Breadcrumb

   Asunto
 

Navegacion

Asunto detalle

Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
2
Debate y resolución sobre la delegación en la Mesa de la Comisión de la facultad de aprobar las solicitudes de comparecencia de acuerdo con lo previsto en la Resolución de la Presidencia del Parlamento, de 15 de abril de 1986.
24.02.1999
3
00:25
Asunto primero en el orden del día de la convocatoria.

Texto

Gai-zerrendaren lehenengo puntuak zioenez, eta lehen hasi
naizen bezala, “Agerraldi-eskeak onesteko ahalmena
Batzordeko Mahaiaren esku uztea, Legebiltzarreko
lehendakaritzaren 1986ko apirilaren 15eko Ebazpenean
aurreikusitakoari jarraiki. Eztabaida eta erabakia”.

Puntu honetan, ohikoa den legez, eta hor aipatzen diran
datetan hartutako erabakien arabera -eta Araudian daukagu
bosgarren gehigarria, eta irakurri egin daiteke-, hor
eskumena emoten jako Mahaiari agerraldiak kontuan hartzeko.

Badauka badauka inork honetaz ezer esaterik? (Isilunea.)

Ordezkaritza uzteko ekimen honen alde dagozanak... Nortzuk
dagoz alde? (Isilunea.)

Efectuada la votación fue aprobada por unanimidad.

El Sr. PRESIDENTE: Danok gagoz ados. Badaezpada.

Beraz, lehenengo puntuarekin ados gagoz.