Breadcrumb

   Asunto
 

Navegacion

Asunto detalle

Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
16
Debate de las enmiendas no de totalidad formuladas al proyecto de ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2007 y elaboración del dictamen de la comisión (Sección 13, Agricultura, Pesca y Alimentación)
19.12.2006
16
09:27
La reunión continúa el día 20

Iniciativas origen

08\09\01\01\00002Por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2007

Trámites

Debate de las enmiendas al Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación. La reunión continúa el día 20

Oradores

Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Mix-Aralar) (12:18)Ver vídeo

Auzmendi Munduate, Ane (GP EAB) (12:19)Ver vídeo

López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV-ETP) (12:20)Ver vídeo

Madrigal Jiménez, Joana (GP SV-ES) (12:25)Ver vídeo

Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) (12:25)Ver vídeo

López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV-ETP) (12:33)Ver vídeo

Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) (12:38)Ver vídeo

Votación. (12:42)Ver vídeo

Texto

Y ahora pasaríamos a la sección número 13, Agricultura,
Pesca y Alimentación. Tiene el uso de la palabra la señora
Ezenarro.

La Sra. EZENARRO EGURBIDE: Nekazaritzan, 7111 programan guk
eskatzen dugu natur hondamenetarako 100.000 euroko partida
bat ezartzea, lehengo urteko partida desagertu egin delako.
Gero nekazaritza ekologikoa sustatzeko, baita beste 200.000
euro. Emakumeak nekazaritza arloan sartzeko plana
laguntzeko, gero, beste 100.000 euro. Bertako zuhaitz-
espezieak landatzea sustatzeko, 60.000 euro. Landa-guneak
sustatzeko egitasmoa bultzatzeko, 500.000 euro. Lurranek,
hau da, nekazaritzako lurrak erosteko ere, partida bat
sortzea, 500.000 eurokoa. Eta gero baita Oñati, Gasteiz eta
Durangoko hiltegiak sustatzeko diru-partida sortzea,
500.000 eurokoa. Eta azkenik, elikagaien sustapen eta
kalitatearen programan, Idiazabal Gaztaren Jatorrizko
Deituraren Kontseilua arautzeari diru-partida igotzea
proposatzen dugu, azken bi urteetan errepikatu egin delako
urteetakoa, eta iruditzen zaigu behintzat pixkanakako
igoera bat izan beharko lukeela. Eta besterik ez.

La PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ezenarro. Auzmendi
anderea, zeurea da hitza.

La Sra. AUZMENDI MUNDUATE: Eskerrik asko, lehendakari
anderea. Guk lau emendakin aurkeztu ditugu. Horietatik bi
dira herri-ekimenen eta erakundeen arteko osagarritasuna
bultzatzeko: alde batetik, Udalbiltzak eta Gaindegiak lehen
sektoreari buruzko azterketa bat egiteko, eta beste
aldetik, herri-ekimenen aldetik datozen hainbat programa,
hiltegiak-eta bultzatzeko egindakoak, egiteko. Eta gero
beste bi emendakin nekazaritza ekologikoaren plan
estrategikoa bultzatzeko eta baita Nekazaritza
Ekologikoaren Euskal Kontseiluarentzako. Eta besterik ez,
eskerrik asko.

La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Auzmendi anderea. Señora M.ª
Carmen López de Ocariz tiene usted el uso de la palabra.

La Sra. LÓPEZ DE OCARIZ LÓPEZ DE MUNAIN: Gracias, señora
presidenta. Las propuestas del Grupo Popular se basan
principalmente en propuestas para dar