OSTEGUNA - 2019-02-07

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01076

  Eusko Jaurlaritzak Euroleague Ventures SArekin sinatu duen akordioari buruz Final Four 2019 Gasteizen egiteko

ASTEARTEA - 2019-09-10

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01448

  Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoan hartutako konpromisoen betetzeari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01449

  Desgaitasuna duten pertsonei eta, zehazki, desgaitasuna duten emakumeei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01454

  Etxerik gabeko pertsonek eskubideak izateari buruz

ASTELEHENA - 2019-09-16

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01679

  Lurrazaleko ur-masen egoera hobetzeko plan integral bat egitearen inguruan

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01689

  Lanaldia erregistratzeko sistemei buruzko araudi berriaren gainean

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01693

  Euskadiko eremu ahuletan dauden industrialdeen egoerari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01695

  Hezkuntza-arloko mahaiari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01700

  Bergarako Ipintza institutuan zereginen ikaskuntza-gela 2019-2020 ikasturterako handitzeari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01701

  Pobrezia eta desberdintasun sozialen 2018ko inkestari buruz

ASTELEHENA - 2019-09-23

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01460

  Guardia Zibilak eta Espainiar Poliziak 2019ko lehenengo sei hilabeteetan egindako errepide-kontrolen inguruan

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01461

  Energiaren Euskal Erakundeak eta Iberdrolak energia berriztagarriak bultzatzeko eginiko akordioen inguruan

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01468

  Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuko farmazien kopuruari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01470

  Osasun-arreta jasotzea arautzen duen araudiaren orain hurrengo aldaketari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01471

  Euskadiko eremu ahuletarako talka-planen barruko eskualde-plan estrategikoak egiteko bilerei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01472

  Euskadiko eremu ahuletarako talka-planen barruko eskualde-plan estrategikoen metodologiari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01473

  Euskadiko eremu ahuletarako talka-planen barruko eskualde-plan estrategikoetako eskualdeetako parte-hartze taldeei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01474

  Hezkuntzako Azpiegituren Planari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01475

  Euskadiko eremu ahuletarako talka-planen ebaluazioari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01476

  Euskadiko eremu ahuletarako talka-planen Parte Hartze Kualitatiboko Azterlanari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01477

  Euskadiko eremu ahuletarako talka-planetan kokatuta dauden eskualdeetako plan estrategikoetarako jasotako ekarpenei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01478

  Lanaldia erregistratzeko sistemei buruzko arautzearen gainean

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01479

  Gogobetetasun-inkestei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01480

  Esparru soziosanitarioari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01481

  113/2018 Legez besteko Proposamena betetzeari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01482

  Etxerik Gabeko Pertsonentzako Euskal Estrategiari buruz eta horren jarraipen-batzordeari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01483

  Euskal Autonomia Erkidegoko 2020rako Geodibertsitatearen Estrategia ebaluatzeko eta jarraitzeko txostena duen dokumentuari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01484

  Osakidetzako langileen lehentasunezko hizkuntzari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01485

  Horno de Tuesta enpresaren egoerari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01487

  Bizkaiko Logistika eta Garraioa goi-mailako zikloaren eskaintzari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01488

  Prestazio Farmazeutikoaren Foroaren bilerari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01489

  Euskadin txertoen estaldurak atzera egiteari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01490

  EITBrentzako ezohiko kredituari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01491

  Etxebizitza familiarretik botatzea dela-eta kalteberatasun-egoerak hauteman eta izaera sozialeko neurriak hartu ahal izateko Eusko Jaurlaritzak, BJKNk eta Eudelek sinatutako lankidetza-hitzarmena aplikatzeari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01492

  Itunpeko hezkuntza eta hezkuntza pribatuko ikastetxeetako lan-ikuskapenei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01493

  2019-2023ko Hezkuntzako Azpiegituren Planean azaltzen diren sukalde berrien eraikitzeari buruz

ASTEARTEA - 2019-09-24

 • Agerraldiak eskatzeko epea.

  Lege-proiektua 11\09\01\00\00013

  Euskal Autonomia Erkidegoko kultu-lekuei edo -zentroei eta erlijio-aniztasunari buruz

 • Agerraldiak eskatzeko epea.

  Lege-proiektua 11\09\01\00\00014

  Euskal Autonomia Erkidegoko natura-ondarea kontserbatzeari buruz

 • Agerraldiak eskatzeko epea.

  Lege-proiektua 11\09\01\00\00015

  Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruz

 • Zuzenketak aurkezteko epea.

  Legez besteko proposamena 11\11\02\01\00614

  ETA erakunde terroristako kideei harrera, goraipamena eta omenaldia egiteko ekitaldiak eragozteko neurriak hartzeari buruz

 • Zuzenketak aurkezteko epea.

  Legez besteko proposamena 11\11\02\01\00615

  Salgaiak errepidez garraiatzeari buruz

 • Zuzenketak aurkezteko epea.

  Legez besteko proposamena 11\11\02\01\00616

  TKgune programa arautzeari buruz

 • Zuzenketak aurkezteko epea.

  Legez besteko proposamena 11\11\02\01\00617

  Etxeko langileek Gizarte Segurantzan egoki kotizatzen dutela ziurtatzeko presazko neurriak hartzeari buruz

 • Zuzenketak aurkezteko epea.

  Legez besteko proposamena 11\11\02\01\00618

  Euskadin lan-baldintzak kontrolatzearen eta lan-araudia betetzearen arloko erakundearteko koordinazioari buruz

OSTIRALA - 2019-09-27

 • Talde parlamentarioen alegazioak jasotzeko epea.

  Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola 11\20\00\00\00274

  Europar Batasuneko proposamena: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren erregelamendua, zeinaren bidez aldatzen baitira 2019/501 eta 2019/502 erregelamenduak (EB) haien aplikazio-aldiari dagokionez

 • Talde parlamentarioen alegazioak jasotzeko epea.

  Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola 11\20\00\00\00275

  Europar Batasuneko proposamena: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren erregelamendua, zeinak aldatzen baitu 1309/2013 Erregelamendua (EE), Globalizazioari Egokitzeko Europako Funtsari buruz

 • Talde parlamentarioen alegazioak jasotzeko epea.

  Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola 11\20\00\00\00276

  Europar Batasuneko proposamena: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren erregelamendua, zeinaren bidez aldatzen baita 2012/2002 Erregelamendua (EE), estatu kideei finantza-laguntza emateko Erresuma Batua Batasunetik hitzarmenik gabe irtetearen ondorioz eragindako finantza-karga larriei erantzutea izan dezaten

 • Talde parlamentarioen alegazioak jasotzeko epea.

  Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola 11\20\00\00\00277

  Europar Batasuneko proposamena: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren erabakia, zeinaren bidez laguntza makrofinantzario gehigarria ematen baitzaio Jordaniako Hasemi Erresumari

ASTELEHENA - 2019-09-30

 • Ekimena Gorte Nagusietara bidaltzeko epea.

  Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola 11\20\00\00\00273

  Europar Batasuneko proposamena: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren erregelamendua, eurozonarako konbergentziako eta lehiakortasuneko aurrekontu-tresnaren gobernantza-esparruari buruzkoa

 • Talde parlamentarioen alegazioak jasotzeko epea.

  Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola 11\20\00\00\00278

  Europar Batasuneko proposamena: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren erabakia, zeinaren bidez aldatzen baita 573/2014/EB Erabakia, enplegu-zerbitzu publikoen arteko lankidetza handiago bati buruzkoa

ASTEARTEA - 2019-10-01

 • Zuzenketak aurkezteko epea.

  Lege-proiektua 11\09\01\00\00012

  Xedapen orokorrak egiteko prozedurarena

 • Zuzenketak aurkezteko epea.

  Legez besteko proposamena 11\11\02\01\00619

  Skolae hezkidetza-programari buruz

 • Zuzenketak aurkezteko epea.

  Legez besteko proposamena 11\11\02\01\00620

  Gaztelagun programa birformulatzeari buruz

 • Zuzenketak aurkezteko epea.

  Legez besteko proposamena 11\11\02\01\00621

  ETB-1eko aurrekontua igotzeari buruz

 • Zuzenketak aurkezteko epea.

  Legez besteko proposamena 11\11\02\01\00622

  Hiru "Harrera Morea", indarkeria sexualaren biktima eta bizirik atera direnentzako 24 orduko zerbitzu espezializatuak, sortzeari buruz

ASTEAZKENA - 2019-10-02

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01702

  Bigarren Hezkuntzako institutuetan ikasturtea antolatzeko moduari buruzko Hezkuntzako sailburuordearen ebazpenari buruzkoa

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01703

  Eragin handiko medikamentuak baloratzeko eta balidatzeko Valtermed erremintari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01704

  Euskal Autonomia Erkidegoan egindako saio klinikoak argitaratzeari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01705

  'Plan de Humanización Sanitaria, un Derecho de los Pacientes' izeneko dokumentuari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01706

  Prestazio Farmazeutikoaren Foroaren bilerako ondorioei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01707

  ETAko kidea izan zen eta Ortega Lara funtzionarioa bahitu zuen Xabier Ugarteri Oñatin egindako omenaldiari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01708

  ETAko kriminal batzuk omentzeko Hernanin eta Oñatin egindako ekitaldiei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01709

  Jose Javier Zabaleta "Baldo" kriminalari egindako omenaldiari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01710

  Hernaniko geriatriko batean izandako indarkeria matxistako kasuari buruz eta Eusko Jaurlaritzak hartutako neurriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01711

  Beasainen izandako indarkeria matxistako kasu batzuei buruz eta Eusko Jaurlaritzak hartutako neurriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01712

  Sestaoko jaietan izandako indarkeria matxistako kasuari buruz eta Eusko Jaurlaritzak hartutako neurriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01713

  Donostiako Antiguan izandako indarkeria matxistako kasuari buruz eta Eusko Jaurlaritzak hartutako neurriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01714

  Barakaldon izandako indarkeria matxistako kasuari buruz eta Eusko Jaurlaritzak hartutako neurriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01715

  Santurtziko jaietan izandako indarkeria matxistako kasuari buruz eta Eusko Jaurlaritzak hartutako neurriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01716

  Ibarrangeluko aterpetxe batean izandako indarkeria matxistako kasuei buruz eta Eusko Jaurlaritzak hartutako neurriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01720

  Memoria historikoari buruzko Eusko Jaurlaritzaren lege-proiektuaren gainean

 • Jaurlaritzaren iritzia aurkezteko epea.

  Lege proposamena talde parlamentarioaren bidez 11\09\02\02\00040

  Euskal memoria historikoari buruz

OSTEGUNA - 2019-10-03

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01721

  Gasteizko alde zaharrean izandako indarkeria matxistako kasu bati buruz eta Eusko Jaurlaritzak hartutako neurriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01722

  Euskadiko Garraio Behatokiaren urteko txostenari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01723

  SATSE erizaintzako sindikatuak osasun-zerbitzuetako zaintza- eta kalitate-zuzendaritzari buruz egin duen erreklamazioaren gainean

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01724

  Osakidetzako Asistentzia Sanitarioko zuzendariordearen erreleboari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01725

  Medikuntzako ikasketak balidatzeari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01726

  Aitor Zelaiari Gasteizen egindako omenaldiari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01727

  Galder Barbadori Amurrion egindako omenaldiari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01729

  Eurokopa dela-eta Euskotreneko tranbietan agertzen diren bolondres-programaren eta -eskariaren inguruko iragarkiei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01730

  Eusko Jaurlaritzak Maltako Ordenarekin dituen harremanei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01731

  Bizkaiko Astrabudua BHIko hezkuntza-laguntzarako espezialistari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01732

  Gizarteratzeko Euskal Kontseiluaren txostenari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01733

  Euskal ikertzaileek "brexit"aren ondorioz Erresuma Batuan izan dezaketen egoerari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01734

  Gasteizko Bakardade kantoian izandako indarkeria matxistako kasuari eta Eusko Jaurlaritzaren neurriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01735

  Gasteizko Gernikako Estatutua kalean izandako indarkeria matxistako kasuari buruz eta Eusko Jaurlaritzak hartutako neurriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01736

  Gasteizko gasolindegi batean izandako indarkeria matxistako kasuari buruz eta Eusko Jaurlaritzak hartutako neurriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01737

  Gasteizko Foruen Plazan izandako indarkeria matxistako kasuari buruz eta Eusko Jaurlaritzak hartutako neurriei buruz

OSTIRALA - 2019-10-04

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01738

  Gasteizen izandako indarkeria matxistako bi kasuri buruz eta Eusko Jaurlaritzak hartutako neurriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01739

  Donostian izandako indarkeria matxistako kasuari eta Eusko Jaurlaritzaren neurriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01740

  Bilboko Etxebarria parkean izandako indarkeria matxistako kasuari eta Eusko Jaurlaritzaren neurriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01741

  3. gradua duen mendekotasun handiko eta % 48ko desgaitasuna duen ikaslearen eskolaratzeari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01743

  Athleticen partida batean kamisetak zentsuratzearen inguruan

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01744

  CAFen Jerusalemeko lanei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01745

  Getxon izandako indarkeria matxistako kasuari buruz eta Eusko Jaurlaritzak hartutako neurriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01746

  Donostiako Argentinako Errepublika kalean izandako indarkeria matxistako kasuari buruz eta Eusko Jaurlaritzak hartutako neurriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01747

  Donostiako Ategorrieta etorbidean izandako indarkeria matxistako kasuari buruz eta Eusko Jaurlaritzak hartutako neurriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01748

  Lanbideren bitartekaritza-tasari eta jarduteko neurriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01749

  Plentzian pediatria-zerbitzua eskaini beharrari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01750

  Aspanogi elkarteari zor zaion dirulaguntzari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01751

  Hartutako kalte zerebrala duten umeei emandako asistentzia publikoari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01752

  Urizaharran, Zanbranan eta Berantevillan udaran eskainitako osasun-zerbitzuari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01753

  Hezkuntza Sailaren pean ari diren garbitzaileei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01754

  Memoria historikoaren legearen proiektuaren inguruan

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01755

  Osakidetzan lanean ari diren garbitzaileei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01756

  Administrazio Orokorrean ari diren garbitzaileei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01757

  Segurtasun Sailaren pean ari diren garbitzaileei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01759

  Basurtu-Bilbao ESIko San Ignazio-Deustun osasun-etxe berria egiteko inbertsio-programa izateari buruz

 • Talde parlamentarioen alegazioak jasotzeko epea.

  Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola 11\20\00\00\00279

  Europar Batasuneko proposamena: Kontseiluaren erregelamendua, zeinaren bidez, Erresuma Batua Batasunetik irtetea dela-eta, neurriak ezartzen baitira Europar Batasunaren 2020ko aurrekontu orokorraren egikaritze eta finantzatzeari buruz

ASTEARTEA - 2019-10-08

 • Ekimena Gorte Nagusietara bidaltzeko epea.

  Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola 11\20\00\00\00274

  Europar Batasuneko proposamena: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren erregelamendua, zeinaren bidez aldatzen baitira 2019/501 eta 2019/502 erregelamenduak (EB) haien aplikazio-aldiari dagokionez

 • Ekimena Gorte Nagusietara bidaltzeko epea.

  Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola 11\20\00\00\00275

  Europar Batasuneko proposamena: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren erregelamendua, zeinak aldatzen baitu 1309/2013 Erregelamendua (EE), Globalizazioari Egokitzeko Europako Funtsari buruz

 • Ekimena Gorte Nagusietara bidaltzeko epea.

  Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola 11\20\00\00\00276

  Europar Batasuneko proposamena: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren erregelamendua, zeinaren bidez aldatzen baita 2012/2002 Erregelamendua (EE), estatu kideei finantza-laguntza emateko Erresuma Batua Batasunetik hitzarmenik gabe irtetearen ondorioz eragindako finantza-karga larriei erantzutea izan dezaten

 • Ekimena Gorte Nagusietara bidaltzeko epea.

  Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola 11\20\00\00\00277

  Europar Batasuneko proposamena: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren erabakia, zeinaren bidez laguntza makrofinantzario gehigarria ematen baitzaio Jordaniako Hasemi Erresumari

ASTEAZKENA - 2019-10-09

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01761

  Txertaketetarako Euskadiko Aholku Batzordeak 2019an aztertutako gaien analisiari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01762

  Alonsotegiko udalerrian Kadagua ibaiaren kutsaduraren inguruan

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01763

  Mendaroko ospitaleko mantenimenduko langileen egoerari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01764

  Iraupen luzeko langabetuak era egokian artatzeko talka-plan bat egiteko lortutako akordioari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01765

  Lan- eta eskola-ordutegiak harmonizatzeko beharrezkoa den prozesua egiteko azterketa bat egiteari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01766

  Txertoak erosteko eredua aldatzeari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01767

  Sendagileak sendagai-hornikuntzarik gabe gelditzeaz informatzeari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01768

  Euskadiko Nekazari-elikagaien Kooperatiben Federazioak Israelgo Estatura egindako bidaiari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01769

  Loiuko aireportuan lehergailuak zamatzeari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Idatziz erantzuteko galdera 11\10\05\03\01770

  Tonino II itsasontziaren egoera administratiboari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01494

  Donostialdeko metroaren inguruan

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01495

  Donostialdeko metroaren inguruan

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01496

  Tasa turistikoaren gaineko txostenari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01497

  Tasa turistikoaren gaineko txostenari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01498

  Lan-ikuskaritzari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01499

  Gasteizen trenbidea lurperatzeari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01500

  Euskadiko IAT guneak Europar Batasunaren eskakizunetara egokitzeari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01501

  Euskal Autonomia Erkidegoko finantzaketaren eta kreditu publikoaren politika egituratzeari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01502

  Euskadin planifikatutako IAT gune berriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01503

  Aldaketa klimatikoak euskal sistema energetikoan duen eraginari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01504

  Euskadiko nekazaritzako eta basogintzako baliabideen ustiapen energetikoari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01505

  EAEn etxeko zerbitzuan lan egiten dutenen lan-egoeraren azterketari buruz

 • Jaurlaritzaren iritzia aurkezteko epea.

  Gorte Naguusietarako ekimena 11\17\00\00\00004

  50/1981 Legea, abenduaren 30ekoa, Ministerio Fiskalaren Estatutu Organikoa arautzen duena aldatzeko

OSTEGUNA - 2019-10-10

 • Ekimena Gorte Nagusietara bidaltzeko epea.

  Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola 11\20\00\00\00278

  Europar Batasuneko proposamena: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren erabakia, zeinaren bidez aldatzen baita 573/2014/EB Erabakia, enplegu-zerbitzu publikoen arteko lankidetza handiago bati buruzkoa

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01506

  Euskal industrian elektrizitate berriztagarria ekoizteari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01507

  Segurtasun pribatuaren enpresen jarduerei buruzko txostenari eta urteko kontuen laburpenari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01508

  Polizien arteko kirol-lehiaketetan ertzainen parte-hartzeari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01509

  Herritartasunaren, kulturartekotasunaren eta immigrazioaren eremuan jarduteko V. Planari eta komunikabideei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01510

  G7aren Biarritzeko goi-bilerari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01511

  Gurasoentzako 18 asteko baimenei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01512

  Hezkuntza-sistema publikoan lanean dauden kidego desberdinei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01513

  “EAEko demokrazia patriarkala” azterlanari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01514

  2009tik 2019ra (datu erregistratuak dauden hilabetera arte) EAEko 0 eta 17 urte (biak barne) bitarteko haur eta nerabeei preskribitutako psikofarmakoei buruzko datuak, ESIen eta bost urteko adin-tarteen arabera sailkatuak, jakitearen gainean

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01515

  Paralisi brakial obstetrikoa duten eta Osakidetzako ospitaleetan dauden haurren kopuruari buruz

OSTIRALA - 2019-10-11

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01516

  Paralisi brakial obstetrikoaren diagnostikoa duten haurren tratamendu mediku eta kirurgikorako arreta integraleko protokolo bat izateari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01517

  Lanbidek datuen babesa betetzeari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01518

  Babesaren eta migrazioen inguruko lan-mahaiari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01519

  Tolosaldea ESIko Asuncion Klinikak Tolosaldeko eskualdetik kanpo dituen osasun-zentroei dirulaguntzak banatzeko aukera, ekonomia-itunean jasotakoa, dela eta

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01521

  2019-2000 ekitaldiko osasun-prestakuntza espezializatuari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01522

  2019ko ekitaldian Jaurlaritzak egingo dituen inbertsio jasangarriei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01523

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren 2019. urteko aurrekontuko Energia eta Meatze Politika eta Garapena programan kredituak gaitzeari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01524

  2018an Euskadin izandako heriotza-kausa nagusiari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01525

  Segurtasun pribatuko zerbitzuen prestazioaren inguruan

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01526

  Euskadin minbizia duten pediatriako gaixoen arretari buruz

ASTELEHENA - 2019-10-14

 • Ekimena Gorte Nagusietara bidaltzeko epea.

  Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola 11\20\00\00\00279

  Europar Batasuneko proposamena: Kontseiluaren erregelamendua, zeinaren bidez, Erresuma Batua Batasunetik irtetea dela-eta, neurriak ezartzen baitira Europar Batasunaren 2020ko aurrekontu orokorraren egikaritze eta finantzatzeari buruz

ASTEAZKENA - 2019-10-16

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01520

  2018an txertaketa-egutegian sartu ez ziren haurren kopuruari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01527

  Suzko armen erabileraren ertzain-etxeetako arduradunen erregistroei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01528

  Euskal Autonomia Erkidegoko adinekoentzako egoitza-zentroei buruzko dekretuaren espediente administratiboari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01529

  Azalera-eskubidez eraikita dauden higiezinei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01530

  Euskal Enplegu Sistemari eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzko lege-aurreproiektuari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01531

  Euskadin eskolaturiko ikasleen datuei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01532

  Gasteizen trenbidea lurperatzearen gaineko alegazioei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01533

  Etxebizitzarako eskubide subjektiboa bermatzearen egoerari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01534

  Lanbideko datuak babestea betetzeari buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01535

  Itsasoratu programaren emaitzei buruz

 • Erantzuna emateko epea.

  Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina 11\10\07\02\01538

  2019-2020ko gripearen aurkako hurrengo txertaketa-kanpainarako txertoez hornitzeari buruz