Breadcrumb [EU]

   Gaia
 

Navegacion

Gai-xehetasuna

1
Juan José Ibarretxe Markuartu jaun txit gorenaren zina eta kargu hartzea Eusko Jaurlaritzako Lehendakari gisa.
2005.06.25
5
00:23
Deialdia argitaratu gabe.Gernikako Batzar Etxean egindako saioa.

Jatorrizko ekimenak

08\11\01\00\00001Eusko Jaurlaritzako lehendakaria hautatzea.

Izapideak

Ibarretxe Markuartu jaunak bere karguaren zina egin du Gernikako arbolaren pean.

Hizlariak

Hasiera eman zaio bilkurari. (12:00)

--- (00:29)Bideoa ikusi

Jaurlaritzaren lehendakariak kargua zinatu du Gernikako arbolaren azpian. (00:33)Bideoa ikusi

--- (00:42)Bideoa ikusi

Jaurlaritzaren lehendakariak kargua hartu du. (00:43)Bideoa ikusi

Amaiera eman zaio bilkurari. (12:25)

Testua

Goizeko hamabietan hasi da bilkura.

LEHENDAKARIAK (Bilbao Barandica): Buenos días, señoras y
señores, y bien venidos a esta casa tan llena de
sentimientos. Y hoy y en este momento se abre la sesión
para proceder al acto de juramento y toma de posesión del
lehendakari.

Egun on. Jaun-andreok, egun on berriro, eta ongi etorriak
izan zaitezte sentimentuz beteta dagoen etxe honetara.
Hasiera ematen zaio lehendakariak bere kargua zin egiteko
eta hartaz jabetzeko bilkurari.

Tiene la palabra el señor secretario primero para proceder
a la lectura del acuerdo del Pleno del Parlamento por el
que se designa lehendakari a don Juan José Ibarretxe
Markuartu, y el real decreto en el que se procede al
correspondiente nombramiento.

Lehen idazkari jaunak du hitza honako bi testu hauek
irakurtzeko: Eusko Legebiltzarraren erabakia, Juan José
Ibarretxe Markuartu jauna Eusko Jaurlaritzaren lehendakaria
aukeratzekoa; eta Erregearen dekretua, lehendakari
izendatzekoa.

LEHEN IDAZKARIAK (Barrio Baroja): "Certifico que el Pleno
del Parlamento Vasco, en sesión celebrada los días 22 y 23
de junio de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 152.1 de la Constitución, 33.1 del Estatuto de
Autonomía, 4 y 5 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, y 128 y
129 del Reglamento del Parlamento Vasco, ha designado
lehendakari del Gobierno Vasco a don Juan José Ibarretxe
Markuartu".

"Honako hau egiaztatzen dut: Eusko Legebiltzarrak, 2005eko
ekainaren 22an eta 23an egindako osoko bilkuran, Juan José
Ibarretxe Markuartu jauna hautatu duela Eusko
Jaurlaritzaren lehendakari. Hautaketa honako artikulu hau
betez egin da: Konstituzioko 152.1, Autonomia Estatutuko
33.1, ekainaren 30eko 7/1981 Legeko 4 eta 5, eta Eusko
Legebiltzarraren Araudiko 128 eta 129".

"Real Decreto 752/2005, de 24 de junio, por el que se
nombra presidente del Gobierno Vasco a don Juan José
Ibarretxe Markuartu. De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 152.1 de la Constitución y 33.1 del Estatuto de
Autonomía para el