Breadcrumb [EU]

   Gaia
 

Navegacion

Gai-xehetasuna

1
Jaurlaritzako Lehendakariak Gernikan egindako zina eta karguaz jabetzea.
1991.02.03
5
00:20
Argitaratu gabeko deialdia. Gernikako Batzar Etxean egindako bilkura.

Hizlariak

Hasiera eman zaio bilkurari.

Lehen-Idazkariak, Legebiltzarrak urtarrilaren 31 eta otsailaren 1 eko Osoko Bilkuran Lehendakaria hautatzeaz hartutako Erabakia eta Jose Antonio Ardanza Garro jauna Eusko Jaurlaritzako Lehendakari izendatzen deneko 94/1991 Errege-Dekretua irakurtzen ditu. (00:00)Bideoa ikusi

Jaurlaritzako Lehendakari jaunak Gernikako Zuhaizpean zina egiten du. (00:19)Bideoa ikusi

Lehen-Idazkariak Autonomi Estatutuko 24. Eta 23. atalak irakurtzen ditu. (00:28)Bideoa ikusi

Jaurlaritzako Lehendakari jauna bere karguaz jabetzen da. (00:29)Bideoa ikusi

Amaiera eman zaio bilkurari.

Testua

Eguerdiko ordubatean hasi da bilkura.

LEHENDAKARI (Leizaola Azpiazu)
jaunak: Se abre la sesión para proceder al acto del
juramento y toma de posesión del Lehendakari.
Lehendakaria bere zina egiteko eta bere tokiaz
jabetzeko bilkurari ekiten zaio.

Tiene la palabra el señor Secretario Primero
para proceder a la lectura del acuerdo del Pleno del
Parlamento por el que designa Lehendakari al
excelentísimo señor don José Antonio Ardanza
Garro, y el real decreto en el que se procede al
correspondiente nombramiento.

Lehen Idazkari jaunak du hizpidea. Eusko
Legebiltzarraren Osoko Bilkurak José Antonio
Ardanza Garro jaun txit gorena Eusko Jaurlaritzako
Lehendakari izendatuz hartutako erabakia eta horren
sendespena egitezko Errege-dekretua irakurtzeko.

LEHEN IDAZKARI (Barrio Baroja)
jaunak: "Certifico que el Pleno del Parlamento
Vasco, en sesión válidamente celebrada los días 31
de enero y 1 de febrero de 1991, ha designado
Lehendakari del Gobierno Vasco al excelentísimo
señor don José Antonio Ardanza Garro, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1
de la Constitución, 33.1 del Estatuto de Autonomía,
4 y 5 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, y 128 y 129
del Reglamento del Parlamento Vasco".

Honako hau egiaztatzen dut: "Eusko
Legebiltzarrak 1991.eko urtarrilaren 31n eta
otsailaren 1ean balio osoz egindako Osoko Bilkuran,
José Antonio Ardanza Garro jaun txit gorena Eusko
Jaurlaritzako Lehendakari hautatu du. Guzti hori,
Konstituzioko 152.1, Autonomi Estatutuko 33.1,
ekainaren 30eko 7/1981 Legeko 4. eta 5. eta Eusko
Legebiltzarraren Araudiko 128. eta 129. ataletan
agintzen denari jarraiki".

"Real Decreto 94/1991, de 1 de febrero, por
el que se nombra Presidente del Gobierno Vasco a
don José Antonio Ardanza Garro. En virtud de lo
dispuesto en el artículo 152.1 de la Constitución, y
en el artículo 33.1 del Estatuto de Autonomía del
País Vasco, vengo a nombrar Presidente del
Gobierno Vasco a don José Antonio Ardanza Garro,
designado por el Parlamento