Aurkeztutako ekimenak

Barquero Vázquez, José Manuel argazkia
Barquero Vázquez, José Manuel

III. Legealdia

Interpelazioa

 • Maravall Hezkuntza-Ministrari Jaunaren eta ikasle-erakundeen arteko hitzarmenaren Euskal Autonomia-Elkarteango eraginari buruzkoa. (03\10\04\01\00002)
 • EITB-ko Artezkari Nagusi berria izendatzeko erabili diren irizpideei buruzkoa. (03\10\04\01\00005)
 • Euskal Autonomia-Elkarteango eskolara gabeko gazteei buruzkoa. (03\10\04\01\00007)
 • Metro-mailako moldatutako uhinezko irratigintzarako irrati-etxeak jartzeko behin-behineko baimenari buruzkoa. (03\10\04\01\00014)
 • IVEFen sartzeko azterketa-saioei buruzkoa. (03\10\04\01\00015)
 • Arabako Ayalango OHO bi hizkuntzatan emateko herri-ikastetxe bati buruzkoa. (03\10\04\01\00019)
 • Gizarte-hizkuntzari buruzko Mapa eta hizkuntza-antolapidetzako Mapa taiutzeari buruzkoa. (03\10\04\01\00043)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Soin-Hezkuntzako Euskal Erakundearen agiango toki-aldaketari buruzkoa. (03\10\05\01\00012)
 • Arduralaritza-baimenik gabeko FM-bidezko irratetxeei egindako zigortze-zehaztapidetzei buruzkoa. (03\10\05\01\00015)
 • Arabako Miñoi-Taldearen etorkizunari buruzkoa. (03\10\05\01\00016)

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

Idatziz erantzuteko galdera

 • Itundutako zentroei buruzko baremoak, gela eta ikasle bakoitzekoak, eta Hezkuntza Sailak zentroen mantenimendu eta iraunarazpenerako jarritako aurrekontu-sailei dagozkien ikasleko baremoak eta 1988 ekitaldian zehar unibertsitatez besteko hezkuntza-mailetan honelako baremazioaren baitan dauden bestelako alderdiak. (03\10\05\03\00083)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren Aurrekontuetako azpiegitarauei buruzkoa. (03\10\05\03\00084)
 • "Arabako osasunketa-birrantolakuntzarako Egitamua"-ren eraginari buruzkoa. (03\10\05\03\00128)
 • Ertzaintzarako ikasle-taldeei buruzkoa. (03\10\05\03\00152)
 • Arabako gogo-osasunari buruzkoa. (03\10\05\03\00226)
 • ETB-ren ikus-entzulegoari buruzkoa. (03\10\05\03\00246)
 • Ertzaintzaren lansariei buruzkoa. (03\10\05\03\00273)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailak 87-88 ikasturtean diruz lagundutako ikasgelen eta ikasleen kopuruari buruzkoa. (03\10\05\03\00274)
 • 1988.eko Diruegitamuetan ikastoletarako eta itunepeko norbanako-jabetzapeko beste ikastetxeetarako izendatutako diru-kopuruei buruzkoa. (03\10\05\03\00280)
 • Ikastoletako gizakizko, gauzazko eta antolakuntzarako eskuarteen egoerari eta arakaketari buruzko azterlana egiteko agiriko lehiaketari buruzkoa. (03\10\05\03\00281)
 • Osakidetzako "aldezaurreko deia" egitarauari erantzuteko Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian akuratutakoak zenbat direnari eta horien izenen zerrandari buruzkoa. (03\10\05\03\00294)
 • Ikastolen ondareari eta zorrekiko ikerlaritzari buruzkoa. (03\10\05\03\00389)
 • EAEan metal-somagailuak erabiltzeari buruzkoa. (03\10\05\03\00396)
 • Euskal Autonomi Elkartean Batxillerrean dauden D ereduei buruzkoa. (03\10\05\03\00397)

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

 • IHESAren antigorputzak dituen haurraren inguruan sortutako egoera dela eta, azken urtean ikastetxe horretan bizi izan den auziari buruz informa dezan. (03\10\06\01\00021)
 • Ertzaingaien hautaketan gertatutako araugabekeriei buruz komunikabideetan azaldutako berriez informatzeko. (03\10\06\01\00026)
 • Erakunde horrekin zerikusia duten zenbait alderdi ekonomikori buruz informa dezan. (03\10\06\01\00028)
 • Radio Euskadi-ren uhin ertainetako emanaldiekin zerikusia duten zenbait alderdiri buruz informa dezan. (03\10\06\01\00050)
 • Aurretiko ziten programarako Osakidetzan langileak kontratatzeko prozedurari buruz informa dezan. (03\10\06\01\00051)
 • Eugenio Ibarzabal jaunaren, "El otro punto de vista" saioaren arduradunaren, kargu-uzteaz informatzeko. (03\10\06\01\00079)
 • Azalpenak emateko Gasteizko Federico Baraibar Batxillergo Institutuan sortutako gatazkaz eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Kontseilaritzak eman diezaioken irtenbide edo erantzunaz, eta informazioa emateko Arabako Hezkuntza-ordezkariak gatazka horretan izan duen eskuhartzeari buruz. (03\10\06\01\00085)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • FMko emisoreak eskatu zituztenek, frekuentzia lortu zutenek zein lortu ez zutenek, aurkeztutako proiektuak ematekoa. (03\10\07\02\00028)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa

 • Hezkuntza Ministro Maravall jaunak ikasleen erakundeekin erdietsitako akordioek Euskal Autonomia erkidegoan izango duten eraginari buruz. (03\11\03\00\00001)
 • Arabako Aiarako OHOko ikastetxe publiko elebidun bati buruz. (03\11\03\00\00002)

II. Legealdia

Interpelazioa

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • Erdi-mailako Hezkuntzaren Eraldakuntza-Egitamuak hartzen duen ikasle-ehunekoak bere ikasketei jarraitu ahal izateko Bizkaiko Durangaldean sortu diren eragozpenei buruz. (02\10\05\02\00015)
 • Autonomia-Elkarteko herri-ikastegietan ikasgelen zati bat ikastolek erabiltzen dituztela-eta sortutako arazoei buruz. (02\10\05\02\00032)
 • Egunkarietan agertu eta Euskal Telebistako lan-tokitarako eskeak egiteko baldintzetan Autonomia-Elkarteko hizkuntza ofizial biak jakitea dakarten iragarkiei buruz. (02\10\05\02\00038)
 • Arabako Agurainen Gasteizko "Ramiro de Maeztu" Institutoaren etxealde bat jarri izanari buruzko zenbait arazoz. (02\10\05\02\00041)
 • Eusko Jaurlaritzaren eta Gasteizko Udalaren arteko eskola-alorrerako elkarlan-ituneei buruz. (02\10\05\02\00058)
 • ETBren greba luzeari buruz. (02\10\05\02\00113)
 • Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarraren erabaki batzuen ondoren izandako jokabideei buruz. (02\10\05\02\00117)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailaren O.H.O.-ko eta B.U.P.-eko norbanako-jabetzapeko ikastegi batzuentzako dirulaguntza batzuk ez ordaindu izanari buruz. (02\10\05\02\00132)
 • Euskal Autonomia-Elkarteko Batxilerreko Institutoen irakasle-erroldak agian gutxitzeari buruz. (02\10\05\02\00133)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Aguraingo Udalerrian herriaren izena aldatzeari eta bertan bateko edo besteko segurantza-indarrak kokatzeari buruz egin den herri-itaunketaz. (02\10\05\03\00005)
 • Batxilerreko irakaslegoari eta atxikitakoei zerbitzu-manualdiak izendatzeari buruz. (02\10\05\03\00007)
 • HABE-ko irakasleen eta ikasleen zenbatekoei buruz. (02\10\05\03\00153)
 • 85/86 ikasturterako hezkuntza-beharren alderdi batzuei buruz. (02\10\05\03\00162)
 • E.T.B.-ko itzulidazkun eta elealdaketa-lanen gastuei buruz. (02\10\05\03\00290)
 • O.H.O.-ko ikasle-sariei buruz. (02\10\05\03\00306)
 • Herri-ikastegietako Ikasleen Gurasoen Bazkunentzako laguntzei buruz. (02\10\05\03\00307)