Breadcrumb

   Asunto
 

Navegacion

Asunto detalle

Comisión de Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
2
Comparecencia del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, a petición propia, a fin de exponer las líneas generales de actuación de su Departamento.
03.03.1999
3
01:58

Iniciativas origen

06\10\06\02\00014Sobre las líneas generales de actuación de los Departamentos del Gobierno Vasco (Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente)

Trámites

Comparece el Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente acompañado de personal de su Departamento, y entrega por escrito su intervención.

Oradores

Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiete (00:01)Ver vídeo

Turno de grupos.

Maturana Plaza, José Antonio (GP SV-ES) (01:22)Ver vídeo

Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiete (01:33)Ver vídeo

Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (GP NV) (01:43)Ver vídeo

Texto

Horrela, bigarren puntura pasatuko gara. Eta bigarren
puntua da: “Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta
Ingurugiro sailburuaren agerraldia, berak eskatuta, bere
sailaren ekintza-bide nagusiak azaltzeko”.

El Sr. CONSEJERO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE (Ormazabal Zamakona): Presidente jauna,
legebiltzarkide jaun-andreok, egun on guztioi.

Ohore bat da niretzat buru naizen sailak hasi berria den
legealdi honetarako dituen ildo nagusien berri batzorde
honetan ematea, gehienok baitakizue niretzat Legebiltzarrak
duen garrantzia eta, beraz, zuek ere bai, herri honen
ordezkari zareten heinean.

Jakin ezazue, lehenengo eta behin, aspaldidanik gabiltzala
azpimarratzen Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta
Ingurugiro arloen artean dagoen harreman estua. Izan ere,
aipaturiko hiru arlo horiek eragin zuzena dute gu
guztiongan, inguru zehatz batean bizi garen gizon eta
emakumeongan eta datozen belaunaldiei etorkizun hobeago bat
utzi nahi diegun guztiongan. Horregatik, hiru arlo horien
arteko harreman estu horri “habitat” delakoa deritzogu eta
“bizi-giro on bat” hartu dugu eslogan bezala gure ekintza
politikoaren estrategia eraikitzeko.

Hori esan ondoren, Gobernua osatzeko hitzarmenean jasotzen
diren akordioak eta sailaren arlo bakoitzeko helburu
nagusiak aipatuko dizkizuet.

Lurralde Antolamenduan, Legebiltzar honek onartutako
Lurralde Antolamendurako Artezpideen balioa azpimarratu
nahi nuke, ezinbesteko tresna baita gure Autonomia
Erkidegoaren garapen urbanistikoa eta sozioekonomikoa
koherentea izan dadin. Horregatik, artezpideak garatu eta
gauzatzeko, oraindik egin gabe dauden zatikako lurralde-
planen eta alorkako egitamuen lurralde-planen idazkuntza
aurrera eraman nahi dugu, beti ere administrazio publiko
ezberdinak koordinatuz, antolamendu orekatu baten bitartez
Euskadi Europako gunean integratzea bultzatu dezagun.
Horrez gain, aurreko legealdian burutu ezin izan genuen
lurraren legearen proiektua aurrera eraman nahi dugu.

Etxebizitza arloan,