Breadcrumb

   Asunto
 

Navegacion

Asunto detalle

Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
6
Debate y resolución de la propuesta del Presidente de la Comisión en relación con el traslado de D. Daniel Ortiz Ribas.
26.06.2000
19
01:37
Asunto quinto en el orden del día de la convocatoria. El Sr. Madrazo Lavín hace constar en acta su acuerdo con la propuesta.

Iniciativas origen

06\11\08\00\00011En relación con la situación de D. Daniel Ortiz Ribas, preso en el Centro Penitenciario de Villabona (Asturias).

Trámites

Se aprueba una propuesta presentada por el Presidente de la Comisión por 9 votos a favor (NV EH y EA). No participan en la votación los GG.PP. PV, SV y Mx-FA.

Oradores

Ares Taboada, Rodolfo (GP SV-ES)

Madrazo Lavín, Javier (GP Mixto-IU)

Goirizelaia Ordorika, Jone (GP EH)

Texto

Gai-zerrendaren bosgarren puntua: “Batzordeko
lehendakariaren proposamena, Daniel Ortiz Ribas jaunaren
trasladoari buruzkoa. Eztabaida eta ebazpena”.

Esku artean duzue legebiltzar-talde guztiei zuzendutako
eskaera, Elvira de la Llama y Vega eta Ignacio Mallada
Urgoitia jaun-andreen izenean. Eta hor duzue, orain arte
ohizkoa izan den bezala, kasu honen aurrean Giza Eskubideen
Batzordeak ontzat eman duen testua, eta hori da proposatzen
dena.

Inork ba al du kontrakorik?

Sí, señor Ares.

El Sr. ARES TABOADA: Con objeto de que conste en acta,
señor Presidente, reiteramos lo expuesto en el punto dos.
Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ares.

Señor Madrazo.

El Sr. MADRAZO LAVÍN: Para que conste en acta nuestro
acuerdo con lo que se plantea en el punto cinco. Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Madrazo.

¿Alguien más desea intervenir?

La Sra. GOIRIZELAIA ORDORIKA: Bai, gauza bat esplikatzeko,
ze, idatzia ikusita, nik nahi dut hemen esan eta nahi dut
jende guztiak jakitea, ba, Daniel Ortiz Ribasen kondena ez
dela izan Audientzia Nazionalekoa, baizik eta Bizkaiko
Audientzia Probintzialekoa, horrek dauzkan ondorio
guztiekin. Horrek nahi du esan Bizkaiko Audientzia
Probintzialaren sententziaz kondenatuta daudenek beren
zigorra bete behar dutela tribunal honen pean dauden zentro
penitenziarioetan; orduan, Basaurin, Langraizen edo
Martutenen. Kasu honetan, Daniel Ortiz Basaurin egon zen,
eta ez dakigu zergatik, arrazoirik ez dagoelako,
juridikorik behintzat (bakarrik politikoak), ba,
Villabonako kartzelara eramana izan da.

El Sr. PRESIDENTE: Bai, nik uste dut bere senitartekoek
bidalitako txostenean nolabait ulertzen dela non egon den,
eta, zentzu horretan, onartu egiten da hemen emandako
azalpena.

Bozketara joango gara, beraz. (Pasusa.)

Efectuada la votación, el resultado fue el siguiente: votos
emitidos, nueve; a favor, nueve; en contra, ninguno;
abstenciones, ninguna.

El Sr. PRESIDENTE: Beraz, bosgarren puntua ere ontzat
ematen da
.