Breadcrumb [EU]

   Gaia
 

Navegacion

Gai-xehetasuna

1
Juan José Ibarretxe Markuartu jaun txit gorenaren zina eta kargu hartzea Eusko Jaurlaritzako Lehendakari gisa.
1999.01.02
5
00:25
Puntu hau ez zegoen gai-zerrendan sartuta. Bilkura hau Gernikako Batzar Etxean egin zen.

Jatorrizko ekimenak

06\11\01\00\00001Eusko Jaurlaritzako lehendakaria hautatzea.

Izapideak

Kargua sinatu du, Gernikako Arbolaren azpian, Ibarretxe Markuartu jaunak.

Hizlariak

Hasiera eman zaio bilkurari.

Eusko Legebiltzarreko lehendakaria (00:00)Bideoa ikusi

--- (00:01)Bideoa ikusi

Eusko Legebiltzarreko lehendakaria (00:05)Bideoa ikusi

--- (00:06)Bideoa ikusi

Lehendakaria (00:08)Bideoa ikusi

--- (00:09)Bideoa ikusi

Lehendakaria (00:18)Bideoa ikusi

Amaiera eman zaio bilkurari.

Testua

Eguerdiko ordu bata dela hasi da bilkura.

LEHENDAKARI (Atutxa Mendiola) jaunak: Legebiltzarkide eta
jaun-andreok, egun on. Ongi etorriak izan zaiteze Euskadin
kondairan benetan idatzita geldituko dan ekitaldi eta Eusko
Legebiltzarraren Osoko Bilkura honetara.

Se abre la sesión para proceder al acto de juramento y
toma de posesión del Lehendakari. Hasiera emoten jako
lehendakariak zin egiteko eta bere karguaz jabetzeko
bilkurari.

Tiene la palabra el señor Secretario Primero, para proceder
a la lectura del acuerdo del Pleno del Parlamento por el
que se designa Lehendakari al excelentísimo señor don Juan
José Ibarretxe Markuartu, y del real decreto en el que se
procede al correspondiente nombramiento.

Lehen idazkari jaunak dau hitza, bai Eusko Legebiltzarraren
Osoko Bilkurak Juan José Ibarretxe Markuartu jaun txit
gorena Eusko Jaurlaritzaren lehendakari hautatu ebaneko
erabagia, bai izendapena egiteko emon dan errege-dekretua
irakurtzeko.

LEHEN IDAZKARI (Huertas Vicente) jaunak: “Certifico que el
Pleno del Parlamento Vasco, en sesión válidamente celebrada
el día 29 de diciembre de 1998, ha designado Lehendakari
del Gobierno Vasco al excelentísimo señor don Juan José
Ibarretxe Markuartu, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución, 33.1
del Estatuto de Autonomía, 4 y 5 de la Ley 7/1981, de 30 de
junio, y 128 y 129 del Reglamento del Parlamento Vasco”.

“Honako hau egiaztatzen dut: Eusko Legebiltzarraren Osoko
Bilkurak, 1998ko abenduaren 29an balio osoz egindako
bilkuran, Eusko Jaurlaritzaren lehendakari hautatu zuen
Juan José Ibarretxe Markuartu jaun txit gorena. Hori guztia
Konstituzioaren 152.1 artikuluan, Autonomia Estatutuaren
33.1 artikuluan, ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 4. eta 5.
artikuluetan, eta Eusko Legebiltzarreko Araudiaren 128. eta
129. artikuluetan agindutakoari lotuz”.

“Real Decreto 2.900/1998, de 30 de diciembre, por el que se
nombra Presidente del Gobierno Vasco a don Juan José
Ibarretxe Markuartu. En