2018 ira 21

Populazio, Garapen eta Ugalketa-osasunari buruzko Euskal taldeartekoaren bilera

Bilera 12:00etan hasi da
Biztanleria Taldeartekoa Jaitsi

Gai-zerrenda:

– 2018an zehar egindako ekitaldi eta topaguneen analisia.

– Maiatzean Eusko Legebiltzarrean egindako Sexualitateari buruzko bilkura.

– Goi mailako 2018ko foro politikoa.

– 2018-2019ko nazioarteko aurreikuspena eta estatuan izan dezakeen eragina.

– Nazioarteko mailan egingo diren hurrengo topagune eta hitzaldiak.