Aurkeztutako ekimenak

Uria Serrano, Juan Luis argazkia
Uria Serrano, Juan Luis
Titulazioa :
Sendagilea. Antropologoa.
Lanbidea :
Sendagilea. Ikuskatzaile medikoa.
Hizkuntzak :
Ingelesa, frantsesa.
E-mail:
uria.jl@legebiltzarra.eus

XI. Legealdia

Interpelazioa

 • Osakidetzako osasun-zentroetan Pediatria espezialitatea garatzeko plan bati buruz (11\10\04\01\00029)
 • Urdulizko Alfredo Espinosa Ospitale berria irekitzeko prozesuko esternalizazio-planari buruz (11\10\04\01\00030)
 • Vitoria-Gasteizko ESIen jarduera komunitarioei buruz (11\10\04\01\00102)
 • Lehen mailako arretak Osakidetzan duen egoerari buruz (11\10\04\01\00140)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • AUO Arabako Unibertsitate Ospitalearen barneko Santiago ospitaleko larrialdien kolapsoari buruz (11\10\05\01\00050)
 • Urdulizko Alfredo Espinosa Ospitale berria irekitzeko prozesuko esternalizazio-planari buruz (11\10\05\01\00062)
 • Eibarko ospitaleari buruz (11\10\05\01\00063)
 • Urdulizko ospitaleko esternalizazioen lizitazio-ezerezteari buruz (11\10\05\01\00069)
 • Zallako espezialitate-zentroko obrak hasteari buruz (11\10\05\01\00080)
 • Donostiako Ospitale Onkologikoaren finantzaketa-egoerari buruz (11\10\05\01\00258)
 • Bizkaiko osasun-barrutiko Durangoaldean dauden Osakidetzaren osasun-etxeetako pediatriako lanpostuen egoerari buruz (11\10\05\01\00344)
 • Euskadin osasunaren arloko desberdintasunak monitorizatzeak duen aurrekontu-egoerari buruz (11\10\05\01\00396)
 • Arabako Familia eta Komunitateko Medikuntzako Irakaskuntza Unitatearen arduraduna kargutik kentzeari buruz (11\10\05\01\00430)
 • Gutxienez hemeretzi espezialitatetan egin berri den EPEn mediku espezialistentzako azterketen galderak filtratzen zuzenean eta ebidentziaz parte hartutako zerbitzuburuak, bitarteko edo aldi bateko kontratudunak, prebentzioz beren zerbitzuetako karguetatik kentzeari buruz (11\10\05\01\00450)
 • Osakidetzako Emergentzietako zuzendari kudeatzailearen dimisioari buruz (11\10\05\01\00466)
 • Euskal Osasun Zerbitzuko Emergentzietako Zuzendaritza izendatzeari buruz (11\10\05\01\00479)
 • Herritarrek Osakidetzako osasun-zentroetan eta osasun-erakunde integratuen (OEI) kudeaketa-egituran parte hartzeari buruz (11\10\05\01\00497)
 • Legebiltzarrean Euskadiko osasun publikoari buruzko lege berri bat aurkezteari buruz (11\10\05\01\00511)
 • Lehen arretako azpiegituretako inbertsioen egungo egoerari buruz (11\10\05\01\00566)
 • Osasun Sailean osasun arloko desberdintasunen aurkako plan espezifikorik izateari buruz (11\10\05\01\00581)
 • Gurutzetako Arreta Psikosozialerako Moduluaren eta Osasun Sailaren arteko itunaren ustezko amaierari buruz (11\10\05\01\00610)
 • Osasun Sailarekin hitzartutako Tolosaldeko Asunción Klinikari finantza-auditoria bat egiteari buruz (11\10\05\01\00616)
 • Espezialitate mediko eta edo kirurgiko batzuen gabeziak zenbait ebakuntza kirurgikotako itxarote-zerrendak luzatzeko duen eraginari buruz (11\10\05\01\00644)
 • Iralako osasun-zentro berria egiteko lanen hasierari eta inauguratzeko egunari buruz (11\10\05\01\00651)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Euskarak Osakidetzan duen egoerari buruz (11\10\05\03\00790)
 • "Logik, zure klinika Onkologikoan" klinika pribatuak lortzen dituen edo 2017an lortu dituen mozkinei buruz (11\10\05\03\00848)
 • Azken oporraldian ohiko ordutegia aldatu duten Osakidetzako zerbitzu-sareko osasun-zentroei buruz (11\10\05\03\00849)
 • Osasun Saileko lehen mailako arretarako aholku-kontseilu baten existentziari buruz (11\10\05\03\00850)
 • Basurtu-Bilbao ESIko San Ignazio-Deustun osasun-etxe berria egiteko inbertsio-programa izateari buruz (11\10\05\03\01759)

Batzorde berak eskatutako agerraldia

 • Ezagutarazteko euskal osasun publikoari buruz duten iritzia eta azaltzeko osasun-politikoetan dituzten lehentasunak (11\10\06\03\00098)
 • Azalpenak eman ditzan Basauriko espetxean askatasunik gabe zegoen pertsona baten heriotzari buruz (11\10\06\03\00326)
 • Informazioa emateko Zaballako Espetxean 2019aren joanean hil diren lau presoen heriotzen inguruan (11\10\06\03\00653)

Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina

 • Bizkaiko osasun-barrutiko psikofarmako-kontsumoari buruz (11\10\07\02\00188)
 • Baliabide nahikorik ez izateagatik medikamentuak eskuratzerik ez duten pertsonentzako eskuratze-moduari buruz (11\10\07\02\00330)
 • Euskarak Osakidetzan duen egoerari buruz (11\10\07\02\00565)
 • Azken oporraldian ohiko ordutegia aldatu duten Osakidetzako zerbitzu-sareko osasun-zentroei buruz (11\10\07\02\00624)
 • Osasun Sareari buruz (11\10\07\02\00794)
 • Osasun Eskola delakoaren estaldurari eta funtzionamenduari buruz (11\10\07\02\00795)
 • Osakidetzako ospitaleetan zerbitzuburu izendaturiko medikuen antzinatasunari buruz (11\10\07\02\00951)
 • Osakidetzako ospitaleetan zerbitzuburu izendatutako medikuek osasun arloan jarduera pribatua izateari buruz (11\10\07\02\00952)
 • 2009tik 2019ra (datu erregistratuak dauden hilabetera arte) EAEko 0 eta 17 urte (biak barne) bitarteko haur eta nerabeei preskribitutako psikofarmakoei buruzko datuak, ESIen eta bost urteko adin-tarteen arabera sailkatuak, jakitearen gainean (11\10\07\02\01514)
 • Paralisi brakial obstetrikoa duten eta Osakidetzako ospitaleetan dauden haurren kopuruari buruz (11\10\07\02\01515)
 • Paralisi brakial obstetrikoaren diagnostikoa duten haurren tratamendu mediku eta kirurgikorako arreta integraleko protokolo bat izateari buruz (11\10\07\02\01516)
 • Tolosaldea ESIko Asuncion Klinikak Tolosaldeko eskualdetik kanpo dituen osasun-zentroei dirulaguntzak banatzeko aukera, ekonomia-itunean jasotakoa, dela eta (11\10\07\02\01519)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa