Aurkeztutako ekimenak

Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo argazkia
Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo
Titulazioa :
Deustuko Unibertsitateko Zuzenbidean Lizentziatua
Lanbidea :
Eusko Jaurlaritzako legelaria (zerbitzu zentralak)
Hizkuntzak :
Euskera (4. Hizkuntza Eskakizuneko Titulua);Frantsesa

IX. Legealdia

Interpelazioa

 • Lehendakariak autonomiaren garapenean eta transferentzietan egin asmo duen politikari buruz (09\10\04\01\00002)
 • Lehendakariak autonomiaren garapenean eta transferentzietan egin asmo duen politikari buruz (09\10\04\01\00005)
 • BEZa dela-eta, Gobernu zentralaren zorra 456 milioi eurokoa dela ezartzen duen Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordearen ebazpenari buruz (09\10\04\01\00046)
 • Jaurlaritzaren ekintza koordinatzeari buruz (09\10\04\01\00057)
 • Enplegu-politika aktiboen eta lanbide-prestakuntzaren transferentziari buruz (09\10\04\01\00090)
 • Finantzen eta aurrekontuen inguruko jarduketei buruz (09\10\04\01\00139)
 • Energiaren Euskal Erakundearen (EEE) akzioen parte-hartzea saltzeari buruz (09\10\04\01\00202)
 • Euskal ekonomiaren bilakaeraren inguruan (09\10\04\01\00229)
 • Euskal lan-merkatuan enpleguaren egoerari buruz (09\10\04\01\00249)
 • Eusko Jaurlaritzaren finantza- eta kreditu-politikari buruz (09\10\04\01\00280)
 • Jarduera sortzeko eta enplegua ugaritzeko ekonomia- eta aurrekontu-neurriei buruz (09\10\04\01\00310)
 • Eusko Jaurlaritzaren finantza eta defizit publikoko egoerari buruz (09\10\04\01\00345)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • 2008-2012 aldirako Inbertsio Publikoa Suspertzeko Erakundearteko Akordioa betetzeari buruz (09\10\05\02\00005)
 • Inbertsio publikoen ekimen berrien aurreikuspenei buruz (09\10\05\02\00006)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Gobernu-programari buruz (09\10\05\03\00002)
 • Gizarte Segurantzaren kudeaketa Euskadiri eskualdatzeari buruz (09\10\05\03\00003)
 • 2010eko aurrekontuko gastuan ezarritako mugari buruz (09\10\05\03\00071)
 • 2010eko aurrekontuko gastuan ezarritako murrizketari buruz (09\10\05\03\00072)
 • Azpiegituren finantziazioari buruz (09\10\05\03\00137)
 • Trenbide azpiegituren alorreko konpromisoak betetzeari buruz (09\10\05\03\00138)
 • Azpiegitura hidraulikoen alorreko konpromisoak betetzeari buruz (09\10\05\03\00139)
 • Energia azpiegituren alorreko konpromisoak betetzeari buruz (09\10\05\03\00140)
 • Etxebizitza azpiegituren alorreko konpromisoak betetzeari buruz (09\10\05\03\00141)
 • Hezkuntza azpiegituren alorreko konpromisoak betetzeari buruz (09\10\05\03\00142)
 • Ekonomia azpiegituren alorreko konpromisoak betetzeari buruz (09\10\05\03\00143)
 • Kultura azpiegituren alorreko konpromisoak betetzeari buruz (09\10\05\03\00144)
 • Kirol azpiegituren alorreko konpromisoak betetzeari buruz (09\10\05\03\00145)
 • Nekazaritza eta Arrantzaren suspertze ekonomikoaren alorreko konpromisoak betetzeari buruz (09\10\05\03\00146)
 • Teknologia azpiegituren alorreko konpromisoak betetzeari buruz (09\10\05\03\00147)
 • Telekomunikazio azpiegituren alorreko konpromisoak betetzeari buruz (09\10\05\03\00148)
 • Osasun azpiegituren alorreko konpromisoak betetzeari buruz (09\10\05\03\00149)
 • Ingurumen azpiegituren alorreko konpromisoak betetzeari buruz (09\10\05\03\00150)
 • Kutxen bat-egitean Eusko Jarularitzak dituen eskumenei buruz (09\10\05\03\00153)
 • Krisi ekonomikoaren ondorioei buruz (09\10\05\03\00154)
 • Diru-bilketaren jaitsierari buruz (09\10\05\03\00155)
 • Zorpetze publikoari buruz (09\10\05\03\00156)
 • Enpleguko eta lanbide-heziketako politika aktiboen transferentziaren gainean (09\10\05\03\00176)
 • Enpleguko eta lanbide-heziketako politika aktiboen transferentzien gaineko bilerei buruz (09\10\05\03\00177)
 • Lan eta Immigrazio ministroarekin egindako bilerei buruz (09\10\05\03\00178)
 • Lan Harremanen Euskal Kontseiluaren eta Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen funtzionamenduari buruz (09\10\05\03\00179)
 • Koordinazio-funtzioen ariketari buruz (09\10\05\03\00180)
 • Udalen biziberritze ekonomikorako eta sozialerako finantza-programari buruz (09\10\05\03\00181)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiaren kontu korronteek (Administrazio Orokorraren eta erakunde autonomoen banku-kontuek zein bankukoak ez direnek) 2009ko abuztuaren 31n zuten egoeraz (09\10\05\03\00182)
 • Diruzaintza Nagusiaren kontu korronteek (zuzenbide pribatuko ente publikoen eta sozietate publikoen banku-kontuek zein bankukoak ez direnek) 2009ko abuztuaren 31n zuten egoeraz (09\10\05\03\00183)
 • Eredu sozioekonomikoari buruz (09\10\05\03\00184)
 • Egin gabe dauden transferentzien gaineko mahai sektorialei buruz (09\10\05\03\00185)
 • Iragarritako neurri ekonomikoei buruz (09\10\05\03\00186)
 • Euskadi, Kantabria eta Asturiasen arteko lankidetzari buruz (09\10\05\03\00187)
 • Ekonomia eta Ogasun ministroarekin egindako bilerei buruz (09\10\05\03\00188)
 • Sarrera publikoei buruz (09\10\05\03\00189)
 • + Euskadi 09 planari buruz (09\10\05\03\00190)
 • Udalentzako funts berezi bat sortzeari buruz (09\10\05\03\00191)
 • Laneko Segurtasun eta Osasunari buruzko 2007-2010 Plan Estrategikoari buruz (09\10\05\03\00196)
 • Prestakuntza-kontratuei buruz (09\10\05\03\00197)
 • Laneko segurtasunerako eta osasunerako neurriei buruz (09\10\05\03\00198)
 • Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeen azterketari buruz (09\10\05\03\00220)
 • Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeen inbertsio-politikari buruz (09\10\05\03\00221)
 • Krisiak borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeetan duen eraginari buruz (09\10\05\03\00222)
 • Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeak arautzen dituen markoari buruz (09\10\05\03\00223)
 • Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeetako arriskuei buruz (09\10\05\03\00224)
 • Eusko Jaurlaritzaren eta Gobernu zentralaren arteko aldebiko batzordearen bilerari buruz (09\10\05\03\00225)
 • Proiektu araugileen gainean kontsultatzeari eta informatzeari buruz (09\10\05\03\00226)
 • Lantaldeak sortzeari buruz (09\10\05\03\00227)
 • Gobernu zentralarekin elkarlanean jarduteko hitzarmenei buruz (09\10\05\03\00228)
 • Laneko segurtasun eta osasunaz beste autonomia-erkidego batzuekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\00237)
 • Lan-harremanen egoeraz beste autonomia-erkidego batzuekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\00238)
 • Lan-ikuskaritzaz beste autonomia-erkidego batzuekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\00239)
 • Lanerako eta etengabeko prestakuntzaz beste autonomia-erkidego batzuekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\00240)
 • Krisi ekonomikoaz eta lan-merkatuaren egoeraz beste autonomia-erkidego batzuekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\00241)
 • 6311 programako soberako kredituei buruz (09\10\05\03\00259)
 • 4514 programako soberako kredituei buruz (09\10\05\03\00260)
 • Autonomoentzako eta ETEentzako finantzaketa-lerroa zabaltzeari buruz (09\10\05\03\00262)
 • Enpresen finantzaketari dagokionez, 2009ko aurrekontuak berrikusteari eta egokitzeari buruz (09\10\05\03\00264)
 • Gizarte-politikei dagokienez, 2009ko aurrekontuak berrikusteari eta egokitzeari buruz (09\10\05\03\00265)
 • I+G+b eta IKTei dagokienez, 2009ko aurrekontuak berrikusteari eta egokitzeari buruz (09\10\05\03\00266)
 • Guztizko kopuruei dagokienez, 2009ko aurrekontuak berrikusteari eta egokitzeari buruz (09\10\05\03\00267)
 • Kapital-inbertsio eta -transferentziei dagokienez, 2009ko aurrekontuak berrikusteari eta egokitzeari buruz (09\10\05\03\00268)
 • Erreforma ekonomikoei buruz (09\10\05\03\00269)
 • Gizarte-erreformei buruz (09\10\05\03\00270)
 • Enplegu-sustapenari buruz (09\10\05\03\00271)
 • Langabeak lan-munduan sartzeari buruz (09\10\05\03\00272)
 • Lan-baldintzak hobetzeari buruz (09\10\05\03\00273)
 • Zor publikoaren jaulkipen, negoziazio eta kokatzeari buruz (09\10\05\03\00304)
 • Eusko Jaurlaritzaren kobrantzen eta ordainketen gaineko aurreikuspenei buruz (09\10\05\03\00305)
 • Eusko Jaurlaritzaren altxortegi-saldoari buruz (09\10\05\03\00306)
 • Zorpetze-eragiketei buruz (09\10\05\03\00307)
 • Ente publikoen eta sozietate publikoen altxortegi-saldoari buruz (09\10\05\03\00308)
 • Eusko Jaurlaritzaren altxortegi-gerakinari buruz (09\10\05\03\00309)
 • Zor publikoaren 2009ko jaulkipenari buruz (09\10\05\03\00376)
 • Nafarroako Gobernuarekin sinatu den elkarlanerako hitzarmenari buruz (09\10\05\03\00377)
 • Kantabriako Gobernuarekin sinatu den elkarlanerako protokoloari buruz (09\10\05\03\00378)
 • Ogasunaren Estatu-idazkariarekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\00379)
 • Ekonomiaren Estatu-idazkariarekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\00380)
 • Langabetuentzako prestakuntzari buruz (09\10\05\03\00399)
 • Eusko Jaurlaritzaren altxortegi-saldoari buruz (09\10\05\03\00464)
 • Ente publikoen eta sozietate publikoen altxortegi-saldoari buruz (09\10\05\03\00465)
 • Zorpetze-eragiketei buruz (09\10\05\03\00466)
 • Eusko Jaurlaritzaren altxortegi-gerakinari buruz (09\10\05\03\00467)
 • Bermeak emateari buruz (09\10\05\03\00468)
 • Berme-ematea arautzeari buruz (09\10\05\03\00469)
 • Zerbitzuen Direktiba euskal arau-esparrura egokitzeko egingo diren aldaketa ekonomikoei buruz (09\10\05\03\00513)
 • Toki Araubidearen Zuzendaritzaren funtzioei buruz (09\10\05\03\00514)
 • Euskal finantza-sistemaren berrantolaketari buruz (09\10\05\03\00515)
 • Zor publikoa kokatzeari buruz (09\10\05\03\00516)
 • Aurreikusten diren ohiz kanpoko diru-sarrerei buruz (09\10\05\03\00517)
 • Altxortegi-saldoei buruz (09\10\05\03\00518)
 • Euskal egitura ekonomikoaren lehiakortasunari buruz (09\10\05\03\00519)
 • Sortze/suntsitze terminoetan enpleguaren bilakaerari buruz (09\10\05\03\00520)
 • Efikazia-efizientzia publikoa hobetzeko jarduerei buruz (09\10\05\03\00521)
 • Funtzio Publikorako Erakunde arteko Batzordearen bilerei buruz (09\10\05\03\00522)
 • Arlo Publikoaren Funtzionamenduaren Gastua Aztertzeko Erakunde arteko Batzordearen bilerei buruz (09\10\05\03\00523)
 • Gizarte Zerbitzuetarako Erakunde arteko Batzordearen bilerei buruz (09\10\05\03\00524)
 • Enplegurako eta Gizarteratzeko Erakunde arteko Batzordearen bilerei buruz (09\10\05\03\00525)
 • Udal Finantzaketarako Erakunde arteko Batzordearen bilerei buruz (09\10\05\03\00526)
 • Jarduera Ekonomiko eta Industrialerako Erakunde arteko Batzordearen bilerei buruz (09\10\05\03\00527)
 • Aurrekontu-akordioari buruz (09\10\05\03\00576)
 • Gobernu zentralak hezkuntzan hartutako konpromiso berriak kupo likidoa zehazterakoan izango dituen ondorioei buruz (09\10\05\03\00618)
 • Barne-produktu gordinaren eta diru-bilketaren jaitsierari buruz (09\10\05\03\00619)
 • Plan ekonomiko bat onesteari buruz (09\10\05\03\00620)
 • Programazio ekonomikoari buruz (09\10\05\03\00621)
 • Finantzen Euskal Institutuak 2009an zehar egin nahi dituen inbertsioei buruz (09\10\05\03\00622)
 • Ekarpen fondoari buruz (09\10\05\03\00623)
 • Euskal ekonomiaren egoerari buruz (09\10\05\03\00624)
 • Hazkunde ekonomikoaren erritmoari buruz (09\10\05\03\00625)
 • Euskal ekonomiaren hazkunde eta jaitsieren arrazoiei buruz (09\10\05\03\00626)
 • Lan-ikuskaritzaren transferentziari buruz (09\10\05\03\00627)
 • Plan eta programa orokorrei buruz (09\10\05\03\00628)
 • Jaurlaritzaren jardunari buruz (09\10\05\03\00629)
 • Europako Erkidegoei buruzko Gaietarako Konferentziak uztailean egindako bileraren gainean (09\10\05\03\00656)
 • Europako Erkidegoei buruzko Gaietarako Konferentziak urrian egindako bileraren gainean (09\10\05\03\00657)
 • Jaurlaritzaren kanpo-ekintzaren koordinazioari buruz (09\10\05\03\00658)
 • Europar Batasunari buruzko Gaietarako Konferentzian parte-hartzearen gainean (09\10\05\03\00659)
 • Azaroan erabilgarri dagoen diruzaintza-soberakinari buruz (09\10\05\03\00660)
 • Eusko Jaurlaritzako diruzaintzaren azaroko saldoari buruz (09\10\05\03\00661)
 • Erakunde publiko eta sozietate publikoetako diruzaintzaren azaroko saldoari buruz (09\10\05\03\00662)
 • Enpresen finantziaziorako urte anitzeko lerroari buruz (09\10\05\03\00663)
 • Azaroaren azkenera arteko zorpetze-eragiketei buruz (09\10\05\03\00664)
 • BEZari dagokionez ordaintzeke dauden 450 milioi euroei buruz (09\10\05\03\00665)
 • Europar Batasunari eta kanpo-ekintzari buruzko lan-taldea eratzeari buruz (09\10\05\03\00693)
 • Azpiegiturei buruzko lan-taldea eratzearen inguruan (09\10\05\03\00694)
 • Berrikuntzari buruzko lan-taldea eratzearen inguruan (09\10\05\03\00695)
 • Transferitu gabe dauden gaiei buruz (09\10\05\03\00697)
 • Gernikako Estatutuaren erreformarako kontaktuei buruz (09\10\05\03\00698)
 • Gobernu zentralarekiko aldebiko batzordearen bilerari buruz (09\10\05\03\00699)
 • Herri Kontuen Euskal Epaitegiari egindako kontsultei buruz (09\10\05\03\00702)
 • Abenduan baimendutako maileguak formalizatzeari buruz (09\10\05\03\00750)
 • Zor publikoaren bigarren jaulkipen, negoziazio eta kokatzeari buruz (09\10\05\03\00751)
 • Finantza-aktiboaren arabera zehaztutako altxortegi-saldoari buruz (09\10\05\03\00752)
 • 2009ko urriaren 21eko Agindua egiteko moduari buruz (09\10\05\03\00753)
 • Enpresa-partaidetzak besterentzeari buruz (09\10\05\03\00754)
 • Zerbitzuen Direktibaren garrantzia azaltzeko kudeaketei buruz (09\10\05\03\00755)
 • Enpresen sustapenaren arloko jarduketa bateratuei buruz (09\10\05\03\00791)
 • Presidenteen Konferentzian eztabaidatutako gaiei burruz (09\10\05\03\00792)
 • Presidenteen Konferentziaren funtzionamenduari buruz (09\10\05\03\00793)
 • Aparteko berme-programa Europar Batasunari bidaltzeari buruz (09\10\05\03\00794)
 • Presidenteen Konferentzia prestatzeko bilerei buruz (09\10\05\03\00795)
 • Garapen autonomikoari edo eskumenei buruzko azterlan eta txostenen gainean (09\10\05\03\00796)
 • Kupoa zehazteko kalkuluari buruz (09\10\05\03\00797)
 • Gobernu zentralarekin izandako informazio-trukeari buruz (09\10\05\03\00798)
 • Diru-bilketari eta jarduera ekonomikoaren jaitsierari buruz (09\10\05\03\00809)
 • Diru-bilketaren eta BPGren arteko aldeari buruz (09\10\05\03\00810)
 • Zerga-erreformek diru-bilketan izandako eraginari buruz (09\10\05\03\00811)
 • Efikazia ekonomikoa hobetzeko neurriei buruz (09\10\05\03\00812)
 • Eusko Jaurlaritzaren zorpetze-eragiketen 2009ko abenduko egoerari buruz (09\10\05\03\00840)
 • Erakunde eta sozietate publikoen zorpetze-eragiketen 2009ko abenduko egoerari buruz (09\10\05\03\00841)
 • Era guztietako eragiketetarako emandako bermeei buruz (09\10\05\03\00842)
 • Urriaren 8ko 1/2009 Legeak eragiketetarako erregulatutako bermeei buruz (09\10\05\03\00843)
 • Elkarren bermerako sozietateei emandako birfinkatze-bermeei buruz (09\10\05\03\00844)
 • Luzarori eta erakunde laguntzaileei eragiketetarako emandako bermeei buruz (09\10\05\03\00845)
 • Banakako enpresaburuei eta autonomoei laguntzeko programaren onuradunei buruz (09\10\05\03\00846)
 • Enpresa txiki eta ertainei laguntzeko programaren onuradunei buruz (09\10\05\03\00847)
 • Sektore estrategikoetako enpresei laguntzeko programaren onuradunei buruz (09\10\05\03\00848)
 • Finantza-laguntzako programen birfinkatze-baldintzei buruz (09\10\05\03\00849)
 • Enpresa txiki eta ertainen, enpresa indibidualen eta autonomoen 2010erako urte anitzeko finantzaketa-lerroari buruz (09\10\05\03\00850)
 • 2010ean sektore estrategikoetako enpresentzat urte anitzeko finantzaketa-lerro bat irekitzeari buruz (09\10\05\03\00851)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen abenduko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\00852)
 • Abenduko diruzaintza-saldoa finantza-aktiboen arabera xehatuta emateari buruz (09\10\05\03\00853)
 • Eusko Jaurlaritzaren abenduko diruzaintza-gerakinari buruz (09\10\05\03\00854)
 • Laneko ikuskaritza 2010ean eskualdatzeari buruz (09\10\05\03\00855)
 • Ekonomia- eta finantza-berrorekaren ezaugarriei buruz (09\10\05\03\00877)
 • Hazkunde ekonomikoaren ereduari buruz (09\10\05\03\00879)
 • Gobernu zentralarekiko aldebiko batzordearen hurrengo bilerari buruz (09\10\05\03\00880)
 • Zerga-ereduari buruz (09\10\05\03\00881)
 • Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen eta Lan Harremanen Kontseiluaren erreformari buruz (09\10\05\03\00887)
 • Gizarte Elkarrizketarako Mahaiaren bilerei buruz (09\10\05\03\00888)
 • Sozietate eta erakunde publikoen kontuen baldintzei eta ordainsariei buruz (09\10\05\03\00925)
 • Saldoen mantenimendu-konpromisoa duten kontuen baldintzei eta ordainsariei buruz (09\10\05\03\00926)
 • Eusko Jaurlaritzaren kontuen baldintzei eta ordainsariei buruz (09\10\05\03\00927)
 • Finantzen Euskal Institutuaren inbertsioek 2009ko abenduaren 31n zuten egoerari buruz (09\10\05\03\00928)
 • Zorpetze-operazioen erregulazioari buruz (09\10\05\03\00929)
 • Azpiegiturei buruzko aldebiko lan-taldearen bileren gainean (09\10\05\03\00930)
 • Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa SAk 2009ko abenduan indarrean zituen zorpetze-operazioei buruz (09\10\05\03\00974)
 • Miraman partzuergoak 2009ko abenduan indarrean zituen zorpetze-operazioei buruz (09\10\05\03\00975)
 • Bizkaiko Garraio Partzuergoak 2009ko abenduan indarrean zituen zorpetze-operazioei buruz (09\10\05\03\00976)
 • El Abra-Getxo kirol-sozietateak 2009ko abenduan indarrean zituen zorpetze-operazioei buruz (09\10\05\03\00977)
 • Socade sozietateak 2009ko abenduan indarrean zituen zorpetze-operazioei buruz (09\10\05\03\00978)
 • Sestao Berri sozietateak 2009ko abenduan indarrean zituen zorpetze-operazioei buruz (09\10\05\03\00979)
 • Aldebiko batzordean izandako jarrera ofizialari buruz (09\10\05\03\01023)
 • Baimendutako maileguetarako eskaintzei buruz (09\10\05\03\01024)
 • Zor publikoa kontratatzeko eskaintzei buruz (09\10\05\03\01025)
 • Eusko Jaurlaritzaren urtarrileko diruzaintza-soberakinari buruz (09\10\05\03\01075)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatuta urtarrileko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\01076)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen urtarrileko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\01077)
 • Eusko Jaurlaritzak 2010eko urtarrilean indarrean dituen zorpetze-operazioei buruz (09\10\05\03\01078)
 • Erakunde eta sozietate publikoek 2010eko urtarrilean indarrean dituzten zorpetze-operazioei buruz (09\10\05\03\01079)
 • Edozein izaeratako operazioengatiko bermeei buruz (09\10\05\03\01080)
 • Enpresa txikientzako eta autonomoentzako neurriei buruz (09\10\05\03\01081)
 • Europako Gaietarako Aldebiko Batzordearen ekaineko bilerari buruz (09\10\05\03\01082)
 • Europako Gaietarako Aldebiko Batzordearen urriko bilerari buruz (09\10\05\03\01083)
 • Aurrekontu komunitarioaren berrikuspenari buruz (09\10\05\03\01100)
 • Aurrekontu-ekitaldiaren itxieraren inguruko aurreikuspenei buruz (09\10\05\03\01151)
 • Ekonomia eta Enplegua Bizkortze aldera Inbertsio Publikoa Suspertzeko 2008-2012 aldirako Erakunde arteko Akordioak 2009ko abenduaren 31n zuen betetze-mailari buruz (09\10\05\03\01152)
 • Erakunde eta sozietate publikoek 2009ko abenduan zituzten zorpetze-operazioei buruz (09\10\05\03\01153)
 • Erakunde eta sozietate publikoek 2009ko abenduan zituzten diruzaintza-saldoei buruz (09\10\05\03\01154)
 • Gauzatu programari buruz (09\10\05\03\01155)
 • Laneko ikuskatzailetzaren arloko legeari buruz (09\10\05\03\01156)
 • Zirkulatzailearen finantziazioari buruz (09\10\05\03\01213)
 • 2010erako zorpetze-planari buruz (09\10\05\03\01214)
 • Berroreka ekonomiko-finantzarioari buruz (09\10\05\03\01215)
 • Produkzio-jarduketetarako inbertsio-programari buruz (09\10\05\03\01216)
 • Eusko Jaurlaritzaren otsaileko diruzaintza-soberakinari buruz (09\10\05\03\01217)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluaren bilerari buruz (09\10\05\03\01218)
 • Estrategia Euskadi delakoari buruz (09\10\05\03\01263)
 • Enpresetako partaidetzen salmentari buruz (09\10\05\03\01264)
 • Atlantikoko Ardatzaren Konferentziari buruz (09\10\05\03\01265)
 • 2009-2013 aldirako aurreikusitako aldagai makroekonomikoei buruz (09\10\05\03\01313)
 • Finantza-berrorekako planari buruz (09\10\05\03\01314)
 • 2009rako kalkulatutako defizit ez-finantzarioari buruz (09\10\05\03\01315)
 • Krisiaren aurreko estrategia ekonomikoari buruz (09\10\05\03\01316)
 • Zor publikoaren eboluzioaren aurreikuspenari buruz (09\10\05\03\01317)
 • Jaulkitako zor publikoari buruz (09\10\05\03\01321)
 • Miramar Partzuergoak 2009ko abenduan indarrean zituen zorpetze-eragiketei buruz (09\10\05\03\01324)
 • Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa SAk 2009ko abenduan indarrean zituen zorpetze-eragiketei buruz (09\10\05\03\01325)
 • Galiziarekiko lankidetzari buruz (09\10\05\03\01326)
 • Lan-merkatuan sartzeari buruz (09\10\05\03\01327)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen otsaileko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\01359)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatuta otsaileko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\01360)
 • 2010eko Aurrekontuetan aurreikusitako gastuaren murrizketari buruz (09\10\05\03\01361)
 • Erakunde eta sozietate publikoek 2010eko otsailean indarrean zituzten zorpetze-operazioei buruz (09\10\05\03\01394)
 • Eusko Jaurlaritzak 2010eko otsailean indarrean zituen zorpetze-operazioei buruz (09\10\05\03\01395)
 • Euskadiko zerga-ereduari buruz (09\10\05\03\01397)
 • Euskal Herriko Unibertsitateak 2009ko abenduan egindako zorpetze-eragiketei buruz (09\10\05\03\01420)
 • Gizarte Segurantzaren transferentziari buruz (09\10\05\03\01425)
 • Gizarte Segurantzaren inguruko jarduerei buruz (09\10\05\03\01426)
 • Erakunde eta sozietate publikoen 2010eko martxoaren 12ko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\01443)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatuta 2010eko martxoaren 12ko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\01444)
 • Akzio publikoen besterentzeei buruz (09\10\05\03\01475)
 • 600 milioi euroko kreditu-eragiketa bat formalizatzeaz (09\10\05\03\01530)
 • Pyme eta autonomoei buruz (09\10\05\03\01565)
 • Martxoko diruzaintza-soberakinari buruz (09\10\05\03\01566)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen martxoko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\01567)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatutako martxoko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\01568)
 • Erakunde eta sozietate publikoen 2010eko martxoko zorpetze-eragiketei buruz (09\10\05\03\01569)
 • Eusko Jaurlaritzaren 2010eko martxoko zorpetze-eragiketei buruz (09\10\05\03\01570)
 • Europar Batasunerako eta Kanpo Harremanetarako Lan Taldea Estatuko Administrazioarekin biltzeari buruz (09\10\05\03\01612)
 • Berrikuntzako Lan Taldea Estatuko Administrazioarekin biltzeari buruz (09\10\05\03\01613)
 • Aldebiko Batzordea Estatuko Administrazioarekin biltzeari buruz (09\10\05\03\01614)
 • 2009ko abenduaren 10eko Aginduaren garapen eta aplikazioak izandako emaitzei buruz (09\10\05\03\01615)
 • Gobernu zentralarekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\01623)
 • Ogasunaren inguruko bilerei buruz (09\10\05\03\01624)
 • Ekonomiaren inguruko bilerei buruz (09\10\05\03\01625)
 • ELArekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\01626)
 • CCOOrekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\01627)
 • LABekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\01628)
 • UGTrekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\01629)
 • Kreditu-kontuaren xedapen-eragiketei buruz (09\10\05\03\01676)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatuta 2010eko apirileko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\01677)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen 2010eko apirileko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\01678)
 • 2010eko apirileko diruzaintza-soberakinari buruz (09\10\05\03\01679)
 • Erakunde eta sozietate publikoek 2010eko apirilean indarrean dituzten zorpetze-operazioei buruz (09\10\05\03\01680)
 • Eusko Jaurlaritzaren 2010eko apirileko zorpetze-eragiketei buruz (09\10\05\03\01681)
 • Administrazio-prozedurei buruz (09\10\05\03\01738)
 • 2010eko apirilera arte era guztietako eragiketetarako emandako bermeei buruz (09\10\05\03\01739)
 • Luzarori eta erakunde laguntzaileei 2010eko apirilera arte eragiketetarako emandako bermeei buruz (09\10\05\03\01740)
 • Elkarren bermerako sozietateei 2010eko apirilera arte emandako birfinkatze-bermeei buruz (09\10\05\03\01741)
 • Lehendakariaren ekonomia arloko aholku-kontseiluari buruz (09\10\05\03\01742)
 • Zorpetzeari eta kontu publikoei buruz (09\10\05\03\01787)
 • Zubi-kredituen lerro iragankorren baldintzei buruz (09\10\05\03\01788)
 • Finantza-erregulazioari buruz (09\10\05\03\01817)
 • Finantza-gainbegiratzeari buruz (09\10\05\03\01818)
 • Erakunde eta sozietate publikoen 2010eko ekainera arteko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\02104)
 • Eusko Jaurlaritzaren 2010eko ekainera arteko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\02105)
 • Arlo Publikoaren Funtzionamenduaren Gastua Aztertzeko Erakunde arteko Batzordearen 2010eko uztailera bitarteko bilerei buruz (09\10\05\03\02106)
 • Udal Finantzaketarako Erakunde arteko Batzordearen 2010eko uztailera bitarteko bilerei buruz (09\10\05\03\02107)
 • Enplegurako eta Gizarteratzeko Erakunde arteko Batzordearen 2010eko uztailera bitarteko bilerei buruz (09\10\05\03\02108)
 • Gizarte Zerbitzuetarako Erakunde arteko Batzordearen 2010eko uztailera bitarteko bilerei buruz (09\10\05\03\02109)
 • Jarduera Ekonomiko eta Industrialerako Erakunde arteko Batzordearen 2010eko uztailera bitarteko bilerei buruz (09\10\05\03\02110)
 • Funtzio Publikorako Erakunde arteko Batzordearen 2010eko uztailera bitarteko bilerei buruz (09\10\05\03\02111)
 • Lankidetzarako Aldebiko Batzordearen bilerei buruz (09\10\05\03\02125)
 • Europako Gaietarako Aldebiko Batzordearen bilerei buruz (09\10\05\03\02126)
 • Erregelamenduzko xedapenen proiektuei buruzko informazioaren gainean (09\10\05\03\02127)
 • Lege-aurreproiektuei buruzko informazioaren gainean (09\10\05\03\02128)
 • Enplegu-politika aktiboen transferentzia hirugarren lehendakariorde eta Lurralde Politikako ministroarekin negoziatzeari buruz (09\10\05\03\02171)
 • Enplegu-politika aktiboen transferentziak bigarren lehendakariorde eta Ekonomia eta Ogasun ministroarekin negoziatzeari buruz (09\10\05\03\02174)
 • Enplegu-politika aktiboen transferentziak Gobernu zentralaren lehendakariarekin negoziatzeari buruz (09\10\05\03\02175)
 • Enplegu-politika aktiboen transferentziak Lehendakaritzako ministro eta lehen lehendakariordearekin negoziatzeari buruz (09\10\05\03\02176)
 • Enplegu-politika aktiboen transferentziari buruzko lan-taldeen bilerez (09\10\05\03\02179)
 • Europar Batasunerako eta Kanpo Harremanetarako Lan Taldearen bilerei buruz (09\10\05\03\02210)
 • Azpiegiturei buruzko Lan Taldearen bilerei buruz (09\10\05\03\02211)
 • Berrikuntzako Lan Taldearen bilerei buruz (09\10\05\03\02212)
 • Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikoaren transferentziari buruz (09\10\05\03\02214)
 • Soldatak Bermatzeko Funtsaren transferentziari buruz (09\10\05\03\02215)
 • Kreditu- eta banku-transferentziari buruz (09\10\05\03\02216)
 • Kreditu ofizialaren transferentziari buruz (09\10\05\03\02217)
 • Laneko Ikuskatzailetzaren transferentziari buruz (09\10\05\03\02218)
 • Gernikako Estatutuaren erreformari buruz (09\10\05\03\02384)
 • Gizarte Elkarrizketaren Batzorde Sektorialen bilerei buruz (09\10\05\03\02385)
 • Gizarte Elkarrizketaren Mahaiaren bilerei buruz (09\10\05\03\02386)
 • 2009ko abenduaren 10eko Aginduaren garapenak eta aplikazioak izandako emaitzei buruz (09\10\05\03\02387)
 • 2010eko uztailera arte erakunde eta sozietate publikoek egindako zorpetzeari buruz (09\10\05\03\02388)
 • 2010eko uztailera arteko Eusko Jaurlaritzaren zorpetzeari buruz (09\10\05\03\02389)
 • 11/2010 Lege Dekretuak Euskadiren aurrezki-kutxa arloko eskumenetan izan dezakeen eraginari buruz (09\10\05\03\02427)
 • Enplegu-politika aktiboen transferentziaren inguruan Lan eta Immigrazio ministroarekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\02434)
 • Enplegu-politika aktiboen transferentziaren inguruan Ogasuneko estatu-idazkariarekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\02435)
 • Enplegu-politika aktiboen transferentziaren inguruan Ekonomia eta Ogasun ministroarekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\02436)
 • Kultura arloan egin gabe dauden transferentziei buruz (09\10\05\03\02437)
 • Industria arloan egin gabe dauden transferentziei buruz (09\10\05\03\02438)
 • Hezkuntza arloan egin gabe dauden transferentziei buruz (09\10\05\03\02439)
 • Ekonomia eta finantza arloan egin gabe dauden transferentziei buruz (09\10\05\03\02440)
 • Herrizaingo eta hauteskunde-prozesu arloan egin gabe dauden transferentziei buruz (09\10\05\03\02441)
 • Justizia arloan egin gabe dauden transferentziei buruz (09\10\05\03\02442)
 • Ingurumen arloan egin gabe dauden transferentziei buruz (09\10\05\03\02443)
 • Herri-lan eta garraio arloan egin gabe dauden transferentziei buruz (09\10\05\03\02444)
 • Lan eta Gizarte Segurantza arloan egin gabe dauden transferentziei buruz (09\10\05\03\02445)
 • Turismo arloan egin gabe dauden transferentziei buruz (09\10\05\03\02446)
 • Nekazaritza eta arrantza arloan egin gabe dauden transferentziei buruz (09\10\05\03\02447)
 • Lege-aurreproiektuen inguruko informazioari buruz (09\10\05\03\02510)
 • Erregelamenduzko xedapenen proiektuei buruzko informazioaren gainean (09\10\05\03\02511)
 • Erakunde eta sozietate publikoen 2010eko abuztura arteko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\02512)
 • Eusko Jaurlaritzaren 2010eko abuztura arteko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\02513)
 • 2010eko abuztuko diruzaintza-gerakinari buruz (09\10\05\03\02514)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen abuztuko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\02515)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatutako abuztuko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\02516)
 • Azpiegituren inguruko bilerei buruz (09\10\05\03\02540)
 • Berrikuntzaren arloko bilerei buruz (09\10\05\03\02541)
 • Bitariko Transferentzia-batzordearen bilerei buruz (09\10\05\03\02542)
 • Zintzilik dauden hainbat transferientziari buruz (09\10\05\03\02543)
 • Bitariko Transferentzia-batzordearen kideei buruz (09\10\05\03\02544)
 • Naturgas enpresaren akziodunen itunaren inguruko aldaketei buruz (09\10\05\03\02546)
 • Euskal ekonomian iragarritako erreformei buruz (09\10\05\03\02547)
 • 2010eko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\02593)
 • Inbertsio-gastu berriei buruz (09\10\05\03\02594)
 • Zorra kentzeari buruz (09\10\05\03\02595)
 • Funtzio Publikorako Erakunde arteko Batzordeak 2010eko uztailean eta irailean egindako bilerei buruz (09\10\05\03\02649)
 • 2010eko irailera arte erakunde eta sozietate publikoek egindako zorpetzeari buruz (09\10\05\03\02738)
 • 2010eko irailera arte Eusko Jaurlaritzak egindako zorpetzeari buruz (09\10\05\03\02739)
 • Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren bilerei buruz (09\10\05\03\02839)
 • 2010eko urrira arte, erakunde eta sozietate publikoek gauzatutako zorpetzeari buruz (09\10\05\03\02861)
 • 2010eko urria arteko Eusko Jaurlaritzaren zorpetzeari buruz (09\10\05\03\02925)
 • 2011. urterako Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu-akordioari buruz (09\10\05\03\03000)
 • Ekonomia Gaietarako Aholku Batzordearen bilkurari buruz (09\10\05\03\03052)
 • Babestutako lan-merkatuan ahalmen-urritasuna duten pertsonak laneratzen laguntzeko programari buruz (09\10\05\03\03053)
 • Lehentasunez pertsona langabetuei zuzendutako enplegurako prestakuntzako programari buruz (09\10\05\03\03054)
 • 2010eko azaroan dagoen diruzaintzako saldoari buruz, finantza-aktiboaren motaren arabera xehatua (09\10\05\03\03095)
 • Erakunde eta sozietate publikoek 2010eko azaroan duten diruzaintzako saldoari buruz (09\10\05\03\03096)
 • 2010eko azarora arte Eusko Jaurlaritzaren zorpetzeari buruz (09\10\05\03\03097)
 • Erakunde eta sozietate publikoek 2010eko azarora arte gauzatutako zorpetzeari buruz (09\10\05\03\03098)
 • 2010eko urriaren 28ko Bitariko Transferentzia-batzordearen bilerari buruz (09\10\05\03\03108)
 • Bitariko Transferentzia-batzordeko kideei buruz (09\10\05\03\03109)
 • 2010eko azaroaren 23an Bitariko Batzordeak egindako bilerari buruz (09\10\05\03\03110)
 • Transferentzien arloko txosten teknikoei buruz (09\10\05\03\03111)
 • SEC-95ko irizpideetan sartutako erakundeei buruz (09\10\05\03\03112)
 • EEEk Naturgaseko akzioen prezioa Donostiako Udalari ordaintzeari buruz (09\10\05\03\03255)
 • EEEk Naturgaseko akzioak saltzeagatik kobratutako prezioari buruz (09\10\05\03\03256)
 • Lehendakari Autonomikoen 2010. urteko Konferentziaren bilerei buruz (09\10\05\03\03257)
 • Gobernu zentraleko lehendakariarekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\03258)
 • Europako Gaietarako Aldebiko Batzordearen 2010eko bilerei buruz (09\10\05\03\03259)
 • Ekonomia eta Ogasuneko ministroarekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\03260)
 • Udal Finantzaketarako Erakunde arteko Batzordearen 2010eko bilerei buruz (09\10\05\03\03261)
 • Jarduera Ekonomiko eta Industrialerako Erakunde arteko Batzordearen 2010eko bilerei buruz (09\10\05\03\03262)
 • Funtzio Publikorako Erakunde arteko Batzordearen 2010eko bilerei buruz (09\10\05\03\03263)
 • Azpiegiturei buruzko Lan Taldearen bileren gainean (09\10\05\03\03264)
 • Berrikuntzako Lan Taldearen bileren gainean (09\10\05\03\03265)
 • Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren bileren gainean (09\10\05\03\03266)
 • Eusko Jaurlaritzaren 2010eko abendura arteko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\03267)
 • Erakunde eta sozietate publikoen 2010eko abendura arteko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\03268)
 • Finantza-aktibo motaren arabera xehatuta, 2010eko abenduko diruzaintzako saldoari buruz (09\10\05\03\03269)
 • Erakunde publikoek eta sozietate publikoek 2010eko abenduan duten diruzaintzako saldoari buruz (09\10\05\03\03270)
 • 2010ean edozein motatako eragiketetarako emandako bermeei buruz (09\10\05\03\03272)
 • 2010. urtean Luzaro KFE sozietateak emandako maileguen bermeei buruz (09\10\05\03\03273)
 • Elkarren bermerako baltzuek 2010ean emandako abalak birfinkatzeari buruz (09\10\05\03\03274)
 • 2010ean zirkulatzailea finantzatzeari buruz (09\10\05\03\03275)
 • 2009ko abenduaren 10eko Aginduaren garapenak eta aplikazioak izandako emaitzei buruz (09\10\05\03\03276)
 • Aldaketak bultzatzeari buruz (09\10\05\03\03352)
 • 2011-2013 aldirako ezarritako aurrekontu-egonkortasunaren helburuari buruz (09\10\05\03\03353)
 • 50 milioi euroko zor publikoaren kolokazio pribatuari buruz (09\10\05\03\03354)
 • Langabetuak prestatzeko eskaintzari buruz (09\10\05\03\03355)
 • Eskarien araberako prestakuntza-ekintzei buruz (09\10\05\03\03356)
 • Enplegu- eta prestakuntza-programei buruz (09\10\05\03\03357)
 • Prestakuntzari babesa eta laguntza emateko programei buruz (09\10\05\03\03358)
 • Prestakuntza-kontratuak sustatzeari buruz (09\10\05\03\03359)
 • Gazteentzako enplegua sustatzeari buruz (09\10\05\03\03360)
 • Tokian tokiko garapena sustatzeko programa (09\10\05\03\03361)
 • Administrazio publikoek eta irabazi-asmorik gabeko erakundeek langabetuak kontratatzeko programari buruz (09\10\05\03\03362)
 • Atzerritarren prestakuntzari buruz (09\10\05\03\03363)
 • Sistema informatiko soziolaboralari buruz (09\10\05\03\03364)
 • Langile landunen prestakuntzari buruz (09\10\05\03\03365)
 • Ahalmen-urritasunen bat dutenei lan-munduan sartzen laguntzeko aurrekontu-baliabideei buruz (09\10\05\03\03366)
 • 2010eko defizit ez-finantzarioari buruz (09\10\05\03\03407)
 • Berroreka ekonomikoaren planari buruz (09\10\05\03\03408)
 • 2011n emango diren zorpetzeko baimenei buruz (09\10\05\03\03409)
 • Finantza-ekonomiari eta kapitalen merkatuari buruz (09\10\05\03\03410)
 • Berrikuntzako Funtsari buruz (09\10\05\03\03411)
 • ELArekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\03412)
 • LABekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\03413)
 • Ogasunaren inguruko alde biko bilerei buruz (09\10\05\03\03414)
 • Ogasunaren inguruko alde anitzeko bilerei buruz (09\10\05\03\03415)
 • Ekonomiaren inguruko alde biko bilerei buruz (09\10\05\03\03416)
 • Ekonomiaren inguruko alde anitzeko bilerei buruz (09\10\05\03\03417)
 • Plantillak berritzeko programari buruz (09\10\05\03\03418)
 • Enplegu Ibilbideen Programari buruz (09\10\05\03\03419)
 • Autonomoen enplegua, kooperatibak eta lan-sozietateak sustatzeko programari buruz (09\10\05\03\03420)
 • Kontratazio mugagabea sustatzeko kontratuei buruz (09\10\05\03\03457)
 • Aldi baterako kontratuei buruz (09\10\05\03\03458)
 • Qatarrekin sortutako lan-batzordeari buruz (09\10\05\03\03461)
 • 2011ko urtarrileko diruzaintza-soberakinari buruz (09\10\05\03\03462)
 • Finantza-aktibo motaren arabera xehatuta, 2011ko urtarrileko diruzaintzako saldoari buruz (09\10\05\03\03463)
 • Eusko Jaurlaritzaren 2011ko urtarrilera arteko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\03464)
 • Europar Batasunari buruzko Gaietarako Konferentziaren bileraz (09\10\05\03\03465)
 • Europar Batasuneko Gaietarako Koordinatzaileen Batzordearen bilerari buruz (09\10\05\03\03466)
 • Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren 2011ko urtarrileko bilerei buruz (09\10\05\03\03467)
 • Zerbitzu-mapari buruz (09\10\05\03\03468)
 • Zerbitzu publikoei buruz (09\10\05\03\03469)
 • Aldaketa fiskalerako itun-proposamenari buruz (09\10\05\03\03470)
 • Lehendakariak Gobernu zentralarekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\03471)
 • Lanbideren egoitza sozialari eta aplikazio informatikoei buruz (09\10\05\03\03507)
 • 2010eko Lanbideren jarduerei buruz (09\10\05\03\03508)
 • Euskal administrazio publikoen eskumenen aldaketaren inguruko itunari buruz (09\10\05\03\03509)
 • Erakunde eta sozietate publikoek 2011ko urtarrilean duten diruzaintzako saldoari buruz (09\10\05\03\03510)
 • Erakunde eta sozietate publikoen 2011ko urtarrilera arteko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\03511)
 • Lehendakaritzako eta hainbat sailetako funtzioak aldatzeari buruz (09\10\05\03\03512)
 • Langabeziarako prestazioak eta laguntzak kudeatzeko mandatua onartzeari buruz (09\10\05\03\03513)
 • Prestakuntzako lan-kontratuei buruz (09\10\05\03\03514)
 • Lanaldi partzialeko kontratuei buruz (09\10\05\03\03515)
 • Ohiko lan-kontratu mugagabeei buruz (09\10\05\03\03516)
 • Bermeen errentaren plan pilotuari buruz (09\10\05\03\03517)
 • Enpleguaren Kontseilu Nagusiaren bilerei buruz (09\10\05\03\03556)
 • Lan-merkatuan bitartekotzan aritzen diren erakundeei buruz (09\10\05\03\03557)
 • Enplegu-agentziei buruz (09\10\05\03\03558)
 • Lanbideren bilerei buruz (09\10\05\03\03559)
 • Higikortasun geografikoa sustatzeko programari buruz (09\10\05\03\03577)
 • Laneko denbora banatzea sustatzeko programari buruz (09\10\05\03\03578)
 • Ohiko lan-merkatuan ahalmen-urritasunen bat duten pertsonak laneratzea laguntzeko programari buruz (09\10\05\03\03579)
 • Enplegu- eta autoenplegu-aukerak jasotzeko programari buruz (09\10\05\03\03580)
 • Enplegu- eta prestakuntza-programari buruz (09\10\05\03\03581)
 • Lehentasunez pertsona landunei zuzendutako enplegurako prestakuntzako programari buruz (09\10\05\03\03582)
 • Lana galtzearen prozesuengatik langabetuak moldatzeko programari buruz (09\10\05\03\03583)
 • LHIko goi zikloetako ikasleen programari buruz (09\10\05\03\03584)
 • Ahalmen-urritasunen bat duten pertsonen enplegua sustatzeko kontratuen programari buruz (09\10\05\03\03585)
 • Enplegu-neurrien efektuari buruz (09\10\05\03\03637)
 • Lan-neurrien efektuari buruz (09\10\05\03\03638)
 • 2011ko zorpetze-programari buruz (09\10\05\03\03639)
 • Lanbidek 2011ko otsailaren 14an egindako bilerari buruz (09\10\05\03\03640)
 • Lanbidek 2011ko otsailaren 17an egindako bilerari buruz (09\10\05\03\03641)
 • Europar Batasunaren inguruko Gaietarako Koordinatzaileen Batzordeak otsailean egindako bilerei buruz (09\10\05\03\03642)
 • Europar Batasunaren inguruko Gaietarako Konferentziaren otsaileko bilerei buruz (09\10\05\03\03643)
 • Lehendakariak Gobernu zentralarekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\03644)
 • Finantza-aktibo motaren arabera xehatuta, 2011ko otsaileko diruzaintzako saldoari buruz (09\10\05\03\03706)
 • 2011ko otsailera arte Eusko Jaurlaritzak egindako zorpetzeari buruz (09\10\05\03\03707)
 • Enplegu-politika aktiboen erreformari buruzko 3/2011 Lege Dekretuaren gainean (09\10\05\03\03708)
 • Finantza-sistemari buruzko 2/2011 Lege Dekretuaren gainean (09\10\05\03\03709)
 • Enpleguaren Sistema Nazionaleko Kontseilu Nagusiaren otsaileko bilerei buruz (09\10\05\03\03710)
 • Enplegu eta Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren 2011ko otsaileko bilerei buruz (09\10\05\03\03711)
 • 2010 ekitaldiko defizitari buruz (09\10\05\03\03765)
 • 2010eko abenduan edozein motatako eragiketetarako emandako bermeei buruz (09\10\05\03\03766)
 • Elkarren bermerako baltzuek 2010eko urriaren 1etik abenduaren 31ra emandako abalak birfinkatzeari buruz (09\10\05\03\03767)
 • 2010eko urriaren 1etik abenduaren 31ra zirkulatzailea finantzatzeari buruz (09\10\05\03\03768)
 • Socade kapital publikoko sozietatearen zorpetzeari buruz (09\10\05\03\03769)
 • Bizkaiko Garraio Partzuergoaren zorpetzeari buruz (09\10\05\03\03770)
 • EHUren zorpetzeari buruz (09\10\05\03\03771)
 • Lanbideren 2011ko martxoaren 3ko bilerari buruz (09\10\05\03\03772)
 • 2011ko otsaileko diruzaintza-soberakinari buruz (09\10\05\03\03773)
 • Balio-urritasunak dituzten pertsonen enplegua sustatzeko programari buruz (09\10\05\03\03822)
 • Balio-urritasunak dituzten pertsonen lan-txertatzerako laguntzen programari buruz (09\10\05\03\03823)
 • Kontratuetako lan-bitartekotzari buruz (09\10\05\03\03824)
 • Enplegurako lanbide-heziketaren arloko zentro laguntzaileei buruz (09\10\05\03\03825)
 • Lan-bitartekotzaren erakunde laguntzaileekin sinatutako hitzarmenei buruz (09\10\05\03\03826)
 • Errenta aktiboaren plan pilotuaren arloko atzerritarren prestakuntzari buruz (09\10\05\03\03827)
 • Errenta aktiboaren plan pilotuaren arloko lan-kontratazioari buruz (09\10\05\03\03828)
 • Errenta aktiboaren plan pilotuaren arloko lanbide-heziketari buruz (09\10\05\03\03829)
 • Udal Finantzaketarako Erakunde arteko Batzordearen bilerei buruz (09\10\05\03\03830)
 • Funtzio Publikorako Erakunde arteko Batzordearen bilerei buruz (09\10\05\03\03831)
 • Jarduera Ekonomiko eta Industrialerako Erakunde arteko Batzordearen bilerei buruz (09\10\05\03\03832)
 • Berrikuntzako lan-taldearen bilerei buruz (09\10\05\03\03833)
 • Azpiegiturei buruzko lan-taldearen bileren gainean (09\10\05\03\03834)
 • Espainiako Gobernuaren lege-aurreproiektuen informazioari buruz (09\10\05\03\03888)
 • Eusko Jaurlaritzaren lege-aurreproiektuen informazioari buruz (09\10\05\03\03889)
 • Eusko Jaurlaritza-Espainiako Gobernua aldebiko batzordearen 2011ko urtarrilaren 1etik martxoaren 31ra bitarteko bilerei buruz (09\10\05\03\03890)
 • Europar Batasunerako eta kanpo harremanetarako lan-taldearen 2011ko urtarrilaren 1etik martxoaren 31ra bitarteko bilerei buruz (09\10\05\03\03891)
 • Plangintza eta Ekonomia Gaietarako Ordezko Batzordearen 2011ko martxoaren 31 arteko bilerei buruz (09\10\05\03\03892)
 • Enplegu eta Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren 2011ko martxoaren bilerei buruz (09\10\05\03\03893)
 • Enpleguaren Sistema Nazionaleko Kontseilu Nagusiaren 2011ko martxoko bilerei buruz (09\10\05\03\03894)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluaren 2010eko abenduaren 1etik 2011ko martxoaren 31ra bitarteko bilerei buruz (09\10\05\03\03895)
 • Eusko Jaurlaritzaren 2011ko martxora arteko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\03931)
 • Finantza-aktibo motaren arabera xehatuta, 2011ko martxoko diruzaintzako saldoari buruz (09\10\05\03\03932)
 • 2011ko martxoko diruzaintza-soberakinari buruz (09\10\05\03\03933)
 • Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren erregistro ofizialean 7.500 langabetuk izena ez emateari buruz (09\10\05\03\03967)
 • Baimendutako enplegu-agentziei buruz (09\10\05\03\03968)
 • Enplegu-agentzietan izena emandako langabetuei buruz (09\10\05\03\03969)
 • Bizkaiko Garraio Partzuergoaren zorpetzeari buruz (09\10\05\03\03970)
 • Enplegu-politika aktiboen programetako aurrekontu-banaketarako irizpideei buruz (09\10\05\03\04029)
 • Kontrataziorako laguntzen deialdiaren onespenean legea ez betetzeari buruz (09\10\05\03\04030)
 • Euskadiko enplegu-agentziei buruz (09\10\05\03\04069)
 • Lan-baimenari eta errentak jasotzeari buruz (09\10\05\03\04091)
 • Socade sozietateak 2010ean egindako zorpetzeari buruz (09\10\05\03\04092)
 • Estatuko Gobernuko presidentearekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\04093)
 • 2011ko Aurrekontuetan gastua murrizteari buruz (09\10\05\03\04094)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatuta, 2011ko apirilean dagoen diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\04095)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluaren 2011ko apirileko bilerei buruz (09\10\05\03\04096)
 • Eusko Jaurlaritzaren 2011ko apirilera arteko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\04097)
 • Enplegu eta Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren 2011ko apirileko bilerei buruz (09\10\05\03\04098)
 • 2011ko aurrekontu-doitzeari buruz (09\10\05\03\04139)
 • MG Rover merkataritzako erakundearen BEZa ordainaraztearen gaineko epaiari buruz (09\10\05\03\04140)
 • Kontabilitate nazionaleko doitzeei buruz (09\10\05\03\04141)
 • Langain izena emandako langabetuei buruz (09\10\05\03\04142)
 • Euskadin dagoen langile/ikuskatzaile ratioari buruz (09\10\05\03\04143)
 • Euskadin langileko dagoen laneko segurtasun eta osasun arloko teknikari eta ikuskatzaile ratioari buruz (09\10\05\03\04144)
 • Hiru hilabeteko kontu ekonomikoen emaitzak (2011ko lehen hiruhilekoa) jakitera emateari buruz (09\10\05\03\04155)
 • Langile publikoen aparteko ordainsariak murrizteari buruz (09\10\05\03\04156)
 • Kupoa zehazteko kalkuluari buruz (09\10\05\03\04157)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatuta, 2011ko maiatzean dagoen diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\04158)
 • Eusko Jaurlaritzaren 2011ko maiatzera arteko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\04159)
 • Enplegu eta Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren 2011ko maiatzeko bilerei buruz (09\10\05\03\04160)
 • 2011ko maiatzeko diruzaintza-soberakinari buruz (09\10\05\03\04161)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluaren 2011ko maiatzeko bilerei buruz (09\10\05\03\04162)
 • Hazkunde ekonomikoan barneko eskariak izan dituen datuei buruz (09\10\05\03\04163)
 • Ekonomia Gaietarako Aholku Batzordearen 2011ko maiatzaren 25eko bilerari buruz (09\10\05\03\04175)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak 2011ko apirilaren 27an hartutako erabakiei buruz (09\10\05\03\04205)
 • 2011n aurrekontu-gastua murrizteari buruz (09\10\05\03\04206)
 • Lan-merkatua arautzen duen esparruko aldaketei buruz (09\10\05\03\04207)
 • Atzerritarren lanerako prestakuntzari buruz (09\10\05\03\04208)
 • 2011ko ekainean baimenduta dauden enplegu-agentziei buruz (09\10\05\03\04261)
 • 2011ko ekainean lanean ari diren enplegu-agentziei buruz (09\10\05\03\04262)
 • 2011ko maiatzaren 31ko diruzaintza-soberakinaren banaketari buruz (09\10\05\03\04263)
 • 2011ko ekainaren 30era arteko zirkulante-finantzaketari buruz (09\10\05\03\04291)
 • Elkarren bermerako sozietateek 2011ko ekainaren 30era arte emandako abalen birfidantzamenduari buruz (09\10\05\03\04292)
 • Luzarorekin 2011ko ekainaren 30era arte emandako mailegu-bermeei buruz (09\10\05\03\04293)
 • Mota orotako eragiketengatik 2011ko ekainaren 30era arte emandako bermeei buruz (09\10\05\03\04294)
 • Diruzaintza-saldoaren 2011ko ekainaren 30eko egoerari buruz, aktibo finantzario motaren arabera bereizita (09\10\05\03\04295)
 • Eusko Jaurlaritzaren 2011ko ekainaren 30era arteko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\04296)
 • 2011ko ekainaren 30era arteko diruzaintza-soberakinari buruz (09\10\05\03\04297)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak 2011ko ekainean izandako bilerei buruz (09\10\05\03\04298)
 • Enpleguko eta Arazo Laboraletako Konferentzia Sektorialak 2011ko ekainean izandako bilerei buruz (09\10\05\03\04299)
 • Europar Batasunari eta kanpo-ekintzari buruzko lan-taldeak 2011ko apirilaren 1etik ekainaren 30era arte izandako bilerei buruz (09\10\05\03\04300)
 • Jarduera Ekonomiko eta Industrialerako Instituzio arteko Batzordeak 2011ko apirilaren 1etik ekainaren 30era arte izandako bilerei buruz (09\10\05\03\04301)
 • Funtzio Publikorako Instituzio arteko Batzordeak 2011ko apirilaren 1etik ekainaren 30era arte izandako bilerei buruz (09\10\05\03\04302)
 • Kontabilitateko doiketen zehaztapenari buruz (09\10\05\03\04312)
 • Inbertsiorako Finantza Laguntza Emateko Programari dagokion kontrol ekonomikoko txostenari buruz (09\10\05\03\04313)
 • Eusko Jaurlaritzaren eta Gobernu zentralaren arteko aldebiko batzordeak 2011ko apirilaren 1etik ekainaren 30era arte izandako bilerei buruz (09\10\05\03\04314)
 • Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeei egiten zaizkien ekarpenen fiskalitateari buruz (09\10\05\03\04378)
 • Pentsio-funts osagarriari buruz (09\10\05\03\04379)
 • 2011ko uztailean Aldebiko Batzordeak egindako bilerei buruz (09\10\05\03\04540)
 • Enplegu eta Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren 2011ko uztaileko bilerei buruz (09\10\05\03\04541)
 • Lanbidek 2011ko ekainean egindako bilerari buruz (09\10\05\03\04542)
 • Lanbidek 2011ko uztailean egindako bilerari buruz (09\10\05\03\04543)
 • 2011ko uztailean baimenduta dauden enplegu-agentziei buruz (09\10\05\03\04544)
 • 2011ko uztailean lanean ari diren enplegu-agentziei buruz (09\10\05\03\04545)
 • 2011ko uztailera arteko Eusko Jaurlaritzaren zorpetzeari buruz (09\10\05\03\04546)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatuta, 2011ko uztailean dagoen diruzaintza-saldoari buru (09\10\05\03\04547)
 • 2011ko uztaileko diruzaintza-soberakinari buruz (09\10\05\03\04548)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluaren 2011ko uztaileko bilerei buruz (09\10\05\03\04549)
 • BEZa egokitzeko ordainketan Gobernu zentralak alde bakarretik eginiko deskontuari buruz (09\10\05\03\04620)
 • Rover enpresaren BEZaz ministroarekin izandako bilerei buruz (09\10\05\03\04621)
 • 2011ko abuztuko diruzaintza-soberakinari buruz (09\10\05\03\04622)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatuta, 2011ko abuztuan dagoen diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\04623)
 • 2011ko abuztura arteko Eusko Jaurlaritzaren zorpetzeari buruz (09\10\05\03\04624)
 • 2011ko abuztuan baimenduta dauden enplegu-agentziei buruz (09\10\05\03\04625)
 • 2011ko abuztuan lanean ari diren enplegu-agentziei buruz (09\10\05\03\04626)
 • Enplegu eta Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren 2011ko abuztuko bilerei buruz (09\10\05\03\04627)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluaren 2011ko abuztuko bilerei buruz (09\10\05\03\04628)
 • Lanbidek 2011ko abuztuan eta irailean eginiko bilerei buruz (09\10\05\03\04679)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatuta, 2011ko irailean dagoen diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\04680)
 • 2011ko iraileko diruzaintza-soberakinari buruz (09\10\05\03\04681)
 • 2011ko iraila arteko Eusko Jaurlaritzaren zorpetzeari buruz (09\10\05\03\04682)
 • Eusko Jaurlairtza-Gobernu zentralaren arteko aldebiko batzordeak 2011ko abuztuan eta irailean eginiko bilerei buruz (09\10\05\03\04683)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak 2011ko irailean izandako bilerei buruz (09\10\05\03\04684)
 • Enplegu eta Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren 2011ko iraileko bilerei buruz (09\10\05\03\04685)
 • Lanbideren 2012ko jardueraren planifikatzeari buruz (09\10\05\03\04686)
 • 2011ko iraila arteko zirkulante-finantzaketari buruz (09\10\05\03\04747)
 • Elkarren bermerako sozietateek 2011ko irailaren 30era arte emandako abalen birfidantzamenduari buruz (09\10\05\03\04748)
 • Mota orotako eragiketengatik 2011ko irailaren 30era arte emandako bermeei buruz (09\10\05\03\04749)
 • Luzarorekin 2011ko irailaren 30era arte emandako mailegu-bermeei buruz (09\10\05\03\04750)
 • 2010eko abenduaren eta 2011ko irailaren artean diruzaintza-soberakinetan izan diren aldaketei buruz (09\10\05\03\04816)
 • Sozioekonomia-gaietarako Lehendakariaren Aholkularitza Batzordearen bilerari buruz (09\10\05\03\04817)
 • Partida-mailan aurrekontu-kredituak doitzeari buruz (09\10\05\03\04820)
 • Programa-mailan aurrekontu-kredituak doitzeari buruz (09\10\05\03\04821)
 • Atal-mailan aurrekontu-kredituak doitzeari buruz (09\10\05\03\04822)
 • Erakunde eta sozietate publikoetan aurrekontu-kredituak doitzeari buruz (09\10\05\03\04823)
 • Gobernuaren bileretara Gobernuko kide ez diren pertsonak joateari buruz (09\10\05\03\04830)
 • Europako Inbertsio Bankuarekin sinatutako kredituari buruz (09\10\05\03\04831)
 • Lanbideko aurrekontu-mozketari buruz (09\10\05\03\04832)
 • Lankidetzarako Aldebiko Batzordearen 2011ko martxoaren 23an landutako gaiei buruz (09\10\05\03\04900)
 • Deribatuen finantza-gastuei buruz (09\10\05\03\04901)
 • Eusko Jaurlaritzaren 2011ko urria arteko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\04902)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatuta, 2011ko urrian dagoen diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\04903)
 • 2011ko urrian diruzaintza-soberakinetan izan diren aldaketei buruz (09\10\05\03\04904)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatuta, 2011ko urrian dagoen diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\04905)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak 2011ko urrian izandako bilerei buruz (09\10\05\03\04906)
 • Enplegu eta Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren 2011ko urriko bilerei buruz (09\10\05\03\04907)
 • Elkarrizketa Sozialeko Mahaiak 2011ko abuztuaren 1etik urriaren 31 arte egindako bilerei buruz (09\10\05\03\04908)
 • Enplegu eta Prestakuntzarako Mahaiak 2011ko abuztuaren 1etik urriaren 31 arte egindako bilerei buruz (09\10\05\03\04909)
 • Lan eta Babes Sozialeko Mahaiak 2011ko abuztuaren 1etik urriaren 31 arte egin dituen bilerei buruz (09\10\05\03\04910)
 • Lan Osasunerako Mahaiak 2011ko abuztuaren 1etik urriaren 31 arte egin dituen bilerei buruz (09\10\05\03\04911)
 • Lanbideko Administrazio Kontseiluak urrian izandako bilerari buruz (09\10\05\03\04912)
 • Funtzio Publikorako Instituzio arteko Batzordeak 2011ko uztailaren 1etik urriaren 31ra arte egindako bilerei buruz (09\10\05\03\04913)
 • Jarduera Ekonomiko eta Industrialerako Instituzio arteko Batzordeak 2011ko uztailaren 1etik urriaren 31 arte izandako bilerei buruz (09\10\05\03\04952)
 • Enpleguaren Sistema Nazionaleko Kontseilu Nagusiak 2011ko ekainaren 1etik urriaren 31 arte egin dituen bilerei buruz (09\10\05\03\04953)
 • Ekonomia eta Ogasun Ministerioak euskal erakundeei 374 milioi euro ez ordaintzeari buruz (09\10\05\03\05007)
 • Kontuen Europako sistemaren irizpideetan sartutako administrazio eta bestelako erakunde publikoei buruz (09\10\05\03\05008)
 • Lanbideko batzorde teknikoei buruz (09\10\05\03\05009)
 • 2011ko azaroa arteko Eusko Jaurlaritzaren zorpetzeari buruz (09\10\05\03\05057)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatuta, 2011ko azaroaren 30ean dagoen diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\05058)
 • 2011ko azaroaren 30eko diruzaintza-soberakinari buruz (09\10\05\03\05059)
 • Lanbideko Administrazio Kontseiluak 2011ko azaroan egindako bilerei buruz (09\10\05\03\05060)
 • Eusko Jaurlaritzaren eta Gobernu zentralaren arteko aldebiko batzordeak 2011ko urrian eta azaroan izandako bilerei buruz (09\10\05\03\05061)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak 2011ko azaroan egindako bilerei buruz (09\10\05\03\05062)
 • Enplegu eta Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren 2011ko azaroko bilerei buruz (09\10\05\03\05063)
 • Enplegu-zentro berezietarako laguntza-araudiari buruz (09\10\05\03\05064)
 • 2011ko abenduaren 31ko datan deribatuen finantza-gastuei buruz (09\10\05\03\05128)
 • 2011ko zorpetze-programan sartutako erakundeei buruz (09\10\05\03\05129)
 • Ekonomia eta Ogasun Ministerioak aurkatutako saldoaren xehatzeari buruz (09\10\05\03\05130)
 • Eusko Jaurlaritzaren 2011ko abenduaren 31 arteko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\05131)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatuta, 2011ko abenduaren 31n dagoen diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\05132)
 • 2011ko abenduaren 31ko diruzaintza-soberakinari buruz (09\10\05\03\05133)
 • 2011ko defizit ez-finantzarioari buruz (09\10\05\03\05134)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak abenduan izandako bilerei buruz (09\10\05\03\05135)
 • Eusko Jaurlaritzaren eta Gobernu Zentralaren arteko aldebiko batzordeak 2011ko abenduan izandako bilerei buruz (09\10\05\03\05136)
 • Jarduera Ekonomiko eta Industrialerako Instituzio arteko Batzordeak 2011ko abenduaren 31 arte egindako bilerei buruz (09\10\05\03\05137)
 • Funtzio Publikorako Instituzio arteko Batzordeak 2011ko abenduaren 31 arte egindako bilerei buruz (09\10\05\03\05138)
 • Elkarrizketa Sozialerako Mahaiak 2011ko azaroaren 1etik abenduaren 31 arte eginiko bilerei buruz (09\10\05\03\05139)
 • Enplegu eta Prestakuntzarako Mahaiak 2011ko azaroaren 1etik abenduaren 31 arte egindako bilerei buruz (09\10\05\03\05140)
 • Lan eta Babes Sozialeko Mahaiak 2011ko azaroaren 1etik abenduaren 31 arte egin dituen bilerei buruz (09\10\05\03\05141)
 • Lan Osasunerako Mahaiak azaroaren 1etik abenduaren 31 arte egindako bilerei buruz (09\10\05\03\05142)
 • Enpleguaren lege-proiektuari buruzko mahai sektorialak 2011ko azaroaren 1etik abenduaren 31 arte egin dituen bilerei buruz (09\10\05\03\05143)
 • Enplegu eta Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren 2011ko abenduko bilerei buruz (09\10\05\03\05144)
 • Lanbidek 2011ko abenduan izandako bilerei buruz (09\10\05\03\05145)
 • Lanbide-heziketaren arloko laguntza publikoei buruz (09\10\05\03\05149)
 • Lan-bitartekotzaren arloko laguntza publikoei buruz (09\10\05\03\05150)
 • Lan-orientazioaren arloko laguntza publikoei buruz (09\10\05\03\05151)
 • Enplegu-agentziei buruz (09\10\05\03\05161)
 • 2011. urteko atzerritarren lanerako prestakuntzari buruz (09\10\05\03\05162)
 • Luzaroren maileguei dagokienez 2011ko abenduaren 31ra arte emandako bermeei buruz (09\10\05\03\05171)
 • 2011ko abenduaren 31ra arte egindako zirkulatzaile-finantziazioari buruz (09\10\05\03\05172)
 • 2011ko abenduaren 31ra arte elkarren bermerako sozietateek emandako abalak berfinkatzeari buruz (09\10\05\03\05173)
 • 2011ko abenduaren 31ra arte edozein motatako eragiketengatik emandako bermeei buruz (09\10\05\03\05174)
 • Administrazio Orokorraren 2011ko ekitaldiari dagokion aurrekontu-kapitulu bakoitzeko gastuaren exekuzioari buruz (09\10\05\03\05223)
 • Administrazio Orokorraren 2011ko ekitaldiari dagokion sekzio bakoitzeko gastuaren aurrekontu-exekuzioari buruz (09\10\05\03\05224)
 • Administrazio Orokorraren 2011ko ekitaldiari dagokion gastuaren aurrekontu-exekuzioari buruz (09\10\05\03\05225)
 • Administrazio Orokorraren 2011ko ekitaldiari dagokion diru-sarreren aurrekontu-exekuzioari buru (09\10\05\03\05226)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak 2012ko urtarrilaren 17an eginiko bilerari buruz (09\10\05\03\05296)
 • Lehendakariak bere sailburuekin 2012ko urtarrilaren 16an izan zuen bileran aztertu ziren gai ekonomikoei buruz (09\10\05\03\05297)
 • Eusko Jaurlaritzaren eta Gobernu zentralaren arteko Aldebiko Batzordeak 2012ko urtarrilean izandako bilerei buruz (09\10\05\03\05360)
 • Eusko Jaurlaritzaren 2012ko urtarrilaren 31 arteko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\05361)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatuta, 2012ko urtarrilean dagoen diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\05362)
 • Administrazio Orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-sekzio bakoitzeko gastuari dagokion 2012ko urtarrilaren 31ko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05363)
 • Administrazio Orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-kapitulu bakoitzeko gastuari dagokion 2012ko urtarrilaren 31ko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05364)
 • Administrazio Orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-gastuari dagokion 2012ko urtarrilaren 31ko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05365)
 • Administrazio Orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-sarrerei dagokien 2012ko urtarrilaren 31ko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05366)
 • Lanbidek 2012ko urtarrilean izandako bilerei buruz (09\10\05\03\05367)
 • Enplegu eta Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren 2012ko urtarrileko bilerei buruz (09\10\05\03\05368)
 • 2011. urteko zirkulatzaile-finantziazioari buruz (09\10\05\03\05369)
 • 2011. urtean elkarren bermerako sozietateek emandako abalak berfinkatzeari buruz (09\10\05\03\05370)
 • Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren bilerari buruz (09\10\05\03\05395)
 • Euskal instituzioek zerga arloan duten aldeko saldoari buruz (09\10\05\03\05396)
 • Euskal instituzioek finantza arloan duten aldeko saldoari buruz (09\10\05\03\05397)
 • 2011ko defizit ez-finantzarioaren gainean (09\10\05\03\05398)
 • Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioarekin egingo diren bilerei buruz (09\10\05\03\05399)
 • Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioarekin zerga-gaien inguruan izandako bilerari buruz (09\10\05\03\05400)
 • Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioarekin finantza-gaien inguruan izandako bilerari buruz (09\10\05\03\05401)
 • Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioarekin aurrekontu-egonkortasunaren inguruan izandako bilerari buruz (09\10\05\03\05402)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak 2012ko urtarrilean izandako bilerei buruz (09\10\05\03\05403)
 • Enplegu- eta prestakuntza-politikei buruzko koordinazio- eta jarraipen-batzordeak 2011ko maiatzetik 2012ko otsailera bitartean egindako bilerei buruz (09\10\05\03\05404)
 • Enplegurako lanbide-heziketari buruzko koordinazio eta jarraipenerako batzordeak 2011ko maiatzetik 2012ko otsailera bitartean egindako bilerei buruz (09\10\05\03\05405)
 • Enpleguaren eta langabezia-prestazioen kudeaketarako koordinazio-azpibatzordeak 2011ko maiatzetik 2012ko otsailera bitartean egindako bilerei buruz (09\10\05\03\05406)
 • Enplegu eta prestakuntza arloan koordinaziorako azpibatzordeak sortzeari buruz (09\10\05\03\05407)
 • 2011. urtean enpresei emandako bermeei buruz (09\10\05\03\05414)
 • 2012-2014 aldirako ezarritako aurrekontu-egonkortasunaren helburuari buruz (09\10\05\03\05443)
 • Langile-gastuek 2011ko ekitaldian izandako benetako murrizketari buruz (09\10\05\03\05444)
 • Administrazio orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-sarrerei dagokien 2012ko otsailaren 29ko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05456)
 • Administrazio orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-sekzio bakoitzeko gastuari dagokion 2012ko otsailaren 29ko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05457)
 • Administrazio orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-kapitulu bakoitzeko gastuari dagokion 2012ko otsailaren 29ko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05458)
 • Administrazio orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-gastuari dagokion 2012ko otsailaren 29ko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05459)
 • Joko-jardueren gaineko zergaren banaketari buruz (09\10\05\03\05495)
 • Zenbait hidrokarburoren txikikazko salmenten gaineko zergari buruz (09\10\05\03\05496)
 • Sektore publikoaren berrantolaketa eta arrazionalizazioari buruz (09\10\05\03\05497)
 • Zorpetzeko baimenen tramitazioari buruz (09\10\05\03\05498)
 • Eusko Jaurlaritzaren 2012ko otsaila arteko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\05541)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatuta, 2012ko otsailean dagoen diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\05542)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak 2012ko otsailean izandako bilerei buruz (09\10\05\03\05543)
 • Eusko Jaurlaritzaren eta Gobernu zentralaren arteko aldebiko batzordeak 2012ko otsailean izandako bilerei buruz (09\10\05\03\05544)
 • Enplegu eta Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren 2012ko otsaileko bilerei buruz (09\10\05\03\05545)
 • Lanbidek 2012ko otsailean izandako bilerei buruz (09\10\05\03\05546)
 • Eusko Jaurlaritzak eratutako kreditu-kontuari buruz (09\10\05\03\05547)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak 2012ko martxoaren 6an eginiko bilerari buruz (09\10\05\03\05645)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatuta, 2012ko martxoaren 31n dagoen diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\05683)
 • Eusko Jaurlaritzaren 2012ko martxoaren 31 arteko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\05684)
 • Elkarrizketa Sozialeko Mahaiak 2012ko urtarrilaren 1etik martxoaren 31 arte eginiko bilerei buruz (09\10\05\03\05685)
 • Enplegu eta Prestakuntzarako Mahaiak 2012ko urtarrilaren 1etik martxoaren 31 arte egin dituen bilerei buruz (09\10\05\03\05686)
 • Lan eta Babes Sozialeko Mahaiak 2012ko urtarrilaren 1etik martxoaren 31 arte egin dituen bilerei buruz (09\10\05\03\05687)
 • Lan Osasunerako Mahaiak 2012ko urtarrilaren 1etik martxoaren 31 arte egindako bilerei buruz (09\10\05\03\05688)
 • Jarduera Ekonomiko eta Industrialerako Instituzio arteko Batzordeak 2012ko urtarrilaren 1etik martxoaren 31 arte egindako bilerei buruz (09\10\05\03\05689)
 • Administrazio orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-sarrerei dagokien 2012ko martxoaren 31ko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05690)
 • Administrazio orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-gastuari dagokion 2012ko martxoaren 31ko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05691)
 • Administrazio orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-sekzio bakoitzeko gastuari dagokion 2012ko martxoaren 31ko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05692)
 • Administrazio orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-kapitulu bakoitzeko gastuari dagokion 2012ko martxoaren 31ko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05693)
 • Funtzio Publikorako Instituzio arteko Batzordeak 2012ko martxoaren 31 arte egindako bilerei buruz (09\10\05\03\05694)
 • Eusko Jaurlaritzaren eta Gobernu zentralaren arteko aldebiko batzordeak 2012ko martxoan izandako bilerei buruz (09\10\05\03\05695)
 • Lanbidek 2012ko martxoan izandako bilerei buruz (09\10\05\03\05696)
 • Enplegu eta Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren 2012ko martxoko bilerei buruz (09\10\05\03\05697)
 • Sekzio mailan egin den aurrekontu-kredituen atxikitzeari buruz (09\10\05\03\05707)
 • Kapitulu mailan egin den aurrekontu-kredituen atxikitzeari buruz (09\10\05\03\05708)
 • Programa mailan egin den aurrekontu-kredituen atxikitzeari buruz (09\10\05\03\05709)
 • Partida mailan egin den aurrekontu-kredituen atxikitzeari buruz (09\10\05\03\05710)
 • Erakunde eta sozietate publikoetan egingo den aurrekontu-kredituen atxikitzeari buruz (09\10\05\03\05711)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak 2012ko martxoaren 7tik martxoaren 31ra arte eginiko bilerei buruz (09\10\05\03\05741)
 • Jarduera Ekonomiko eta Industrialerako Instituzio arteko Batzordeak 2012ko martxoaren 31 arte egindako bilerei buruz (09\10\05\03\05742)
 • Ekonomia Gaietarako Aholku Batzordeak 2012ko martxoan egindako bilerari buruz (09\10\05\03\05777)
 • Langabeziaren aurkako Planeko ekintzei buruz (09\10\05\03\05778)
 • 2011ko kontabilitate nazionaleko doiketen zehaztapenari buruz (09\10\05\03\05779)
 • Eusko Jaurlaritzaren 2012ko martxoaren 31 arteko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\05780)
 • Luzaroren maileguei dagokienez 2012ko martxoaren 31ra arte emandako bermeei buruz (09\10\05\03\05781)
 • 2012ko martxoaren 31ra arte elkarren bermerako sozietateek emandako abalak berfinkatzeari buruz (09\10\05\03\05782)
 • 2012ko martxoaren 31ra arte edozein motatako eragiketengatik emandako bermeei buruz (09\10\05\03\05783)
 • 2012ko martxoaren 31ra arteko zirkulatzaile-finantziazioari buruz (09\10\05\03\05784)
 • Administrazio orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-sekzio bakoitzeko gastuari dagokion 2012ko martxoaren 31ko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05793)
 • Administrazio orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-gastuari dagokion 2012ko martxoaren 31ko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05794)
 • Administrazio orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-sarrerei dagokien 2012ko martxoaren 31ko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05795)
 • Administrazio orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-kapitulu bakoitzeko gastuari dagokion 2012ko martxoaren 31ko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05796)
 • 2012ko martxoaren 31 arteko Eusko Jaurlaritzaren zorpetzeari buruz (09\10\05\03\05807)
 • Administrazio orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-sekzio bakoitzeko gastuari dagokion 2012ko apirilaren 30eko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05857)
 • Administrazio orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-gastuari dagokion 2012ko apirilaren 30eko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05858)
 • Administrazio orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-sarrerei dagokien 2012ko apirilaren 30eko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05859)
 • Administrazio orokorraren 2011ko ekitaldiko aurrekontu-kapitulu bakoitzeko gastuari dagokion 2012ko apirilaren 30eko exekuzioari buruz (09\10\05\03\05860)
 • Sekzio mailan egin den aurrekontu-kredituen atxikitzeari buruz (09\10\05\03\05861)
 • Kapitulu mailan egin den aurrekontu-kredituen atxikitzeari buruz (09\10\05\03\05862)
 • Programa mailan egin den aurrekontu-kredituen atxikitzeari buruz (09\10\05\03\05863)
 • Partida mailan egin den aurrekontu-kredituen atxikitzeari buruz (09\10\05\03\05864)
 • Erakunde eta sozietate publikoetan egingo den aurrekontu-kredituen atxikitzeari buruz (09\10\05\03\05865)
 • Eusko Jaurlaritzaren eta Gobernu zentralaren arteko aldebiko batzordeak 2012ko apirilean izandako bilerei buruz (09\10\05\03\05866)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak 2012ko apirilean izandako bilerei buruz (09\10\05\03\05867)
 • 2012ko apirila arteko Eusko Jaurlaritzaren zorpetzeari buruz (09\10\05\03\05868)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatuta, 2012ko apirilaren 30ean dagoen diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\05869)
 • Enplegu eta Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren 2012ko apirileko bilerei buruz (09\10\05\03\05870)
 • Lanbidek 2012ko apirilean izandako bilerei buruz (09\10\05\03\05871)
 • Enpleguaren Sistema Nazionaleko Kontseilu Nagusiak 2011ko azaroaren 1etik 2012ko apirilaren 30a arte egindako bilerei buruz (09\10\05\03\05898)
 • Osakidetzaren 2012 ekitaldirako gastuen itxierari buruz (09\10\05\03\05964)
 • Lanbideko gastuen aurreikuspenari buruz (09\10\05\03\05965)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak 2012ko maiatzean egindako bilerari buruz (09\10\05\03\05971)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak 2012ko maiatzaren 17tik aurrera eginiko bilerei buruz (09\10\05\03\05999)
 • Aktibo finantzario motaren arabera xehatuta, 2012ko maiatzean dagoen diruzaintza-saldoari buruz (09\10\05\03\06000)
 • Eusko Jaurlaritzaren 2012ko maiatza arteko zorpetzeari buruz (09\10\05\03\06001)
 • Lanbidek 2012ko maiatzean izandako bilerei buruz (09\10\05\03\06002)
 • Enplegu eta Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren 2012ko maiatzeko bilerei buruz (09\10\05\03\06003)
 • Eusko Jaurlaritza eta Gobernu zentralaren arteko bitariko batzordeak 2012ko maiatzean izandako bilerei buruz (09\10\05\03\06004)
 • 2012-2014 aldirako Ekonomia eta Finantza Berrorekarako Planean gastua doitzeko jasotako neurriei buruz (09\10\05\03\06026)
 • Euskal instituzioek finantza arloan duten aldeko saldoari buruz (09\10\05\03\06027)
 • Euskal instituzioek zerga arloan duten aldeko saldoari buruz (09\10\05\03\06028)
 • Abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretua aztertzen duen lan-taldeari buruz (09\10\05\03\06073)
 • 2011ko abenduaren 31ko eta 2012ko maiatzaren 31ko diruzaintza-soberakinari buruz (09\10\05\03\06089)
 • Aurrekontu-programen mailan egindako gastuaren arloko doiketei buruz (09\10\05\03\06090)
 • Erakunde eta sozietate publikoetan egindako gastuaren arloko doiketei buruz (09\10\05\03\06091)
 • Aurrekontu-atalen mailan egindako gastuaren arloko doiketei buruz (09\10\05\03\06092)
 • 2011ko kontabilitate nazionaleko doiketen zehaztapenari buruz (09\10\05\03\06093)
 • Aurrekontu-kapituluen mailan egindako gastuaren arloko doiketei buruz (09\10\05\03\06094)
 • Estatuko Administrazioaren eta Euskadiko erakundeen artean ordaintzeke dagoen kupoaren saldoari eta horrek defizitaren eta Eusko Jaurlaritzako diruzaintzaren gainean duen eraginari buruz (09\10\05\03\06116)
 • 2011ko zorpetze- eta defizit-eragiketei buruz (09\10\05\03\06117)
 • Lehendakaritza atalean Eusko Jaurlaritzak iragarri dituen gastuaren arloko doiketei buruz (09\10\05\03\06118)
 • 2012ko ekainaren 30era arteko edozein motatako eragiketengatiko bermeei buruz (09\10\05\03\06139)
 • 2012ko ekainaren 30era arte zirkulatzailea finantzatzeari buruz (09\10\05\03\06140)
 • 2012ko ekainaren 30era arte elkarren bermerako sozietateek emandako abalak berfinkatzeari buruz (09\10\05\03\06141)
 • 2012ko ekainaren 30era arteko Luzaroko maileguen bermei buruz (09\10\05\03\06142)
 • 2012ko Ekaineko diruzaintzako saldoari buruz, finantza-aktibo motaka xehatua (09\10\05\03\06143)
 • 2012ko ekaina arteko Eusko Jaurkaritzaren zorpetzeari buruz (09\10\05\03\06144)
 • 2012ko ekainera arteko Eusko Jaurlaritza-Espainiako Gobernua bitariko batzordearen bilerei buruz (09\10\05\03\06145)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak 2012ko ekainean izandako bilerei buruz (09\10\05\03\06146)
 • Enplegu eta Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren 2012ko ekaineko bilerei buruz (09\10\05\03\06147)
 • Enpleguaren Sistema Nazionaleko Kontseilu Nagusiak 2012ko maiatzaren 1etik ekainaren 30era arte egindako bilerei buruz (09\10\05\03\06148)
 • Lanbidek 2012ko ekainean izandako bilerari buruz (09\10\05\03\06149)
 • Gizarte Elkarrizketarako Mahaiak 2012ko apirilaren 1etik ekainaren 30era bitartean egindako bilerei buruz (09\10\05\03\06150)
 • Enplegu eta Prestakuntzarako Mahaiak 2012ko urtarrilaren 1etik ekainaren 30era bitartean egindako bilerei buruz (09\10\05\03\06151)
 • Lan eta Babes Sozialeko Mahaiak 2012ko apirilaren 1etik ekainaren 30era bitartean egindako bilerei buruz (09\10\05\03\06152)
 • Lan Osasunerako Mahaiak 2012ko apirilaren 1etik ekainaren 30era bitartean egindako bilerei buruz (09\10\05\03\06153)
 • Jarduera Ekonomiko eta Industrialerako Instituzio arteko Batzordeak 2012ko ekainaren 30era arte egindako bilerei buruz (09\10\05\03\06154)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak 2012ko uztailean egindako bilerei buruz (09\10\05\03\06167)
 • 2012ko ekainera arte baimendutako enplegu-agentziei buruz (09\10\05\03\06168)
 • Enplegu eta Prestakuntza Politiken Koordinazio eta Jarraipenerako Batzordeak 2012ko ekainaren 30era arte egindako bilerei buruz (09\10\05\03\06169)
 • Enplegurako Lanbide Prestakuntzako Koordinazio eta Jarraipeneko Batzordeak 2012ko ekainaren 30era arte egindako bilerei buruz (09\10\05\03\06170)
 • Enpleguaren eta Prestazioen Kudeaketa Koordinatzeko Azpibatzordeak 2012ko ekainaren 30era arte egindako bilerei buruz (09\10\05\03\06171)
 • Enplegu eta prestakuntza arloko koordinazio-azpibatzordeak sortzeari buruz (09\10\05\03\06172)
 • Atzerritarrei 2012an emandako prestakuntza okupazionalari buruz (09\10\05\03\06173)
 • Funtzio Publikoaren Erakunde arteko Batzordeak 2012ko ekainera arte egindako bilerei buruz (09\10\05\03\06174)
 • Enpresa txiki eta ertainak, enpresari indibidualak eta profesional autonomoak finantzatze aldera Eusko Jaurlaritzak eta finantza-erakunde batzuek sinatu zuten finantzaketa-hitzarmenaren 2012ko ekainera arteko egoerari buruz (09\10\05\03\06175)
 • Enpresa txiki eta ertainak, enpresari indibidualak eta profesional autonomoak finantzatze aldera Eusko Jaurlaritzak eta Kutxabankek sinatu zuten finantzaketa-hitzarmenaren 2012ko ekainaren arteko egoerari buruz (09\10\05\03\06176)
 • 2013rako gastu ez finantzarioaren gehienezko mugari buruz (09\10\05\03\06256)
 • Abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretua aztertzen duen lan-taldeari eta aldebiko batzordeari buruz (09\10\05\03\06257)
 • 2012ko maiatzaren 31ko diruzaintza-soberakinaren banaketari buruz (09\10\05\03\06279)
 • 2011ko kontabilitate nazionaleko doiketen zehaztapenari buruz (09\10\05\03\06280)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluak 2012ko uztailaren 20tik aurrera eginiko bilerei buruz (09\10\05\03\06281)
 • Finantza-aktibo motaka xehatuta 2012ko uztaileko diruzaintzako saldoari buruz (09\10\05\03\06282)
 • 2012ko uztaila arteko Eusko Jaurlaritzaren zorpetzeari buruz (09\10\05\03\06283)
 • Eusko Jaurlaritza-Espainiako Gobernua Bitariko Batzordeak 2012ko uztailean egindako bilerei buruz (09\10\05\03\06284)
 • Enplegu eta Lan Kontuetarako Konferentzia Sektorialaren 2012ko uztaileko bilerei buruz (09\10\05\03\06285)
 • Lanbidek 2012ko uztailean izandako bilerei buruz (09\10\05\03\06286)
 • Apirilaren 20ko 14/2012 Errege Lege Dekretua aztertzen duen lan-taldeari buruz (09\10\05\03\06315)
 • Apirilaren 20ko 16/2012 Errege Lege Dekretua aztertzen duen lan-taldeari buruz (09\10\05\03\06316)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • "Gobernu-programa" dokumentu osoaren kopia bat eskatzeko (09\10\07\02\00002)
 • + Euskadi 09 planari buruz (09\10\07\02\00072)
 • + Euskadi 09 planaren ziurtagiriari buruz (09\10\07\02\00073)
 • + Euskadi 09 planaren administrazio-espedienteari buruz (09\10\07\02\00074)
 • + Euskadi 09 planaren gainean (09\10\07\02\00075)
 • Lan-arriskuen prebentziorako askoren arteko estrategiaren dokumentuari buruz (09\10\07\02\00076)
 • Eusko Jaurlaritzaren eta Gobernu zentralaren arteko aldebiko batzordea osatzearen eta haren funtzioei buruz (09\10\07\02\00080)
 • 2009an Eusko Jaurlaritzaren eta Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren artean sinatutako aurrekontu-egonkortasunerako akordioari buruz (09\10\07\02\00084)
 • Eusko Jaurlaritzaren eta Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren artean 2009. urtean adostu duten zorpetze-programari buruz (09\10\07\02\00116)
 • Gehienez 866.150.000 euroko zor publikoaren jaulkipenari buruz (09\10\07\02\00117)
 • Nafarroako Gobernuarekin sinatu den elkarlanerako hitzarmenari buruz (09\10\07\02\00118)
 • Kantabriako Gobernuarekin sinatu den elkarlanerako protokoloaren gaineko administrazio-espedienteari buruz (09\10\07\02\00119)
 • Nafarroako Gobernuarekin sinatu den elkarlanerako hitzarmenaren gaineko administrazio-espedienteari buruz (09\10\07\02\00120)
 • 2009ko urriaren 21eko Aginduaz, zor-jaulkipenaren ezaugarriei buruzkoaz (09\10\07\02\00164)
 • Zor-jaulkipenari buruzko urriaren 20ko 572/2009 Dekretuari buruz (09\10\07\02\00165)
 • 9/2009 Lege-Dekretuaren eskumen-edukiari buruzko txosten juridikoaz (09\10\07\02\00166)
 • Erakunde autonomoen, zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta sozietate publikoen gerorako konpromisoetan izandako aldaketei buruz (09\10\07\02\00187)
 • Erakunde autonomoentzako kreditu gehigarriei buruz (09\10\07\02\00188)
 • Transferentzia-erregimenean oinarrituta egindako aldaketei buruz (09\10\07\02\00189)
 • Emandako diru-laguntzei buruz eta diru-laguntza programen ebaluazioari buruz (09\10\07\02\00190)
 • Proiektu Estrategikoen Fondoaren kontura emandako laguntzei buruz (09\10\07\02\00191)
 • Sektore publikoko erakundeei emandako kreditu eta aurrerakinei buruz (09\10\07\02\00192)
 • Zorpetze-eragiketei buruz (09\10\07\02\00193)
 • Inbertsio bereziko programen exekuzio-egoerari buruz (09\10\07\02\00194)
 • Emandako bermeei buruz (09\10\07\02\00195)
 • Ekainaren 30eko 433/2009 Dekretuaren espedienteari buruz (09\10\07\02\00229)
 • Lanbide erakundeari buruz (09\10\07\02\00230)
 • Enpresen prestakuntza-ekintza estrategikoak finantzatzeko diru-laguntzen deialdia egite aldera Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak emandako 2009ko urriaren 22ko aginduari buruz (09\10\07\02\00263)
 • Prestakuntza-premiei buruz azterlanak egite aldera Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak emandako 2009ko urriaren 22ko aginduari buruz (09\10\07\02\00264)
 • Eskaintzako etengabeko prestakuntzaren gainean Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak emandako 2009ko urriaren 22ko aginduari buruz (09\10\07\02\00265)
 • Enplegu-erregulazioan dauden langileen prestakuntzarako diru-laguntzen gainean Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak emandako 2009ko urriaren 22ko aginduari buruz (09\10\07\02\00266)
 • Urriaren 13ko 560/2009 Dekretuari buruz (09\10\07\02\00267)
 • Zorpetzea baimentzeari buruz (09\10\07\02\00289)
 • Maileguak sinatzeari buruz (09\10\07\02\00290)
 • Azaroaren 24ko 605/2009 Dekretuaren espedienteari buruz (09\10\07\02\00291)
 • Azaroaren 24ko 606/2009 Dekretuaren espedienteari buruz (09\10\07\02\00292)
 • Zor publikoa baimentzen duen urriaren 20ko 572/2009 Dekretuaren administrazio-espedienteari buruz (09\10\07\02\00324)
 • Zerbitzuen Direktibaren transposiziorako Eusko Jaurlaritzako akordioari buruz (09\10\07\02\00325)
 • Zerbitzuen Direktiba ezartzeko egin diren zirkularrei buruz (09\10\07\02\00326)
 • Langile autonomoentzako laguntzak erregulatzen dituen aginduaren espedienteari buruz (09\10\07\02\00360)
 • Berme bidezko laguntzen aparteko programaren dokumentuari buruz (09\10\07\02\00361)
 • Europar Batzordeari bidalitako laguntza-programaren espedienteari buruz (09\10\07\02\00362)
 • Presidenteen Konferentziako dokumentuei buruz (09\10\07\02\00363)
 • Presidenteen Konferentziako erregelamenduari buruz (09\10\07\02\00364)
 • Aurrekontuaren lurraldekatzeari buruz (09\10\07\02\00395)
 • 4112, 4113 eta 4114 programetarako aurrekontu-kredituak emateko dekretuari buruz (09\10\07\02\00396)
 • Kulturako 4513 programarako kreditu-konpromisoak baimentzeko akordioari buruz (09\10\07\02\00397)
 • Etxepare Instituturako funtsen soberakinei buruzko akordioaren inguruan (09\10\07\02\00398)
 • Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak Lanbideren estatutuei buruz egindako lan-dokumentuaren gainean (09\10\07\02\00399)
 • Berrorekarako ekonomia- eta finantza-planaz (09\10\07\02\00418)
 • Gizarte Elkarrizketarako Mahaiaren erabakiei buruz (09\10\07\02\00421)
 • Jarduketa produktiboetako inbertsio programaz (09\10\07\02\00430)
 • 2009ko abenduaren 14ko Aginduari buruz, non zorraren jaulkipenaren zenbait ezaugarri ezarri baitziren (09\10\07\02\00444)
 • Encastre proiektua finantzatzeko emandako 12 milioi euroko abalari buruz (09\10\07\02\00445)
 • Papergintza-enpresa bati emandako 3 milioi euroko abalari buruz (09\10\07\02\00446)
 • Industria-proiektu handien zirkulatzailea finantzatzeko onartu den abalen programari buruz (09\10\07\02\00447)
 • Proiektu handiak babesteko abalen programaren gainean lortutako akordio instituzionalari buruz (09\10\07\02\00448)
 • Kreditu-erakundeekiko finantza-lankidetzaren erregulazioari eta hitzarmenari buruz (09\10\07\02\00486)
 • Aurrekontu komunitarioari buruz (09\10\07\02\00500)
 • Asturiasekin sinatutako akordioari buruz (09\10\07\02\00501)
 • Europako Gaietarako Aldebiko Batzordearen osaerari eta funtzioei buruz (09\10\07\02\00508)
 • Jaurlaritzak kontrol ekonomiko-fiskalerako hartutako erabakiei buruz (09\10\07\02\00513)
 • Akitaniarekin egindako hitzarmenari buruz (09\10\07\02\00528)
 • Espalazio bidezko neutroien energia-iturriaren finantziaziorako aurrekontu-aldaketari buruz (09\10\07\02\00529)
 • Konpromiso-kredituen sorrerari buruz (09\10\07\02\00530)
 • Gauzatu programari buruz (09\10\07\02\00531)
 • Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren finantza-akordioari buruz (09\10\07\02\00532)
 • Enplegu-politika aktiboen transferentzia-proposamenari buruz (09\10\07\02\00533)
 • Kontu publikoen sostengarritasunari buruz (09\10\07\02\00561)
 • Udal-finantzen sostengarritasunari buruz (09\10\07\02\00562)
 • 2010. urteko Auditoria Planari buruz (09\10\07\02\00563)
 • Abalen ezohiko programari buruz (09\10\07\02\00564)
 • Zerga eta Finantza Politikako Kontseiluaren bilerari buruz (09\10\07\02\00565)
 • Enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzen programari buruz (09\10\07\02\00566)
 • SPRIren estatutuei buruz (09\10\07\02\00567)
 • Zirkulatzailea finantzatzeko iragan uztailaren 21ean emandako abalari buruz (09\10\07\02\00568)
 • Zirkulatzailea finantzatzeko iragan urriaren 13an emandako abalari buruz (09\10\07\02\00569)
 • Zirkulatzailea finantzatzeko iragan abenduaren 9an emandako abalari buruz (09\10\07\02\00570)
 • Industria-enpresa bati emandako abalari buruz (09\10\07\02\00571)
 • 2010erako diruzaintza-aurreikuspenari buruz (09\10\07\02\00572)
 • 1,716 milioi euroko aurrekontu-aldaketari buruz (09\10\07\02\00587)
 • Enpresa siderurgiko bati emandako 5,8 milioiko abalari buruz (09\10\07\02\00588)
 • Industriako enpresa bati emandako 6,86 milioiko abalari buruz (09\10\07\02\00589)
 • Eusko Jaurlaritzak 200 milioi eurotan sinatutako Schuldshein alemaniar maileguei buruz (09\10\07\02\00590)
 • BBVArekin sinatutako 100 milioi euroko maileguari buruz (09\10\07\02\00591)
 • SPRIren kapital-handitzeari buruz (09\10\07\02\00592)
 • Euskadiko Prezioen Batzordea arautzen duen dekretuari buruz (09\10\07\02\00593)
 • Eusko Trenbideak taldearen 2010eko diruzaintza-fluxuen egoerari buruz (09\10\07\02\00596)
 • ETSren 2010eko diruzaintza-fluxuen egoerari buruz (09\10\07\02\00597)
 • Osakidetza taldearen 2010eko diruzaintza-fluxuen egoerari buruz (09\10\07\02\00598)
 • EITB taldearen 2010eko diruzaintza-fluxuen egoerari buruz (09\10\07\02\00599)
 • SPRI taldearen 2010eko diruzaintza-fluxuen egoerari buruz (09\10\07\02\00600)
 • EVE taldearen 2010eko diruzaintza-fluxuen egoerari buruz (09\10\07\02\00601)
 • Ihoberen 2010eko diruzaintza-fluxuen egoerari buruz (09\10\07\02\00602)
 • EJIEren 2010eko diruzaintza-fluxuen egoerari buruz (09\10\07\02\00603)
 • Oinarri-rekin abalak emateko sinatutako hitzarmenari buruz (09\10\07\02\00616)
 • Elkargirekin abalak emateko egindako hitzarmenari buruz (09\10\07\02\00617)
 • Aurreikuspen ekonomikoen kalkulu berriari buruz (09\10\07\02\00619)
 • Enpresak finantzatzeko hitzarmenaren ezaugarriei buruz (09\10\07\02\00631)
 • Finantza-erakundeekin sinatutako hitzarmenari buruz (09\10\07\02\00632)
 • Industria-lurretan jarduteko funtsari buruz (09\10\07\02\00672)
 • Kupoaren kalkuluko aldearen zehaztapenari buruz (09\10\07\02\00698)
 • Enpresa txiki eta ertainentzako finantza-laguntzen programaren aginduari buruz (09\10\07\02\00699)
 • Enpresa txiki eta ertainentzako finantza-laguntzen programaren dekretua aldatzeari buruz (09\10\07\02\00700)
 • 4420 programarako kredituak emateari buruz (09\10\07\02\00701)
 • 7111 programarako kredituak emateari buruz (09\10\07\02\00702)
 • Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren finantza-akordioaren inguruan (09\10\07\02\00721)
 • Zirkulatzailea finantzatzeko emandako abalaren gainean (09\10\07\02\00723)
 • Osalanen eta Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutuaren arteko hitzarmenari buruz (09\10\07\02\00724)
 • Akitaniarekin dagoen hitzarmenari buruz (09\10\07\02\00726)
 • Udal-finantzen iraunkortasunari buruz (09\10\07\02\00759)
 • Europako Inbertsio Bankuarekin 2009ko azaroan egindako mailegu-kontratuari buruz (09\10\07\02\00760)
 • Hainbat programa finantzatzeko aurrekontu-aldaketari buruz (09\10\07\02\00761)
 • Deustuko Unibertsitatea finantzatzeko aurrekontu-aldaketari buruz (09\10\07\02\00762)
 • Kontu publikoen austeritateari buruz (09\10\07\02\00763)
 • Oreka ekonomiko eta finantzarioari buruz (09\10\07\02\00764)
 • Jaurlaritzaren Lehendakaritzaren egitura eta funtzioak ezartzeko dekretuaren onespenaren gaineko espediente administratiboaz (09\10\07\02\00765)
 • Ekonomia eta Ogasun Sailaren egitura eta funtzioak ezartzeko dekretuaren onespenaren gaineko espediente administratiboaz (09\10\07\02\00766)
 • 21. ataleko hainbat aurrekontu-kreditu sartzeari buruz (09\10\07\02\00767)
 • 2009ko hainbat aurrekontu-kreditu sartzeari buruz (09\10\07\02\00768)
 • Diru-sarreren eta ekarpenen aurreikuspenei buruz (09\10\07\02\00792)
 • Gastuen aurrekontu-kapituluetako eraginari buruz (09\10\07\02\00793)
 • 2010eko zorpetze-aurreikuspenei buruz (09\10\07\02\00794)
 • Abalak emateko Oinarri-rekin sinatutako hitzarmenari buruz (09\10\07\02\00795)
 • Abalak emateko Elkargi-rekin sinatutako hitzarmenari buruz (09\10\07\02\00796)
 • Zenbait finantza-erakunderekin sinatutako lankidetza-hitzarmenari buruz (09\10\07\02\00797)
 • 2010erako zorpetze-programari buruz (09\10\07\02\00798)
 • Zor publikoaren jaulkipena baimentzeari buruz (09\10\07\02\00813)
 • Kreditu-eragiketa jakin bati buruz (09\10\07\02\00814)
 • Sektore estrategikoentzako 2010eko finantziazioari buruz (09\10\07\02\00831)
 • Gastuari eusteari buruz (09\10\07\02\00832)
 • Zor publikoaren jaulkipenak baimentzeko dekretuari buruz (09\10\07\02\00853)
 • Aurrekontu-berrorekatzeari buruz (09\10\07\02\00854)
 • Lankidetzako eta informazioa trukatzeko protokolo orokorrari buruz (09\10\07\02\00855)
 • Eusko Jaurlaritzak sinatutako 200 milioi euroko Schuldshein mailegu alemaniarrei buruz (09\10\07\02\00856)
 • Euskal estrategia ekonomiko bat lantzeko zerbitzu-kontratuei buruz (09\10\07\02\00869)
 • Lan-ikuskaritzako langileei buruz (09\10\07\02\00870)
 • Lan arloan gaitutako teknikariei buruz (09\10\07\02\00871)
 • Lanbide erakundearen estatutu-proiektuari buruz (09\10\07\02\00872)
 • Txosten ekonomikoei buruz (09\10\07\02\00873)
 • Transferentziengatiko ordainketen aurreikuspenari buruz (09\10\07\02\00883)
 • Oinarrirekiko birfinkatze-hitzarmen osagarriari buruz (09\10\07\02\00884)
 • Elkargirekiko birfinkatze-hitzarmen osagarriari buruz (09\10\07\02\00885)
 • BBVArekin sinatutako 100 milioi euroko maileguari buruz (09\10\07\02\00886)
 • Zubi-kredituen finantziazio-lerro iragankorrari buruz (09\10\07\02\00905)
 • Standard - Poor's finantza-kalifikazioko nazioarteko agentziak Euskal Autonomia Erkidegoko "rating"aren inguruan egindako txostenari buruz (09\10\07\02\00937)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeen kontu-ikuskaritzari buruz Jaurlaritzak hartutako erabakiaz (09\10\07\02\00941)
 • Enplegu-politika aktiboen programak arautzen dituen errege-dekretuaren proiektuari buruz (09\10\07\02\00956)
 • 2009ko aurrekontuaren likidazioaren inguruko dokumentazioari buruz (09\10\07\02\00980)
 • Gobernuak 2010. urterako aurreikusita duen eszenatoki makroekonomikoari buruz (09\10\07\02\01023)
 • Enplegu-politika aktiboen transferentziari buruzko dokumentuaz (09\10\07\02\01096)
 • Erakunde autonomoen aurrekontuaren likidazioari buruzko dokumentazioaz (09\10\07\02\01114)
 • Erakunde eta sozietate publikoen aurrekontuaren likidazioaren inguruko dokumentazioaz (09\10\07\02\01115)
 • Gizarte Elkarrizketaren Mahaiaren akordioei buruz (09\10\07\02\01185)
 • Maileguak gauzatzeko ezaugarrien inguruko 2010eko ekainaren 10eko Aginduari buruz (09\10\07\02\01186)
 • Mailegu-formalizazioaren ezaugarriei buruzko 2010eko ekainaren 16ko Aginduaz (09\10\07\02\01187)
 • Zor-jaulkipenaren ezaugarriei buruzko 2010eko ekainaren 16ko Aginduari buruz (09\10\07\02\01188)
 • Zor-jaulkipenaren ezaugarriei buruzko 2010eko ekainaren 10eko Aginduari buruz (09\10\07\02\01189)
 • Zor-jaulkipenaren ezaugarriei buruzko 2010eko ekainaren 10eko Aginduari buruz (09\10\07\02\01190)
 • Zor-jaulkipenaren ezaugarriei buruzko 2010eko ekainaren 10eko Aginduari buruz (09\10\07\02\01191)
 • Etxebizitzan kredituak gaitzeari buruz (09\10\07\02\01192)
 • Emandako diru-laguntzen egoerari eta diru-laguntzak dituzten programak ebaluatzeari buruz (09\10\07\02\01193)
 • EEEk Donostiako Udalari Naturgasen zituen partaidetzak erosteari buruz (09\10\07\02\01245)
 • EEK Naturgasen dituen partaidetzak saltzeari buruz (09\10\07\02\01246)
 • Ekainaren 24ko 3/2010 Legea ezartzeko irizpide eta argibideei buruz (09\10\07\02\01247)
 • Zorpetzea baimentzeari buruz (09\10\07\02\01248)
 • Berroreka Plana berrikusteari buruz (09\10\07\02\01249)
 • Estatuko Gobernuak berrikuntza sustatzeko eman duen 150 milioi euroko mailegua erregulatzen duen dekretuari buruz (09\10\07\02\01250)
 • Naturgas enpresaren akziodunen itunari buruz (09\10\07\02\01253)
 • 6,207 milioi euroko kredituak emateari buruz (09\10\07\02\01283)
 • Aurrekontu-egonkortasunerako akordioari buruz (09\10\07\02\01362)
 • Zorpetzea baimentzeko espediente administratiboari buruz (09\10\07\02\01393)
 • Bahía de Bizkaia Gas, SL sozietatearen partaidetzak erosteari buruz (09\10\07\02\01439)
 • Zorpetzea baimentzeari buruz (09\10\07\02\01468)
 • Ekonomia Gaietarako Aholku Batzordearen 2010eko azaroaren 17ko bilkurari buruz (09\10\07\02\01498)
 • 2010-2012 aurrekontu-egonkortasunerako akordioari buruz (09\10\07\02\01499)
 • Sortu berriak diren enpresei maileguak emateari buruz (Ekintzaile Programa) (09\10\07\02\01549)
 • Informazioa trukatzeko eta lankidetzarako protokolo orokorrari buruz (09\10\07\02\01561)
 • Eusko Jaurlaritza-Espainiako Gobernua Bitariko Batzordearen bilerei buruz (09\10\07\02\01562)
 • Visesari aurrerakin bat emateari buruz (09\10\07\02\01576)
 • Lanbideren estatutuei buruz (09\10\07\02\01577)
 • 345,95 milioi eurorainoko zorpetzea baimentzeari buruz (09\10\07\02\01652)
 • Enplegu-politika aktiboak antolatzen dituen errege-dekretuaren proiektu-zirriborroei buruz (09\10\07\02\01714)
 • Euskadiko 2011rako Aurrekontu Orokorrak onartu berritan Jaurlaritzak 2011-2013 aldirako aurreikusten duen egoera makroekonomikoari buruz (09\10\07\02\01715)
 • 2011ko Aurrekontua lurraldeka emateari buruz (09\10\07\02\01716)
 • 150 milioi euroko mailegua baimentzeko aginduari buruz (09\10\07\02\01717)
 • 150 milioi euroko mailegua kontratatzeari buruz (09\10\07\02\01718)
 • 50 milioi euroko zorra jaulkitzeko aginduari buruz (09\10\07\02\01719)
 • Lanbideren jarduerak hasteari buruz (09\10\07\02\01720)
 • Administrazio Kontratazioko Aholku Batzordearen txostenari buruz (09\10\07\02\01782)
 • Euskal Herriko lan-hitzarmen eta -akordio kolektiboen erregistroaren eta biltegiaren dekretuari buruz (09\10\07\02\01815)
 • Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onartzen dituen 329/2010 Dekretuari buruz (09\10\07\02\01816)
 • Langabezia-egoeran aurreikusten den tasari buruz (09\10\07\02\01833)
 • 2011ko ekitaldian 1.187 milioi eurotan zorpetzea baimentzen duen dekretuari buruz (09\10\07\02\01847)
 • 400.000 euroko diru-kopuruz ordainketa-kredituzko soberakinak sartzeari buruz (09\10\07\02\01848)
 • 4 milioi euroko diru-kopuruz ordainketa-kredituzko soberakinak sartzeari buruz (09\10\07\02\01849)
 • 2010eko Aurrekontuaren likidazioaren aurreikuspenari buruz (09\10\07\02\01855)
 • Aurrekontuko egonkortasunaren eta zorpetzearen arloan jasotako komunikazioari buruz (09\10\07\02\01884)
 • Arabako biomasa-plantarako konpromiso-kredituak sortzeari buruz (09\10\07\02\01885)
 • Lanbideren kontratazio-mahaiari buruz (09\10\07\02\01886)
 • Ekonomia eta Finantza Berrorekatzeko Planari buruz (09\10\07\02\01887)
 • 2011ko otsailean sinatutako lan-kontratuei buruz (09\10\07\02\01923)
 • Erakunde publikoek eta sozietate publikoek 2011ko otsailean duten diruzaintzako saldoari buruz (09\10\07\02\01924)
 • 2011ko otsailera arte erakunde eta sozietate publikoek egindako zorpetzeari buruz (09\10\07\02\01925)
 • Enplegu-politika aktiboen erreformari buruzko 3/2011 Lege Dekretuaren alegazioen dokumentuaren gainean (09\10\07\02\01926)
 • Finantza-sistemari buruzko 2/2011 Lege Dekretuaren alegazioen dokumentuaren gainean (09\10\07\02\01927)
 • Langabetuak kontratatzeko laguntzei buruz (09\10\07\02\01974)
 • Nekazaritza, Landaren eta Itsasertzaren Garapenerako programan kredituak gaitzen dituen dekretu-proiektuari buruz (09\10\07\02\01975)
 • Gobernu-planak egiteko jarraibideei buruz (09\10\07\02\01976)
 • Eztenen ondare-tresnei buruz (09\10\07\02\02001)
 • Eztenen partaidetzen alta emateei eta salmentei buruz (09\10\07\02\02002)
 • Eztenek parte hartutako sozietateen ondare-egoerari buruz (09\10\07\02\02003)
 • Eztenek emandako maileguei buruz (09\10\07\02\02004)
 • Kontuen Europako sistemaren irizpideen araberako 2010eko ekitaldiaren likidazioaren aurreikuspenari buruz (09\10\07\02\02079)
 • Ekonomia eta finantza berrorekatzeko planaren zirriborroari buruz (09\10\07\02\02080)
 • Lehendakaritzaren egitura organiko eta funtzionalari buruz (09\10\07\02\02081)
 • Plangintza eta Ekonomia Gaietarako Ordezko Batzordeari buruz (09\10\07\02\02082)
 • Erakunde eta sozietate publikoek 2011ko martxora arte egindako zorpetzeari buruz (09\10\07\02\02083)
 • Erakunde publikoek eta sozietate publikoek 2011ko martxoan duten diruzaintzako saldoari buruz (09\10\07\02\02084)
 • 2011ko martxoan sinatutako lan-kontratuei buruz (09\10\07\02\02085)
 • EHUk 2010eko abendura arte egindako zorpetzeari buruz (09\10\07\02\02109)
 • EHUk 2011ko martxora arte egindako zorpetzeari buruz (09\10\07\02\02110)
 • Inbertsio Estrategikoen Funtsari buruz (09\10\07\02\02111)
 • Ezten arrisku-kapitaleko funtsaren 2011ko lehen hiruhilekoko altei eta parte-hartzeen salmentei buruz (09\10\07\02\02112)
 • Emandako abalei buruz (09\10\07\02\02113)
 • Lurzoruaren Funts Estrategikoari buruz (09\10\07\02\02114)
 • Ekonomia Sustatzeko Funtsari buruz (09\10\07\02\02115)
 • Ezten arrisku-kapitaleko funtsak 2011ko martxora arte emandako maileguei buruz (09\10\07\02\02116)
 • Lanbidek enplegu-politika aktiboen programen aurrekontu-banaketaz hartutako ebazpenari buruz (09\10\07\02\02149)
 • Enplegurako eskaintzako lanbide-heziketaren arloko diru-laguntzen inguruan Lanbidek 2011ko otsailaren 17an hartutako erabakiari buruz (09\10\07\02\02150)
 • Jarduera profesionala laguntzeko unitateentzako diru-laguntzen inguruan Lanbidek 2011ko otsailaren 17an hartutako erabakiari buruz (09\10\07\02\02151)
 • 2011n garatu beharreko eta zehaztugabeko indarraldia duten diruz lagundutako programei buruz (09\10\07\02\02152)
 • 2011n garatu beharreko eta deialdi berrira lotuta dauden diruz lagundutako programei buruz (09\10\07\02\02153)
 • Erakunde sindikalentzako diru-laguntzei buruz (09\10\07\02\02154)
 • Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioaren Patronatuko ordezkariei buruz (09\10\07\02\02155)
 • Justizia eta Herri Administrazio Sailerako langile-plantilla berriaren baimenari buruz (09\10\07\02\02156)
 • Osasun eta Kontsumo Sailerako langile-plantilla berriaren baimenari buruz (09\10\07\02\02157)
 • 2011ko zorpetze-programari buruz (09\10\07\02\02171)
 • Gobernuak 2011-2013 aldirako aurreikusita duen eszenatoki makroekonomikoari buruz (09\10\07\02\02172)
 • Enplegu-politika aktiboen arloan Gobernu zentralarekin sinatutako lankidetza-hitzarmenari buruz (09\10\07\02\02173)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko merkataritza-operazioetan ordainketa egiteko epeen eta epe horiek betetzearen inguruko informazio publikoko sistemaren gaineko erabakiari buruz (09\10\07\02\02174)
 • Nekazaritza, Landaren eta Itsasertzaren Garapenerako 7111 programan 5.302.845,24 euroko kredituak gaitzen dituen dekretuari buruz (09\10\07\02\02175)
 • Lan-bitartekotzako lankidetza-hitzarmenei buruz (09\10\07\02\02176)
 • Lan-orientazioko lankidetzarako laguntzen ebazpenei buruz (09\10\07\02\02177)
 • 2010ean lan-kontratuarekin kontratatutako langileei buruz (09\10\07\02\02178)
 • 2010eko enplegu-eskatzaileei buruz (09\10\07\02\02179)
 • 2010ean jasotako lan-eskaintzei buruz (09\10\07\02\02180)
 • 2011ko apirilean sinatutako lan-kontratuei buruz (09\10\07\02\02186)
 • Lankidetzarako Aldebiko Batzordearen bilerari buruz (09\10\07\02\02193)
 • 2011. urterako Auditoretzen Urteko Planari buruz (09\10\07\02\02194)
 • Zor publikoaren jaulkipena baimentzeari buruz (09\10\07\02\02195)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen 2011ko apirileko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\07\02\02196)
 • Lan Harremanen Kontseiluarekin arlo soziolaboralari buruzko informazioa lagatzeko lankidetza-hitzarmen bat sinatzeari buruz (09\10\07\02\02197)
 • Erakunde eta sozietate publikoen 2011ko apirilera arteko zorpetzeari buruz (09\10\07\02\02198)
 • Finantza-laguntza emateko SPRIk onetsi duen programari buruz (09\10\07\02\02224)
 • Ekonomia eta Finantza Berrorekatzeko Planaren dokumentuari buruz (09\10\07\02\02225)
 • Ingurumenaren Babesa programaren kredituak gaitzen dituen dekretu-proiektuari buruz (09\10\07\02\02226)
 • 82 milioi euroko zor publikoaren jaulkipena egiten duen aginduari buruz (09\10\07\02\02227)
 • Borondatezko aurreikuspen sozialeko erakundeen jarduerak arautzen dituen dekretuari buruz (09\10\07\02\02228)
 • Borondatezko aurreikuspen sozialeko erakundeen kopuruari eta ondareari buruz (09\10\07\02\02229)
 • Banakako modalitateko aurreikuspen sozialeko erakundeei buruz (09\10\07\02\02230)
 • Enpleguko modalitateko aurreikuspen sozialeko erakundeei buruz (09\10\07\02\02231)
 • Elkartutako modalitateko aurreikuspen sozialeko erakundeei buruz (09\10\07\02\02232)
 • Enplegurako ekintzak eta zerbitzuak garatzeko diru-laguntzen inguruko akordioari buruz (09\10\07\02\02233)
 • 2007-2010 Enplegu Planari buruz (09\10\07\02\02234)
 • Lanbideri enplegu-agentziek emandako informazioari buruz (09\10\07\02\02235)
 • Laneko segurtasun eta osasunaz prestaturiko teknikariei buruz (09\10\07\02\02236)
 • Lan-ikuskaritzako langileei buruz (09\10\07\02\02237)
 • Kalifikazio finantzarioaren gainean Eusko Jaurlaritzarentzat egin den txosten bati buruz (09\10\07\02\02247)
 • Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetza Antolatzeko Legea aldatzeko lege-aurreproiektuari buruz (09\10\07\02\02248)
 • Euskadiko 2010eko Aurrekontu Orokorren likidazioaren inguruko dokumentazioari buruz (09\10\07\02\02249)
 • Organismo autonomoen 2010eko aurrekontuaren likidazioaren dokumentazioari buruz (09\10\07\02\02250)
 • Erakunde eta sozietate publikoen 2010eko aurrekontuaren likidazioaren dokumentazioari buruz (09\10\07\02\02251)
 • 2011ko maiatzean sinatutako lan-kontratuei buruz (09\10\07\02\02252)
 • Erakunde eta sozietate publikoek 2011ko maiatzera arte egindako zorpetzeari buruz (09\10\07\02\02253)
 • Erakunde eta sozietate publikoek 2011ko maiatzean duten diruzaintzako saldoari buruz (09\10\07\02\02254)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan jatorri-portua duten atunontzi izoztaileen segurtasuna finantzatzeko kreditu orokorrari buruz (09\10\07\02\02260)
 • Socaderen urteko kontuei buruz (09\10\07\02\02261)
 • Luzaroren urteko kontuei buruz (09\10\07\02\02262)
 • Ezten arrisku-kapitaleko funtsaren sozietateko partaidetzen ondare-egoerari buruz (09\10\07\02\02263)
 • Ekonomia Gaietarako Aholku Batzordearen dokumentazioari buruz (09\10\07\02\02264)
 • Jaurlaritzaren Kontseiluak gai-zerrendatik kanpo landu dituen gaiei buruz (09\10\07\02\02318)
 • 2009ko abenduaren 31n Metro Bilbao SAk zituen urteko kontuei buruz (09\10\07\02\02319)
 • Visesaren estatutu sozialei buruz (09\10\07\02\02320)
 • Alokabide SAren aurrekontuari buruz (09\10\07\02\02344)
 • Aurrekontuen gastu eta kudeaketaren gaineko jarraibideei buruz (09\10\07\02\02345)
 • 2012rako jarraibide ekonomikoei buruz (09\10\07\02\02346)
 • Langairen zenbait eginbeharren gaineko datuei buruz (09\10\07\02\02366)
 • Enpresa-finantziazioa gauzatzeko abal publikoak ematen dituen ezohiko programari buruz (09\10\07\02\02367)
 • Portuen Administrazioa eta Itsas Gaiak programako kreditu-habilitazioari buruz (09\10\07\02\02402)
 • Ezten Arrisku Kapitaleko Funtsak 2011ko ekainaren 30era arte emandako maileguei buruz (09\10\07\02\02403)
 • Ezten Arrisku Kapitaleko Funtsaren ondare-tresnek 2011ko ekainaren 30ean zuten egoerari buruz (09\10\07\02\02404)
 • Ezten Arrisku Kapitaleko Funtsak 2011ko ekainera arte izandako partaidetza-altei eta -salmentei buruz (09\10\07\02\02405)
 • Erakunde eta sozietate publikoen 2011ko ekainera arteko zorpetzeari buruz (09\10\07\02\02406)
 • Erakunde eta sozietate publikoek 2011ko ekainaren 30ean zuten diruzaintza-saldoari buruz (09\10\07\02\02407)
 • 2011ko ekainean sinatutako lan-kontratuei buruz (09\10\07\02\02408)
 • Borondatezko aurreikuspen sozialeko erakundeek 2010ean zuten kopuruari eta ondareari buruz (09\10\07\02\02409)
 • Modalitate indibidualeko aurreikuspen sozialeko erakundeek 2010ean zuten egoerari buruz (09\10\07\02\02410)
 • Enplegu-modalitateko aurreikuspen sozialeko erakundeek 2010ean zuten egoerari buruz (09\10\07\02\02411)
 • Modalitate asoziatuko aurreikuspen sozialeko erakundeek 2010ean zuten egoerari buruz (09\10\07\02\02412)
 • Zerga-proposamenen gaineko dokumentuei buruz (09\10\07\02\02462)
 • Euskadiko Garapen Jasangarrirako Estrategia 2020ri buruz (09\10\07\02\02463)
 • Izaera orokorreko xedapenak egiteko prozedurari buruz (09\10\07\02\02464)
 • Lan Harremanen Kontseiluko kideen izendapenari buruz (09\10\07\02\02465)
 • Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko kideen izendapenari buruz (09\10\07\02\02466)
 • Gobernu Kontseiluan landutako gaiei buruz (09\10\07\02\02560)
 • Euskadiko fiskalitateari buruzko txostenen gainean (09\10\07\02\02561)
 • Enpresetako prestakuntza-beharrizanen gaineko ikerketa eta azterlanetarako laguntzei buruz (09\10\07\02\02562)
 • Langileentzako prestakuntza-laguntzei buruz (09\10\07\02\02563)
 • Enpresetako prestakuntza-ekintza estrategikoetarako laguntzei buruz (09\10\07\02\02564)
 • Babes- eta laguntza-ekintzak egiteari buruz (09\10\07\02\02565)
 • Enplegu-politika aktiboen arloan Espainiako Gobernuarekin sinatutako lankidetza-hitzarmenari buruz (09\10\07\02\02566)
 • Elkargirekin hitzarmen osagarria gauzatzeari buruz (09\10\07\02\02567)
 • Oinarrirekin hitzarmen osagarria gauzatzeari buruz (09\10\07\02\02568)
 • Gizarte Aurreikuspen Osagarriaren Planari buruz (09\10\07\02\02569)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen 2011ko uztaileko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\07\02\02570)
 • 2011ko uztailera arte erakunde eta sozietate publikoek egindako zorpetzeari buruz (09\10\07\02\02571)
 • 2011ko aurrekontu-gastuen murrizketari buruz (09\10\07\02\02572)
 • Jaurlaritzak 2011-2013 eperako aurreikusitako eszenatoki makroekonomiko berriari buruz (09\10\07\02\02646)
 • 220 milioi euroko kredituak atxikitzeari buruz (09\10\07\02\02647)
 • Administrazio publikoen gaineko txosten bat egiteari buruz (09\10\07\02\02648)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen 2011ko abuztuko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\07\02\02649)
 • Erakunde eta sozietate publikoen 2011ko abuztura arteko zorpetzeari buruz (09\10\07\02\02650)
 • Lanbideri enplegu-agentziek igorritako informazioari buruz (09\10\07\02\02651)
 • 2011ko uztailean sinatutako lan-kontratuei buruz (09\10\07\02\02652)
 • 2011ko abuztuan sinatutako lan-kontratuei buruz (09\10\07\02\02653)
 • Lehendakaritzaren egitura ezartzen duen dekretua bigarren aldiz aldatzeko dekretuari buruz (09\10\07\02\02654)
 • Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren zenbait programatako konpromiso-kredituei buruz (09\10\07\02\02655)
 • Premiamendu-bidezko diru-bilketen gestioetan zerbitzu osagarriak, elkarlana eta laguntza emateari buruz (09\10\07\02\02656)
 • Zuzendarien eta Exekutiboen Espainiako Konfederazioari diru-laguntza zuzen bat emateari buruz (09\10\07\02\02657)
 • Kanpo Harremanak 1311 programako konpromiso-kreditu bati buruz (09\10\07\02\02658)
 • 300 milioi euroko kredituak atxikitzeari buruz (09\10\07\02\02680)
 • Txostenak egiteari buruz Jaurlaritzak hartutako erabakiaz (09\10\07\02\02684)
 • Hobetuzen diru-laguntzari buruz (09\10\07\02\02716)
 • Lanbideren gestio-planei buruz (09\10\07\02\02717)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen 2011ko iraileko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\07\02\02718)
 • 2011ko iraila arte, erakunde eta sozietate publikoek gauzatutako zorpetzeari buruz (09\10\07\02\02719)
 • 2011ko irailean sinatutako lan-kontratuei buruz (09\10\07\02\02720)
 • Enplegu-agentziei buruz (09\10\07\02\02721)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezki-kutxen lege-proiektuari buruz (09\10\07\02\02722)
 • 2011ko lehen seihilekoan kreditu-kontuaren epeari egin zitzaion luzapenari buruz (09\10\07\02\02723)
 • Kultura Sailean konpromiso-kredituak sortzeari buruz (09\10\07\02\02724)
 • Ezten Arrisku Kapitaleko Funtsaren ondare-tresnek 2011ko irailean zuten egoerari buruz (09\10\07\02\02748)
 • Ezten Arrisku Kapitaleko Funtsak 2011ko iraila arte izandako partaidetza-altei eta -salmentei buruz (09\10\07\02\02749)
 • Ezten Arrisku Kapitaleko Funtsak 2011ko iraila arte emandako maileguei buruz (09\10\07\02\02750)
 • Euskadiko egitura instituzionala hobetzeari buruz (09\10\07\02\02780)
 • Euskadiko egitura instituzionala hobetzeko gomendioen gaineko administrazio-espedienteari buruz (09\10\07\02\02781)
 • Sozioekonomia-gaietarako Lehendakariaren Aholkularitza Batzordearen bilerari buruz (09\10\07\02\02782)
 • Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua erakunde autonomiadunaren 2011ko aurrekontuari buruz (09\10\07\02\02783)
 • Finantza-kalifikaziorako agentziei buruz (09\10\07\02\02788)
 • 605 milioi euroko zor publikoa jaulkitzeko Gobernu zentralak emaniko baimenari buruz (09\10\07\02\02789)
 • Europako Inbertsio Bankuarekin sinatutako 400 milioi euroko kredituari buruz (09\10\07\02\02790)
 • 2011ko zorpetze-programari buruz (09\10\07\02\02791)
 • Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeen 2010eko kopuruari eta ondareari buruz (09\10\07\02\02792)
 • Banakoen modalitatean 2010ean zeuden borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeei buruz (09\10\07\02\02793)
 • Enpleguko modalitatean 2010ean zeuden borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeei buruz (09\10\07\02\02794)
 • Elkarteen modalitatean 2010ean zeuden borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeei buruz (09\10\07\02\02795)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko 2011. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 5/2010 Legearen gainean, Lankidetzarako Aldebiko Batzordeak erabakitakoari buruz (09\10\07\02\02822)
 • Euskal zergen gaineko txostenei buruz (09\10\07\02\02823)
 • Deribatuen kontratuei buruz (09\10\07\02\02824)
 • Deribatuen kontratuen ezaugarriei buruz (09\10\07\02\02825)
 • Erakunde eta sozietate publikoen 2011ko urrira arteko zorpetzeari buruz (09\10\07\02\02826)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen 2011ko urriko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\07\02\02827)
 • 2011ko urrian sinatutako lan-kontratuei buruz (09\10\07\02\02828)
 • Enpleguaren legearen zirriborroari buruz (09\10\07\02\02829)
 • Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa programan eta Etengabeko Ikaskuntza eta Helduen Hezkuntza programan kredituak gaitzen dituen dekretu-proiektuari buruz (09\10\07\02\02830)
 • 57,5 milioi euroko zor publikoa jaulkitzen duen aginduari buruz (09\10\07\02\02844)
 • 95,5 milioi euroko zor publikoa jaulkitzen duen aginduari buruz (09\10\07\02\02845)
 • Enpleguaren Espainiako Estrategiari buruz (09\10\07\02\02846)
 • Enpleguaren Erakundearteko 2007-2010 Planaren ebaluazioari buruz (09\10\07\02\02847)
 • Adin gehien duten langileen enpleguaren (2012-2014) estrategiari buruz (09\10\07\02\02848)
 • Kulturaren Sustapena programako 566.252 euroko kredituei buruz (09\10\07\02\02855)
 • Lanbideko zuzendaritzen kudeaketa-planei buruz (09\10\07\02\02879)
 • Zor publikoaren jaulkipena beste 20 milioi eurorekin handitzeko aginduari buruz (09\10\07\02\02880)
 • Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren konpromiso-kredituak baliogabetzeari eta sortzeari buruz (09\10\07\02\02896)
 • 2012 Fundazioaren 2011ko aurrekontuak onartzen dituen dekretuari buruz (09\10\07\02\02897)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko hainbat programatan kredituak habilitatzeari buruz (09\10\07\02\02912)
 • Ekonomia eta Ogasun Sailerako funtzionarioen dotazio bat sortzeari buruz (09\10\07\02\02913)
 • Erakunde eta sozietate publikoen 2011ko azaroa arteko zorpetzeari buruz (09\10\07\02\02914)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen 2011ko azaroaren 30eko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\07\02\02915)
 • Euskadin 2011ko azaroan sinatutako lan-kontratuei buruz (09\10\07\02\02916)
 • Gobernuak 2012-2013 eperako aurreikusitako eszenatoki makroekonomiko berriari buruz (09\10\07\02\02928)
 • Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Berrikuntza eta Lehiakortasun Estrategia programan kredituak gaitzeari buruz (09\10\07\02\02943)
 • Espainiako Sektore Publikoarekiko Finantza Harremanak programa dela-eta Kultura Sailean kredituak gaitzeari buruz (09\10\07\02\02944)
 • Ezten, Arrisku Kapitaleko Funtsaren ondare-tresnek 2011ko abenduaren 31n zuten egoerari buruz (09\10\07\02\02964)
 • Ezten, Arrisku Kapitaleko Funtsak 2011ko abenduaren 31 arte emandako maileguei buruz (09\10\07\02\02965)
 • Ezten, Arrisku Kapitaleko Funtsak 2011ko abenduaren 31 arte izandako partaidetza-altei eta -salmentei buruz (09\10\07\02\02966)
 • Borondatezko gizarte-aurreikuspenerako erakundeen 2010eko kopuruari eta ondareari buruz (09\10\07\02\02967)
 • 2010ean banakako modalitateko borondatezko gizarte-aurreikuspenerako erakundeei buruz (09\10\07\02\02968)
 • 2010ean enpleguko modalitateko borondatezko gizarte-aurreikuspenerako erakundeei buruz (09\10\07\02\02969)
 • 2010ean elkarteko modalitateko borondatezko gizarte-aurreikuspenerako erakundeei buruz (09\10\07\02\02970)
 • Erakunde eta sozietate publikoek 2011ko abenduaren 31 arte gauzatutako zorpetzeari buruz (09\10\07\02\02971)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen 2011ko abenduaren 31ko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\07\02\02972)
 • 2012ko aurrekontua lurraldeka emateari buruz (09\10\07\02\02973)
 • 2011ko abenduan sinatutako lan-kontratuei buruz (09\10\07\02\02974)
 • Enplegu-agentziek 2011n Lanbideri igorritako informazioari buruz (09\10\07\02\02980)
 • 2011-2014 Euskal Enplegu Estrategiari buruz (09\10\07\02\03003)
 • Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa programan kredituak habilitatzen dituen dekretu-proiektuari buruz (09\10\07\02\03004)
 • Euskal Herriko Diruzaintza Orokorrak Visesa-ri aurrerakin itzulgarri bat emateari buruz (09\10\07\02\03005)
 • Gobernu Kontseiluan landutako gaiei buruz (09\10\07\02\03042)
 • "Unibertsitate-Hezkuntza" programako konpromiso-kredituei buruz (09\10\07\02\03043)
 • Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko egitura organiko eta funtzionalari buruz (09\10\07\02\03044)
 • "Teknologia" eta "Berrikuntza Funtsa" programetako konpromiso-kredituei buruz (09\10\07\02\03045)
 • Aurrekontuen Legean langile publikoentzat aurreikusi diren neurri osagarriei buruz (09\10\07\02\03094)
 • Eusko Jaurlaritzaren eta Gaztela eta Leongo Juntaren arteko lankidetza-protokolo orokorrari buruz (09\10\07\02\03120)
 • Abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretua aztertzen duen txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\03121)
 • Erakunde eta sozietate publikoek 2012ko urtarrilaren 31 arte gauzatutako zorpetzeari buruz (09\10\07\02\03122)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen 2012ko urtarrileko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\07\02\03123)
 • 2012ko urtarrilean sinatutako lan-kontratuei buruz (09\10\07\02\03124)
 • Kalifikazio finantzarioaren gainean Eusko Jaurlaritzarentzat egindako txosten bati buruz (09\10\07\02\03144)
 • 274,6 milioi euroren zorpetzerako tramitatutako espedienteari buruz (09\10\07\02\03145)
 • Tramitatu diren zorpetze-eskaeretatik baimendu gabe daudenei buruz (09\10\07\02\03146)
 • Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoarekin sinatutako lankidetza-hitzarmenaren espedienteko dokumentuei buruz (09\10\07\02\03147)
 • 2010eko abenduaren 31n zeuden enpleguko borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeak zehazteari buruz (09\10\07\02\03154)
 • 2010eko abenduaren 31n zeuden banakako modalitateko borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeak zehazteari buruz (09\10\07\02\03155)
 • 2010eko abenduaren 31n zeuden elkartekide modalitateko borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeak zehazteari buruz (09\10\07\02\03156)
 • 6/2011 Legea garatze aldera gastu publikoa murrizteko neurriak aplikatzeari buruzko urtarrilaren 31ko 9/2012 Dekretuari buruz (09\10\07\02\03157)
 • Kontuen Europako sistemaren irizpideen araberako 2011ko ekitaldiaren likidazioaren aurreikuspenari buruz (09\10\07\02\03184)
 • AFI finantza-laguntzako programak izango duen araubideari buruz (09\10\07\02\03190)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen 2011ko abenduaren 31ko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\07\02\03191)
 • Zor publikoaren jaulkipena beste 55 milioi eurorekin handitzeko aginduari buruz (09\10\07\02\03192)
 • Zor publikoaren jaulkipena beste 80 milioi eurorekin handitzeko aginduari buruz (09\10\07\02\03193)
 • Zor publikoaren jaulkipena beste 31 milioi eurorekin handitzeko aginduari buruz (09\10\07\02\03194)
 • Jaurlaritzak 2012 eta 2013ko ekitaldietarako aurreikusitako jokaleku makroekonomikoari buruz (09\10\07\02\03230)
 • Ekonomia- eta finantza-berrorekarako planaren dokumentuari buruz (09\10\07\02\03231)
 • Erakunde eta sozietate publikoek 2012ko otsaila arte gauzatutako zorpetzeari buruz (09\10\07\02\03259)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen 2012ko otsaileko diruzaintza-saldoari buruz (09\10\07\02\03260)
 • 2012ko otsailean sinatutako lan-kontratuei buruz (09\10\07\02\03261)
 • Gobernu Kontseiluan 2012ko urtarrilaren 1aren eta otsailaren 29aren artean gai-zerrendatik kanpo landutako gaiei buruz (09\10\07\02\03262)
 • Langabeziari aurre egiteko 2012 planari buruz (09\10\07\02\03263)
 • Negoziazio Mahaiaren 2012ko urtarrilaren 20ko akordioari buruz (09\10\07\02\03291)
 • 5131 "Trenbideak" programari buruz (09\10\07\02\03292)
 • Europako Inbertsio Bankuarekin sinatutako 400 milioi euroko mailegu-kontratuari buruz (09\10\07\02\03319)
 • Europako Inbertsio Bankuarekin sinatutako 400 milioi euroko mailegu-kontratuaren helburuak betetzeari buruz (09\10\07\02\03320)
 • Nekazaritza eta Landaren eta Itsasertzaren Garapena programari buruz (09\10\07\02\03321)
 • Enpresei finantza-laguntza emateko programari buruz (09\10\07\02\03322)
 • Eusko Jaurlaritzak Kutxabankekin sinatutako finantza-hitzarmenari buruz (09\10\07\02\03323)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen 2012ko martxoaren 31ko diruzaintzako saldoari buruz (09\10\07\02\03337)
 • Erakunde eta sozietate publikoen 2012ko martxoaren 31 arteko zorpetzeari buruz (09\10\07\02\03338)
 • 2012ko martxoan sinatutako lan-kontratuei buruz (09\10\07\02\03339)
 • Aurrekontu arloko konstituziokontrakotasun-errekurtsoari buruz (09\10\07\02\03340)
 • 3443-2010 konstituziokontrakotasun-errekurtsoan pertsonatzeari buruz (09\10\07\02\03351)
 • Ekonomia- eta finantza-berrorekarako planaren zirriborroari buruz (09\10\07\02\03377)
 • Ezten Arrisku Kapitaleko Funtsak 2012ko martxoaren 31ra arte emandako maileguei buruz (09\10\07\02\03378)
 • Ezten Arrisku Kapitaleko Funtsaren ondare-tresnek 2012ko martxoaren 31n izan zuten egoerari buruz (09\10\07\02\03379)
 • Ezten Arrisku Kapitaleko Funtsak 2012ko martxoaren 31 arte izandako partaidetza-altei eta -salmentei buruz (09\10\07\02\03380)
 • Administrazio orokorreko gastu- eta sarrera-kapituluetan 2012, 2013 eta 2014ko ekitaldietarako aurreikusten den bilakaerari buruz (09\10\07\02\03414)
 • Ekonomia Gaietarako Aholku Batzordeak 2012ko martxoan egindako bilerako dokumentuei buruz (09\10\07\02\03416)
 • Enplegu-agentziek Lanbideri 2012ko lehen hiruhilekoan igorritako enpleguaren gaineko informazioari buruz (09\10\07\02\03417)
 • 329 milioi euroko zor publikoa jaulkitzeko baimenari buruz (09\10\07\02\03420)
 • Erakunde eta sozietate publikoen 2012ko martxoaren 31 arteko zorpetzeari buruz (09\10\07\02\03421)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen 2012ko martxoaren 31ko diruzaintzako saldoari buruz (09\10\07\02\03422)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailerako funtzionarioen hiru dotazio sortzeari buruz (09\10\07\02\03435)
 • 2012ko martxoaren 30ean Lanbideko Administrazio Kontseiluak lan-agentziak baimentzeko hartutako erabakiari buruz (09\10\07\02\03453)
 • 2012ko martxoaren 30eko Lanbideko Administrazio Kontseiluak 2011ko deialdiari dagozkion orientazio-ekintzak gauzatzeko epea luzatzeko hartu zuen erabakiari buruz (09\10\07\02\03454)
 • 2012ko martxoaren 30eko Lanbideko Administrazio Kontseiluak 2012an gauzatu beharreko enpleguko politika aktiboen programa abian jartzeko eta aurrekontu-banaketarako hartu zuen erabakiari buruz (09\10\07\02\03455)
 • EAEko eta Osakidetzako aseguru pribatuak kontratatzeko gastu-baimena baliozkotzeari buruz (09\10\07\02\03456)
 • Finantza-lankidetzarako hitzarmen bat sinatzeari buruz (09\10\07\02\03457)
 • Gobernu Kontseiluan 2012ko martxoaren 1aren eta apirilaren 30aren artean gai-zerrendatik kanpo landutako gaiei buruz (09\10\07\02\03464)
 • 2012ko apirila arte erakunde eta sozietate publikoek egindako zorpetzeari buruz (09\10\07\02\03465)
 • Erakunde eta sozietate publikoen 2012ko apirilaren 30eko diruzaintzako saldoari buruz (09\10\07\02\03466)
 • 2012ko apirilean sinatutako lan-kontratuei buruz (09\10\07\02\03467)
 • 2012rako zorpetze-planari buruz (09\10\07\02\03496)
 • Standard and Poors finantza-kalifikazioko nazioarteko agentziak eginiko azken txostenari buruz (09\10\07\02\03507)
 • 489.740.000 euroko zor publikoa jaulkitzeko baimenari buruz (09\10\07\02\03508)
 • Araubide Bereziko Irakaskuntzak 4224 programan konpromiso-kreditua sortzeari buruz (09\10\07\02\03512)
 • Elkargi SGR eta Oinarri SGRrekin eginiko hitzarmenei buruz (09\10\07\02\03513)
 • EAEko Trenbide Sare Berria 5135 programan konpromiso-kreditua sortzeari buruz (09\10\07\02\03514)
 • Ertzaintza Zerbitzuan 2223 programan konpromiso-kreditua sortzeari buruz (09\10\07\02\03515)
 • Arrantza 7112 programan kredituak gaitzeari buruz (09\10\07\02\03516)
 • Donostialdeko metroaren II. fasearen finantzazioari buruz (09\10\07\02\03541)
 • Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuei buruz (09\10\07\02\03549)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen 2012ko maiatzeko diruzaintzako saldoari buruz (09\10\07\02\03567)
 • Erakunde eta sozietate publikoen 2012ko maiatza arteko zorpetzeari buruz (09\10\07\02\03568)
 • 2012ko maiatzean sinatutako lan-kontratuei buruz (09\10\07\02\03569)
 • 14/2012 eta 16/2012 errege lege-dekretuen zenbait aginduren aurrean inkonstituzionaltasun-errekurtsoa aurkezteari buruz (09\10\07\02\03586)
 • Fitch finantza-kalifikazio agentziak egindako azken txostenari buruz (09\10\07\02\03587)
 • Finantzen Euskal Institutuari partaidetzak sartzeari buruz (09\10\07\02\03607)
 • Gobernu Kontseiluan 2012ko maiatzaren 1aren eta 31ren artean gai-zerrendatik kanpo landutako gaiei buruz (09\10\07\02\03608)
 • Kontuen Europako sistemaren irizpideen araberako 2011ko ekitaldiaren likidazioari buruz (09\10\07\02\03632)
 • 2013 ekitaldirako jarraibide ekonomikoei buruz (09\10\07\02\03633)
 • Fitch finantza-kalifikazio agentziak egin duen 2012ko ekaineko txostenari buruz (09\10\07\02\03634)
 • Luzaro EFC SArekin eta beste batzuekin sinatutako hitzarmena aldatzeari buruz (09\10\07\02\03635)
 • 2012ko maiatzaren 31n Lanbideko Administrazio Kontseiluan UNEDekin hitzarmen bat tramitatzeko hartutako erabakiari buruz (09\10\07\02\03660)
 • 2012ko maiatzaren 31n Lanbideko Administrazio Kontseiluan baliabide ekonomikoak esleitzeko hartutako erabakiari buruz (09\10\07\02\03661)
 • Gobernu Kontseiluak 2012ko ekainaren 1etik 30era bitartean gai-zerrendatik kanpo landutako gaiei buruz (09\10\07\02\03699)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen 2012ko ekainaren diruzaintzako saldoari buruz (09\10\07\02\03700)
 • 2012ko ekainera arte erakunde eta sozietate publikoek gauzatutako zorpetzeari buruz (09\10\07\02\03701)
 • 2012ko ekainaren 30eko datan Ezten Arrisku Kapitaleko Funtsak dituen ondare-tresnei buruz (09\10\07\02\03702)
 • 2012ko ekainaren 30eko datan Ezten, Arrisku Kapitaleko Funtsak emandako maileguei buruz (09\10\07\02\03703)
 • Ezten Arrisku Kapitaleko Funtsaren 2012ko ekainaren 30eko partaidetzen altei eta salmentei buruz (09\10\07\02\03704)
 • 2012ko ekainean sinatutako lan-kontratuei buruz (09\10\07\02\03705)
 • 2013rako gastu ez finantzarioaren gehienezko mugaren gaineko akordioari buruz (09\10\07\02\03767)
 • Enpresa-finantziaziorako abal publikoak emateari buruz (09\10\07\02\03768)
 • Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak Eusko Jaurlaritzari defizit publikoa betetzearen gainean igorri dion komunikazioari buruz (09\10\07\02\03769)
 • 2012ko uztailaren 1 eta 31 bitartean Gobernu Kontseiluan gai-zerrendatik kanpo landutako gaiei buruz (09\10\07\02\03770)
 • Kontuen europar sistemaren irizpideen arabera egindako 2011ko ekitaldiaren behin betiko likidazioari buruz (09\10\07\02\03797)
 • Erakunde eta sozietate publikoen 2012ko uztaila arteko zorpetzeari buruz (09\10\07\02\03798)
 • 2012ko uztailean sinatutako lan-kontratuei buruz (09\10\07\02\03799)
 • Erakunde publikoen eta sozietate publikoen 2012ko uztaileko diruzaintzako saldoari buruz (09\10\07\02\03800)
 • 2013rako jarraibide ekonomikoei buruz (09\10\07\02\03827)
 • Epe ertaineko aurrekontu-esparruaren dokumentuari buruz (09\10\07\02\03845)
 • Finantzen Euskal Institutuaren finantza-inbertsioak handitzeari buruz (09\10\07\02\03846)
 • Europako Inbertsio Bankuarekin sinatutako 460 milioi euroko maileguari buruz (09\10\07\02\03847)
 • Zahartzeari buruzko Ikerketa Zentro Nazionalaren gainean (09\10\07\02\03861)
 • Euskadiko Etxebizitza eta Lurra EA (Visesa) sozietate publikoaren kapital-gehikuntzan parte hartzeari buruz eta sozietatearen estatutuak aldatzeari buruz (09\10\07\02\03862)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa

 • Enpresa txiki eta ertainak eta autonomoak finantzatzea bultzatzeari buruz (09\11\03\00\00091)