Breadcrumb

   Asunto
 

Navegacion

Asunto detalle

Comisión de Mujer y Juventud
3
Debate y resolución definitiva de la proposición no de ley formulada por el grupo parlamentario Ezker Abertzalea, sobre el plan de respuesta parlamentaria ante cualquier agresión relacionada con la violencia de género, y de la enmienda presentada.
30.03.2006
9
00:57

Iniciativas origen

08\11\02\01\00168Sobre el plan de respuesta parlamentaria ante cualquier agresión relacionada con la violencia de género

Trámites

Se aprueba enmienda transaccional

Oradores

Se reanuda la sesión. (10:31)

Presidenta de la comisión (10:58)Ver vídeo

Auzmendi Munduate, Ane (GP EAB) (10:58)Ver vídeo

Turno de grupos enmendantes.

Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) (10:59)Ver vídeo

Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) (11:00)Ver vídeo

Turno de grupos no enmendantes.

Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Mix-Aralar) (11:00)Ver vídeo

Sémper Pascual, Borja (GP PV-ETP) (11:01)Ver vídeo

Leturiondo Aranzamendi, Esozi (GP SV-ES) (11:02)Ver vídeo

Votación. (11:02)Ver vídeo

TextoSe reanuda la sesión a las diez horas y cincuenta y seis
minutos.

La PRESIDENTA: Egun on berriro.

Gai-zerrendako hirugarren puntura joko dugu orain: "Ezker
Abertzalea legebiltzar-taldeak aurkeztutako legez besteko
proposamena, genero indarkeriarekin zerikusia daukan
edozein erasoren aurrean legebiltzarkideok eman beharreko
erantzunaren plangintzari buruz. Legez besteko
proposamenari eta aurkeztutako zuzenketari buruzko
eztabaida eta behin betiko ebazpena".

Orduan, proposamena aurkeztu duen taldeak du hitza. Orduan,
Ezker Abertzaletik Auzmendi anderea.

La Sra. AUZMENDI MUNDUATE: Bai, eskerrik asko, lehendakari
anderea. Justifikazioan aipatzen dugun bezala, Autonomia
Erkidegoan biktima gehien eragiten duen arazoa genero-
indarkeria da, egunero emakumeren bat erasotua da.
Emakumezkoen aurkako indarkeria ezberdintasunean
oinarrituta dagoen gizarte baten adierazpena da, eta
emakumea da babesik gabe aurkitzen dena. Arazoaren
larritasuna kontuan hartuta, garrantzitsua iruditzen
zitzaigun denon artean testu bat adostea, eta azkenik,
lortu dugu transazionatzea. Eta pozten gara. Eta besterik
gabe, eskerrik asko.

La Sra. PRESIDENTA: Mila esker. Orain zuzenketak aurkeztu
dituzten taldeak. Eusko Alkartasunatik Altzelai andereak du
hitza.

La Sra. ALTZELAI ULIONDO: Bai, nik labur-labur. Izan ere,
gai honetan ez zait iruditzen eztabaida gehiegirik egon
behar lukeenik eta, gainera, adostasun batera iritsi garen
heinean. Soilik esateko pozten garela aho batez edo ia aho
batez onartuko dela testua. Eta besterik gabe, zoriondu
legebiltzar-talde guztiak.

La PRESIDENTA: Eskerrik asko. Orain Euzko Abertzaleetatik
Beltrán de Heredia andereak du hitza.

La Sra. BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Simplemente para
agradecer, y felicitarnos por el consenso al que hemos
llegado para alcanzar esta transaccional en un tema que,
efectivamente, es tan grave, que creo que a todos nos
preocupa. Entonces, el esfuerzo merecía la pena. Muchas
gracias.

La PRESIDENTA: Orain zuzenketarik aurkeztu ez