Jaitsi


Nominen kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1 .b) lnteresduna aldea den kontratu bat gauzatzeko edo hark eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko behar den tratomendua.

Eusko Legebiltzarraren  Erregelamendua  eta  Eusko  Legebiltzarreko langileen Estatutua.

b) Tratamenduaren xedeak Eusko Legebiltzarreko kideen edo Legebiltzarreko langileen nominak kudeatu eta administratzea.
c) Kolektiboa Eusko Legebiltzarreko kideak eta  Legebiltzarreko langileak.
d) Datuen kategoriak Datu hauek:  identifikazio pertsonala,  lanpostua  eta   enplegua, banku- helbideratzea, ezintasun-ehu nekoaren aroberako sailkapena.
e) Hartzaileen kategoriak Foru   Ogasuna,  Gizarte   Segurantzaren   erakunde   kudeatzaileak eta  Gizarte Segurantzaren diruzaintza, mutuolitote profesionalak, Elkarkidetza.
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.
g) Ezabatzeko epea Eusko Legebiltzarrarekiko  harremanak  irauten duen bitartean gordeko  dira datuak.
h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Langileen erregistroaren kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1.b) lnteresduna aldea den kontratu bat gauzatze ko edo hark eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko behar den tratamendua.

DBEO: 6.1 .c) Tratamenduaren  arduradunari aplikatu  beharreko  lege-betebehar bat betetzeko behar den tratamendua.

Eusko Legebiltzarreko  langileen Estatutua.

b) Tratamenduaren xedeak Eusko Legebiltzarreko giza baliabideak kudeatu eta administratzea.
c) Kolektiboa Eusko Legebiltzarreko kideak edo Legebiltzarreko langileak.
d) Datuen kategoriak

Datu hauek: identifikazio pertsonala, lan-bizitza, titulazio akademikoa, prestakuntza-ikastaroak,  banku-kontua,  gizarte-segurantzako/mutualitateko zenbakia.

Legebiltzarkideen kasuan, Ondasunen Erregistroari zuzendutako informazio ekonomiko xehea.
e) Hartzaileen kategoriak Ez dago aurreikusita datuak lagatzea.
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.
g) Ezabatzeko epea Erakundearekiko harremanak irauten duen bitartean gordeko dira, eta zehazteko zer erantzukizun sor litezkeen xede horretatik eta datuak tratatzetik.
h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Lan-osasunaren kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1.b)  lnteresduna aldea den kontratu bat gauzatzeko edo hark eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko behar den tratamendua.

DBEO:  6. 1 .e) Tratamenduaren  arduradunari  aplikatu  beharreko  lege-betebehar bat betetzeko behar den tratamendua.

Eusko Legebiltzarreko langileen  Estatutua  eta  Laneko Arriskuen  Prebentziorako Legea.

b) Tratamenduaren xedeak

Laneko Arriskuen  Prebentzioari  buruzko  3 1/95  Legea, azaroaren  8koa,  betez, mediku fakultatiboek Eusko  Legebiltzarreko  kideei edo  Eusko Legebiltzarraren zerbitzuko langileei eskaintzen  dizkieten    osasun-zerbitzuak kudeatu eta administratzea.

c) Kolektiboa Eusko Legebiltzarreko kideak edo Legebiltzarreko langileak.
d) Datuen kategoriak  
e) Hartzaileen kategoriak Lan-osasunerako kontratatutako osasun-zerbitzuak.
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.
g) Ezabatzeko epea Haiek biltzearen xedea betetzeko behar den denboraz gordeko  dira,  eta zehazteko zer erantzuk izun sor litezkeen xede horretatik eta  datuak tratatzetik. Bajen, istripuen eta ezgaitasun-mailen kasuan, erakundearek iko lan- edo funtzionariotza-harremanak  irauten duen bitartean gordeko dira.
h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Hautaketa-prozeduren kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1.b) lnteresduna aldea den kontratu bat gouzatzeko  edo hork eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko behar den tratamendua .

DBEO:  6.1 .c) Tratamenduaren  arduradunari  aplikatu  beharreko  lege-betebehar bat betetzeko behar den tratamendua.

Eusko Legebiltzarreko  langileen Estatutua..

b) Tratamenduaren xedeak

Administrazio parlamentariora sartzeko hautaketa-prozedurak kudeatzea.

Lanpostu hutsak aldi baterako betetzeko lan-poltsak kudeatzea

c) Kolektiboa

Hautaketa-prozeduretako  hautagaiak.

Lan-poltsetan parte hartzeko eskatzaileak.

Administrazio publikoen  zerbitzuko langileak,  hautaketa-prozeduretako epaimahaietako  kideak.

d) Datuen kategoriak Datu hauek: identifikazio pertsonala, titulu okademikoei buruzko datuak, banku- datuak (epaimahaiko kideenak bakarrik), laneko datuak, hautaketa-prozeduretan parte hartzeori buruzko erregistro historikoa.
e) Hartzaileen kategoriak

Beste administrazio publiko batzuk (lan- poltsetarako).

Epaimahaiko  kideen  banku-datuen   kosuan,   banku-erakundeak  eta   dagokion ogosuno
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita  datuen  nazioarteko transferentziar ik egitea.
g) Ezabatzeko epea Haiek biltzearen xedea betetzeko behar den denboraz gordeko  dira,  eta zehazteko zer erantzukizun sor litezkeen xede horretatik eta datuak tratatzetik.
h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Eusko Legebiltzarrak antolatutako prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroen kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa DBEO: 6.1.b) lnteresduna aldea den kontratu bat gauzatzeko edo hark eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko behar den tratamendua.
DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren  arduradunari  aplikatu  beharreko  lege-betebehar bat betetzeko behar den tratamendua. 
Eusko Legebiltzarreko langileen Estatutua.
b) Tratamenduaren xedeak Eusko Legebiltzarraren zerbitzuko langileen prestakuntza eta hobekuntzarako antolatzen diren ikastaroen jarra ipen eta kudeaketa, eskabideen kudeaketa, bertaratze-kontrola, datu historikoen kontsulta, estatistikak.
c) Kolektiboa Eusko Legebiltzarraren zerbitzuko langileak.
d) Datuen kategoriak Datu   hauek:   identifikazio   perlsonala,  laneko datuak,  jasotako ikastaroen erregistroa, aprobetxamenduari eta bertaratzeari buruzko datuak.
e) Hartzaileen kategoriak Prestakuntza-enpresak eta HAEE.
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.
g) Ezabatzeko epea Haiek biltzearen xedea betetzeko behar den denboraz gordeko  dira,  eta zehazteko zer erantzukizun sor litezkeen xede horretatik eta datuak tratatzetik. lrakasleen datuak gerora egingo diren prestakuntza-ekintzetarako gordeko  dira, non eta ez duten eskatzen haiek ezabatzea.
h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Liburutegiaren kudeaketa eta kontrola

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1.b)  lnteresduna aldea den kontratu bat gauzatzeko edo hark eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko behar den tratamendua.

b) Tratamenduaren xedeak Eusko Legebiltzarreko liburutegiko funtseko  liburuen edo argitalpenen kontsultak eta maileguak kudeatu eta kontrolatzea.
c) Kolektiboa Legebiltzarkideak, Eusko Legebiltzarra ren zerbitzuko funtzionarioak (aldi baterakoak eta lan-kontratua dutenak), bai eta Eusko Legebiltzarreko liburutegiko argitalpenak eta dokumentuak kontsultatzea eskatzen duten lotutako  beste pertsona batzuk eta onetsitako ikertzaileak ere.
d) Datuen kategoriak lzen-abizenak,   helbidea,  sinadura eta telefonoa, maileguan emandako argitalpenari lotuak, obrak eta intereseko gaiak.
e) Hartzaileen kategoriak Ez dago aurreikusita datuak jakinaraztea.
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.
g) Ezabatzeko epea

Zerbitzua erabiltzen dutenen datuak mugarik gabe gordeko dira sisteman, baldin eta interesdunak ez badu eskatzen haiek ezabatzea.

Maileguen datuak mailegua amaitu bezain !aster ezeztatuko dira.

h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Dokumentazio-eskeen kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1.b) lnteresduna aldea den kontratu bat gauzatzeko edo hark eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko behar den tratamendua.

DBEO: 6.1.e) Tratamenduaren  arduradunari aplikatu beharreko  lege-betebehar bat betetzeko behar den tratamendua.

b) Tratamenduaren xedeak Azterlanen Zuzendar itzako informazio-  eta dokumentazio-eskaerak eta liburutegiko material bibliografikoen kopia-eskaerak  kudeatu eta administratzea.
c) Kolektiboa Legebiltzark ideak,  Ganberaren zerbitzuko  langileak eta  lotutako  beste  pertsona batzuk.
d) Datuen kategoriak ldentifikazio pertsonaleko datuak, eskatutako informazioa.
e) Hartzaileen kategoriak Ez daude aurreikusita.
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.
g) Ezabatzeko epea Haiek biltzearen xedea betetzeko behar den denboraz gordeko dira. Horrez gain, behar bezala anonimo bihurtutako datuak Azterlanen Zuzendaritzan  gordeko dira, estatistikak egiteko.
h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Informazio-alerten harpidetzaren kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1.b) lnteresduna aldea den kontratu bat gauzatzeko edo hark eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko behar den tratamendua.

b) Tratamenduaren xedeak Zabalik, lnfoberriak  eta  zabalkunderako  beste  produktu  batzuetako  harpidetzak kudeatu eta administratzea.
c) Kolektiboa Legebiltzarkideak, Ganberaren zerbitzuko langileak eta herritarrak.
d) Datuen kategoriak ldentifikazio pertsonaleko datuak, intereseko produktu edo gaiak.
e) Hartzaileen kategoriak Ez daude aurreikusita.
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.
g) Ezabatzeko epea Harpidetzak irauten duen bitartean gordeko dira. Horrez gain, behar bezala anonimo bihurtutako datuak Azte rlanen Zuzendaritzan gordeko dira, estatistikak egiteko.
h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Jardunaldien eta mintegien kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1.b) lnteresduna aldea den kontratu bat gauzatzeko edo hark eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko behar den tratamendua.

b) Tratamenduaren xedeak Eusko Legebiltzarrak antolatutako ikastaroak eta jardunaldiak kudeatzea.
c) Kolektiboa Legebiltzarkideak,   Ganberaren zerbitzuko langileak eta herritarrak, jardunaldietako  hizlariak.
d) Datuen kategoriak ldentifikazio pertsonaleko datuak, helbidea,  e-maila,  telefonoa, kargua, erakundea, banku-datuak (hizlarien kasuan).
e) Hartzaileen kategoriak Hizlarien datuak ager daitezke liburuxketan eta Eusko Legebiltzarraren edo beste erakunde laguntzaile batzuen webgunean.
f) Nazioarteko transf. Ez dogo aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.
g) Ezabatzeko epea Haiek biltzearen xedea betetzeko behar den denboraz gordeko dira, eta zehazteko zer erantzukizun sor litezkeen xede horretatik eta datuak tratatzetik. Hizlarien datuak gerora egingo diren jardunaldi edo mintegietarako gordeko dira, non eta ez duten eskatzen haiek ezabatzea.
h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: a href="mailto:datuenbabesa@legebiltzarra.eus" style="font-size: 15px;">datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Kontratazio-espedienteen kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO:  6. 1 .b)  lnteresduna  aldea  den  kontratu  bat gauzatzeko  edo  hark eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko behar den tratamendua.

b) Tratamenduaren xedeak Eusko Legebiltzarreko kontratazio-espedienteak eta kontratu-gorabeherak kudeatzea.
c) Kolektiboa Obren, hornikuntzen eta zerbitzuen kontratazioetara aurkezten diren lizitatzaileak.
d) Datuen kategoriak lzen-abizenak, helbidea eta telefonea, banku-helbideratzea.
e) Hartzaileen kategoriak Emandako datuak kontratazio-prozeduran interesatuta dagoen pertsona orori laga dakizkioke, eta kontratatzailearen profilean argitaratu daitezke, Sektore Publikoko Kontratuen legediko xedapenei jarraiki , banku-datuak izan ezik.
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentz iarik egitea.
g) Ezabatzeko epea Datuak mugarik gabe gordeko dira sisteman,  baldin  eta  interesdunak ez  badu eskatzen haiek ezabatzea.
h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Kontabilitatearen kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1.b) lnteresduna aldea den kontratu bat gauzatzeko edo hark eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko behar den tratamendua.

DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren  arduradunari  aplikatu  beharreko  lege-betebehar bat betetzeko behar den tratamendua.

Eusko Legebiltzarreko  langileen Estatutua.

b) Tratamenduaren xedeak Eusko Legebiltzarreko aurrekontu- eta ondare-kontabil itatea kontrolatzea.
c) Kolektiboa Legebiltzarkideak eta Eusko Legebiltzarraren zerbitzuko langileak, hornitzaileak.
d) Datuen kategoriak lzen-abizenak, helbidea, sinadura eta telefonoa,  banku-helb ideratzea.
e) Hartzaileen kategoriak Ez dago aurreikusita  datuak  jakinaraztea.
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.
g) Ezabatzeko epea Datuak  mugarik gabe gordeko dira sisteman,  baldin eta interesdunak ez badu eskatzen haiek ezabatzea.
h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Sakelako telefonoen erabiltzaileen kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1.b) lnteresduna aldea den kontratu bat gauzatzeko edo hark eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko behar den tratamendua.

DBEO: 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

b) Tratamenduaren xedeak Eusko Legebiltzarreko sakelako telefoneen erabiltzaileak eta gailuak kontrolatzea.
c) Kolektiboa Sakelako telefono bat esleituta daukaten Eusko Legebiltzarreko langileak.
d) Datuen kategoriak lzena, telefono-zenbakia, gailuaren datuak.
e) Hartzaileen kategoriak Ez dago aurreikusita  datuen transferentziarik egitea.
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.
g) Ezabatzeko epea Pertsonak Ganberarekiko duen harremanak irauten duen bitartean gordeko dira datuak.
h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Sarbide-kontrolen kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1.b) lnteresduna aldea den kontratu bat gauzatzeko edo hark eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko behar den tratamendua.

b) Tratamenduaren xedeak Kontrolatzea Eusko Legebiltza rrekoak ez diren zer pertsona sartzen diren erakunde horren instalazioetan (administrazio-eraikina eta egoitza).
c) Kolektiboa Eusko Legebiltzarraren  instalazioetan sartzen diren eta  Eusko Legebiltzarrekoak ez diren  pertsonak.
d) Datuen kategoriak NAN edo agiri baliokideren bateko identifikazio pertsonaleko datuak, sarrera- eta irteera-data eta -orduak, datorren erakunde edo enpresa, bisita jasotzen duen pertsona.
e) Hartzaileen kategoriak Ez dago aurreikusita datu-transferent ziarik egitea; egitekotan, hala behar izanez gero, hauei bakarrik eg1n dakieke: segurtasun indar eta kidegoei, organo judizialei, Fiskaltzari.
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.
g) Ezabatzeko epea Hilabete, bildu zirenetik hasita.
h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Garajeetarako eta gela teknikoetarako sarreraren kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1 .e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

b) Tratamenduaren xedeak Kudeatzea eta kontrolatzea Eusko Legebiltzarreko zein langile sartzen diren garajeetara eta gela teknikoetara. Bermatzea pertsona, ondasun eta instalazioen segurtasuna.
c) Kolektiboa Garajeetara  sartzen  diren  legebiltzark ideak.  Garajeetara  eta  gela  teknikoetara sartzen diren Eusko Legebiltzarreko langileak.
d) Datuen kategoriak ldentifikazio pertsonala, NANa, argazkia, ibilgailuaren matrikula, hatz-markak.
e) Hartzaileen kategoriak Ez dago aurreikusita datu-transferentziarik egitea; egitekotan, hala behar izanez gero,   hauei  bakarrik  egin   dakieke:   segurtasun   indar   eta   kidegoei,   organo j udizialei, Fiskaltzari.
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.
g) Ezabatzeko epea

Legebiltzarkideak: agintaldiak iraun bitartean gordeko dira.

Ganberako langileak: lanean dauden bitartean gordeko dira.

h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Bideozaintzaren kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1 .e) Tratamendua beharrezkaa bada interes publikaaren izenean eda tratamenduaren arduradunari esleitutako batere publikaen izenean burututaka eginkizun bat betetzeka.

b) Tratamenduaren xedeak Bermatzea pertsana, ondasun eta instalaziaen segurtasuna.
c) Kolektiboa Ganberan diharduten  langileak. lnguruan dabiltzan herritarrak.
d) Datuen kategoriak lnteresdunen  kalektibo  guztitik:   irudia,   Ganberaren barruan zein kanpoan hartutakoa.
e) Hartzaileen kategoriak Ez daga aurreikusita datu-transferentziarik egitea; egitekotan, hala behar izanez gero, hauei bakarrik egin dakieke: Estatuka segurtas un indar eta kidegaei, organa  judizialei, Fiskaltzari.
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik  egitea.
g) Ezabatzeko epea Hilabete, bildu zirenetik hasita.
h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Agerraldien kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

Eusko Legebiltzarraren Erregelamendua.

Eusko Legebiltzarraren gardentasun-araudia..

b) Tratamenduaren xedeak Hizlari, agerraldi-egile edo bertaratu gisa egoitza parlamentariora joaten direnak kudeatzea.
c) Kolektiboa Hizlari, agerraldi-egile edo bertaratu gisa egoitza parlamentariora joaten direnak.
d) Datuen kategoriak NAN edo agiri baliokideren bateko identifikazio pertsonaleko datuak, kargua, zein izapidetan hartzen duten esku, telefonoa, e-maila, posta-helbidea, banku­ datuak, hartutako irudia.
e) Hartzaileen kategoriak Agerraldiak, batzorde parlamentarioetako jarduera oro bezala, zuzenean ematen dira lnternetetik, eta haien grabazioa Eusko Legebiltzarraren webgunean sartuta geratzen da. Halaber, komunikabideek har ditzakete irudiak, eta ager daitezke irudiok  hedabide  horietan.
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.
g) Ezabatzeko epea

Legebiltzarreko Gaiak Kudeatzeko Zuzendaritzan: zenbait datu, hala nola telefonoa, e-maila eta posta-helbidea, etorkizunerako gordeko dira, non eta ez den eskatzen haiek ezabatzea. Artxiboen eta dokumentazioaren araudian xedatutakoa aplikatuko da.

lrudiei dagokienez, Eusko Legebiltzarraren webgunean egongo dira, non eta ez den eskatzen haiek ezabatzea, arriskuan egon litezkeelako interesdunen eskubideak edo askatasunak.

Protokolo-zerbitzuan: zenbait datu, hala nola NANa edo dokumentu baliokideren bat, haiek biltzearen xedea betetzeko behar den denboraz gordeko dira.

Ekonomia Gaietarako Zuzendaritzan: banku-datuak ere haiek biltzearen xedea betetzeko behar den denboraz gordeko dira.
h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Komunikabideen kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduraduna ri esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko

.
b) Tratamenduaren xedeak Egoitza parlamentariora kazetari edo grafiko gisa etortzen direnak kudeatzea.
c) Kolektiboa Egoitza parlamentariora kazetari edo grafiko gisa etortzen direnak.
d) Datuen kategoriak NAN edo agiri baliokideren bateko identifikazio pertsonaleko datuak, argazkia, zer hedabidetarako egiten duten Ion, telefonea , e-maila, posta-helbidea.
e) Hartzaileen kategoriak Ez  dago aurreikusita datuen  transferentziarik egitea.
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita  datuen  nazioarteko  transferentziarik egitea.
g) Ezabatzeko epea lnformazio-hedabideak eskatzen duen egiaztatze-agiriaren arabera, lehenengo egunetik hasita legealdi osora arte, non eta pertsonak ez duen eskatzen haiek ezobatzea.
h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Wifi-sistemaren kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

b) Tratamenduaren xedeak Egoitza parlamentariora kazetari edo grafiko gisa edo jarduera parlamentarioetan parte hartzera gonbidatuta etortzen direnak kudeatzea.
c) Kolektiboa Egoitza parlamentariora kazetari, grafiko edo gonbidatu gisa etortzen direnak.
d) Datuen kategoriak NAN  edo agiri  baliokideren  bateko identifikazio pertsonaleko datuak, telefonoa, e-maila.
e) Hartzaileen kategoriak Ez dago aurreikusita  datuen transferentziarik egitea.
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita  datuen  nazioarteko transferentziarik egitea.
g) Ezabatzeko epea lnformazio-hedabideak eskatzen duen egiaztatze-agiriaren arabera, lehenengo egunetik hasita legealdi osora arte, non eta pertsonak ez duen eskatzen haiek ezabatzea.
h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Erakundera egiten diren bisiten kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1 .e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

b) Tratamenduaren xedeak Egoitza parlamentariora bisita gidatuak egitera joaten direnak kudeatzea.
c) Kolektiboa Egoitza parlamentariora bisita gidatuak egitera joaten direnak.
d) Datuen kategoriak lzenak, abizenak eta NAN edo pasaporteko identifikazio pertsonaleko datuak.
e) Hartzaileen kategoriak Ez dago aurreikusita datuen transferentziarik egitea.
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.
g) Ezabatzeko epea Hilabete, bildu zirenetik hasita.
h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Kontaktuen agendaren kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1 .e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren  arduradunari  esleitutako  botere  publikoen  izenean  burututako eginkizun bat betetzeko..

b) Tratamenduaren xedeak Eusko Legebiltzarrak antolatzen dituen ekitaldietan administrazio horrekin harremana dutenak kudeatzea.
c) Kolektiboa Eusko Legebiltzarrak antolatzen dituen ekitaldietan  (jardunaldiak,  urteurrenak, sari-banaketak...) administrazio horrekin harremana dutenak
d) Datuen kategoriak lzenak, abizenak, telefonea, kargua, helbide elektronikoa eta posta-helbidea.
e) Hartzaileen kategoriak Ez dago aurreikusita datuen transferentziarik egitea.
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.
g) Ezabatzeko epea Datuak etorkizunerako gordeko dira, non eta ez duten eskatzen haiek ezabatzea.
h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus

 

Legebiltzarkideen agendaren kudeaketa

 

a) Oinarri juridikoa

DBEO: 6.1 .e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

Eusko Legebiltzarraren Erregelamendua.

Eusko Legebiltzarraren gardentasun-araudia.

b) Tratamenduaren xedeak Legebiltzarkideek          egiten   dituzten            prestakuntza- jarduerak eta       bisita parlamentarioak kudeatzea.
c) Kolektiboa Legebiltzarkideak
d) Datuen kategoriak lzenak,  abizenak,   NANeko   identifikazio   pertsonaleko  datuak,   posta-helbidea, jaiotza-data,  jaioterria, aitaren eta amaren izena.
e) Hartzaileen kategoriak Aurreikusitako   xedea  betetzeko         ezinbestekoak  diren     transferentziak   daude aurreikusita  {bidaia-agentzietara,  bisitatuko diren erakundeetara...).
f) Nazioarteko transf. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik egitea.
g) Ezabatzeko epea Legealdia amaitzen denean ezabatuko dira datuak
h) Entitate arduraduna Eusko Legebiltzarra. Datuetara iristeko eta datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, aurkoratzeko edo ezerezteko eskubideok egikaritu nahi izanez gero, helbide elektroniko honetara idatzi behar da: datuenbabesa@legebiltzarra.eus