Breadcrumb

   Asunto
 

Navegacion

Asunto detalle

Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
6
Otros asuntos.
14.04.1999
4
01:46

Oradores

Huertas Vicente, Manuel (GP SV-ES)

Texto

Bestela, seigarren puntura pasatuko ginateke. Seigarren
puntua: “Beste gai batzuk”.

Inork ba al du beste gairik seigarren puntuan? Bai, Huertas
jauna.

El Sr. HUERTAS VICENTE: Señor Presidente, le rogaría que
para la próxima reunión, aquellas decisiones de trámite de
los múltiples papeles que recibe el Presidente, y en
concreto la Comisión de Derechos Humanos, tuviera a bien
presentarlos en el dossier correspondiente del orden del
día con la finalidad de que conozcamos detalladamente su
contenido.

El Sr. PRESIDENTE: Huertas jauna, presidente honek jasotzen
duen guztiaren kopia bat izaten duzue talde guztiok.
Suposatzen dut esan nahi duzula nik gai-zerrendaren
bigarren puntuari eutsiz egindako proposamenak eta horrela
batzorde honetan onartu direnei buruz dela zuk eskatzen
duzuna, ez? (Asentimiento.)

Bai. Ez dago batere eragozpenik. Nik bideratu beharreko
eskutitzak eta zenbait xehetasun batzorde honetara
ekartzeko, nire aldetik ez dago batere eragozpenik,
arazorik. Horrela egingo dut.