Aurkeztutako ekimenak

Tejeria Otermin, Bakartxo argazkia
Tejeria Otermin, Bakartxo
Titulazioa :
Zuzenbidean lizentziaduna.
Lanbidea :
Abokatua.
Hizkuntzak :
Euskara, Gaztelania, Ingelesa.
E-mail:
lehendakaritza@legebiltzarra.eus

IX. Legealdia

Interpelazioa

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

Idatziz erantzuteko galdera

Batzorde berak eskatutako agerraldia

 • Gurokela enpresaren egoerari buruz informazioa emateko eta bere sailak egoera horren aurrean hartuko duen jarrera azaltzeko (09\10\06\03\00047)
 • Elkartearen eskaeren berri emateko (09\10\06\03\00055)
 • Lehen sektoreak jasaten duen krisiari buruz azalpenak emateko eta gerora begira jarraituko diren estrategiak ezagutarazteko (09\10\06\03\00242)
 • Lehen sektoreak jasaten duen krisiari buruz azalpenak emateko eta gerora begira jarraituko diren estrategiak ezagutarazteko (09\10\06\03\00243)
 • Titietako Minbizia Goiz Detektatzeko Programaren luzapena aurkezteko (09\10\06\03\00264)
 • Legebiltzarrean hartutako akordioen betetze-mailaren berri emateko, bere Sailari dagozkion arloetan (09\10\06\03\00289)
 • Informazioa emateko Bizkairako hiltegi-proiektu berri bati buruz (09\10\06\03\00378)
 • Euren helburuen, eskaeren eta aldarrikapenen berri emateko . (09\10\06\03\00414)
 • Titietako minbiziaren prebentzioaren arloan sailak egin duen estrategia-aldaketaren berri eman dezan. (09\10\06\03\00459)
 • Tolosaldeko osasun-laguntzaren berrantolaketari buruzko argibideak eman ditzan. (09\10\06\03\00526)
 • Gipuzkoako osasun-erakundeen berrantolaketaren berri emateko. (09\10\06\03\00542)

Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina

 • Nekazaritzako Kooperatiben Plan Estrategikoari buruz (09\10\07\02\00035)
 • Osakidetzako larrialdietako zerbitzuak hartu dituen deiei buruz (09\10\07\02\00087)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailean dauden administrazio-kontseiluetako osaketa-aktak, deialdiak eta gai-zerrendei buruz (09\10\07\02\00094)
 • Arabako Errioxako oliba-olioaren labelari buruz (09\10\07\02\00172)
 • Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren menpeko sozietateei buruz (09\10\07\02\00313)
 • Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren menpeko sozietateen artean kontu-ikuskapenak izan dituztenei buruz (09\10\07\02\00314)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren menpeko sozietate pribatuei buruz (09\10\07\02\00315)
 • Akuikultura-jarduerei eta Euromontanaren ekitaldien antolaketari buruz (09\10\07\02\00316)
 • Etxegarate markari buruz (09\10\07\02\00538)
 • Auditatu diren Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren menpeko sozietateen zerrendari buruz (09\10\07\02\00557)
 • Genero-indarkeriaren inguruko 2008ko urteko txostenari buruz (09\10\07\02\00605)
 • Sozietate publikoen berregituraketaren inguruko txostenari buruz (09\10\07\02\00817)
 • Ezarritako desfibriladore automatikoen inguruan (09\10\07\02\00849)
 • 2009ko aurrekontuari dagokionez 2010ekoan aurreztutakoari buruz (09\10\07\02\00850)
 • Arabako Errioxako olioaren inguruan (09\10\07\02\00865)
 • Elikagai Industriaren eta Kalitatearen Plan Estrategikoari buruz (09\10\07\02\00866)
 • Eusko Label produktuak komertzializatzen dituzten enpresekin egindako bilerari buruz (09\10\07\02\00916)
 • Eroskirekin sinatutako lankidetza-hitzarmenari buruz (09\10\07\02\00917)
 • Lehiatu dekretuaren laguntzei buruz (09\10\07\02\00918)
 • Nekazaritza eta Elikagaigintzako Berrikuntza Foroaren osaera eta jarduera-araubideari buruzko dekretuaz (09\10\07\02\01016)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren bidaia eta desplazamenduei buruz (09\10\07\02\01033)
 • EAEko Elikagai Industriaren eta Kalitatearen Plan Estrategikoko aldaketei buruz (09\10\07\02\01172)
 • Empresa de Transformación Agraria, SA (TRAGSA) sozietatean ondare-erosketa bat egiteko baimena emateko Dekretu proiektuari buruz (09\10\07\02\01231)
 • Nekazaritza eta basogintzaren sektorean energia berriztagarriei lotutako azpiegituretan inbertitzeko laguntzen gaineko dekretu-proiektuari buruz (09\10\07\02\01501)
 • 2010-2013 aldirako Nekazaritza eta Landa Garapenaren Plan Estrategikoari eta 2010-2013 aldirako Nekazaritza Sektoreko Lehiakortasun Planari buruz (09\10\07\02\01515)
 • Hiltegien egitura hobetzeari buruz (09\10\07\02\01551)
 • 2010eko partida bat burutzeari buruz (09\10\07\02\01639)
 • 2009ko partida bat burutzeari buruz (09\10\07\02\01640)
 • Osoko bilkuran zein batzordean hartutako erabakien betetze-mailari buruz (09\10\07\02\01641)
 • Aztiren proiektuei buruz (09\10\07\02\01642)
 • Sergali, AGAri, Abelurri, Lurgintzari eta Lorrari emandako diru-laguntzari buruz (09\10\07\02\01708)
 • Haragi Artean SMri emandako diru-laguntzari buruz (09\10\07\02\01709)
 • AIRAri eta UAGAri emandako diru-laguntzari buruz (09\10\07\02\01710)
 • Lorra sozietate kooperatiboari emandako diru-laguntzari buruz (09\10\07\02\01711)
 • AGA sozietate kooperatiboari emandako diru-laguntzari buruz (09\10\07\02\01712)
 • Aizkorriako partaidetza saltzeari buruz (09\10\07\02\01764)
 • Neikerren 2010eko proiektu-katalogoari buruz (09\10\07\02\01765)
 • Behi-aziendaren haragiaren onurak sustatzeko komunikazio-proposamen bat egiteari buruz (09\10\07\02\01822)
 • Haragi Artean enpresak egin duen hiltegi-proposamenari buruz (09\10\07\02\01850)
 • 2010-2013 aldirako Nekazaritza Sektoreko Lehiakortasun Planari buruz (09\10\07\02\01896)
 • Zaindu programari buruz (09\10\07\02\01979)
 • Tratu txarrak atzemateko gidari buruz (09\10\07\02\01980)
 • Haragi Artean enpresaren hiltegiari buruz (09\10\07\02\02048)
 • Ehizarako eta barneko uretan arrantza egiteko lizentziak elkarri aitortzeko autonomia-erkidegoen arteko lankidetza-hitzarmenari partzialki atxikitzeko akordioari buruz (09\10\07\02\02168)
 • Euskadiko elikagaien eta nekazaritza-produktuen kontrolean eta zertifikazioan aritzen diren erakundeen erregistroa eratzeko dekretuari buruz (09\10\07\02\02203)
 • Kalitatea Fundazioaren 2010-2015 plan estrategikoari buruz (09\10\07\02\02338)
 • Umeei kontsumo-aztura osasuntsuak transmititzeko guraso eta hezitzaileek duten oinarrizko zereginaz kontzientziatzea helburu duen 2011-2012 ikasturterako programari buruz (09\10\07\02\02476)
 • Nahia proiektuari buruz (09\10\07\02\02489)
 • Itsasoko Kirol Arrantzako 2011-2013 Programari buruz (09\10\07\02\02619)
 • Osakidetzak kontrako gertaerak ekiditeko martxan jarri duen edo jarriko duen programari buruz (09\10\07\02\02712)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza Ustiategien Erregistro Nagusiaren dekretu-proiektuari buruz (09\10\07\02\02739)
 • Ministerioan beste autonomia-erkidego batzuekin arrantza-politika bateratuaz eginiko bileran Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak egin zituen ekarpenei buruz (09\10\07\02\02776)
 • Laguntza-integrazioaren esperientziei buruz (09\10\07\02\02797)
 • Bidasoako erakunde sanitario integratuari buruz (09\10\07\02\02798)
 • Bidasoako erakunde sanitario integratuaz Osakidetzako zuzendari nagusiak emaniko ebazpenei buruz (09\10\07\02\02799)
 • Sasoiko Lanaren Arretarako Plan Integralaren 2010eko urteko txostenari buruz (09\10\07\02\02800)
 • Elkarteak programari buruz (09\10\07\02\02887)
 • IKTren administrazio-kontseiluaren 2011ko bilerei buruz (09\10\07\02\02894)
 • Itsasmendikoiko administrazio-kontseiluaren 2011ko bilerei buruz (09\10\07\02\02895)
 • Kalitatea Fundazioako Administrazio Kontseiluaren inguruan (09\10\07\02\02902)
 • Itsasmendikoi, SAren estatutuei eta Hazi Korporazioari atxikitzeari buruz (09\10\07\02\02939)
 • Kalitatea Fundazioaren estatutuak aldatzeari buruz (09\10\07\02\02940)
 • Nekazaritzako eta nautika eta arrantzako eskolak Hezkuntza Sailean sartzeaz sindikatuek igorririko dokumentuei buruz (09\10\07\02\03071)
 • Nekazaritzako eta nautika eta arrantzako eskolak Hezkuntza Sailean sartzeari buruz (09\10\07\02\03072)
 • Nekazaritzako eta nautika eta arrantzako eskolak Hezkuntza Sailean sartzearen gaineko ekarpenen dokumentuei buruz (09\10\07\02\03073)
 • Nekazaritza-ekoizpen ekologikoan parte hartzeko laguntzen dekretuari buruz (09\10\07\02\03137)
 • Itsaspen programari buruz (09\10\07\02\03246)
 • Hazi korporazioko Administrazio Kontseiluaren azken bilerari buruz (09\10\07\02\03389)
 • Euskal Autonomia Ekidegoko Erakunde Ordaintzaileari dagokion 2011ko ekitaldiari buruzko erabakiaren gainean (09\10\07\02\03398)
 • Euskadiko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Kontseiluari eta Nekazaritza eta Elikadura Politikako Batzordeari buruzko dekretuaren gainean (09\10\07\02\03399)
 • Arrantzako Aholku Batzordeari buruzko dekretuaren gainean (09\10\07\02\03400)
 • Egiaztapeneko Erakunde Nazionalak Haziri eginiko ikuskatzeari buruz (09\10\07\02\03503)
 • AGA kooperatiba-sozietateari buruz (09\10\07\02\03570)
 • Europako arrantza-politikaren erreformaren inguruan Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak Europako ordezkariei entregatu zien txostenari buruz (09\10\07\02\03583)
 • Hazi, Landa eta Itsas Ingurunearen Garapenerako Korporazioa SA sozietate publikoaren 2011ko urteko diru-kontuei buruz (09\10\07\02\03636)
 • Hazi Fundazioari egindako doako lagapenari buruz (09\10\07\02\03637)
 • Haziren estatutuak aldatzeari buruz (09\10\07\02\03638)
 • Osasun-garraio urgentearen sareari buruz (09\10\07\02\03653)
 • Egiaztapeneko Erakunde Nazionalari bidalitako dokumentazio osagarriari buruz (09\10\07\02\03678)
 • Neiker SAren 2011ko urteko kontuei buruz (09\10\07\02\03679)
 • Teledetekzio bidez lagundutako kontrol-lanei buruz (09\10\07\02\03698)
 • "Landako eta nekazaritzako agenda digitala" eta "Landako Euskadi sarean" ekimenei buruz (09\10\07\02\03771)
 • Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egiturari buruzko dekretua aldatzeari buruz (09\10\07\02\03853)
 • Nekazaritzako eta Nautika eta Arrantzako Prestakuntza Zerbitzuaren baliabideak Hezkuntza Sailera eta Justizia eta Herri Administrazio Sailera eskualdatzeari buruz (09\10\07\02\03854)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa