Informazio instituzionala
Legebiltzarkideak
Adierazpenak

Jardueren adierazpena

Legebiltzarkide jaun-andreek, hautetsi-agiria aurkeztu ondoren, bateraezintasun-zio izan daitezkeen jardueren adierazpena egin beharko dute, eta orobat, bateragarriak izan arren, diru- sarrerak edo ondare-abantailak ematen dizkieten edo eman diezazkieten jardueren adierazpena ere.
Jardueren eta ondasunen adierazpenak Legebiltzarreko zerbitzuek egindako eredu ofizialetan egin beharko dira.
Dokumentazioa