• Guztiak
 • Erakunde eta Herrizaingo Batzordea
 • Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea Erakunde, Herrizaingo eta Justizia Batzordea
 • Industri eta Nekazaritza Batzordea
 • Lurralde-Antolaketa eta Garraioen Batzordea
 • Hezkuntza eta Kultura Batzordea
 • Presako Legegintza, Araudi eta Gobernurako Batzordea
 • Bateraezintasun Batzordea
 • Lan eta Osasun Batzordea
 • Gizaeskubideen Batzordea
 • EITBren Legebiltzar Kontrolerako Batzordea
 • Drogamenpekotasunaren Batzordea
 • Eusko Jaurlaritzaren Kanpo-Ekintzen jarraipenerako Batzordea
 • Auzipide, Foru eta Berarizko Legepidetzen Batzordea
 • Osakidetzaren 1990. urterako lan-eskaintza publikoa ikertzeko Batzorde Berezia
 • Diputazio Iraunkorra
 • HizlariaUrtearen hitzaldiak
  19901991199219931994Guztira
  --- 0 2 1 0 1 4
  Abaigar Marticorena, Federico (EA LT) 0 6 7 8 5 26
  Adjunto del Ararteko 0 0 1 0 0 1
  Agote Ugartemendia, Koro (EE LT) 0 11 0 0 0 11
  Agote Ugartemendia, Koro (EUE LT) 0 1 3 1 0 5
  Aguirre Bilbao, Xabier (NV LT) 0 6 4 1 1 12
  Alba Orbegozo, Itziar (NV LT) 0 1 4 6 4 15
  Alday Carrasco, Elena (SV-ES LT) 0 1 2 0 0 3
  Amann Rabanera, Álvaro (NV LT) 0 16 21 10 10 57
  Antigüedad Auzmendi, Iñaki (EAB LT) 0 0 0 1 2 3
  Ararteko 0 1 2 1 2 6
  Arrantza sailburuordea 0 2 2 1 0 5
  Arrieta Ugartetxea, Joxe Agustin (EAB LT) 0 0 2 9 1 12
  Arriola López, Ignacio María (SV-ES LT) 0 1 7 1 0 9
  Arteagabeitia Chavarri, Igone (EE LT) 0 12 1 0 0 13
  Arteagabeitia Chavarri, Igone (EUE LT) 0 1 25 14 5 45
  Asesor Económico del Consejero de Urbanismo 0 1 0 0 0 1
  Asesor de la Secretaría de la Presidencia 0 0 1 0 0 1
  Asesor del Consejero de Urbanismo 0 1 0 0 0 1
  Asistentzia Sanitarioko zuzendaria 0 0 0 1 3 4
  Atienza Serna, Luis María (SV-ES LT) 0 5 0 0 0 5
  Auditor Jefe de la Presidencia 0 1 0 0 0 1
  Auditora Jefe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 0 0 0 1 0 1
  Aulestia Urrutia, Kepa (EE LT) 0 9 0 0 0 9
  Aulestia Urrutia, Kepa (EUE LT) 0 0 21 27 11 59
  Aurrekoetxea Bergara, Joseba Andoni (NV LT) 0 6 11 9 6 32
  Aurrekoetxea Iza, Txomin (NV LT) 0 6 1 11 8 26
  Aurrekontuetako zuzendaria 0 2 0 0 0 2
  Añúa Ajuria, José Luis (Mistoa-UA LT) 0 11 0 0 0 11
  Bandrés Unanue, Luis (NV LT) 0 9 5 10 5 29
  Barandiaran Jaca, Juan Daniel (EA LT) 0 8 20 19 29 76
  Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV-ETP LT) 0 16 5 13 8 42
  Barrio Baroja, Carmelo (PP LT) 1 0 0 0 1 2
  Barrio Baroja, Carmelo (PV-ETP LT) 0 25 23 22 47 117
  Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (Mistoa-UA LT) 0 28 19 20 37 104
  Bidasoro Arocena, Marina (EA LT) 0 8 9 20 8 45
  Buesa Blanco, Fernando (SV-ES LT) 0 5 0 0 0 5
  CONFEBASK-eko lehendakaria 0 0 0 1 0 1
  Candidata al Premio Nobel de la Paz 1992 0 0 1 0 0 1
  Comparecientes Oferta Pública de Empleo del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza para el ejercicio 1990 0 0 0 0 6 6
  Consejero Delegado de Eusko Trenbideak 0 0 0 0 1 1
  Consejero Secretario de la Presidencia 0 0 0 0 2 2
  Delegado de Educación de Álava 0 0 1 0 0 1
  Delegado en España del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas 0 1 0 0 0 1
  Director General de Nuclenor 0 0 0 0 1 1
  Director General de Progesinsa 0 0 0 1 0 1
  Director Gerente del Área de Salud de Álava 0 0 0 1 0 1
  Director adjunto del proyecto de construcción del eje Urbina-Maltzaga 0 0 0 1 0 1
  Director de Administración y Política Comercial 0 1 0 0 0 1
  Director de Agricultura y Desarrollo Rural 0 0 0 1 1 2
  Director de Atención de Emergencias 0 0 0 0 1 1
  Director de Empleo 0 0 1 0 3 4
  Director de Estudios y Administración 0 1 0 0 0 1
  Director de Gestión de Personal de Osakidetza 0 0 0 0 1 1
  Director de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 0 0 0 0 1 1
  Director de Gestión y Planificación del Departamento de Urbanismo y Vivienda 0 0 1 0 0 1
  Director de IHOBE 0 0 1 1 0 2
  Director de Investigación y Recursos del EVE 0 0 0 0 1 1
  Director de Medios Audiovisuales de la UPV/EHU 0 0 0 1 0 1
  Director de Patrimonio Histórico Artístico 0 0 1 0 0 1
  Director de Planificación y Gestión Financiera 0 0 3 2 0 5
  Director de Protección Civil 0 0 2 2 0 4
  Director de Puertos y Asuntos Marítimos 0 0 0 1 1 2
  Director de Relaciones Institucionales y Administración Local 0 1 0 0 0 1
  Director de Relaciones con la Administración de Justicia 0 0 1 0 0 1
  Director de Régimen Jurídico del Departamento de Interior 0 0 0 2 0 2
  Director de Seguridad Social Estatal 0 0 1 0 0 1
  Director de Servicios Generales del Departamento de Industria y Comercio 0 1 0 0 0 1
  Director de Servicios Generales del Departamento de Industria y Energía 0 0 2 1 0 3
  Director de Servicios del Departamento de Economía y Hacienda 0 0 0 1 0 1
  Director de Servicios del Departamento de Economía, Planificación y Medio Ambiente 0 1 1 0 0 2
  Director de Servicios del Departamento de Hacienda y Finanzas 0 2 1 0 0 3
  Director de Servicios del Departamento de Industria y Energía 0 0 1 0 0 1
  Director de Servicios del Departamento de Sanidad 0 0 0 0 1 1
  Director de Servicios del Departamento de Trabajo y Seguridad Social 0 0 1 1 0 2
  Director de Servicios del Departamento de Transportes y Obras Públicas 0 0 1 0 0 1
  Director de Servicios del Departamento de Urbanismo y Vivienda 0 0 1 0 0 1
  Director de Servicios del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente 0 0 0 1 0 1
  Director de Tráfico y Parque Móvil 0 0 0 0 2 2
  Director de Turismo 0 0 1 0 0 1
  Director de Urbanismo 0 0 0 1 0 1
  Director de la SPRI 0 1 1 0 1 3
  Director de la Sociedad Pública Euskalnet 0 0 0 1 0 1
  Director de la UTAP 0 2 1 1 0 4
  Director del Departamento de Investigación y Recursos 0 0 1 0 0 1
  Director del IVAP 0 1 2 1 1 5
  Director del Instituto Vasco de Estadística 0 0 0 0 1 1
  Director del Parque Móvil 0 0 1 0 0 1
  Director del proyecto de construcción del eje Urbina-Maltzaga 0 0 0 1 0 1
  Director para Asuntos Europeos 0 0 0 1 0 1
  Directora General del Instituto Vasco de la Mujer 0 1 2 1 0 4
  Directora de Planificación y Obras Hidráulicas 0 0 1 0 0 1
  Directora de Servicios Generales del Departamento de Agricultura y Pesca 0 1 0 0 0 1
  Directora de Servicios del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo 0 0 2 1 0 3
  Directora de Servicios del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 0 1 0 0 0 1
  Directora de Servicios del Departamento de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico 0 0 2 0 0 2
  Dueñas Crespo, Germán (Mistoa-UA LT) 0 8 39 30 55 132
  Díez González, Rosa M.ª (SV-ES LT) 0 5 0 0 0 5
  EEEko zuzendari nagusia 0 0 1 1 1 3
  EITBko zuzendari nagusia 0 5 5 7 6 23
  Egibar Artola, Joseba (NV LT) 0 4 10 5 6 25
  Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (SV-ES LT) 0 6 3 3 5 17
  Ekonomia eta Ogasun Saila, sailburua 0 0 0 3 6 9
  Ekonomia eta Plangintza Saila, sailburua 0 1 0 0 0 1
  Ekonomia, Plangintza eta Ingurumen Saila, sailburua 0 0 8 1 0 9
  Elorza González, Odón (SV-ES LT) 0 6 0 0 0 6
  Elosua Sánchez, José María (EAB LT) 0 0 3 2 1 6
  Erkizia Almandoz, Tasio (EAB LT) 0 1 4 7 3 15
  Eusko Trenbideak-eko presidentea 0 1 1 0 0 2
  Familiares, médicos y abogados de los presos de la cárcel canaria de Salto del Negro 0 0 1 0 0 1
  Garmendia Martínez, Xabier (EE LT) 0 1 0 0 0 1
  Garraio eta Herri Lanak Saila, sailburua 0 7 6 7 4 24
  Gauna Caballero, Txabi (EAB LT) 0 0 0 9 22 31
  Gazteria eta Kirol sailburuordea 0 1 2 0 0 3
  Goikoetxea Ferreiro, Máximo (EUE LT) 0 0 0 0 2 2
  Goirizelaia Ordorika, Jone (EAB LT) 0 1 1 1 0 3
  Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier (EE LT) 0 3 0 0 0 3
  Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier (EUE LT) 0 1 6 11 5 23
  HABEko zuzendaria 0 1 0 0 0 1
  Hernández González, Pedro (SV-ES LT) 0 10 38 29 38 115
  Herrero Romero, Julio (SV-ES LT) 0 11 15 14 18 58
  Herri Kontuen Euskal Epaitegiko lehendakaria 0 4 0 0 0 4
  Herrizaingo Saila, sailburua 0 13 3 8 7 31
  Herrizaingo Saileko Zerbitzu zuzendaria 0 1 1 1 0 3
  Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerket Saila, sailburua 0 1 1 4 5 11
  Hezkuntzako sailburuordea 0 1 0 1 0 2
  Hirigintza eta Etxebizitza Saila, sailburua 0 1 4 0 0 5
  Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Saila, sailburua 0 4 0 3 9 16
  Huertas Vicente, Manuel (SV-ES LT) 0 6 4 7 6 23
  Ibarretxe Markuartu, Juan José (NV LT) 0 2 8 3 5 18
  Industria eta Energia sailburuordea 0 0 4 2 0 6
  Industria eta Merkataritza Saila, sailburua 0 2 0 0 0 2
  Inguru Naturaleko Antolamendu eta Ikerketa Zuzendaria 0 0 2 0 0 2
  Ingurugiroaren Kalitatearen zuzendaria 0 0 0 1 0 1
  Ingurumeneko sailburuordea 0 6 5 3 1 15
  Intxaurraga Mendibil, Sabin (EA LT) 1 10 26 7 15 59
  Intxaurraga Uribarri, Maitane (EAB LT) 0 0 0 1 0 1
  Iruin Sanz, Iñigo (EAB LT) 0 0 0 1 0 1
  Iturmendi Maguregui, Pedro (PV-ETP LT) 0 0 10 20 9 39
  Jauregui Atondo, Ramón (SV-ES LT) 0 1 2 0 0 3
  Jefe de la Asesoría Jurídica del Ararteko 0 0 0 0 1 1
  Jefe de la Central Nuclear de Santa María de Garoña 0 0 0 0 1 1
  Jefe del Grupo de Apoyo y Servicios de la Central Nuclear de Santa María de Garoña 0 0 0 0 1 1
  Joku eta Ikuskizun zuzendaria 0 1 2 1 0 4
  Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (NV LT) 0 3 16 11 10 40
  Juaristi Torrealday, María Isabel (NV LT) 0 3 3 5 8 19
  Justizia Saila, sailburua 0 2 1 3 0 6
  Justizia sailburuordea 0 1 1 0 0 2
  Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia 0 2 1 0 0 3
  Komunikazio zuzendaria 0 1 1 0 0 2
  Kontsumo zuzendaria 0 0 3 0 2 5
  Koordinaziorako idazkari nagusia 0 0 0 1 0 1
  Kultur Saila, sailburua 0 0 8 6 7 21
  Kultura Saileko Zerbitzu zuzendaria 0 1 0 1 0 2
  Kultura eta Turismo Saila, sailburua 0 2 0 0 0 2
  Kulturako sailburuordea 0 2 0 1 0 3
  Ladrón de Guevara López de Arbina, Ernesto (GP SV) 0 1 8 9 2 20
  Lan eta Gizarte Segurantza Saila, sailburua 0 2 6 5 4 17
  Larrazabal Olaberri, Eusebio (GP NV) 0 0 1 4 3 8
  Larrañaga Agirre, Esther (NV LT) 0 2 2 0 2 6
  Larrañaga Galdos, Esther (EA LT) 0 4 0 0 0 4
  Larreina Valderrama, Rafael (EA LT) 0 22 37 36 23 118
  Latierro Corta, Ignacio María (SV-ES LT) 0 3 20 13 6 42
  Legarreta Madariaga, Juan Alberto (NV LT) 0 2 6 0 0 8
  Lehen lehendakariorde eta Ekonomi Gaietarako eta Industria eta Energia sailburua 0 3 8 3 0 14
  Lehendakariordetza, Lege Araubide eta Autonomia Garapen Saila, sailburua 0 3 2 3 3 11
  Lehendakaritzako idazkaria 0 0 3 3 3 9
  Lurraldearen Antolamendurako zuzendaria 0 0 2 1 0 3
  López Álvarez, Patxi (SV-ES LT) 0 4 8 4 4 20
  Markiegi Candina, Xabier (EE LT) 1 6 1 0 0 8
  Markiegi Candina, Xabier (Mixto-I LT) 0 0 30 29 30 89
  Martiarena Lizarazu, José Manuel (NV LT) 0 1 0 0 0 1
  Martínez Pérez, Alfonso (SV-ES LT) 1 17 12 9 9 48
  Martínez de Butrón Alberdi, Juan Antonio (SV-ES LT) 0 0 0 6 10 16
  Maturana Plaza, José Antonio (SV-ES LT) 0 4 0 0 0 4
  Maura Barandiarán, Fernando (PV-ETP LT) 0 17 5 0 0 22
  Mayor Oreja, Jaime (PV-ETP LT) 0 5 1 1 0 7
  Mendaza García de Vicuña, María Teresa (Mistoa-UA LT) 1 32 38 22 31 124
  Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Saila, sailburua 0 1 5 3 6 15
  Miembros de ACEPAC 0 0 1 0 0 1
  Miembros de Amnesty International 0 1 0 1 0 2
  Miembros del Colectivo EDEX 0 0 1 0 0 1
  Nekazaritza eta Arrantz Saila, sailburua 0 3 11 2 4 20
  Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren kabineteko zuzendaria 0 0 1 1 0 2
  Ogasun sailburuordea 0 1 0 0 0 1
  Ogasuna eta Finantzak Saila, sailburua 0 5 9 2 0 16
  Olaciregui Martínez de Ilarduya, Mikel (EA LT) 0 3 0 0 0 3
  Oliveri Albisu, Inaxio (EA LT) 0 0 2 6 4 12
  Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª (NV LT) 0 15 13 7 6 41
  Orbe Garay, Isabel (NV LT) 0 3 2 5 3 13
  Ordóñez Fenollar, Gregorio (PP LT) 0 0 0 0 1 1
  Ordóñez Fenollar, Gregorio (PV-ETP LT) 0 4 14 12 12 42
  Ormaetxea Garai, Xabier (NV LT) 0 9 6 8 8 31
  Ormazabal Ascasibar, Félix (NV LT) 0 1 0 0 0 1
  Ormazabal Zamakona, Francisco José (EA LT) 0 15 15 12 17 59
  Osakidetzako zuzendari nagusia 0 4 7 5 4 20
  Osasun Publikoko zuzendaria 0 0 1 1 0 2
  Osasun Saila, sailburua 0 11 6 6 5 28
  Osasun sailburuordea 0 1 3 2 1 7
  Pagazaurtundua Ruiz, María Teresa (SV-ES LT) 0 0 0 7 6 13
  Porres Azkona, Juan (EA LT) 0 14 8 0 0 22
  Portavoz del Gobierno y Consejero de Cultura 0 0 0 1 0 1
  Presidenta de la Asociación Amagoia 0 0 0 1 0 1
  Presidente de Edex Kolektiboa 0 0 0 1 0 1
  Presidente de la Comisión de Precios de Euskadi 0 0 1 0 0 1
  Presidente del Consejo Editorial de Euskaldunon Egunkaria 0 0 0 1 0 1
  Presidente del Consejo Social de la UPV/EHU 0 2 0 1 0 3
  Presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 0 0 2 2 1 5
  Presidente del Órgano de Coordinación Tributaria 0 1 1 0 0 2
  Recalde Díez, José Ramón (SV-ES LT) 0 6 0 0 0 6
  Redondo Terreros, Nicolás (SV-ES LT) 0 0 1 0 0 1
  Representante de CCOO 0 0 0 1 0 1
  Representante de ELA 0 0 0 1 0 1
  Representante de LAB 0 0 0 2 0 2
  Representantes Coordinadora Contra Garoña 0 0 0 0 1 1
  Representantes de Organizaciones No Gubernamentales palestinas 0 0 1 0 0 1
  Representantes de la Asociación Federación de Amigos de la Tierra 0 1 0 0 0 1
  Representantes de la Asociación Salhaketa 0 1 0 1 1 3
  Representantes de la Asociación Senideak 0 0 1 0 0 1
  Representantes de las Comisiones Redactoras de los anteproyectos de actualización de la legislación Foral Civil de Álava y Bizkaia 0 0 1 0 0 1
  Responsable del Gabinete Técnico de Infraestructuras Viarias 0 1 2 0 0 3
  Responsable del Servicio de Atención Urgente 0 0 0 0 1 1
  Rodríguez Orrantia, Jesús María (SV-ES LT) 0 4 7 5 4 20
  Rubalkaba Quintana, José Antonio (NV LT) 0 9 4 3 20 36
  Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (EE LT) 0 37 0 0 0 37
  Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (EUE LT) 0 0 60 27 47 134
  Ruiz de Pinedo Undiano, Iñaki (EAB LT) 0 0 0 2 6 8
  Sacerdote-Misionero en las Misiones Diocesanas de Angola 0 0 0 1 0 1
  San Ildefonso Izaguirre, Roberto (SV-ES LT) 0 11 0 0 0 11
  Sangroniz Aguirrebeitia, Yolanda (NV LT) 0 4 2 3 3 12
  Santander Rodríguez, Ana 0 2 0 0 0 2
  Secretaria General de Política Lingüística 0 4 3 2 2 11
  Secretario General de Análisis y Comunicación 0 0 1 1 0 2
  Secretario General de CSDGE 0 0 1 0 0 1
  Secretario General de Drogodependencias 0 5 7 2 2 16
  Secretario General de ELA-STV 0 0 0 1 0 1
  Secretario General de Euskadi de CCOO 0 0 0 1 0 1
  Secretario General de Euskadi de UGT 0 0 0 1 0 1
  Secretario General de Relaciones Institucionales 0 1 0 0 0 1
  Secretario General del EUSTAT 0 1 0 0 0 1
  Secretario General del Plan Europa'93 0 1 0 0 0 1
  Secretario de Formación de la Ejecutiva de Euskadi de UGT 0 0 0 1 0 1
  Segurtasun sailburuordea 0 4 4 1 4 13
  Trafiko zuzendaria 0 1 2 0 0 3
  Tueros Trueba, Tomás (SV-ES LT) 0 0 0 0 1 1
  Técnico del Departamento de Urbanismo 0 1 0 0 0 1
  UPV/EHUko errektorea 0 0 0 0 1 1
  Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea 0 2 0 1 0 3
  Urrutxi Arnoriaga, Pedro Luis (NV LT) 0 1 0 0 0 1
  Viceconsejera de Comercio y Consumo 0 1 3 1 0 5
  Viceconsejero de Administración Educativa 0 2 1 0 0 3
  Viceconsejero de Administración de Justicia 0 1 0 1 0 2
  Viceconsejero de Administración de Sanidad 0 0 2 1 1 4
  Viceconsejero de Administración y Planificación 0 1 0 3 3 7
  Viceconsejero de Administración y Política Industrial 0 3 2 2 0 7
  Viceconsejero de Agricultura 0 4 1 2 0 7
  Viceconsejero de Economía 0 1 0 0 0 1
  Viceconsejero de Obras Públicas 0 1 2 0 2 5
  Viceconsejero de Planificación 0 2 0 0 0 2
  Viceconsejero de Política Industrial 0 0 0 0 3 3
  Viceconsejero de Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico 0 1 0 0 0 1
  Viceconsejero de Seguridad Social 0 1 1 0 1 3
  Viceconsejero de Tecnología e Innovación 0 0 1 0 1 2
  Viceconsejero de Turismo 0 0 0 1 0 1
  Viceconsejero de Urbanismo y Ordenación del Territorio 0 1 1 0 0 2
  Viceconsejero de Vivienda y Arquitectura 0 0 1 0 0 1
  Viceconsejero para la Administración Pública 0 2 1 1 0 4
  Viceconsejero para la Función Pública 0 2 0 2 1 5
  Vicepresidente del EVE 0 0 1 0 1 2
  Vicepresidente para Asuntos Sociales y Consejero de Educación, Universidades e Investigación 0 0 3 0 0 3
  Villa Martínez, Joaquín (EA LT) 0 0 0 8 13 21
  Villar Montero, Enrique (PP LT) 1 0 0 1 0 2
  Villar Montero, Enrique (PV-ETP LT) 0 19 45 30 22 116
  Zenarrutzabeitia Beldarrain, Idoia (NV LT) 1 10 5 7 2 25