2002 mar 22

Arartekoaren bisita, 2001 urteari dagokion txostena aurkezteko. GRAFIKOENTZAKO DEIALDIA