Ekimenaren motaEkimenaren guztira
Autonomia Estatutua eraberritzeko proposamenak 0
Lege-proiektuak 8
Aurrekontuen lege-proiektuak 1
Lege-proposamenak 19
Foru-erakundeek aurkeztutako lege-proposamenak 0
Herritarrek aurkeztutako lege-proposamenak 1
Araudia 0
Foru arauaren egitasmoak 44
Foru arauaren proposamenak 5
Legegintza-dekretuak 0
Konfiantza-arazoa 0
Legez besteko proposamenak 94
Ebazpen-proposamenak 4
Interpelazioak 0
Interpelazioen ondorioz aurkeztutako mozioak 14
Gaitzespen-mozioa 0
Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galderak 10
Batzordean ahoz erantzuteko galderak 2
Idatziz erantzuteko galderak 33
Erakunde adierazpenak 0
Jaurlaritzaren komunikazioak, dokumentuak eta planak 2
Osoko bilkurako agerraldiak, norberak eskatuta 0
Osoko bilkurako agerraldiak, legebiltzar-taldeek eskatuta 0
Batzordeko agerraldiak, legebiltzar-taldeak eskatuta 0
Batzordeko agerraldiak, norberak eskatuta 10
Batzordeko agerraldiak, batzordeak eskatuta 105
Ikerketa batzordeak 1
Hitzarmenak 7
Dokumentazio-eskeak (51. artikuluaren babespean) 0
Dokumentazio-eskeak (11. artikuluaren babespean) 56
Arartekoaren urteko txostena 0
Arartekoaren txosten bereziak 0
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Ohoiko txostenak 7
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Txosten bereziak 0
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Urteko txostena (Oroitidazkia) 0
Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Urteko lan-programa 3
Gorte Nagusietan aurkeztutako ekimenak 1
Drogen menpekotasunei buruzko plana 0
Europar Batasuneko ekimenen subsidiariotasun-kontrola 1
Izendapenak 13
Antolaketa eta Giza Baliabideak 4
Legebiltzar ihardute sailen erabaki komunikazioak 5