Breadcrumb

   Asunto
 

Navegacion

Asunto detalle

Comisión de Sanidad
1
Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión celebrada el día 21 de marzo de 2000.
13.04.2000
14
02:15
Araniguría Rodrigo, Juan Carlos (GP PV) (sustituye a Hueso Abancens, Ricardo); Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA) (sustituye a Mosquera Mata, Pablo Alejandro)

Oradores

Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA)

González de Txabarri Miranda, Gema (GP NV)

Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV)

Uribarren Axpe, Rafael (GP NV)

Sangroniz Aguirrebeitia, Yolanda (GP NV)

Solaguren Santamaría, Covadonga (GP NV)

Barrio Baroja, Carmelo (GP PV-ETP)

García Rico, M.ª Eugenia (GP PV-ETP)

Araniguría Rodrigo, Juan Carlos (GP PV-ETP)

López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV-ETP)

Asiain Ayala, Carmen (GP SV-ES)

Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV-ES)

Zabaleta Areta, M.ª Gemma (GP SV-ES)

Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA)

Texto

Se abre la sesión a las doce horas y veinte minutos.

La Sra. PRESIDENTA (Antxustegi Urkiaga): Egun on. Edo
eguerdi on, bai.

Uste dot ja amaitu dogula gure elkarrizketa talde guztien
artean, eta ja gaurko batzordearen zerrendari hasiera
emongo deutsagu. Esan behar dogu gai-zerrendan sei gai
zirala erabiltzeko, “Eskariak eta galderak” kontuan
edukirik, baina esan behar dogu laugarren puntua, Mistoa-
Arabako Foruzaleak Taldeak egindako legez besteko
proposamena, bere borondatez erretiratu egin dauala.
Orduan, laugarren puntua ez da eztabaidatuko, eurak
azaldutakoa kendu dabelako gai-ordenatik. Eskerrik asko,
Mistoa-Arabako Foruzaleak.

Lehenengoko puntua: “2000ko martxoaren 21ean egindako
bilkuraren akta irakurri eta, hala badagokio, onestea”.

Inork badauka ezer esateko aktari buruz?

Inork ez badauka, aho batez ontzat hartuta gelditzen da.