeari buruzkoa. (01\10\05\03\00012)
  • Gara adinekoentzako euskara irakastegiei emandako dirulaguntzei buruzkoa. (01\10\05\03\00033)
  • Autonomia Arduralaritzako herrilanarientzako zentzapide-arauei buruzkoa. (01\10\05\03\00064)
  • Eusko Jaurlaritzak argitaratutakoen banakuntzari buruzkoa. (01\10\05\03\00067)
  • Erakundetza Artezkaritzaren ihardunari buruzkoa. (01\10\05\03\00068)
  • Eusko Jaurlaritzak egindako argitalpenen jendearentzako salneurriei buruzkoa. (01\10\05\03\00069)
  • "Gazteria" - 05.015 egitasmoaren egiterapenari buruzkoa. (01\10\05\03\00077)
  • Agiripaper eta liburu altxorraren babesaren alorreko agintepideak erabiltzeari buruzkoa. (01\10\05\03\00078)
  • Kondaira eta arte ondarearen babesaren alorreko agintepideak erabiltzeari buruzkoa. (01\10\05\03\00079)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

  • Deba, Ibaiondo eta Arratiako udal elkarteen estatutuen eskea. (01\10\07\02\00007)
  • Autonomi Elkarteko mendi eta basoen aprobetxamendu eta zerbitzuen inguruko alderdiei buruzkoa. (01\10\07\02\00023)
  • Sute eta salbamendu sareari buruzko azterlanaren eskea. (01\10\07\02\00024)