Aurkeztutako ekimenak

Unzalu Pérez de Eulate, María del Pilar argazkia
Unzalu Pérez de Eulate, María del Pilar

Lanbidea : Arabako Foru Aldundiko funtzionarioa.

VII. Legealdia

Interpelazioa

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planean ezarritakoa betetzen ez duten eraikuntzak egiteari buruz. (07\10\05\01\00141)

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • Matiko eta Deustu bitartean EuskoTren-eko trenak pasatzeari buruz. (07\10\05\02\00018)

Idatziz erantzuteko galdera

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

 • Argibideak eman ditzan Bilbao-Bizkaiako Uren Partzuergoaren kontu-ikuskatzeaz. (07\10\06\01\00049)
 • Argibideak eman ditzan Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak hartutako erabakia, Eusko Trenek egindako enplegu-deialdia baliogabetzat jotzen duena, dela eta. (07\10\06\01\00056)
 • Argibideak emateko Bizkaiko Garraio Partzuergoak metroa Getxoko Maidagan kalean lurpetik pasarazteko eginikoaren gainean. (07\10\06\01\00078)
 • Argibideak eman ditzan Ezker Batuak Y trenbidea U bihurtzeko aurkeztu duen plana dela-eta Eusko Jaurlaritzak duen iritziari buruz. (07\10\06\01\00092)
 • Argibideak eman ditzan "Prestige"-ren hondamendiari eta bere sailarekin lotutako zenbait gairi buruz. (07\10\06\01\00100)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • 2001eko urtarrilaren 9ko Aginduak deitutako diru-laguntzen onuradunen zerrendaz, agindu horren bidez ezarri baitziren Euskal Autonomia Erkidegoko hiriak biziberritzeko erabateko ekintzak bultzatzeko neurriak. (07\10\07\02\00004)
 • Bilboko tranbia dela eta, EuskoTren-ek ezarri dituen tarifei buruz. (07\10\07\02\00308)
 • Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostenei buruz. (07\10\07\02\00336)
 • Hirigintzari buruzko lege orokorraren aurreprioektuari buruz. (07\10\07\02\00372)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa

 • Uraren Euskal Administrazioaren lege-proiektua aurkeztea dela eta. (07\11\03\00\00012)

VI. Legealdia

Legebiltzarkide baten ziurtagiria, deia, bateraezintasunak eta uko egitea

 • Unzalu Pérez de Eulate María del Pilar (legebiltzar-espedientea) (06\01\01\00\00085)

Interpelazioa

 • Beste parke eoliko batzuk jartzeko baimena emateari buruzkoa. (06\10\04\01\00132)
 • Energia sortzeko plantak eta banaketa eta garraio sareak eraikitzea dela-eta Eusko Legebiltzarrak hartutako erabakia ez betetzeari buruzkoa. (06\10\04\01\00143)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • "Euskadi Informazioaren Gizartean" Planari buruzkoa. (06\10\05\01\00152)
 • Bide Azpiegituren Plangintza eta Sustapenaren gaineko 51410 Programari buruzkoa. (06\10\05\01\00171)
 • Uraren Plangintza eta Administrazioaren gaineko 51210 Programari buruzkoa. (06\10\05\01\00172)
 • Portuen Administrazioaren eta Itsas Gaien gaineko 51510 Programari buruzkoa. (06\10\05\01\00185)

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

Idatziz erantzuteko galdera

 • 2000ko ekainari dagokion aurrekontu-egoerari buruzko txostenak dakarren "Inbertsio estrategikoen sustapena" partidari buruzkoa. (06\10\05\03\00650)
 • Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren barruan, IV. kapitulutik VII. kapitulura kapital-transferentzia egin izanari buruzkoa. (06\10\05\03\00651)

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

 • Autonomia Erkidegoaren 2001eko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak sortzeari buruzko otsailaren 16ko 99/1999 Dekretuak haren Zuzendaritzari emandako funtzioak eta eskumenak zer neurritaraino bete ote diren informatzeko. (06\10\06\01\00191)
 • Autonomia Erkidegoaren 2001eko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak sortzeari buruzko otsailaren 16ko 99/1999 Dekretuak Sailordetzari emandako funtzioak eta eskumenak zer neurritaraino bete ote diren informatzeko. (06\10\06\01\00192)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Autonomia Erkidegoko Energia Eolikoaren Lurralde Plan Sektorialaren Aurrerapenaz. (06\10\07\02\00318)