Aurkeztutako ekimenak

Mosquera Mata, Pablo Alejandro argazkia
Mosquera Mata, Pablo Alejandro

Lanbidea : Medikua

VI. Legealdia

Legebiltzarkide baten ziurtagiria, deia, bateraezintasunak eta uko egitea

Interpelazioa

 • Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak aurreratzeari buruzkoa. (06\10\04\01\00017)
 • ETA erakunde terroristak berriro bere jarduerari ekin izanari buruzkoa. (06\10\04\01\00046)

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • Hauteskunde orokorretarako kanpainan zehar komunikabideek izan behar duten jokabideari buruzkoa. (06\10\05\02\00085)

Idatziz erantzuteko galdera

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

 • Besteren aurre-hartze zerbitzuak egiaztatzetik eratortzen diren ondorioez informatzeko. (06\10\06\01\00018)
 • Aurre-hartze zerbitzuak behin betiko egiaztatzeaz informatzeko. (06\10\06\01\00019)
 • Daewoo-ri emandako laguntza fiskalei buruz Europako erakundeen epaiak Arabarako eta oro har EAE-rako izan ditzakeen ondorioez informatzeko. (06\10\06\01\00025)
 • Gasteizko Daewoo-ren oraingo egoeraz eta Europako Batzordeak salatu dituen laguntzez informatzeko. (06\10\06\01\00026)
 • Gasteizko Daewook jasotzen zituen laguntzen salaketa egitera eraman zuten arrazoiez informazioa eman dezan. (06\10\06\01\00027)
 • Gasteizko Daewoori euskal erakundeetatik ematen zaizkion laguntzen aurkako salaketa egiteko izandako arrazoiez informazioa eman dezan. (06\10\06\01\00028)
 • Enplegua erakundeek Daewoo enpresarekin dituzten konpromisoekin lotzen duten zenbait gai azaltzeko. (06\10\06\01\00029)
 • Ostiraletan Euskal Telebista publikoaren bigarren katetik ematen den "El Boulevard" programarako gonbitak egiteko orduan jarraitzen diren irizpide objektibo eta profesionalez informatzeko. (06\10\06\01\00046)
 • Euskal Herriarentzat aginte judizial propioa sortu ahal izan dadin datorren legealdian Konstituzioa aldatzeko egin duen eskaera azal dezan. (06\10\06\01\00112)
 • Euskal Hwer (06\10\06\01\00113)
 • Euskal gazteriaren arazoei buruz Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak duen ikuspegiaz eta eskaini asmo dituen irtenbideez informatzeko. (06\10\06\01\00114)
 • Txandakatze-kontratua euskal sektore publikoan ezartzeari buruz informatzeko. (06\10\06\01\00115)
 • Ezinduek lan-munduan sartzeko duten eskubideaz informatzeko. (06\10\06\01\00116)
 • 50 urtetik gorakoen lan-eskubideak babesteaz informatzeko. (06\10\06\01\00117)
 • Datorren legegintzaldian Konstituzioa aldatzea planteatzen duen eskea azaltzeko, Euskal Herrirako botere judizial propioa sortzea posible egingo duen aldaketa jasotzen baitu. (06\10\06\01\00120)
 • Euskal Autonomia Erkidegoaren ordezkari den Zubia Atxaerandio senatari jaunak Euskal Herrirako botere judizial propioa sortzeko egin dituen eskeez informatzeko. (06\10\06\01\00121)
 • Osasun-zentroetan kontsultetarako jarrita dauden denborez informatzeko. (06\10\06\01\00135)
 • Araban eta Bizkaian izandako ETAko ustezko laguntzaileak atxilotzeari eta epailearen esku uzteari buruz. (06\10\06\01\00172)
 • Arabako gimnastikaren kirol eragileek salatutako irregulartasunei buruz argibideak emateko. (06\10\06\01\00200)
 • Gimnastikako Euskal Federazioak 1997. urtetik emandako laguntzen eta dirulaguntzen gainean egin den kontrolari buruz argibideak emateko. (06\10\06\01\00201)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • 1998. urtean zehar, hilez hil, ospitaleetan, osasun-zentroetan, buru-osasuneko erakundeetan, barrutiko zuzendaritzetan eta zerbitzu zentraletan izandako lan-absentismoari buruz. (06\10\07\02\00001)
 • Osakidetzaren sareko ospitale publikoetako zuzendaritza-karguekin zerikusia duten zenbait alderdiz. (06\10\07\02\00031)
 • 1998an harreman-hizkuntza gisa euskara erabili den Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeetako epaitegi bakoitzean egindako dokumentu, prozesu eta jarduera oroz. (06\10\07\02\00032)
 • Oinarrizko osasun-laguntzaren alorraz. (06\10\07\02\00033)
 • Kirol arloarekin loturiko zenbait punturi buruz. (06\10\07\02\00197)
 • Justizi Administrazioarekin zerikusia duten zenbait alderdiz. (06\10\07\02\00198)
 • Osasun-zentroetan eta ospitaleetan sindikatu-atal edota enpresa-komiteren bateko kide izateagatik lanetik libre daudenez. (06\10\07\02\00199)
 • 1999an osasun-zentro eta ospitaleetan egindako kontratuez. (06\10\07\02\00200)

Legebiltzar ekimenekin ez lotutako (XIII. Batzordea)

 • Osasun-kostuen kudeaketa eta ebaluazioari buruzko V. jardunaldietan, Bilbon 2000ko azaroaren 8, 9 eta 10ean izango direnetan, inskribitzea eta parte hartzea eskatu zaio batzordeko lehendakariari. (06\19\13\00\00008)
 • Lehendakaritzari eskatu zaio Medikuntza eta Erizaintzari buruzko Espainiako III. Kongresuan izena ematea eta parte hartzea proposa dezala. Kongresu hori Madrilen izango da, 2001eko martxoaren 8, 9 eta 10ean. (06\19\13\00\00013)

V. Legealdia

Interpelazioa

 • Euskadiko biztanleriaren zahartzeari egokitzeko Jaurlaritzaren planei buruzkoa. (05\10\04\01\00023)
 • Gobernuak Euskadiko biztanleriaren zahartzeari egokitzeko dituen planei buruzkoa. (05\10\04\01\00026)
 • EHUk 96-97 ikasturterako iragarritako "numerus clausus"en arrazoiei eta ondorioei buruzkoa. (05\10\04\01\00030)
 • Estatuko Gobernu berriak Eusko Jaurlaritzaren egoera politiko eta ekonomikoan izango duen eraginari buruzkoa. (05\10\04\01\00035)
 • Estatuko Gobernu berriak Eusko Jaurlaritzaren egoera politiko eta ekonomikoan izango duen eraginari buruzkoa. (05\10\04\01\00036)
 • "Euskal Y" trenbidearen proiektuari buruzkoa. (05\10\04\01\00037)
 • EAEko lurreko uhinen bidezko tokiko telebistaren lege-proiektuaren gainean agindatukoa ez betetzeari buruzkoa. (05\10\04\01\00067)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • Famili epaitegiak eta Lan Saila deitutakoen egoerari buruzkoa. (05\10\05\02\00025)
 • Osasuneko langile tituludunen artean eragindako enpleguari eta sailak langabeziaren aurka egiteko nahiz lan-merkatuan sartu arte langile horien prestakuntza-maila mantentzeko dituen programei buruzkoa. (05\10\05\02\00029)
 • Gasteizko etxebizitza-politikaren egoerari buruz. (05\10\05\02\00039)
 • Gure Autonomi Elkartean sortzen diren osasun-hondakinen gestioari buruzkoa. (05\10\05\02\00052)
 • Eguerdiko "Teleberri"ko aldaketei buruzkoa. (05\10\05\02\00059)
 • Osasun-laguntzarako zerbitzuen autokontzertazioari buruzkoa. (05\10\05\02\00063)
 • Kreditu-politikaren egoerari eta horrek euskal ekonomian duen eraginari buruzkoa. (05\10\05\02\00064)
 • EAEko zorpetze publikoaren gestioaz eta armonizazioaz Gobernuak dituen asmoei buruzkoa. (05\10\05\02\00074)
 • Euskal polizia autonomoaren datu-bankuari eta intimitate-eskubideari buruzkoa. (05\10\05\02\00077)
 • Arabako Errioxako aisialdirako azpegiturei buruz. (05\10\05\02\00085)
 • Isun jakin batzuk premiamendu bidez kobratzeari buruz. (05\10\05\02\00086)
 • Langabeziak Arabako Aiara eskualdean duen egoerari eta haren bilakaerari buruzkoa. (05\10\05\02\00089)
 • Justizia euskalduntzeari buruzkoa. (05\10\05\02\00090)
 • Sailak elkargoekin eta lanbide tituludunekin dituen harremanei buruzkoa. (05\10\05\02\00091)
 • EAE Laneko Arriskuei Aurre Hartzeko azaroaren 8ko 31/1995 Legeari egokitzeari buruzkoa. (05\10\05\02\00092)
 • PAIko programak aplikatzeari buruz. (05\10\05\02\00100)
 • Merkataritza berrindartzeko planari (PERCOS) buruzkoa. (05\10\05\02\00117)
 • Itunpeko Zentruen homologazioari buruz. (05\10\05\02\00118)
 • 1996ko autokontzertazioari buruz. (05\10\05\02\00119)
 • Hezkuntza Sailaren eta Arrasateko unibertsitate-proiektuaren arteko lankidetza-formulei buruzkoa. (05\10\05\02\00126)
 • Gobernuak Euskadiko biztanleriaren zahartzeari egokitzeko dituen planei buruzkoa. (05\10\05\02\00127)
 • Lan-epaitegien gaurko eta geroko egoerari buruzkoa. (05\10\05\02\00128)
 • Itunpeko zentroak deriztenen homologazioari buruzkoa. (05\10\05\02\00131)
 • 1996ko autokontzertazioari buruzkoa. (05\10\05\02\00132)
 • 40 urte beteak dituzten langabetuen oraingo eta etorkizuneko egoerari buruzkoa. (05\10\05\02\00138)
 • Osakidetzaren ospitaleetako zuzendaritzako zenbait arduradun kargutik kentzeari buruzkoa. (05\10\05\02\00153)
 • Osasun Sailaren zenbait aurrekontu-programaren zabalerari eta emaitzei buruzkoa. (05\10\05\02\00162)
 • Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren zenbait aurrekontu-programaren zabalerari eta emaitzei buruzkoa. (05\10\05\02\00163)
 • ABLEn bitartez kontratatzeak soldata errealen duen kostuari buruzkoa. (05\10\05\02\00192)
 • 65 urtetik gorakoak beren etxeetan zaintze aldera familiei emateko laguntza fiskalei buruzkoa. (05\10\05\02\00197)
 • Arabako bake-epaitegien egoerari buruzkoa. (05\10\05\02\00198)
 • Epai-prozesuen kalitatea kontrolatzeari eta neurtzeari buruzkoa. (05\10\05\02\00241)
 • 1997. urtea bukatzean lan-merkatuak zuen egoerari buruzkoa. (05\10\05\02\00242)
 • Aldi Baterako Lan Enpresei eta LANGAIri buruzkoa. (05\10\05\02\00245)
 • 50.000 euskal gaztek baino gehiagok jasaten duten langabezi egoerari buruzkoa. (05\10\05\02\00246)
 • Inolako dirulaguntzarik izan ez duten 150.000 langabetuen egoerari buruzkoa. (05\10\05\02\00247)

Idatziz erantzuteko galdera

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

 • HIESak jotako espetxeratuen egoerari buruz informa dezan. (05\10\06\01\00007)
 • Osakidetzaren sareko ospitale publikoetan "medikuntza-zerbitzu administratiboak" deitutakoen balizko sortzeari buruz informa dezan. (05\10\06\01\00008)
 • Soin Kulturaren eta Kirolaren Legeko 2. kapitulua, kirolarientzako laguntzaz eta babesaz diharduena, egun nola garatzen ari den informa dezan. (05\10\06\01\00010)
 • Kirol-medikuntzako eskumen antolaketa eta garapenaren oraingo eta geroko egoerari buruz informa dezan. (05\10\06\01\00011)
 • Izoztutako produktuekin egindako iruzurragatik izan diren salaketei eta hartu diren neurriei buruz. (05\10\06\01\00014)
 • Osakidetzako absentismoaren azterketa eta analisirako neurrrien egoera eta iharduerari buruz informatzeko. (05\10\06\01\00018)
 • Osakidetzaren ospitaleetako zuzendariak eta ospital eremuz kanpoko beste goi-kargu batzuk izendatzeko dauden arrazoi objetiboei buruz informatzeko. (05\10\06\01\00019)
 • Unibertsitatearen gaurko eta etorkizuneko egoerari buruz azalpenak eman ditzan. (05\10\06\01\00021)
 • Eragindakoek Orozko kasua deiturikoaren ikerketan ustez izandako giza-eskubideen hausketak azal ditzaten. (05\10\06\01\00022)
 • Unitate horietako ATS/DUE lanpostuetarako deialdien, deialdi horien ebazpenen, izendapenen, soldaten eta lanpostuen iraupenaren xehetasunei buruz informa dezan. (05\10\06\01\00027)
 • Esandako ospitaleko garbitasun-gastuaren gainean UGT sindikatu-sekzioak aurkeztutako salaketari buruz informa dezan. (05\10\06\01\00034)
 • 1995eko martxoaren 14ko ebazpenarekin meritu-lehiaketa bidez lanpostuak betetzeko egindako deialdiaz informa dezan. (05\10\06\01\00035)
 • Foru eta udal hauteskundeetako berriak emateko komunikabideak aurrikusita duen programari buruz informa dezan. (05\10\06\01\00036)
 • Vitoria-Gasteiz udalerriko etxebizitza-politikaren egoerari buruz informa dezan. (05\10\06\01\00039)
 • EAEn kokaina kontsumitzearen aurka arazoa bere osoan hartuz borrokatzeko aurrikusitako estrategiaz informa dezan. (05\10\06\01\00046)
 • Osasun-azterketa beharrean diren langile-taldeei osasun-laguntza emateko lehiatzeko orduan Osakidetzak dituen irizpideei buruz informa dezan. (05\10\06\01\00047)
 • Irakaskuntza eta etengabeko prestakuntzako programei buruz informa dezan. (05\10\06\01\00048)
 • EITBko zuzendari nagusiaren agerraldia, politikako informazioa edo politikariei egindako elkarrizketak programen proiektuaz informa dezan. (05\10\06\01\00057)
 • Arabako patataren merkaturatze-egoeraz informa dezan. (05\10\06\01\00058)
 • Aldi baterako enplegu-enpresa deritzenek Euskal Autonomi Elkartean duten lan-merkatuaren egoerari buruz informa dezan. (05\10\06\01\00061)
 • Zerbitzu horretako langileen etengabeko prestakuntzarako programen arduradunarena, gai horretako helburuak, bitartekoak eta programak azal ditzan. (05\10\06\01\00062)
 • Herri-alor horretako enpleguaren etorkizunari buruz informa dezan. (05\10\06\01\00063)
 • Erakundean enpleguaren tratamenduak orain duen egoeraz eta etorkizunean izango duenaz informa dezan. (05\10\06\01\00070)
 • Erakundearen finantza-egoerari buruz informa dezan. (05\10\06\01\00079)
 • Segurantza eta Lan-osasunerako Europar Erakundeko proiektuei buruz informa dezan. (05\10\06\01\00086)
 • Laneko Segurtasun eta Osasunerako Europako Agentziaren oraingo egoeraz eta etorkizunekoaz informa dezan. (05\10\06\01\00096)
 • Enplegurako programen eraginkortasunaz informa dezan. (05\10\06\01\00105)
 • Ospitale publiko horretan klinika, medikuntza eta kirurgi zerbitzuetan egiten ari diren berregituraketei buruz informa dezan. (05\10\06\01\00106)
 • Euskarari buruzko inkestak deritzenak egiteaz informa dezan. (05\10\06\01\00107)
 • Bere egungo Saileko euskalduntze-prozesuaren egoerari buruzkoa (05\10\06\01\00108)
 • Bere egungo Saileko euskalduntze-prozesuaren egoerari buruzkoa (05\10\06\01\00109)
 • Prestakuntza-programek enplegua sortzen eta horri eusten zer-nolako eragina duten informa dezan. (05\10\06\01\00110)
 • Sailak 90-95 bosturtekoan aurrera eraman duen politikak Araban turismoko azpiegituren eta enpresen garapenean izan duen eragin-moduari buruz. (05\10\06\01\00118)
 • Barne-merkataritzak gure Elkartean izan duen bilakaerari buruz informa dezan. (05\10\06\01\00119)
 • Osakidetzako langileek tokiz aldatzeari buruzkoan dituzten eskubideez informa dezan. (05\10\06\01\00120)
 • Gazteen indarkeriaren aurkako prebentzio eta borroka prozesuan sailak epaileekin duen koordinazio eta konpromisu mailari buruz informa dezan. (05\10\06\01\00137)
 • Osakidetzak Lakuan eta Alde Zaharrean (Gasteizen) dituen osasun-zentroen nahikotasunaz informa dezan. (05\10\06\01\00140)
 • Artziniegako osasun-zentro edo mediku-kontsultategiaren egoeraz informa dezan. (05\10\06\01\00144)
 • "Canal Gasteiz" izenekoaren egoeraz informa dezan. (05\10\06\01\00149)
 • Merkataritza Indartzeko Planari (PERCOri) buruz informa dezan. (05\10\06\01\00151)
 • Osakidetzaren osasun-laguntzarako zentroetako plantilen zahartzeaz informa dezan. (05\10\06\01\00152)
 • Gaixo mentalei Aiarako eskualdean ematen zaien laguntzaz informa dezan. (05\10\06\01\00153)
 • Gure Elkarteko soinu-kutsaduraren kontrolaz informa dezan. (05\10\06\01\00154)
 • Sutegi enpresako kontratazioaren ezaugarriez informa dezan. (05\10\06\01\00156)
 • EITBren menpeko diren baltzuen informazio-politikan ordezkaritasun-printzipioa aplikatzeari buruz Eusko Legebiltzarrak hartutako erabakia betetzeaz informa dezan. (05\10\06\01\00167)
 • Osakidetzaren baitako zerbitzu-eginkizunak 1996ko hirugarren hiruhilabetekoa amaitzean zertan diren informa dezan. (05\10\06\01\00168)
 • Osakidetzako osasun-zentro eta ospitaleetako zuzendaritzei buruz informa dezan. (05\10\06\01\00169)
 • Osasun, Hezkuntza eta Herrizaingo lan-banaketarako neurriez informa dezan. (05\10\06\01\00170)
 • Ertzaintzako plantilari buruzkoan egingo diren aktuario-azterlanez informa dezan. (05\10\06\01\00171)
 • Telebista lokalak Euskadin zer egoeratan aurkitzen diren informa dezan. (05\10\06\01\00172)
 • Ertzaintzarentzako bigarren iharduerari buruzkoan legezko xedapenak aplikatu eta garatzeaz infoma dezan. (05\10\06\01\00173)
 • EAJren eta PPren arteko itunek Euskal Autonomi Elkartean eta haren erakundeetan izango duten eraginaz informa dezan. (05\10\06\01\00176)
 • Beren ikasketak Euskal Autonomi Elkartean eta hortik kanpora egiten ari diren arabarrei buruz informa dezan. (05\10\06\01\00180)
 • Euskal irrati publikoak informatibo, solasaldi eta elkarrizketen alorrean dituen proiektuez informa dezan. (05\10\06\01\00194)
 • Ekonomi eta lan arloan Estatuko oraingo Gobernuarekin dituen harremanez informa dezan. (05\10\06\01\00195)
 • Aurtengo uda gure Autonomi Elkartean erakargarriago bilakatzea helburu duten proiektuez informa dezan. (05\10\06\01\00196)
 • Informatu dezan Euskadiko Jueces para la Democracia taldeak 1996ko uztailean Oñatin eginiko bilera dela-eta jakinarazi dituen ondorio publikoei buruz. (05\10\06\01\00205)
 • ETBren 1996-97 aldirako programagintzaren alderdi zehatzez informa dezan. (05\10\06\01\00217)
 • Radio Euskadi-ren 1996-97 aldirako programagintzaren alderdi zehatzez informa dezan. (05\10\06\01\00218)
 • 1996-97 ikasturte honetaz informa dezan. (05\10\06\01\00220)
 • Eusko Jaurlaritzako aholkulari eta goikardunen 1996ko egoeraz informa dezan. (05\10\06\01\00222)
 • Euskal Administrazioa Gasteizen behin-betiko kokatzeko prozesuaren amaieraz informa dezan. (05\10\06\01\00225)
 • Laneko Arriskuei Aurreartzeko Legearen garapenerako araudia martxan jarteaz informa dezan. (05\10\06\01\00240)
 • Familia babesteko fiskalitateaz informa dezan. (05\10\06\01\00242)
 • Ingurugiro-fiskalitatea deritzanaren ondorioz informa dezan. (05\10\06\01\00243)
 • Gure Autonomi Elkarteko kudeaketa fiskalaren kostu-eraginkortasuna erlazioaz informa dezan. (05\10\06\01\00244)
 • Eusko Jaurlaritzaren lurralde-ordezkaritzak egokitzeaz informa dezan. (05\10\06\01\00245)
 • Telefónica-ren iharduerei buruz egiten den kontrolaz informa dezan. (05\10\06\01\00254)
 • Banku eta aurrezki-kutxen hutsuneei buruz informa dezan. (05\10\06\01\00255)
 • Gurutzeko Ospitaleko garbiketa-zerbitzuaz informa dezan. (05\10\06\01\00256)
 • Arabako UNEDen zenbait alderdiri buruz informa dezan. (05\10\06\01\00260)
 • Erakunde publikoak Nafarroako Foru Komunitatean duen ikus-entzule kopuruaz informa dezan. (05\10\06\01\00268)
 • Gipuzkoa lurraldean 1996. urtearen amaieran euskal osasun publikoko itxaron-zerrendak zein egoeratan dauden informa dezan. (05\10\06\01\00285)
 • Bizkaiko lurraldean 1996. urtearen amaieran euskal osasun publikoko itxaron-zerrendak zein egoeratan dauden informa dezan. (05\10\06\01\00286)
 • Arabako lurraldean 1996. urtearen amaieran euskal osasun publikoko itxaron-zerrendak zein egoeratan informa dezan. (05\10\06\01\00287)
 • Sare publikoan osasun-zerbitzu baten zain egoteko gehienezko epe onargarri gisa hiru hilabeteko epea mantentzeko irizpideez informa dezan. (05\10\06\01\00288)
 • Enpleguak Osakidetzan izan duen bilakaeraz informa dezan. (05\10\06\01\00289)
 • Osakidetzaren barrutiko ospitale publikoetan langileak aldi baterako kontratatzeko zerrenden kudeaketa 1997ko urtarrilaren hasieratik aurrera nola burutzen ari den informa dezan. (05\10\06\01\00291)
 • Euskal osasun-sistema biztanleriaren zahartzeari zenbateraino egokitzen zaion informa dezan. (05\10\06\01\00292)
 • Etxebizitzen alorrean Euskadiko Gerontologia Planean dauden konpromisuez informa dezan. (05\10\06\01\00293)
 • Euskadiko Gerontologia Planean azaldutako helburuak, pertsona nagusien oinarrizko eskubideen aldezpenarekin zerikusia dutenak, zenbateraino bete diren informa dezan. (05\10\06\01\00294)
 • 1994ko Euskadiko Gerontologia Planeko edukiak hirugarren adinekoentzako egoitza-ekipamenduen alorrean zenbateraino bete diren informa dezan. (05\10\06\01\00295)
 • Zerbitzu-eginkisunetarako emandako irizpide eta jarraibideez informa dezan. (05\10\06\01\00301)
 • Txandako kontratuak izeneko formulari iragan 1996. ekonomi urtean zehar eman zaion benetako erabileraz informa dezan. (05\10\06\01\00302)
 • 1997ko otsailaren 22an, larunbata, egindako emanaldiaz informa dezan. (05\10\06\01\00304)
 • Autoreen Elkarte Orokorrak erakundearen aurka aurkeztu duen salaketaz informa dezan. (05\10\06\01\00309)
 • Laneko Arriskuen Legearen Araudia indarrean jartzeari buruzkoan EAEn berehala hartuko diren neurriez informatzeko. (05\10\06\01\00320)
 • Euskal Herriko kartzeletan destinatuta dauden espetxe-funtzionarioen egoeraz informa dezan. (05\10\06\01\00330)
 • Justiziak Euskal Herrian ebazpena eman gabe dauzkan 33.000 kasu baino gehiagoren egoeraz informa dezan. (05\10\06\01\00331)
 • Osakidetzak Gasteiz hirian kokatutako osasun-zentroen egoeraz informa dezan (05\10\06\01\00357)
 • Meningitisaren aurkako txertaketa oker egin izanaren zergatiak azal ditzan (05\10\06\01\00358)
 • Aiara eskualdeko merkataritzari buruzkoan Inbertsioari Laguntzeko Planaren bidez sailak egindako inbertsioez informa dezan. (05\10\06\01\00363)
 • Euskal Administrazio publikoan lana banatzeko neurrien emaitzez informa dezan. (05\10\06\01\00365)
 • Euskal Administrazio publikoan lana banatzeko neurriek izandako emaitzez informa dezan. (05\10\06\01\00370)
 • Lezako Ospitalak eskualdean funtzionamendu aldetik dituen zenbait arazori buruz informa dezan. (05\10\06\01\00385)
 • Euskal esparru soziosanitarioa deitutakoaren bilakaera Legegintzaldi honetan nolakoa izan den izan den informa dezan. (05\10\06\01\00386)
 • Gizarte Segurantzak egiten dituen zerbitzuen oraingo finantzatze-sistemaren ordez egon litezkeen bestelako aukerez informa dezan (05\10\06\01\00390)
 • Arabako oinarrizko osasun-laguntzan eta beste zenbait lanetan zer prestakuntza eta jokaera protokolori jarraitzen zaien informa ditzan. (05\10\06\01\00391)
 • Ospitaleetako eta ospitalez kanpoko osasun-laguntzaren alorrean lurraldeka inbertsioak ezartzeko jarraitzen diren irizpideez informa dezan. (05\10\06\01\00406)
 • Laguntza-unitate horren oraingo eta etorkizuneko egoeraz informa dezan. (05\10\06\01\00407)
 • Sail horrek ingurugiro-kudeaketaren alorrean dituen programez informa dezan. (05\10\06\01\00408)
 • 1998rako eraberritzearen erritmoaz informa dezan. (05\10\06\01\00409)
 • Euskal osasun publikoan lan egiten duten guztientzako euskalduntze-plana zein den informa dezan. (05\10\06\01\00410)
 • ETB-1ek ETB-2ek baino emisio-ordu gehiago izateko dauden arrazoiez informa dezan. (05\10\06\01\00411)
 • Epaitegietan bat-bateko itzulpena erabiltzeak sortu duen polemikaz informa dezan. (05\10\06\01\00412)
 • Enpleguari buruzko azken osoko bilkura monografikoan adostutako neurriak zenbateraino bete diren eta zer eraginkortasun izan duten baliozta dezan. (05\10\06\01\00425)
 • Enplegurako eta Prestakuntzarako programek legegintzaldi honetan nolako eragina izan duten informa dezan. (05\10\06\01\00426)
 • Famili epaitegien eta udal-epaitegien egoeraz informa dezan. (05\10\06\01\00427)
 • Prozesuak ebazteko 1997. urtean behar izandako denborez informa dezan. (05\10\06\01\00428)
 • Autonomia Erkidegoan justiziara iristeko dauden arazoez informa dezan. (05\10\06\01\00429)
 • PAI eta PERCO programei buruz. (05\10\06\01\00443)
 • Aldi baterako laneko enpresei eta Langai-ri buruz informa dezan. (05\10\06\01\00450)
 • Pediatria espezialitateko OPE frogetan zer gertatu zen azaldu dezan. (05\10\06\01\00462)
 • EHAE-ko forense lanpostuak betetzearekin gertatutakoari buruz informa dezan. (05\10\06\01\00465)
 • Igandeetan, 21:30ean, ETB-1ean ematen den "Lazkao Txiki" izeneko telesaioaren edukiaz eta ezaugarriez informa dezan. (05\10\06\01\00471)
 • Arabako Lurraldean dagoen anbulantzi aukeraz informa dezan. (05\10\06\01\00472)
 • Urak Arabako Lurraldeko landaguneetan duen egoeraz informa dezan. (05\10\06\01\00473)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Lurralde historikoetako osasun-aldeetako arlo publikoan ospitaleetan nahiz ospitalez kanpo diharduten kalitate-kontrolerako unitateei buruz. (05\10\07\02\00001)
 • 1994ko hamabi hilabeteetako bakoitzean Osakidetzaren eritetxe publiko bakoitzean izan diren lanerako ezintasun iragankorren kopuru edo tasei buruz. (05\10\07\02\00002)
 • Laneko osasun-unitateak sortu eta martxan jartzeko Osakidetza 92/96 konpromisua betetzeari buruz. (05\10\07\02\00003)
 • Osakidetzaren sareko ospitale eta osasun-zentroetako langile izanik, Osakidetzaren barruti-zuzendaritzetan edo organo nagusian zerbitzu-eginkizunetan direnen eta beren maila eta soldaten zerrendaz, zerbitzu-eginkizun horretan izateko arrazoiez, egiten duten lanaz eta ustez horretan emango duten denboraldiaz. (05\10\07\02\00014)
 • Lan-osasun unitateen sorrera eta funtzionamenduari buruz. (05\10\07\02\00015)
 • Osakidetzaren sareko ospitale publikoetako zuzendaritzaren organigramari buruz. (05\10\07\02\00016)
 • Gai honi buruz: zer erakunde publiko edo pribaturekin hitzartzen dituzten Herrizaingo Saileko langileen osasun-azterketak. (05\10\07\02\00028)
 • Gai honi buruz: zer erakunde publiko edo pribaturekin hitzartzen dituzten Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko langileen osasun-azterketak. (05\10\07\02\00029)
 • Zeintzuk izan diren euskarari buruzko salbuespen-eskeak 94-95 ikasturterako eta nola erabaki diren. Hori guztia lurralde historikoka, hezkuntza-zikloka eta irakaskuntza publikoa eta irakaskuntza pribatua bereizita. (05\10\07\02\00052)
 • Itundu gabeko zergei dagokienez, azken hiru zerga-ekitaldietan Estatuko Ogasunak lurralde historiko bakoitzean egindako dirubilketari buruz. (05\10\07\02\00067)
 • Osakidetzako eritetxe publikoetako lanerako ezintasun iragankorraren tasari buruz 1995eko abuztuaren 31 arte dauden datuez. (05\10\07\02\00076)
 • Acería de Álava S.A. enpresako langile-soberakinak direla-eta subentzioak jaso dituzten edo jasotzeko zain dauden pertsonen zerrendari buruz. (05\10\07\02\00081)
 • Gai honi buruz: 1995-1996 ikasturtean EAEko zenbat ikasle, lurraldeka banatuta, eskatu duen EHUko eta Deustuko zuzenbide-fakultateetan izena ematea eta horietako zenbait ukatu zaion aipatu eskaera. (05\10\07\02\00087)
 • 1990etik 1995era bitarteko ekonomi ekitaldietan publizitaterako izendatutako diru-kopuruari buruz. (05\10\07\02\00089)
 • Familia ugarientzako abantaila eta onurei buruz. (05\10\07\02\00093)
 • Radio Vitoria-n politikariei egindako elkarrizketei buruzko hainbat alderdiri buruz. (05\10\07\02\00100)
 • EITBko pertsonalaz, Radio Rioja Alavesa-rekin egindako hitzarmena mantentzearen kostuaz, Radio Rioja Alavesa-k 1995ean hilero izandako entzule-kopuruaz eta Radio Vitoria, Radio Euskadi, Euskadi Irratia eta Euskadi Gazteak, 1990etik 1995era publizitateagatik izandako diru-sarrerez. (05\10\07\02\00101)
 • Euskadi Irratia eta Radio Euskadiren multzo informatibo handiek eta "Tertulia Ganbera"k tertuliak izandako entzule-kopuruari buruz. (05\10\07\02\00102)
 • EAEko Gizarte Segurantzaren lan-istripu eta lanbide-gaixotasunetarako mutualitateei buruzko 1994-1995 txostenari buruz. (05\10\07\02\00103)
 • EAEko Gizarte Segurantzaren lan-istripu eta lanbide-gaixotasunetarako mutualitateei buruzko 1994-1995 txostenari buruz. (05\10\07\02\00104)
 • Gizarte Segurantzaren Dirulaguntzen Gidari buruzko 1994-1995 txostenari buruz. (05\10\07\02\00105)
 • Lan Osasunaren Legeari buruz. (05\10\07\02\00112)
 • Euskal Autonomi Elkartean nekazalturismorako dauden laguntza, baldintza, betebehar eta abarrei buruz. (05\10\07\02\00119)
 • Euskal Autonomi elkartean nekazalturismorako dauden laguntza, baldintza, betebehar eta abarrei buruz. (05\10\07\02\00120)
 • Euskal Autonomi Elkartean itsas haztegietarako dauden laguntza, baldintza, betebehar eta abarrei buruz. (05\10\07\02\00121)
 • Honako gai honi buruz: berrogeita hamar langile baino gehiago izan eta egun zerbitzu medikua duten Arabako enpresen zerrenda, eta halako zerbitzurik ez eta osasun-azterketak egiteko Arabako Higiene eta Segurtasun Kabinetea erabiltzen duten enpresen zerrenda. (05\10\07\02\00124)
 • Arabako Lurralde Historikoan diren industri poligonoek 1996ko urtarrilaren lehenengoetan zehatz-mehatz duten egoerari buruz. (05\10\07\02\00146)
 • Arabako Aiarako Koadrilan bizi diren herritarrentzako ospitale-laguntzari buruz. (05\10\07\02\00153)
 • Itxaron-zerrendei buruz. (05\10\07\02\00185)
 • Osakidetzako erabiltzaileei kirurgia maxilofazialean eta kirurgia konpontzailean ematen zaizkien prestazioei buruz. (05\10\07\02\00186)
 • Osasun-zentroen eta ospitale publikoen informatizazioari buruz. (05\10\07\02\00187)
 • 1996ko lehenengo lauhilabetekoaren bukaeran ziren enplegu finkoei, aldi baterako kontratuei eta langabetuen guztizko kopuruari buruz. (05\10\07\02\00188)
 • Ertzaintzarekin zerikusia duen zenbait alderdiri buruz. (05\10\07\02\00194)
 • Ospitaleetako bioetika-batzordeekin zerikusia duen zenbait alderdiri buruz. (05\10\07\02\00195)
 • Gasteizko "metro arina" deiturikoari dagokionez egin dituzten azterlan guztiak bidal ditzaten. (05\10\07\02\00203)
 • Gure Autonomi Elkarteko auzitegi-medikuen egoerari buruz. (05\10\07\02\00204)
 • Egoitza soziala Araban duten eta ETBk lankide dituen ekoizpen etxeei buruz, zeinei zinema edo telebista produktuak erosten baitizkie gero berak erabiltzeko. (05\10\07\02\00237)
 • Zein izan diren oraingo legegintzaldian, 94 eta 95eko aurrekontu-ekitaldietan, aurrekontuen egiazko bukaeran, Eusko Jaurlaritzako sail guztiek, bana-banaka, laguntza edo subentziotan erabilitako diru-kopuru osoak. (05\10\07\02\00242)
 • Zein izan diren oraingo legegintzaldian, 94 eta 95eko aurrekontu-ekitaldietan, aurrekontuen egiazko bukaeran, Eusko Jaurlaritzako sail guztiek, bana-banaka, Euskal Administrazio publikotik at agindutako lan, azterlan eta proiektuetan, baita EHUri agindutakoetan ere, erabilitako diru-kopuru osoak. (05\10\07\02\00243)
 • Lana huts egiteari dagozkion kopuruez zein ere diren langileek Osakidetzarekin dituzten lan-harremanak, Osakidetzako ospitale publiko bakoitzean eta, abendua barne, 1996. urteko hil bakoitzean lana huts egiteari dagozkion kopuruak. (05\10\07\02\00256)
 • 1996. urteari dagozkion enpleguaren gaineko zenbait xehetasunez. (05\10\07\02\00257)
 • Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Sailan 1995ean eta 1996an informatikan egindako gastuari buruz, kontzeptu horregatik izandako mantenimendu-gastuetarako inbertsioak bereiziz. (05\10\07\02\00310)
 • Osasun sailan 1995ean eta 1996an informatikan egindako gastuari buruz, kontzeptu horregatik izandako mantenimendu-gastuetarako inbertsioak bereiziz. (05\10\07\02\00316)
 • Administrazio publikoak 1996an publizitate, informazio eta irudian izandako gastuari buruz. (05\10\07\02\00322)
 • Azpiegitura eta kaltetutako aldeentzako Euskadi XXI planari buruz. (05\10\07\02\00323)
 • Merkataritza-alorrak 1996an izan duen eboluzioari buruz. (05\10\07\02\00325)
 • Eskulangintzari dagozkion iharduerei buruz (Industri, Nekazaritza eta Arrantza saila). (05\10\07\02\00330)
 • Eskulangintzaren sektoreari buruz (Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila). (05\10\07\02\00331)
 • Eskulangintzari dagozkion iharduerei buruz (Merkataritza, Kontsumo eta Turismo saila). (05\10\07\02\00332)
 • Eskulangintzari dagozkion iharduerei buruz (Kultura saila). (05\10\07\02\00333)
 • Xacobeo'99an parte hartzeari buruz. (05\10\07\02\00334)
 • Galizia, Balentzia eta Kataluniako Autonomi Elkarte Gonbernuetako Osasun Saileko langileen soldatei buruz. (05\10\07\02\00346)
 • Lan-arrisku prebentziorako Legeari eta bere Araudiari buruz. (05\10\07\02\00347)
 • Lan-arrisku prebentziorako Legea eta bere Araudiaren edukiak betetzeko ospitale publiko eta osasun zentroetan aurreikusitako formulari buruz. (05\10\07\02\00348)
 • Euskarako salbuespenei buruz. (05\10\07\02\00354)
 • Irakasleei buruz. (05\10\07\02\00355)
 • Ikasleei eta hizkuntzak ikasteko bekei buruz. (05\10\07\02\00356)
 • Matrikulen kostuari buruz. (05\10\07\02\00357)
 • Unibertsitaterako plaza-eskariei buruz. (05\10\07\02\00358)
 • Industri eraikin hondatuak eraitsi eta birgaitzeari buruz. (05\10\07\02\00359)
 • Bizkaiko itsasoko portuei buruz. (05\10\07\02\00360)
 • Arabako industrialdeei buruz. (05\10\07\02\00361)
 • Merkataritza, Kontsumo eta Turismo sailetik laguntzak jaso dituzten dendei buruz. (05\10\07\02\00362)
 • Arabako enpresetako ingurugiro-prozesuei buruz. (05\10\07\02\00363)
 • Enpresei eta ingurugiroarekiko delituei buruz. (05\10\07\02\00364)
 • Bilboko Metroari buruz. (05\10\07\02\00365)
 • Nekazari arabarren jubilazioei buruz. (05\10\07\02\00366)
 • Beste kanpus batzuetara doazen ikasle arabarri buruz. (05\10\07\02\00367)
 • Zer inbertsio egin dituen Merkataritza, Kontsumo eta Turismo sailak zehatz-mehatz, oraingo legegintzaldian, gaur den egunera arte, Bilbo Handiko Metropoli Barrutia izenarekin ezagutzen dugun horretan. (05\10\07\02\00411)
 • Zer inbertsio egin dituen Kultura sailak zehatz-mehatz, oraingo legegintzaldian, gaur den egunera arte, Bilbo Handiko Metropoli Barrutia izenarekin ezagutzen dugun horretan. (05\10\07\02\00412)
 • Zer inbertsio egin dituen Merkataritza, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailak, zehatz-mehatz, oraingo legegintzaldian, gaur den egunera arte, Bilbo Handiko Metropoli Barrutia izenarekin ezagutzen dugun horretan. (05\10\07\02\00413)
 • Zer inbertsio egin dituen Industri, Nekazaritza eta Ingurugiro sailak, zehatz-mehatz, oraingo legegintzaldian, gaur den egunera arte Bilbo Handiko Metropoli Barrutia izenarekin ezagutzen dugun horretan. (05\10\07\02\00414)
 • Euskal osasun publikoko langileentzako euskalduntze-ikastaroei buruz. (05\10\07\02\00441)
 • 1997an hizkuntz politikako planak nola aplikatu diren jakiteko. (05\10\07\02\00451)
 • Itxaron-zerrendei buruz. (05\10\07\02\00454)
 • Bertan lanean dihardutenen lan-absentismoari buruz. (05\10\07\02\00455)
 • Aiarako eskualdeko gazteen langabeziari buruz. (05\10\07\02\00482)
 • Aiarako eskualdeko enpleguarekin zerikusia duten zenbait alderdiri buruz. (05\10\07\02\00483)
 • Estatistika alorreko zenbait gairi buruz. (05\10\07\02\00484)
 • Aiarako eskualdean ABLEen bidez egindako kontratuei buruz. (05\10\07\02\00485)
 • Euskal Irrati Telebistaren 1887ko zenbait alderdiri buruz. (05\10\07\02\00492)
 • Zenbait protokolo/prozedurari buruz. (05\10\07\02\00495)
 • Aiarako itxaron-zerrendei buruz. (05\10\07\02\00497)
 • Baltzu, erakunde eta emaitza ekonomikoei buruz. (05\10\07\02\00502)
 • Ikasle arabarren joan-etorriei buruz. (05\10\07\02\00515)
 • Unibertsitate-plazei buruz. (05\10\07\02\00516)
 • Arabako etxebizitza libreek 1997ko amaieran duten egoerari buruzkoa. (05\10\07\02\00517)
 • Sidenor enpresari buruz. (05\10\07\02\00518)
 • Antolamendu Sanitarioaren Legearen aplikazioari buruzko zenbait alderdiz. (05\10\07\02\00531)
 • 1995, 1996 eta 1997an erakunde publiko eta baltzu publiko guztietan egindako aparteko orduei eta kostu ekonomiko osoari buruz. (05\10\07\02\00532)
 • Hiru lurralde historikoetako auzitegi bakoitzean 1997an sarrera izan duten prozesuez (guztira zenbat prozesu) gastelaniaz aurkeztu eta egin direnak zein euskeraz aurkeztu eta egin direnak zehaztuz. (05\10\07\02\00546)
 • Euskadi XXI Planeko 1. programari buruz. (05\10\07\02\00553)
 • Euskadi XXI Planeko 2. programari buruz. (05\10\07\02\00554)
 • Euskadi XXI Planeko 4. programari buruz. (05\10\07\02\00555)
 • Euskadi XXI Planeko 8. programari buruz. (05\10\07\02\00556)
 • Baltzu publikoen eta erakunde publikoen zenbait alderidi buruz. (05\10\07\02\00557)
 • Gamesa-ri emandako laguntzen zenbatekoari buruz. (05\10\07\02\00558)
 • Zuzeneko inbertsio gisa Aiara eskualdeari eragiten dioten Euskadi XXI Planeko programei buruz. (05\10\07\02\00559)
 • Osatek-en zenbait alderdiri buruz. (05\10\07\02\00575)
 • Osakidetzako mekiduen etengabe prestatzeko 1997. urteko baimenei buruz. (05\10\07\02\00576)
 • Osakidetzaren ospitaleetako itxaron-zerrenda kliniko eta kirurgikoek 1998ko lehen hiruhilabetekoaren amaieran zuten egoerari buruz. (05\10\07\02\00577)
 • Euskal enpresa-sektore publikoari buruz. (05\10\07\02\00578)
 • Zorpetzeei buruz. (05\10\07\02\00579)
 • Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailak Araban egindako inbertsioei buruz. (05\10\07\02\00580)
 • Kultura Sailak Araban egindako inbertsioei buruz. (05\10\07\02\00581)
 • Kirol-taldeei emandako dirulaguntzei buruz. (05\10\07\02\00582)
 • Kultur gertakizunetarako emandako diruari buruz. (05\10\07\02\00583)
 • Legegintzaldi honetan Lehendakariordetzako sailaren eraikinak egiteko erabilitako diruari buruz. (05\10\07\02\00591)
 • Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Sailak legegintzaldi honetan guztira egindako inbertsioei buruz. (05\10\07\02\00592)
 • Langabeziaren aurkako borrokari eta enplegua sortzeari buruz. (05\10\07\02\00593)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak legegintzaldi honetan guztira egindako inbertsioei buruz. (05\10\07\02\00594)
 • Osasun Sailak legegintzaldi honetan guztira egin diren inbertsioei buruz. (05\10\07\02\00595)
 • Legegintzaldi honetan Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren eraikinak egiteko erabilitako diruari buruz. (05\10\07\02\00596)
 • Legegintzaldi honetan Herrizaingo Sailaren eraikinak egiteko erabilitako diruari buruz. (05\10\07\02\00597)
 • 1997-1998 ikasturteko bekei buruz. (05\10\07\02\00617)
 • Euskadi XXI Planaren zenbait alderdiri buruz. (05\10\07\02\00625)
 • Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak publizitatean egiten dituen gastuei buruz. (05\10\07\02\00626)
 • Arriaga Antzokiari buruz. (05\10\07\02\00634)

III. Legealdia

Interpelazioa

 • Euskal Autonomi Ertzaintza Laudio hirian 1990.ean izateari buruzkoa. (03\10\04\01\00057)
 • Industri isuriak direla eta zaintze eta zigortze kontutan Araban den politikari buruzkoa. (03\10\04\01\00067)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Eusko Legebiltzarrak gaurregun duen lurraldekako osakera benetan aldatu ahal izateari buruzkoa. (03\10\05\01\00055)

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

 • Laudioko polizi zerbitzua 1990. urtean zertan zen informa dezan. (03\10\06\01\00104)
 • Laudioko udalerriko ingurugiroa zein egoeratan dagoen informa dezan. (03\10\06\01\00105)
 • Arabako Lurralde Historikoko polizi zerbitzua zertan den informa dezan. (03\10\06\01\00106)
 • Ertzaitzak Arabako lurraldean zenbat kide duen, nola funtzionatzen duen eta zein helburu dituen informa dezan. (03\10\06\01\00110)
 • Bilbon egin den "Automecánica" Automozio Azokaren edukiaz informatzeko. (03\10\06\01\00112)
 • Laudioko lurraldean araztegi bat egiteko eta Nerbioi ibaia bideratzeko lanen proiektua zertan den informa dezan. (03\10\06\01\00113)
 • Informazioa emateko Laudion etxebizitza sozialak eraikitzeko plan zehatzez. (03\10\06\01\00114)
 • Arabako FMko irrati-emisoreek arautegian aurreikusitako helburuak bete ote dituzten informa dezan. (03\10\06\01\00115)
 • Herritarren babesaren arloko koordinazioa Arabako lurralde historikoan zertan den informa dezan. (03\10\06\01\00116)
 • Aramiñon-Maltzaga autobide-zatia eraikitzeari buruzkoan Jaurlaritzak hartutako erabakiez informa dezan. (03\10\06\01\00118)
 • Lehortearen aurkako borrokaren arazoan lehendakariak berak eskuhartu izana justifikatu duten egoerari eta neurriei buruz informatzeko. (03\10\06\01\00119)
 • Arabako Unibertsitate Campusaren bilakaeraz informa dezan. (03\10\06\01\00124)
 • Osakidetzako ospitaleetako itxaron-zerrendez informa dezan. (03\10\06\01\00125)
 • Informazioa eman dezan alor publikotik kanpoko osasun-laguntzaren gastuak itzultzeko arrazoi, prozedura eta irizpideei buruz. (03\10\06\01\00126)
 • Araban 1990. urtean martxan jarriko diren osasun-zentroez informatzeko. (03\10\06\01\00131)
 • Industri hondakinak tratatzeko plantari buruzkoan gauzatzen ari diren zenbait ekimeni buruz informa dezan. (03\10\06\01\00134)
 • Langabezian dauden medikuen egoerari buruz informa dezan. (03\10\06\01\00135)
 • Arabarrek beren telebistetan jasaten dituzten interferentziez informatzeko. (03\10\06\01\00136)
 • Vitoria-Gasteizko Hirigune Historiakoaren birgaitzeari buruzkoan sail horrek duen poltikari buruz informatzeko. (03\10\06\01\00140)
 • Arabako alde deprimutuetako despopulaketa ekiditeko asmoz garatzen diren iraganeko, oraingo eta etorkizuneko proiektuez informatzeko. (03\10\06\01\00141)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Arabako lurraldean dauden eta ingurugiro-hausteak egin dituztelako 1989an zehar zigorren bat jaso duten industrien zerrendari buruz. (03\10\07\02\00167)
 • Araban lan egiten duten Eusko Jaurlaritzaren Herrizango Sailaren menpeko polizien kopuruari eta horiek betetzen dituzten funtzio espezifikoei buruz. (03\10\07\02\00168)
 • N-1 errepideko "Cuesta del Perro" eta "Circunvalación a Salvatierra" izeneko zatietan 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 eta 1990 urteetan izandako istripuen, zaurituen eta hildakoen kopuruari buruz. (03\10\07\02\00187)

II. Legealdia

Interpelazioa

 • Drogazalekeriaren aurkako ekintzetako aurrea hartzezko sorozpidetzari eta birroneratzeari buruz. (02\10\04\01\00009)
 • Eusko Jaurlaritzako Osasunketa-Sailaren Autonomia-Elkartearen mugarterako Osasunketa-Egitamuari buruz. (02\10\04\01\00010)
 • Euskal Autonomia-Elkarteango zaharrentzako mediku-sorozpidetzari buruz. Ikus legebiltzar alorreko arautegi-erabakien 2. puntua. (02\10\04\01\00029)
 • Autonomia-Elkarteko errepideetan gertatutako istripuei buruz. (02\10\04\01\00030)
 • Autonomia-Elkarteko Babespeko Aldeei buruz. (02\10\04\01\00034)
 • Euskal Herrian zahartzaroaren eta zahartzaroko gaitzen sorozpidetza-zerbitzuei buruz. (02\10\04\01\00044)
 • Osasunketa-hezkuntzarako egitarauei buruz. (02\10\04\01\00046)
 • Gipuzkoako Probintzia-Eritetxeari buruz. (02\10\04\01\00053)
 • Euskal Autonomia-Elkarteko Osasun-Alorren alderdi batzuei buruz. (02\10\04\01\00058)
 • Euskal Autonomi Elkartean Osasun Administrazio Nazionalaren eta Autonomikoaren arteko koordinazio neurriei buruz. (02\10\04\01\00060)
 • Minbizidunentzako sorozpideei datxezkien alderdi batzuei buruz. (02\10\04\01\00076)
 • "D.A.K."-eko Aurre-hartzezko Ekintzen Arduradunak 1986garreneko jorrailaren 12an, larunbata, egunkarietan agertarazitako idazlanari buruz. (02\10\04\01\00085)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Euskal Autonomia-Elkarteko eritetxe batzuetako eraentza-erakundeak agian aldatzeari buruz. (02\10\05\01\00014)
 • Oraindik Erresumak eskuratzearen zain dauden Euskal Autonomia-Elkartearen agintepide batzuei buruz. (02\10\05\01\00019)
 • Lan-ezbeharren Euskal Autonomia-Elkarteango eraginari buruz. (02\10\05\01\00022)
 • Osasunbidetarako Euskal Batzordeari buruz. (02\10\05\01\00026)

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • Autonomia-elkartean egun dauden erisoroztegiko unibertsitate-eskolei buruz. (02\10\05\02\00034)
 • Bezeroaren Araudiaren Legeko hogeigarren Atala egiteratzeko hartutako neurriez. (02\10\05\02\00036)
 • Medikuen Autonomia-Elkarteango oraingo egoerari buruzko zenbait arazoz. (02\10\05\02\00044)
 • Arabako eta Gipuzkoako probintzia-eritetxeen zenbait alderdiri buruz. (02\10\05\02\00082)
 • Arabako probintziango Herri-babespideei buruz. (02\10\05\02\00090)
 • Gure itsas-langileen osasunketa-sorozpideei buruz. (02\10\05\02\00095)
 • Euskal Autonomia-Elkarteko eskolaikasle-garraioari buruz. (02\10\05\02\00103)
 • Udazale-herritan datorren udaldirako ohartemanda dagoen osasun-sorozpidetzari buruz. (02\10\05\02\00106)
 • Seksu-gaitzei buruz. (02\10\05\02\00107)
 • Lanik ezarekiko erakuskariek Euskal Autonomia-Elkartean 1985garreneko urtarriletik ekainerartekoan izan dituzten aldakuntzei buruz. (02\10\05\02\00108)
 • Jaurlaritzaren lanari eta lansariei buruzko 1986garreneko asmoei buruz. (02\10\05\02\00109)
 • "Las Nieves" Probintzia-Egoitzari buruz. (02\10\05\02\00112)
 • Oinazegabetzeko eta adimen-sendabidetarako botiken Euskal Herriango egaripenari buruz. (02\10\05\02\00115)
 • Autonomia-Elkarteko droga-egaripenari buruzkoetarako indarrean dauden izurri bailitzaneko argipideak emateari eta gaisoak egon daitezenetan adierazi beharrari buruz. (02\10\05\02\00116)
 • "Galletas Artiach" Enpresaren egoerari buruz. (02\10\05\02\00140)

Idatziz erantzuteko galdera

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Lan, Osasun eta Gizarte Segurantza Sailerako 1986ko Aurrekontu Orokorretan ohartemandako eta udalentzako jarritako diruatalen egiterapenari buruz, Arabako Lurralde Historikoko Udalentzako izendatutako kopuruak bereziki aipatatuz. (02\10\07\02\00078)

Legez besteko proposamena

Interpelazioaren ondoriozko mozioa

 • Drogazalekeriaren aurkako ekintzetako aurrea hartzeko sorozpidetzari eta birroneratzeari buruz. (02\11\03\00\00001)
 • Eusko Jaurlaritzako Osasunketa-Sailaren Autonomia-Elkartearen mugarterako Osasunketa-Egitamuari eta eritetxe-oheen banakuntzari buruz. (02\11\03\00\00002)