Informazio instituzionala
Eusko Legebiltzarrarekin lotutako beste organo batzuk
Arbitraje-batzorde

Araudia

Ebazpen Batzordea, Autonomia Erkidegoko erakundeen eta lurralde historiko bakoitzekoen artean sor litezken eskumen-gatazkak ebatziko dituen organoa da. Berari dagokio “Euskal Autonomi Elkartea osatzen duten lurralde historikoetako foru-instituzioek eta Elkarte osorako instituzioek autonomi edo foru-eskuduntzen titularitateari buruz jar ditzaten arazoak aztertzea eta ebaztea, eta batzuen eta besteen organo exekutiboen artean sor daitezen eskuduntza-auziak erabakitzea”