Ebazpen Batzordearen erabakiak

2019 urtea

1/2019 ERABAKIA, ekainaren 20koa, Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkurarena, 1/2019, 2/2019 eta 3/2019 eskumen-arazoei buruzkoa, zeinak Arabako Foru Aldundiak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak planteatu baitituzte, hurrenez hurren, EH Bildu talde parlamentarioak jardunbide egokien aldeko eta ustelkeriaren kontrako bulegoa sortzeko egin duen lege-proposamenaren inguruan. 2019/03845

2018 urtea

Ez dago jarduerarik

2017 urtea

Ez dago jarduerarik

2016 urtea

2015 urtea

Ez dago jarduerarik

2014 urtea

 • 1/2014 ERABAKIA, 2014ko abenduaren 15ekoa, kontratazio publikoan klausula sozial batzuk sartzeko legegintza-ekimen herritarreko lege-proposamenaren inguruan Bizkaiko Foru Aldundiak planteatua.(EHAA, 2014ko abenduaren 29a, 2014/05488)

2013 urtea

Ez dago jarduerarik

2012 urtea

 • 1/2012 ERABAKIA, 2012ko urtarrilaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki-kutxei buruzko Lege-proiektuaren gainean Bizkaiko Foru Aldundiak planteatutako eskumen-arazoari buruzkoa. (EHAA 2012ko otsailaren 9a, 2012/00645)
 • 2/2012 ERABAKIA, 2012ko martxoaren 1ekoa, Gazteriaren Euskal Legearen Proiektuaren gainean Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako foru-aldundiek planteatutako eskumen-arazoari buruzkoa. (EHAA 2012ko apirilaren 4a, 2012/01601)
 • 3/2012 ERABAKIA, 2012ko apirilaren 19koa, Euskadiko Udal Legearen proiektuaren gainean Bizkaiko eta Arabako Foru Aldundiek eta Arabako Batzar Nagusiek planteatutako eskumen-arazoei buruzkoa. (EHAA 2012ko ekainaren 13a 2012/02692)
 • 4/2012 ERABAKIA, 2012ko irailaren 25ekoa. Honen bidez, deklaratzen da xedea galdu dutela Bizkaiko eta Arabako foru-aldundiek mugikortasun jasangarriari buruzko lege-proiektuaren inguruan planteatutako eskumen-arazoek. (EHAA 2012ko urriaren 16a,  2012/04543)

2011 urtea

 • 1/2011 ERABAKIA, 2011ko maiatzaren 13koa, Euskadiko ekintzaileei eta enpresa txikiari laguntza emateko lege-proposamenaren gainean Arabako,Gipuzkoako eta Bizkaiko foru-aldundiek planteatutako eskumen-arazoei buruzkoa (EHAA 2011ko ekainaren 20a, 2011/03185)
 • ERABAKIA, 2011ko azaroaren 8koa, Arbitraje Batzordearen Osoko Bilkurarena, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezki-kutxen lege-proiektuaren Eusko Legebiltzarreko tramitazioaren etenaldia bertan behera uzteko intzidentean hartua (7/2011 eskumen-arazoa). (EHAA 2011ko abenduaren 9a,  2011/05895)
 • 2/2011 ERABAKIA, 2011ko azaroaren 8koa, klima-aldaketari buruzko Lege-proiektuaren gainean Araba, Bizkai eta Gipuzkoako Foru Aldundiek planteatutako eskumen-arazoei buruzkoa. (EHAA 2011ko abenduaren 26a,  2011/06204)

2010 urtea

Ez dago jarduerarik.

2009 urtea

Ez dago jarduerarik.

2008 urtea

 • 1/2008 ERABAKIA, 2008ko urriaren 20koa, Arbitraje Batzordearen Osoko Bilkurarena, Bizkaiko eta Arabako foru-aldundiek eta Arabako Biltzar Nagusiek Euskadiko Udal Lege-proiektuaren inguruan adierazitako eskumen-arazoei buruzkoa. (EHAA 2008ko abenduaren 10a, 2008/06849)
 • 2/2008 ERABAKIA, 2008ko urriaren 20koa. 2/2008 eta 4/2008 zenbakiekin erregistratutako eskumen-arazoei, aurrekontu-araubidearen inguruan indarrean dauden lege-xedapenen testu bategina aldatzeko lege-proiektuaren inguruan, hurrenez hurren, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Arabako Foru Aldundiak eta Biltzar Nagusiek aurkeztutakoei dagokienez, Fernando Luis Ruiz Piñeiro izan da txostengilea eta berak adierazi du Arbitraje Batzordearen osoko bilkuraren iritzia. (EHAA 2008ko abenduaren 10a, 2008/06850)

2007 urtea

Ez dago jarduerarik

2006 urtea

 • 1/2006 EBAZPENA, 2006ko apirilaren 4koa, Ebazpen Batzordearena. Eusko Jaurlaritzak 01/2006 eskumen-gatazka positiboa eragin du, 2005. urteko azaroaren 14ko 1700/2005 Ebazpenaren aurka. Ebazpen hori Arabako Foru Aldundiko Diputatu Nagusiaren Idazkaritza Teknikoko zuzendariak eman zuen (EHAA 2006ko uztailaren 17a, 2006/03687)
 • 2/2006 EBAZPENA, 2006ko maiatzaren 15ekoa, Ebazpen Batzordearena. Eusko Jaurlaritzak 02/2006 eskumen-gatazka positiboa eragin du, 2005. urteko abenduaren 22ko 1945/2005 Ebazpenaren aurka. Ebazpen hori Arabako Foru Aldundiko Diputatu Nagusiaren Idazkaritza Teknikoko zuzendariak eman zuen. (EHAA 2006ko uztailaren 17a, 2006/03688)
 • 3/2006 ERABAKIA, 2006ko ekainaren 28koa, Arabako Foru Aldundiak Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Lege Proiektuaren inguruan mahaigaineratutako eskumen-arazoari buruzkoa. (EHAA 2006ko uztailaren 14a, 2006/03654)
 • 4/2006 ERABAKIA, uztailaren 14koa, Arbitraje Batzordearena. Arabako Foru Diputazioak eskumen-arazoa planteatu du, Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuak Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Lege Proiektuko zenbait artikuluei buruzkoa. (EHAA 2006ko abuztuaren 17a, 2006/04175)
 • 5/2006 ERABAKIA, 2006ko urriaren 3koa, Arbitraje Batzordearena. Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuak Eusko Legebiltzarrean aurkeztu duen Euskadiko liburutegien lege-proiektuko zenbait artikuluen inguruan planteatutako eskumen-arazoa. (EHAA 2006ko azaroaren 8a, 2006/05515)

2005 urtea

 • ERABAKIA, 2005eko otsailaren 8koa, Arbitraje Batzordearen osoko bilkurarena, Arabako Biltzar Nagusiek eta Foru Aldundiak Uraren Lege-proiektuari buruz planteatu dituzten eskumen-arazoiei buruzkoa. (EHAA 2005eko otsailaren 28a, 2005/00902).
 • 2/2005 ERABAKIA, Arbitraje Batzordearen osoko bilkurak 2005eko abenduaren 20an emandakoa. Gaia: eskumen-arazoa, Arabako Foru Aldundiak garapenerako lankidetzarako lege-proiektuari aurkeztua. (EHAA 2006ko urtarrilaren 13a, 2006/00182)

2004 urtea

 • 1/2004 ERABAKIA, ekainaren 22koa, Arbitraje Batzordearena. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako 1/2004 eskumen-arazoari erantzuten dio, gizarte-larrialdietarako laguntzetarako Eskasiarako Funtsa sortzen duen foruarauaren proiektua dela eta. (EHAA 2004ko uztailaren 23a, 2004/04049)
 • 2/2004 EBAZPENA, uztailaren 21ekoa, Ebazpen Batzordearen Osokoak hartutakoa, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 2004ko urtarrilaren 21eko agindu bat dela-eta Arabako Foru Aldundiak aurkeztutako eskumen-gatazka positiboari buruzkoa. Agindu horren bidez argitara eman zen Euskal Autonomia Erkidegoan gainbehera etorritako hirialdeak gizarte eta ekonomia mailan biziberritzeko eta lurraldetasunari begira berpizteko erabateko egitarauei laguntzeko neurriak ezartzen dituen Izartu programaren barruan laguntzak emateko deialdia. (EHAA 2004ko urriaren 1a, 2004/5117)

2003 urtea

 • EBAZPENA, 1/03 zenbakikoa, Ebazpen Batzordeak 2003ko otsailaren 24koa osoko bilkuran emandakoa, Arabako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluaren 46/2002 Foru Dekretuaren aurrean Eusko Jaurlaritzak sustatutako eskumen gatazka positiboari dagokiona. Foru dekretu horrek Errepideen Foru Sarearen kontrol sistema eta Errepideen Kontrolgunea arautzen ditu. (EHAA 2003ko apirilaren 9a, 2003/02146)
 • ERABAKIA, 2003ko apirilaren 10ekoa, Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkurarena, Eusko Legebiltzarrean Mahats-ardoaren Antolaketarako Lege-Egitasmoaren izapideen etendura amaiarazteko egindako eskariari buruzkoa. (EHAA 2003ko irailaren 24a, 2003/05183)
 • EBAZPENA, 2003ko maiatzaren 15ekoa, Eusko Jaurlaritzak sustatutako etendura intzidentean Ebazpen Batzordearen osoko bilkurak hartutakoa, N-622 errepidean telebista kamerak eta zuntz optikoaren lineak jartzeaz Arabako Foru Aldundiaren jarduerei buruzkoa dena. (EHAA 2003ko irailaren 26a, 2003/05219)
 • EBAZPENA, 2/2003 zenbakikoa, Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkurak 2003ko martxoaren 17an 2/2002 erregistro zenbakia duen eskumen-arazoaren inguruan emandakoa; Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki-erakundeen Aurrekontuei buruzko Foru Arau-proiektuarekin du zerikusia, eta Eusko Jaurlaritzak eskatu zuen. (EHAA 2003ko urriaren 20a, 2003/05623)
 • 3/2003 EBAZPENA, maiatzaren 15ekoa, Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkurarena, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 29ko 256/2002 Dekretuari buruz Arabako Foru Aldundiak aurkeztutako eskumen-gatazka positiboaren gainean emandakoa. (EHAA 2004ko urtarrilaren 23a, 2004/00417)
 • 4/2003 EBAZPENA, urriaren 6koa, Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkurarena, Arabako Foru Aldundiak N-622 Errepide Nazionalean telebista kamerak ipintzeko eta zuntz optikoa hedatzeko eginiko jarduketak direla-eta, Eusko Jaurlaritzak sustatu duen eskumen-gatazka positiboaren gainean emandakoa. (EHAA 2004ko urtarrilaren 23a 2004/00418)
 • 6/03 EBAZPENA, azaroaren 3koa, Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkurarena, N-1 errepideko 416,7 kilometroan, Olaberrian, ekipamenduak instalatu eta lanak egiteko baimena dela-eta, Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoako Foru Diputazioaren aurka sustatu duen eskumen-gatazka positiboaren gainean emandakoa. (EHAA 2004ko urtarrilaren 23a, 2004/00419)
 • HUTSEN ZUZENKETA, ondoko ebazpenarena: "Ebazpena, 2002ko abenduaren 26koa, Ebazpen Batzordearen osoko bilkurarena, Arabako Foru Aldundiko Diputatu Kontseiluaren 2002ko uztailaren 30eko Foru Dekretuaren gaineko eskumen gatazka positiboari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak sustatutako etendura-intzidenteari buruzkoa". (EHAA 2004ko otsailaren 2a, 2004/00592)
 • HUTSEN ZUZENKETA, ondoko ebazpenarena: "Ebazpena, 2/2003 zenbakikoa, Ebazpen Batzordearen Osoko Bilkurak 2003ko martxoaren 17an 2/2002 erregistro zenbakia duen eskumen-arazoaren inguruan emandakoa; Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki-erakundeen Aurrekontuei buruzko Foru Arau-proiektuarekin du zerikusia, eta Eusko Jaurlaritzak eskatu zuen". (EHAA 2004ko otsailaren 2a, 2004/00593)
 •  HUTSEN ZUZENKETA, ondoko ebazpenarena: "Ebazpena, 1/2000 zenbakidun eskumen gatazkari dagokiona; Eusko Jaurlaritzako legelarien ordezkaritzak Foru Araurako Proposameneko artikulu bakarreko laugarren paragrafoaren eta xedapen iragankorraren aurka aurkeztutakoa. Proposamen hori, Foru Aldundiaren ordezkaritza eginez "Gipuzkoa-Donostia Kutxa-Caja Gipuzkoa-San Sebastián" Asanbladan kide izango diren kontseilari nagusiak aukeratzeari buruzkoa, Euskal Sozialistak Batzar Taldeak aurkeztu eta Gipuzkoako Batzar Nagusiek 2000ko maiatzaren 31n egindako bilkuran onartu zuten". (EHAA 2004ko otsailaren 3a, 2004/00615)
 • HUTSEN ZUZENKETA, ondoko ebazpenarena: "Ebazpena, 2001eko uztailaren 16koa, Ebazpen Batzordearen Osokoarena, 1/01 eskumen-arazori dagokiona. Eskumen-arazoa Eusko Jaurlaritzaren legelariek aurkeztu zuten, Bizkaiko Foru Instituzioek erakunde publiko eta pribatuetan duten ordezkaritzari buruz Euskal Herritarrok taldeak egindako Foru-Arau Proposamenaren aurka". (EHAA 2004ko otsailaren 3a, 2004/00616)
 • 05/2003 ERABAKIA, azaroaren 3koa, Ebazpen Batzordearen osoko bilkurarena, Mahats-ardoaren Antolaketarako Lege-Egitasmoaren gainean Arabako Batzar Nagusiek eta Arabako Foru Aldundiak aurkeztutako eskumen-arazoei buruzkoa. (EHAA 2004ko otsailaren 20a, 2004/01000)
 • 7/03 EBAZPENA, Arabako Foru Aldundiak ingurumenaren alorrean planteatutako eskumen-gatazka positiboan Ebazpen Batzordeak emandakoa.. (EHAA 2004ko martxoaren 10a, 2004/01296)

2002 urtea

 • 1/02 EBAZPENA, Ebazpen Batzordearena, Eusko Jaurlaritzaren maiatzaren 22ko 87/2001 Dekretuko zenbait artikulu direla-eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek sustatutako eskumen-gatazka positiboari dagokionez, Gipuzkoako eta Arabako Foru Aldundiek jarritako jarduerak deuseztatzeko intzidenteari buruzkoa. Dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoan Hiriarteko Trafikoa Kudeatzeko Sistema arautu zuen eta Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroa sortu zuen. (EHAA 2002ko irailaren 6a, 2002/05016)
 • EBAZPENA, 2002ko abenduaren 26koa, Ebazpen Batzordearen osoko bilkurarena, Arabako Foru Aldundiko Diputatu Kontseiluaren 2002ko uztailaren 30eko Foru Dekretuaren gaineko eskumen gatazka positiboari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak sustatutako etendura-intzidenteari buruzkoa. (EHAA 2003ko otsailaren 6a, 2003/00735)

2001 urtea

 • 1/01 EBAZPENA, 2001eko uztailaren 16koa, Ebazpen Batzordearen Osokoarena, 1/01 eskumen-arazori dagokiona. Eskumen-arazoa Eusko Jaurlaritzaren legelariek aurkeztu zuten, Bizkaiko Foru Instituzioek erakunde publiko eta pribatuetan duten ordezkaritzari buruz Euskal Herritarrok taldeak egindako Foru-Arau Proposamenaren aurka. (EHAA 2001etko irailaren 27a, 2001/05296)
 • 2/01 EBAZPENA, Ebazpen Batzordearena, Eusko Jaurlaritzaren maiatzaren 22ko 87/2001 Dekretuko zenbait artikulu direla eta, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek sustatutako eskumen gatazka positiboari buruzkoa. Dekretu horrek batetik, Euskal Autonomia Erkidegoan Hiriarteko Trafikoa Kudeatzeko Sistema arautzen du, eta bestetik, Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroa sortu. (EHHA 2002ko martxoaren 7a, 2002/01478)

2000 urtea

 • EBAZPENA, 1/2000 zenbakidun eskumen gatazkari dagokiona; Eusko Jaurlaritzako legelarien ordezkaritzak Foru Araurako Proposameneko artikulu bakarreko laugarren paragrafoaren eta xedapen iragankorraren aurka aurkeztutakoa. Proposamen hori, Foru Aldundiaren ordezkaritza eginez "Gipuzkoa-Donostia Kutxa-Caja Gipuzkoa-San Sebastián" Asanbladako kide izango diren kontseilari nagusiak aukeratzeari buruzkoa, Euskal Sozialistak Batzar Taldeak aurkeztu eta Gipuzkoako Batzar Nagusiek 2000ko maiatzaren 31n egindako bilkuran onartu zuten. (EHAA 2001eko urtarrilaren 30a, 2001/00478)

1999 urtea

 • 1/1999 EBAZPENA, urriaren 26koa, Ebazpen Batzordearena, maiatzaren 6an emandako 101/1997 Dekretua dela-eta Bizkaiko Foru aldundiak sustatutako eskumen gatazka positiboari buruzkoa. Dekretu horrek aldatu egiten du nekazaritzako politika komunak Euskal Autonomia Erkidegoan eragindako gastuen erakunde ordaintzailea eratu eta bere antolaketa eta jardunbidea ezartzen duen Dekretua.. (EHAA 1999ko azaroaren 24a, 1999/05010)