Breadcrumb

   Asunto
 

Navegacion

Asunto detalle

Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
4
Ruegos y preguntas.
24.02.1999
3
00:25
Asunto tercero en el orden del día de la convocatoria.

Texto

Hirugarren puntua: “Eskariak eta galderak”. (Isilunea.)

Legebiltzarkideok dakizuenez, hainbat dokumentu sartu da
batzordean, eta zerrenda bat pasatu jakie batzordekideei,
dokumentazio hori batzordean dagoala esanez. Eta momentu
honetan esan behar doguna da batzorde hau osotu danetik
aurrera heldu ahala bialduko jakiela dokumentazio zehatza.
Eta dokumentazio horren aurrean, batzordekideei jagoke
euren ustez aurkeztu beharko lirateken ekimenak
aurkeztearen aukera ere. Guk Mahaitik dagoana aztertu egin
beharko dugu, begiratu egin beharko dogu eta erabagi
dokumentazio horren barrutik zeinek izan beharko leukean
premiazkoena hemen aztertzeko.

Besterik ez badago, bukatutzat emoten dogu gaurko
batzordea.

Eran las doce horas y treinta y cuatro minutos.