Breadcrumb

   Asunto
 

Navegacion

Asunto detalle

Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
5
Asuntos que han llegado a la Comisión hasta la fecha y, en su caso, propuestas del Presidente de la Comisión en relación con los mismos.
02.02.2000
16
01:50
El Sr. Madrazo Lavín quiere dejar constancia de su posición favorable a las dos últimas solicitudes.

Iniciativas origen

06\11\08\00\00005Sobre acciones judiciales derivadas del asesinato del cooperante vasco D. Iñigo Egiluz Telleria.
06\19\09\00\00034D. Antxon García del Molino y D. Raúl Alonso Álvarez
06\19\09\00\00126En relación con presuntos hechos acaecidos en el Centro Penitenciario de Basauri.

Trámites

Se adopta una resolución en relación con el preso Sr. Alonso Álvarez.
Se aprueba una resolución en relación con este tema y se acuerda enviar un escrito al Director del Centro Penitenciario.
-

Oradores

Madrazo Lavín, Javier (GP Mixto-IU)

Texto

El Sr. PRESIDENTE: Bosgarren puntuan, “Gaur arte batzordean
jaso diren gaiak eta, hala badagokio, batzordeko
lehendakariaren proposamenak gai horiei buruz” dioen
puntuan, bada bat lehengoarekin zerikusia duena, nolabait,
eta hau da: guk jaso genuen “Brigadas Internacionales de
Paz-Gasteiz” elkartearen fax bat, eta fax horretan eskatzen
zitzaigun Colombiako Urabá departamentuan giza eskubideen
gaitzespena edo giza eskubideen aurrean egindako aurkako
jokaeren aurrean salatu beharreko eta pertsona batzuei
bidali ahal izateko gure akordio bat, eta hor agertzen dira
bat, bi, hiru eta lau pertsona. Hori dela eta, nik ere
proposatzen nuen eskutitz bat bidaltzea -eta eskutitz hori
zuen eskuetan daukazue- hor dauzkazuen pertsonei: Fernando
Tapias Stahelin jeneralari, Gustavo Bell Lemus jaunari,
Eduardo Contreras Ochoa brigadier jeneralari eta Guillermo
Fernández De Soto Kanpo Harremanetarako ministroari.
Eskutitz horren aurrean ba al da zeozer esaterik, ezer
esaterik? (Negativa.)

Bozketara pasatuko dugu. (Pausa.)

Efectuada la votación, el resultado fue el siguiente: se
aprueba por unanimidad.

El Sr. PRESIDENTE: Bosgarren puntu honetan ere, gaur arte
jaso diren gaien aurrean, 1999ko abenduaren 1etik gaur arte
sartu diren gaiak 37 dira, oker ez baldin banago, eta 37
horien artean, orain arte aipatuez gain bada bat, eta da
Basauriko gartzelan, espetxean, den presoen talde baten
eskutitza, eta eskutitz horretan Basauriko espetxean
gertaturiko gai baten berri ematen zaigu. Beraz, gai hori
ea horrela izan den ala ez jakin nahiean Basauriko
espetxeko zuzendariari eskutitz bat bidaltzea proposatzen
dut presidente bezala. (Pausa.)

Efectuada la votación, el resultado fue el siguiente: votos
emitidos, 14; a favor, nueve; en contra, uno; abstenciones,
cuatro.

El Sr. PRESIDENTE: Eta azkenengo proposamena bosgarren
puntuan, eguneko gai-zerrendaren bosgarren puntuan
iritsitako gaien artean bada bat, eta da Raul Alonso
Álvarez presoa denaren egoeraren aurrean beste eskaera bat
iritsi