Breadcrumb

   Asunto
 

Navegacion

Asunto detalle

Comisión de Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
2
Comparecencia de la consejera de Transportes y Obras Públicas, a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por D.ª Aintzane Ezenarro Egurbide, parlamentaria del grupo Mixto-Aralar, a fin de que informe sobre el proyecto del puerto nuevo de Mutriku.
21.11.2005
5
00:41
Tramitado conjuntamente con el punto tercero (cuarto de la convocatoria)

Iniciativas origen

08\10\06\01\00005A fin de que informe sobre el proyecto del puerto nuevo de Mutriku.

Trámites

Comparece la consejera de Transportes y Obras Públicas acompañada de la viceconsejera de Transportes y Obras Públicas.

Oradores

Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Mix-Aralar) (16:36)Ver vídeo

Departamento de Transportes y Obras Públicas, consejera (16:39)Ver vídeo

Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (16:46)Ver vídeo

Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Mix-Aralar) (16:51)Ver vídeo

Departamento de Transportes y Obras Públicas, consejera (16:53)Ver vídeo

Turno de grupos

Matute García de Jalón, Oskar (GP Mixto-EB) (16:54)Ver vídeo

Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) (16:55)Ver vídeo

Sémper Pascual, Borja (GP PV-ETP) (16:55)Ver vídeo

Goya Laso, Eneko (GP NV) (17:01)Ver vídeo

Departamento de Transportes y Obras Públicas, consejera (17:02)Ver vídeo

Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (17:04)Ver vídeo

Sémper Pascual, Borja (GP PV-ETP) (17:08)Ver vídeo

Departamento de Transportes y Obras Públicas, consejera (17:10)Ver vídeo

Texto

En segundo lugar, comparecencia de las consejeras de
Transportes y Obras Públicas, y de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, que, si les parece bien, será
una comparecencia conjunta a la petición de la señora
Ezenarro en relación con la construcción de la dársena
exterior del puerto de Mutriku. En primer lugar comenzará
una de las dos consejeras, a continuación intervendrá la
otra consejera, y daremos después, si les parece, el turno
de intervención de los grupos.

Por lo tanto, en primer lugar tiene la palabra la señora
Ezenarro para formular su petición de comparecencia.
Ezenarro anderea, hitza daukazu.

La Sra. EZENARRO EGURBIDE: Bai, arratsalde on guztioi.

Eskerrik asko gaur hemen ditugun bi sailburuei azalpenak
ematera etortzeagatik. Oso labur, nik uste dudalako oso
garbi jasota dagoela eskarian bertan. Gure jakin-mina zen
ezagutzea zehazki Mutrikuko portu berriaren proiektua
zertan den, azkenean zertan geratuko den, ze, beno,
denok..., edo, behintzat, askok dakizuen bezala, proiektu
honetaz asko hitz egin da, bertako hainbat bizilagunek ere
kontrako jarrera agertu dute, eta informazio batzuk eta
besteak entzunda, ba, gauza desberdinak jasotzen dira:
batetik entzuten da lehenengo fasea bakarrik egingo dela;
bestetik, proiektu osoa hor dago. Gogoratu behar da ere
urriaren 20an bukatzen zela, nolabait, adskripzioa, Costas-
ek emandako adskripzioa obrak hasteko. Epe hori pasa da.
Eta gogoratu nahi dut ere Audientzia Nazionalean
errekurtsoa jarrita dagoela dominio hau eman zenean
declaración de impacto ambiental guztia, bere osotasunean,
egin ez zelako.

Hori jakin nahi nuen, batetik hori nola ikusten duzuen, eta
bestetik, azkenean zertan dagoen, zer fasetan dagoen. Eta,
azken batean, lehenengo fasea bakarrik egingo bada, ba, ea
mantendu egingo den proiektuan dagoen eredua, pareta altu
horiekin eta abar, iruditzen zitzaigulako lehenengo fasea
bakarrik egitekotan, eta jarraipenik ez ematekotan, ba,
nahikoa zela bestelako dike bat egitea, beste hainbatek