• Guztiak
 • Erakunde eta Herrizaingo Batzordea
 • Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea Erakunde, Herrizaingo eta Justizia Batzordea
 • Industri eta Nekazaritza Batzordea
 • Lurralde-Antolaketa eta Garraioen Batzordea
 • Hezkuntza eta Kultura Batzordea
 • Presako Legegintza, Araudi eta Gobernurako Batzordea
 • Bateraezintasun Batzordea
 • Lan eta Osasun Batzordea
 • Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea
 • EITBren Legebiltzar Kontrolerako Batzordea
 • Drogamenpekotasunaren Batzordea
 • Kanpo Ekintzaren Jarraipenerako Batzordea
 • Euskadin sekta suntsitzaileek eta menpekotasunezkoek duten finkapenari buruzko inkesta batzordea
 • Diputazio Iraunkorra
 • HizlariaUrtearen hitzaldiak
  19941995199619971998Guztira
  --- 0 3 1 1 0 5
  Administrazio eta Zerbitzuetako sailburuordea 0 1 2 0 0 3
  Ainsua Díaz-Peña, José Luis (IU LT) 0 14 27 25 20 86
  Aiz Salazar, Antonio (NV LT) 0 0 0 1 2 3
  Alba Orbegozo, Itziar (NV LT) 0 3 8 4 8 23
  Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) 0 28 16 19 11 74
  Amann Rabanera, Álvaro (NV LT) 0 10 10 5 5 30
  Antigüedad Auzmendi, Iñaki (EAB LT) 0 0 0 0 5 5
  Arabako Osasun Barrutiko zuzendaria 0 1 1 3 0 5
  Arabako aldun nagusia 0 0 0 1 0 1
  Ararteko 0 1 3 1 2 7
  Araubide Juridiko eta Autonomi Garapenerako idazkari nagusia 0 0 1 0 0 1
  Ares Taboada, Rodolfo (SV-ES LT) 0 7 11 7 7 32
  Arrantza sailburuordea 0 1 1 0 0 2
  Arregi Aranburu, Joseba (NV LT) 0 19 18 18 13 68
  Arteaga Izaguirre, Jesús María (PV-ETP LT) 0 22 18 0 0 40
  Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko zuzendaria 0 0 1 1 0 2
  Asesor del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 0 0 0 0 1 1
  Asesor del Departamento de Sanidad 0 0 0 0 1 1
  Asiain Ayala, Carmen (SV-ES LT) 0 26 24 33 23 106
  Astibia Legorburu, Aurkene (EAB LT) 0 0 0 0 3 3
  Aurrekoetxea Bergara, Joseba Andoni (NV LT) 0 16 12 13 7 48
  Aurrekoetxea Iza, Txomin (NV LT) 0 12 20 9 10 51
  Aurrekontuetako zuzendaria 0 1 1 0 0 2
  Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV-ETP LT) 0 17 8 7 4 36
  Barrio Baroja, Carmelo (PV-ETP LT) 0 28 27 31 12 98
  Basurto Ospitaleko zuzendari nagusia 0 0 0 2 0 2
  Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (FA LT) 0 28 24 44 45 141
  Bergara Etxebarria, Josu (NV LT) 0 3 0 0 0 3
  Buesa Blanco, Fernando (SV-ES LT) 0 30 14 21 4 69
  Carrera Aranberri, María (EA LT) 0 7 31 29 18 85
  Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado 0 0 0 1 0 1
  Consejero Delegado de Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. 0 0 1 3 0 4
  Consejero de Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad Social 0 1 1 0 0 2
  Consejeros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 0 0 2 3 1 6
  Coordinador del Plan del SIDA 0 1 1 0 0 2
  Cruces-eko Ospitaleko zuzendari-gerentea 0 0 1 1 0 2
  Damborenea Basterrechea, Antonio (PV-ETP LT) 0 15 15 12 12 54
  Damboriena Osa, Eugenio David (PV-ETP LT) 1 6 10 12 11 40
  Delegación de la Chechen European Islamic Alliance 0 1 0 0 0 1
  Delegada de Educación de Bizkaia 0 0 0 0 1 1
  Delegado de Educación de Álava 0 0 0 0 1 1
  Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México 0 1 0 0 0 1
  Director General de Euskalnet 0 1 0 0 0 1
  Director General de Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. 0 0 0 0 1 1
  Director General de SPRILUR 0 3 2 1 0 6
  Director General de la SPRI 0 0 1 1 0 2
  Director General del Hospital de Leza 0 0 0 0 1 1
  Director General del Instituto Vasco de Estadística 0 0 2 0 1 3
  Director Gerente de Osatek 0 0 0 0 1 1
  Director Gerente del Hospital de Ntra. Sra. de Aranzazu 0 0 1 0 0 1
  Director Gerente del Hospital de Txagorritxu 0 0 1 0 0 1
  Director Gerente del Área Sanitaria de Bizkaia 0 0 2 3 0 5
  Director Gerente del Área Sanitaria de Gipuzkoa 0 0 0 3 0 3
  Director Médico del Hospital de Cruces 0 0 0 1 0 1
  Director de Administración y Política Comercial 0 1 0 1 0 2
  Director de Agricultura 0 0 2 0 1 3
  Director de Desarrollo y Coordinación 0 2 0 1 0 3
  Director de Economía y Planificación 0 0 0 2 0 2
  Director de Egailan 0 0 0 1 0 1
  Director de Empleo y Formación 0 2 2 1 1 6
  Director de Gestión Económica de Osakidetza 0 0 2 1 0 3
  Director de Gestión de Personal de Osakidetza 0 2 5 3 2 12
  Director de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 0 1 4 2 0 7
  Director de Infraestructura del Transporte 0 1 1 0 0 2
  Director de Normalización Lingüística en las Administraciones Públicas 0 1 0 0 0 1
  Director de Ordenación y Evaluación Sanitaria 0 1 0 0 0 1
  Director de Organización y Recursos Humanos de Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. 0 0 1 0 0 1
  Director de Parques Tecnológicos 0 0 0 1 0 1
  Director de Planificación y Obras Hidráulicas 0 1 0 0 0 1
  Director de Procesos Electorales y Documentación 0 0 1 0 0 1
  Director de Promoción Industrial de la SPRI 0 0 0 1 0 1
  Director de Proyectos de Ihobe 0 0 1 0 0 1
  Director de Puertos y Asuntos Marítimos 0 0 1 0 0 1
  Director de Salud Mental de Osakidetza 0 0 1 0 0 1
  Director de Sanidad de Álava 0 0 0 0 1 1
  Director de Seguridad Ciudadana 0 0 0 0 2 2
  Director de Servicios Generales del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca 0 2 1 1 0 4
  Director de Servicios del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social 0 1 1 1 0 3
  Director de Servicios del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente 0 1 0 0 0 1
  Director de Servicios del Departamento de Sanidad 0 0 0 1 1 2
  Director de Tecnología y Telecomunicaciones 0 0 0 1 0 1
  Director de Tráfico y Parque Móvil 0 1 0 0 0 1
  Director de la Academia de Policía del País Vasco 0 0 1 0 1 2
  Director del Gabinete del Consejero de Educación, Universidades e Investigación 0 0 0 1 2 3
  Director del IVAP 0 1 0 0 0 1
  Director del Instituto para la Ciencia y Tecnología Pesquera 0 0 1 0 0 1
  Director del Parque Tecnológico de Álava 0 0 1 0 0 1
  Director del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez 0 1 0 0 0 1
  Director-Gerente del Consorcio Guggenheim Bilbao 0 0 1 2 0 3
  Directora General del Instituto Vasco de la Mujer 0 1 2 2 2 7
  Directora Gerente de la Comarca de Álava (Departamento de Sanidad) 0 0 0 0 1 1
  Directora de Administración de Industria, Energía y Minas 0 1 0 4 3 8
  Directora de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia 0 0 1 0 0 1
  Directora de HABE 0 2 0 0 0 2
  Directora de Presupuestos y Administración Educativa 0 2 1 1 0 4
  Directora de Promoción de Comercio Exterior y Cooperación Económica 0 1 0 1 0 2
  Directora de Renovación Pedagógica 0 1 5 0 0 6
  Directora de Servicios del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo 0 1 1 2 0 4
  Directora de Servicios del Departamento de Interior 0 1 1 1 0 3
  Directora del Gabinete de Apoyo de la Consejera de Cultura 0 0 2 0 0 2
  Directora del Gabinete del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca 0 0 0 0 3 3
  Dirigente del pueblo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia 0 1 0 0 0 1
  Domínguez López, Juantxu (IU LT) 0 7 12 19 12 50
  Dueñas Crespo, Germán (FA LT) 0 9 32 26 29 96
  Dávila Úbeda, Isabel 0 0 1 0 0 1
  EITBko zuzendari nagusia 0 17 13 14 10 54
  Egibar Artola, Joseba (NV LT) 0 5 1 2 1 9
  Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (SV-ES LT) 0 5 4 4 2 15
  Elzo Imaz, Javier 0 0 0 1 0 1
  Energiaren Euskal Erakundea (EVE), zuzendari nagusia 0 1 1 2 3 7
  Erkizia Almandoz, Tasio (EAB LT) 0 12 2 2 0 16
  Euskadiko Eskola Kontseiluko lehendakaria 0 1 0 0 0 1
  Familiares, Médica y Abogado del preso Jon Iturriaga Omar 0 1 0 0 0 1
  Gallastegui Madinabeitia, Isabel (EA LT) 0 0 4 7 10 21
  García Díaz, Tomás (IU LT) 2 27 34 29 33 125
  García Rico, M.ª Eugenia (PV-ETP LT) 0 3 5 8 7 23
  Garraio eta Herri Lan sailburuordea 0 2 1 0 0 3
  Garraio eta Herri Lanak Saila, sailburua 0 10 12 9 2 33
  Garraio zuzendaria 0 0 1 0 1 2
  Garín Fernández de Piérola, Ramón (FA LT) 0 9 0 0 0 9
  Gauna Caballero, Txabi (EAB LT) 1 2 0 0 0 3
  Gerenabarrena Martínez de Lahidalga, Iñaki (NV LT) 0 5 11 9 6 31
  Gizarte Ekonomiaren zuzendaria 0 2 0 1 0 3
  Gizarte Gaietako sailburuordea 0 0 0 2 0 2
  Gizarte Ongizate zuzendaria. 0 0 0 3 0 3
  Goirizelaia Ordorika, Jone (EAB LT) 0 15 9 6 10 40
  Greaves Badillo, Belén (NV LT) 0 26 25 26 16 93
  Gutiérrez Muñoz, Katy (IU LT) 0 48 57 55 39 199
  HABEko zuzendaria 0 2 0 0 0 2
  Hernando Saez, Santi (EAB LT) 0 0 10 6 6 22
  Herrero Romero, Julio (SV-ES LT) 0 13 0 0 0 13
  Herrizaingo Saila, sailburua 0 14 11 16 8 49
  Herrizaingo-sailburuordea 0 0 0 2 0 2
  Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerket Saila, sailburua 0 13 24 11 7 55
  Hezkuntzako sailburuordea 0 0 0 3 3 6
  Hizkuntza Politikako sailburuordea 0 0 2 3 1 6
  Huertas Vicente, Manuel (SV-ES LT) 0 12 15 19 13 59
  Industria, Nekazaritza eta Arrantz Saila, sailburua 0 17 24 25 14 80
  Ingurugiroaren Kalitatearen zuzendaria 0 0 1 0 0 1
  Ingurumenaren sailburuordea 0 1 1 0 0 2
  Intxaurraga Mendibil, Sabin (EA LT) 0 23 29 14 18 84
  Irarragorri Viguera, Jasone (EA LT) 0 50 33 25 20 128
  Iruin Sanz, Iñigo (EAB LT) 0 1 0 0 0 1
  Iturgaiz Angulo, Carlos (PV-ETP LT) 0 24 15 5 0 44
  Iturralde Martínez de Lizardui, Mati (EAB LT) 0 12 5 6 0 23
  Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua 0 24 20 14 3 61
  Jefe del Gabinete de Planificación y Gestión Económica del Departamento de Transportes y Obras Públicas 0 1 0 0 0 1
  Joku eta Ikuskizun zuzendaria 0 1 0 0 0 1
  Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (NV LT) 0 13 12 11 10 46
  Juaristi Torrealday, María Isabel (NV LT) 0 3 6 8 4 21
  Justizi Administrazioarekiko Harremanetarako zuzendaria 0 0 1 1 1 3
  Justizia sailburuordea 0 1 0 1 4 6
  Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila, sailburua 0 14 11 14 13 52
  Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia 0 6 2 2 1 11
  Kontsumo zuzendaria 0 1 2 0 1 4
  Kultur Saila, sailburua 0 11 14 10 4 39
  Kultura Saileko Zerbitzu-zuzendaria 0 2 1 1 0 4
  Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordea 0 7 4 3 0 14
  Lafuente Orive, María José (PV-ETP LT) 0 0 3 4 6 13
  Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendaria 0 0 0 1 0 1
  Landa Mendibe, Karmelo (EAB LT) 0 10 8 0 0 18
  Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordea 0 1 1 1 0 3
  Larrazabal Olabarri, Eusebio (NV LT) 0 7 10 5 2 24
  Larrañaga Agirre, Esther (NV LT) 0 5 0 0 0 5
  Larreina Valderrama, Rafael (EA LT) 0 35 36 38 16 125
  Latierro Corta, Ignacio María (SV-ES LT) 0 8 20 20 21 69
  Lehendakaritzako idazkaria 0 1 1 1 0 3
  Loroño Ormaetxea, Inmaculada (NV LT) 0 2 0 0 0 2
  Lurralde Plangintza eta Ingurumen Saila, sailburua 0 15 10 7 7 39
  López Álvarez, Patxi (SV-ES LT) 0 15 15 20 9 59
  Madrazo Lavín, Javier (IU LT) 0 57 48 39 16 160
  Martínez de Luna Unanue, Igone (EA LT) 0 13 12 29 11 65
  Maura Barandiarán, Fernando (PV-ETP LT) 0 31 43 34 18 126
  Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Saila, sailburua 0 5 9 3 3 20
  Miembro de la Plataforma 0,7 y Más del País Vasco 0 0 1 0 0 1
  Miembro del pueblo indígena coconunco del departamento del Cauca, en Colombia 0 0 1 0 0 1
  Miembros de la Coordinadora de ONG de Euskadi 0 0 1 0 0 1
  Miembros del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral 0 0 0 0 1 1
  Moraza Marquínez, Javier (FA LT) 1 42 67 57 32 199
  Mosquera Mata, Pablo Alejandro (FA LT) 0 35 50 31 24 140
  Médico del Servicio de Epidemiología del Instituto Municipal de la Salud de Barcelona 0 0 0 1 0 1
  OSALANeko zuzendari nagusia 0 0 1 1 0 2
  Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª (NV LT) 0 8 10 7 4 29
  Ordóñez Fenollar, Gregorio (PV-ETP LT) 0 1 0 0 0 1
  Orella Barrios, Julián (IU LT) 0 12 15 15 13 55
  Ormaetxea Garai, Xabier (NV LT) 0 16 7 12 8 43
  Osakidetzako Asistentzia Sanitarioko zuzendaria 0 6 1 2 2 11
  Osakidetzako zuzendari nagusia 0 8 6 5 4 23
  Osalaneko zuzendaria 0 1 1 1 0 3
  Osasun Publikoko zuzendaria 0 0 0 5 1 6
  Osasun Saila, sailburua 0 8 11 5 7 31
  Osasun sailburuordea 0 2 2 2 1 7
  Otegi Mondragón, Arnaldo (EAB LT) 0 0 1 3 1 5
  Oyarzabal de Miguel, Iñaki (PV-ETP LT) 0 0 20 43 30 93
  Pagazaurtundua Ruiz, María Teresa (SV-ES LT) 0 23 16 8 19 66
  Peña Somavilla, Rakel (EAB LT) 0 0 0 0 9 9
  Piñol Olaeta, Elixabete (NV LT) 0 4 16 12 11 43
  Premio Nobel de la Paz 1996 0 0 0 0 1 1
  Presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Álava 0 0 1 0 0 1
  Presidente Ejecutivo de los Parques Tecnológicos del País Vasco 0 0 1 0 0 1
  Presidente de Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. 0 0 1 0 0 1
  Presidente de la Comisión de Economía del Parlamento cubano y Director del Centro de Estudios Internacionales de Economía Mundial 0 0 0 0 1 1
  Presidente de la Confederación de Cooperativas de Euskadi 0 0 1 0 0 1
  Presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Euskadi 0 1 0 0 0 1
  Presidente de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos 0 0 0 1 0 1
  Presidente de la sección española de Amnesty International 0 0 0 0 1 1
  Presidente del Consejo Económico y Social 0 0 1 0 0 1
  Presidente del Consejo Social de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 0 0 0 1 0 1
  Presidente del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi 0 0 1 0 0 1
  Presidente del Consejo de la Juventud de Euskadi 0 0 1 0 0 1
  Presidente del Consorcio del Conservatorio de Música de Vitoria 0 0 0 1 0 1
  Presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 0 0 3 3 3 9
  Profesor de Informática de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 0 0 1 0 0 1
  Profesor de Telecomunicaciones de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 0 0 1 0 0 1
  Quevedo Otaegui, María Eugenia (PV-ETP LT) 0 0 0 2 3 5
  Rector de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 0 1 5 1 0 7
  Representante de Cáritas 0 0 0 1 0 1
  Representante de Manos Unidas 0 0 0 1 0 1
  Representante de Umoya 0 0 0 1 0 1
  Representante de la UAGA 0 0 1 0 0 1
  Representante del Partido Democrático del Kurdistán en Irak 0 0 0 1 0 1
  Representantes de ACABE 0 0 0 1 0 1
  Representantes de AFAS/SME 0 0 0 1 0 1
  Representantes de Amnistía Internacional 0 2 0 1 0 3
  Representantes de Elkarri 0 1 0 0 0 1
  Representantes de Greenpace 0 1 0 0 0 1
  Representantes de Médicos sin Fronteras 0 1 0 0 0 1
  Representantes de UNITA-Unión Nacional para la Independencia Total de Angola 0 0 0 0 1 1
  Representantes de la Asociación "Vascos Niños de la Guerra Civil 1936-1939" 0 1 0 0 0 1
  Representantes de la Asociación Bidasoaldeko Emakumeak 0 0 0 1 0 1
  Representantes de la Asociación Irungo Betiko Alardearen Aldekoak 0 0 0 1 0 1
  Representantes de la Comisión Permanente para el esclarecimiento del caso del sindicalista José Ramón García Gómez 0 1 0 0 0 1
  Representantes de la Federación Vasca de Asociaciones de Padres de Sordos 0 0 0 1 0 1
  Representantes de la Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y Enfermos Psíquicos 0 1 0 0 0 1
  Representantes de la Federación de Sordos 0 0 0 1 0 1
  Representantes de la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular para una Carta de Derechos Sociales 0 0 0 0 1 1
  Representantes del Grupo Investigador sobre Coming Out of Violence: the Problems of Building Peace 0 0 0 0 1 1
  Representantes del MAIB-Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko 0 0 0 0 1 1
  Representantes del pueblo kurdo 0 1 0 0 0 1
  Responsable de AEK de Bizkaia 0 1 0 0 1 2
  Responsable de Estudios e Investigación del Departamento de Sanidad 0 0 0 0 1 1
  Responsable de relaciones internacionales de la Asociación Napguana, del pueblo Kuna y Director del Consultorio Jurídico de los pueblos indios de Panamá 0 0 1 0 0 1
  Responsable del Gabinete de Planificación y Gestión Económica 0 0 0 1 0 1
  Reyero Redondo, Manuel Raúl (FA LT) 0 37 43 29 0 109
  Reyero Redondo, Manuel Raúl (Misto LT) 0 0 0 3 18 21
  Rodríguez Barahona, María Teresa (SV-ES LT) 0 7 16 19 10 52
  Rodríguez Orrantia, Jesús María (SV-ES LT) 0 11 19 18 7 55
  Rubalkaba Quintana, José Antonio (NV LT) 0 5 4 2 0 11
  Sainz de la Maza Arrola, Karmelo (NV LT) 0 23 8 9 6 46
  Salhaketako ordezkariak 0 1 0 1 0 2
  San Ildefonso Izaguirre, Roberto (SV-ES LT) 0 14 25 8 7 54
  Saratxaga Berganza, Antonio Mamés (NV LT) 0 0 1 4 1 6
  Secretaria General de Coordinación de Lehendakaritza 0 0 1 0 0 1
  Secretaria General del Instituto Vasco de la Mujer 0 0 1 1 2 4
  Secretario General Técnico de Lehendakaritza 0 1 0 0 0 1
  Secretario General de Amnesty International 0 0 0 0 1 1
  Secretario General de Análisis y Comunicación de Lehendakaritza 0 1 0 0 0 1
  Secretario General de Política Lingüística 0 5 0 0 0 5
  Secretario General del Departamento de Información y de Relaciones Internacionales de la Administración Central Tibetana en el Exilio 0 1 0 0 0 1
  Secretario General del Movimiento para la Democracia en Argelia 0 0 0 1 0 1
  Secretario de Drogodependencias 0 2 3 0 1 6
  Segurtasun Sailburuaren Kabinete zuzendaria 0 0 0 0 1 1
  Segurtasun sailburuordea 0 4 5 5 7 21
  Solaguren Santamaría, Covadonga (NV LT) 0 4 6 5 0 15
  Subdirector General de Innovación Empresarial de la SPRI 0 0 0 1 0 1
  Turismoko zuzendaria 0 0 1 1 0 2
  Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea 0 1 1 2 0 4
  Uren zuzendaria 0 1 3 0 1 5
  Uribarren Axpe, Rafael (NV LT) 0 1 10 10 6 27
  Urkullu Renteria, Iñigo (NV LT) 0 11 9 25 22 67
  Urrutia Abaigar, Víctor 0 0 0 1 0 1
  Viceconsejera de Comercio y Consumo 0 1 1 0 0 2
  Viceconsejero de Administración Educativa 0 0 0 1 0 1
  Viceconsejero de Agricultura 0 6 9 1 5 21
  Viceconsejero de Competitividad 0 2 5 6 3 16
  Viceconsejero de Economía y Planificación 0 0 1 0 0 1
  Viceconsejero de Hacienda y Finanzas 0 0 4 0 0 4
  Viceconsejero de Ordenación del Territorio y Vivienda 0 1 1 0 0 2
  Viceconsejero de Ordenación y Administración Industrial 0 6 7 3 3 19
  Viceconsejero de Presupuestos y Control Económico 0 2 2 2 1 7
  Viceconsejero de Turismo 0 0 2 0 0 2
  Vicepresidente del Consejo Vasco de Finanzas Públicas 0 0 0 1 0 1
  Vicerrector de Alumnos/Alumnas de la UPV/EHU 0 0 0 0 3 3
  Vicerrector de Euskera de la UPV/EHU 0 0 0 0 3 3
  Vicerrector de Ordenación Académica de la UPV/EHU 0 0 0 0 3 3
  Vicerrector del Campus de Álava de la UPV/EHU 0 0 0 2 0 2
  Villar Montero, Enrique (PV-ETP LT) 0 24 6 0 0 30
  Zenarrutzabeitia Beldarrain, Idoia (NV LT) 1 0 0 0 0 1
  Zientzi Politikarako zuzendaria 0 0 0 1 0 1
  Zubizarreta Lasagabaster Xabier (GP HB) 0 8 1 0 0 9
  de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV-ETP LT) 0 54 52 58 39 203
  del Bado González, Sabin (EAB LT) 0 0 0 0 11 11