Aurkeztutako ekimenak

Martínez Pérez, Alfonso argazkia
Martínez Pérez, Alfonso

IV. Legealdia

Interpelazioa

 • "Drogamenpekoen alorreko aurre-hartze, laguntza eta birgizarteratzea"-ri buruzko 15/88 Legeko zenbait agindu ez betetzeari buruz egina. (04\10\04\01\00001)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Kiroldegi, osasundegi eta ikastegietan alkoholdun edarien eta tabako-iragarkuntza egiteari buruz egina. (04\10\05\01\00008)
 • Urtsugarri eta eraskaiei buruz. (04\10\05\01\00010)

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • Drogomenpekoen alorreko Aurre-hartze, Laguntza eta Birgizarteratzeari buruzko azaroaren 11ko 15/88 Legearen 12. atalean ezarritakoa ez betetzeari buruz egina. (04\10\05\02\00074)
 • Drogamenpekoen alorreko Aurre-hartze, Laguntza eta Birgizarteratzeko azaroaren 11ko 15/88 Legearen 13. atalean ezarritakoa ez betetzeari buruz egina. (04\10\05\02\00075)

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

 • Eusko Legebiltzarreko 15/88 Legeak alkoholdun edari eta tabakoaren publizitateari buruzkoan ezarritakoa gauzatzeko irizpideak azaltzeko. (04\10\06\01\00008)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Herrizaoingo-Saileko 231 diruatala, 23 atala II atalburua 07 eta 08 Zerbitzuak, egiterapenaren banaketari buruzkoa. (04\10\07\02\00009)
 • Euskal esne-sektoreari buruz. (04\10\07\02\00050)

III. Legealdia

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • Udal-zabortegien arazoari buruzkoa. (03\10\05\02\00009)
 • Burgoseko Villasana de Mena-ko udal-mugartean, Arabako mugatik hurbil egon eta Arzeniegatik igarotzen den Bentako ibaiarekiko eragina duen udal-zabortegiari buruzkoa. (03\10\05\02\00010)
 • Frantziako uretan beharrezko baimenik gabe lanean aritu ziren Ondarruko portuko itsasontzi batzuri agian zigorrezko neurriak jartzeari buruzkoa. (03\10\05\02\00037)
 • Meditarraneora beitara joandako ur-axaleko euskal ontzi-taldeko batzuren eta Almeriako Arrantzaleen Kofradiaren artean izandako gorabeherei buruzkoa. (03\10\05\02\00038)
 • Herrizaingo-Sailaren 1988garreneko otsailaren 19ko, bingo jokua araupetzezko Aginduari buruzkoa. (03\10\05\02\00048)
 • Amurrion 89.01.22an izan eta horietan Ertzaintzako talde batek eskuhartu zuzeneko gertaldiei buruzkoa. (03\10\05\02\00073)
 • Alkoholdun edarien eta tabakoen iragarkuntzari buruzkoa. (03\10\05\02\00104)

Idatziz erantzuteko galdera

II. Legealdia

Interpelazioa

 • Bizkaiko Foru-Diputazioko Nekazaritza, Arrantzu eta Janaritza-Sailaren Ihardutze-Araudiaz. (02\10\04\01\00011)
 • Cartuchos Orbea itxitako lantegian zeuden materialak erabiltzeagatik Okako Nanklaresen gertatutako ezbeharrari buruz. (02\10\04\01\00013)
 • Eusko Jaurlaritzaren eta Catalunyakoaren ordezkariek atun-arrantzurako euskal itsasontziak Catalunyako Mediterraneoko itsas-uretan ibiltzeari buruz izan dituzten elkarrizketak direla eta egunkarietan agertutako berriez. (02\10\04\01\00017)
 • Merkataritza-Ihardunaren Antolaketaren Legea ez betetzeari buruz. (02\10\04\01\00018)
 • Jaurlaritzako Egaripen-Artezkariak Bezeroaren Araudiaren Legea ez betetzeari buruz esandakoez. (02\10\04\01\00019)
 • Behe Nerbion-Ibaizabal aldea eta Gasteiz edateko urez suzkitzen dituen Ulibarriko urtegiaren ontasun-maila andeatzen duten industria-ondakinak Zadorra ibaira, hau Agurainetik igarotzean, isurtzeari buruz. (02\10\04\01\00020)
 • Mercabilbao-k erabili beharreko sari-taulei buruzkoetan agintepideak utzi izanari buruz. (02\10\04\01\00026)
 • Arabako Aguraingo udal-mugarteko Galzar-en zabortegi bat jartzeari, eta horren inguruetako biztanleentzako ondorioei buruz. (02\10\04\01\00036)
 • Autonomia-Elkartean Merkataritza-Iharduna Antolatzeko Legea ez betetzeari buruz (02\10\04\01\00037)
 • Bezeroaren Araudia eta gai horretan indarrean dauden Araudiak betetzeaz. (02\10\04\01\00038)
 • Zadorra ibaira industria-ondakinak botatzeari buruz. (02\10\04\01\00039)
 • Eusko Jaurlaritzako Merkataritza-Sailordetzak "MERCABILBO" enpresak Bilboko Azoketako bezeroei jarritako ordainsari-taulak onartzeko dituen agintepideei buruz. (02\10\04\01\00048)
 • Gipuzkoako Kondaira-Lurraldeko botikek Osasunketa-Ministeritzaren 1985garreneko Abuztuaren 10eko Aginduak sendagai-salmentako irabazi-ehunekoez diona ez betetzeari buruz. (02\10\04\01\00062)
 • Arabako Kondaira-Lurraldeko Aldizkari Ofizialaren 1985garreneko Urriaren 14ko alean argitaratutako Merkataritza-Suztapen Orokorraren Egitamuari buruzko Foru-Arauaren Egitasmoari buruz. (02\10\04\01\00065)
 • Amurrioko Lanbide-Eskolako antolapideen andeapenezko egoerari eta bertako akatsei buruz. (02\10\04\01\00068)
 • Merkataritza-Iharduna Antolatzezko Legea betetzeari buruz. (02\10\04\01\00070)
 • DAK-ek hastekoa duen "PORROARI EZ" ekintzaldiari buruz. (02\10\04\01\00075)
 • Irungo Ernesto Montero Abere-Hiltegiari buruz. (02\10\04\01\00078)
 • Getaria eta Zarautz artean hildako arrain-pilo bat agertu izanari buruz. (02\10\04\01\00090)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Nerbion ibaian Arrigorriaga aldean gertatutako izadi-orekaren aldetikako ondamenari buruz. (02\10\05\01\00009)
 • Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Turismo-Sailak turismoa suztatzeko egiten diharduen ekintzaldi bati buruz. (02\10\05\01\00033)
 • Chernobyl-eko istripuaren eraginpeko lurraldetik datozen egaztiak jan ditzatenen osasunarentzako arriskuei buruz. (02\10\05\01\00036)

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • Eusko Jaurlaritzak ingurugiroa babesteko Diputazioekin eta Euskal Udalen Elkartearekin Bilbon izandako bilkuran eskuhartzeari buruz. (02\10\05\02\00002)
 • Eusko Jaurlaritzak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Diputazioek izenpetutako hitzarmenean aurrikusitako Udal Abere-Hiltegien Birregituraketarako Berarizko Egitamuari buruz. (02\10\05\02\00005)
 • Eusko Jaurlaritzak Baso Jabe-Elkartearekin Galdakaon zuhaitz-mintegi bat sortarazten eskuhartzeari buruz. (02\10\05\02\00006)
 • Kimika-gai oso-oso arriskutsua zeraman patin-kamioeak izandako istripuari buruz. (02\10\05\02\00019)
 • Arabako Foru-Diputazioak eta Eusko Jaurlaritzak Arabako Nekazaritzarentzako Bateango Laguntza-Egitamuari buruz egindako Itunez. (02\10\05\02\00021)
 • Arabako Foru-Diputazioak eta Eusko Jaurlaritzak Arabako nekazaritzarentzako Laguntza-Egitamuari datxekola izenpetutako Itunean famili-ustiategientzako laguntzei, nekazari gazteak ustiategi-jabe izatera iristeari eta legez eratutako Elkarteei dagozkienei buruz. (02\10\05\02\00022)
 • Arabako Foru-Diputazioak eta Eusko Jaurlaritzak Arabako Nekazaritzarentzako Bateango Laguntza-Egitamuari datxekola egindako Itunearen nekazaritza-gaiak sortzelekuan eraldatzea eta merkatalbideratzea teknikabidezkotzeari dagozkienei buruz. (02\10\05\02\00023)
 • Arabako Foru-Diputazioak eta Eusko Jaurlaritzak Arabako Nekazaritzarentzako Bateango Laguntza-Egitamuari datxekola egindako Itunean ikastaroei, beste gaikuntza-bide batzuei eta taldekako bidaiei dagozkienei buruz. (02\10\05\02\00024)
 • Arabako Foru-Diputazioak eta Eusko Jaurlaritzak Arabako Nekazarientzako Bateango Laguntza-Egitamuari datxekola egindako Itunean hartzaileei dagozkienei buruz. (02\10\05\02\00025)
 • Lurralde-mailako egunkari baten kangreju-hazkuntzaren arazoak agerian jarriz egindako salapen bati buruz. (02\10\05\02\00026)
 • Haurrei, emakume haurdunei, zaharrei eta ezinduei bezero direnez eta Bezeroaren Araudiaren Legeko III. Idazpuruko 28garren atalak dionez eman beharreko berarizko babesa bermatzeko neurriei buruz. (02\10\05\02\00029)
 • Bezeroaren Araudiak esaten dituen azterlan, ikerketa eta horrelakoei buruz. (02\10\05\02\00030)
 • Autonomia-Elkarteko ostatu nagusienetako bitan Argipide eta Turismo-Idazgu bana jarri izanari buruz. (02\10\05\02\00031)
 • Emakumearekiko hezkuntza-alorreango jokabideari buruzko Legez Besteko Baten Saloak diona betetzeaz. (02\10\05\02\00035)
 • Edari alkoholdunen andeaketari buruz. (02\10\05\02\00042)
 • Albistepideak diotenez Jaurlaritzak Gorbeia mendiaren hegaletan berrogeita hamar orein eme hil ahal izateko eman duen baimenari datxezkon arazo batzuez. (02\10\05\02\00049)
 • Nerbion ibaian Laudio aldean bertako arrain asko hiltzea ekarri zuten gertakariei buruz. (02\10\05\02\00050)
 • Andeatutako heroina hartzearen ondorioei, hori hartzen deneko tokiei eta sendabideratzeari buruz. (02\10\05\02\00053)
 • SEFOCONA-k salatutakoaren arauera Autonomia-Elkarteko abereetan egindako sarraskiei buruz. (02\10\05\02\00059)
 • Arabako udal abere-hiltegiei buruzko azterlan batez. (02\10\05\02\00060)
 • Eusko Jaurlaritzak "Centro Técnico de la Madera, S,A."-ren sortaile eta akzio-jabe gisa eskuhartzeari buruz. (02\10\05\02\00061)
 • SEFOCONA-k Gorbeiaren hegaletan berrogeita hamar orein eme antzu hitzelko emandako baimenari buruz. (02\10\05\02\00062)
 • DAK-erako lanbidedunak gaitzeari, eta hoien drogazalekeriaren alorreango lanari buruz. (02\10\05\02\00063)
 • Lutxana-Barakaldon agian jartzekoa den sulfuriko-azidogintzategi bati buruzko zenbait alderdiz. (02\10\05\02\00076)
 • Erikaiztasunaren Harrapatutako Andeapenaren (SIDA-ren) Autonomia-Elkarteko eraginari eta horrekiko zaingo-bideei buruz. (02\10\05\02\00081)
 • OSAKIDETZA Euskal Osasun-Zerbitzuak Santio Apostoluaren Eritetxeko Medikutza-Artezkariari bere tokia utziarazi izanarekiko zenbait alderdiri buruz. (02\10\05\02\00084)
 • Zumarraren izurriari buruz. (02\10\05\02\00088)
 • Ertzaintzak Donostiako portuan lotuta duen motorrezko itxasontziari buruz. (02\10\05\02\00089)
 • Andaluziako Juntaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean lortutako akordioei datxekola, atunaren Mediterraneoango arrantuz-aldiari buruz. (02\10\05\02\00096)
 • Durangon araztegi bat egiteari buruzko berriez. (02\10\05\02\00097)
 • Eusko Jaurlaritzak Barakaldoko Udaleko Egitamuketarako ordezkatze-Araua aldatuaraziz hartutako erabakiari buruz. (02\10\05\02\00098)
 • Balmasedatik 2 kikometrora hiri-ondakinentzako dagoen zabortegi bati buruz. (02\10\05\02\00099)
 • Salmonella-zko pozoiketa izurritsu bati buruz. (02\10\05\02\00110)
 • "Fasciolosis hepática"-ren Autonomia-Elkarteango eraginari buruz. (02\10\05\02\00111)
 • Abereei antibiotikoak behar bezalako albaiterotza-zaingopean emateari buruz. (02\10\05\02\00120)
 • 1985garreneko Sailaren diruegitamuetako 05 Zerbitzuko 7.77.771.1 diruatala zenbateraino erabili denari buruz. (02\10\05\02\00121)
 • Zuiako Bitoriano herrian egindako meatzaritza-lanei buruz. (02\10\05\02\00122)
 • "Varroa Jacobsoni" Autonomia-Elkartera ekarritako izurriari buruz (02\10\05\02\00123)
 • SIO-ren itsaspeko arrain-ustiategi bat jartzeko egitasmo bati buruzko biolojiaren aldetikako azterlan bati buruz. (02\10\05\02\00124)
 • Euri-jasek hartutako nekazaritza-alorreko ndustria eta ustiategitan laguntzen gai izan daitezkeen diruezarketei buruz. (02\10\05\02\00125)
 • Joan den otsailaren 26an Kastaño ibaian jazotako gertakariei buruz. (02\10\05\02\00129)
 • Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzarekin egin den "Mar Adentro" izenpurupeko argipide-filmeari buruz. (02\10\05\02\00136)
 • SIDA-ren Autonomia-Elkarteko eraginari buruz. (02\10\05\02\00144)
 • "El Patriarca" Bazkunarekin sorozpidetzarako itune bat egiteari buruz. (02\10\05\02\00145)
 • DAK-eko Zuzendariak egindako zenbait adierazpenei buruz. (02\10\05\02\00149)
 • Arabako Foru-Diputazioko Lurralde-Antolaketaren Foru-Diputatuak egindako adierazpen batzuei buruz. (02\10\05\02\00153)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Eusko Jaurlaritzak eta Foru-Diputazioek Nekazaritza-Alorrarentzako Laguntza-Egitamuaz egindako ituneari buruz. (02\10\05\03\00015)
 • 03.04.612.1.2.3 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00066)
 • 03.04.771.1.2.3 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00067)
 • Guztizko Diruegitamuetako 03-04-761.8.9.10 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00068)
 • Guztizko Diruegitamuetako 03-04-781.1.2.3 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00069)
 • Guztizko Diruegitamuetako 12.02.471 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00086)
 • Guztizko Diruegitamuetako 12.02.731.4.5.6 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00087)
 • Guztizko Diruegitamuetako 12.04.471 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00097)
 • Guztizko Diruegitamuetako 12.04.731.10.11.12 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00098)
 • Zumaiako Guascor-Interdiesel enpresan gertatutakoei buruz, komunikabideen arabera, zenbait langile mareatuta eta zorabiaturik egon zirela. (02\10\05\03\00150)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuei buruz. 05 Zerbitzua 7.77.771.1 Diruatala. (02\10\05\03\00167)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuei buruz. 05 Zerbitzua 4.47.471.3 Diruatala. (02\10\05\03\00168)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuei buruz. 04 Zerbitzua 7.76.672.3 Diruatala. (02\10\05\03\00169)
 • Euskal herriko Autonomia-Elkartearen 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuei buruz. 04 Zerbitzua 7.76.672.1 eta 2 Diruatala. (02\10\05\03\00170)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuei buruz. 03 Zerbitzua 7.76.762.2.3.4.5 eta 6 Diruatala. (02\10\05\03\00171)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuei buruz. 03 Zerbitzua 6.62.623.1 Diruatala. (02\10\05\03\00172)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuei buruz. 03 Zerbitzua 7.78.781.1.2 eta 3 Diruatala. (02\10\05\03\00173)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuei buruz. 02 Zerbitzua 4.47.471.5 Diruatala. (02\10\05\03\00174)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuei buruz. 02 Zerbitzua 4.47.471.3 Diruatala. (02\10\05\03\00175)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuei buruz. 02 Zerbitzua 7.76.762.2 Diruatala. (02\10\05\03\00176)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuei buruz. 02 Zerbitzua 7.73.731 Diruatala. (02\10\05\03\00177)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuei buruz. 90 Zerbitzua 7.73.731.1 Diruatala. (02\10\05\03\00178)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuei buruz. 90 Zerbitzua 2.25.252.8 Diruatala. (02\10\05\03\00179)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuei buruz. 90 Zerbitzua 2.23.241.2 Diruatala. (02\10\05\03\00180)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuei buruz. 80 Zerbitzua 4.47.471 Diruatala. (02\10\05\03\00181)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuei buruz. 70 Zerbitzua 6.69.692.1 Diruatala. (02\10\05\03\00182)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen 1985garrenerako Guztizko Diruegitamuei buruz. 60 Zerbitzua 4.47.471.2 Diruatala. (02\10\05\03\00183)
 • Portugalete Ostaletxea birregokitzen laguntzeko Eusko Jaurlaritzak hartu-asmo dituen neurriei buruz. (02\10\05\03\00203)

Legez besteko proposamena

 • Arriskuango basabere eta basalandare-moeten Nazioarteko Merkataritzari buruzko Hitzarmenaz. (02\11\02\01\00004)
 • Autonomia-Elkarteko dendaguren eta saltegigurenetan egin ohi denez bezeroeibere poltsak utziarazi edo ateratzerakoan erakustarazteari buruz (02\11\02\01\00009)

I. Legealdia

Interpelazioa

 • Landalurrei eusteko Eusko Jaurlaritzaren ekintzapideei buruzkoa. (01\10\04\01\00032)
 • Gizarte-zerbitzuen legearen egiterapenari datxezkon arazo batzuei buruzkoa. (01\10\04\01\00066)
 • Jaurlaritzak Euskadiko Gazteriaren Batzordea eratzeko hartutako neurriei buruzkoa. (01\10\04\01\00072)
 • Donostian eta Gasteizen dendak dituen merkataritza-etxe baten orma-dei eta iragarki batzuei buruzkoa. (01\10\04\01\00082)
 • Dagokion erabakia promulgatuz, berehala Kirolerako Euskal Batzordea eratzeari buruzkoa. (01\10\04\01\00100)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Amurrioko Salbatzailearen Etxea zentzategiaren etorkizunari buruzkoa. (01\10\05\01\00016)
 • Jaurlaritzaren Egitasmoan finkatutako nekazaritza politikari buruzkoa. (01\10\05\01\00020)
 • Nekazaritza eta abelazkuntza-ekoizkiei Euskadin merkataritza-bideak eginarazteaz. (01\10\05\01\00021)
 • Nekazaritzako lanbide-hezkuntzarako egitamuaz. (01\10\05\01\00022)
 • Jaurlaritzaren egitasmoan Nekazaritza Sailak ohartemandako aholku-batzordeari buruzkoa. (01\10\05\01\00023)
 • Eskola Osasunari buruzko ekainaren 30eko 7/1982 Legearen 9. atalean agintzen denari eta lege honetxen 12. atalean agindu horren egiterapenaz ohartemandakoari buruzkoa. (01\10\05\01\00039)

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • Eusko Jaurlaritzak gara-adinera gabekoen babesari buruz duen egitasmoez. (01\10\05\02\00007)
 • Nekazaritza-etxeen arazoari buruzkoa. (01\10\05\02\00041)
 • Ahoeria zabaldu ez dadin Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza Sailak Bizkaiko ganadu-azokak debekatuz hartutako erabakiari buruzkoa. (01\10\05\02\00042)
 • Kirolen Euskal Batzordeari buruzkoa. (01\10\05\02\00076)
 • Arkitektura-ondarearen, eraikintzen eta etxebizitzen alorrean Erresumak Euskal Herriari eskuratutako zerbitzuei darizkien alderdi batzuei buruzkoa. (01\10\05\02\00083)
 • Zaharrentzako sorospidetzarako zerbitzu bat sortarazteari buruzkoa. (01\10\05\02\00087)
 • Jostailuekiko eta haurrentzako gainontzeko gaiekiko zaingoaren eta ikuskaritzaren alorrean Jaurlaritzak hartu beharreko neurriei buruzkoa. (01\10\05\02\00100)
 • Nekazaritzako Lanbide Hezkuntzako Saiobidezko Egitasmoari buruzko arazo batzuez. (01\10\05\02\00101)
 • Dalkon Shiel I.U.D. emasabelerako aparailua erabiltzeari buruzkoa. (01\10\05\02\00104)
 • Baltasar Marin doktorea Donostiako Bularreko Gaitzentzako Eritetxeko arduradun izendatu izanari buruzkoa. (01\10\05\02\00111)
 • Donostian Osasun Artezkaritzen ihardutze eta aginte-egituren birrantolaketari datxezkon gaiak aztertzeko Donostian egindako bilkura bati buruzkoa. (01\10\05\02\00112)
 • Arabako patata-zaleen alorrarekiko zenbait alderdiri buruzkoa. (01\10\05\02\00115)
 • Joan den uztailean Arabako Errioxako zenbait udaletan harri-jasak sortarazitako egoerari buruzkoa. (01\10\05\02\00116)
 • Pasaiko itsas-kolko aldean itsas-abelazkuntzarako ur-garbiketategi bat eraikitzeari buruzkoa. (01\10\05\02\00118)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Ondoren aipatzen den 1982ko Guztizko Diruegitamuetako zerbitzu, atalburu, eta eta zernolakotako gastuen egitarapenari buruzkoa: 02-6-62-623.1 (01\10\05\03\00044)
 • Ondoren aipatzen den 1982ko Guztizko Diruegitamuetako zerbitzu, atalburu, eta eta zernolakotako gastuen egitarapenari buruzkoa: 04-4-43-430.7 (01\10\05\03\00045)
 • Ondoren aipatzen den 1982ko Guztizko Diruegitamuetako zerbitzu, atalburu, eta eta zernolakotako gastuen egitarapenari buruzkoa: 04-7-77-770.4 (01\10\05\03\00046)
 • "Irabazte xederik gabeko erakundeei, eritetxe-soroslaritzarako egitarau batzuk egiteratzeko" izenburuko diruegitamuen atalaren egiterapenari buruzkoa. (01\10\05\03\00081)
 • Familiei, irabazpiderik gabeko adinekoei eta ezinduei bizisariak emateko izenburuko diruegitamu-atalaren egiterapenari buruzkoa. (01\10\05\03\00082)
 • Foru-diputazioekiko hitzarmenetan sartuta dauden elkarte garakuntzarako, gizarte ongunderako eta azpiegitura hobetzeko lanak izenburuzko diruegitamu-atalaren egiterapenari buruzkoa. (01\10\05\03\00083)
 • "Autonomia Elkarteko nekazaritza gaien merkataritza-bideak teknikabideratzea, merkataritza-egiturak antolatzea eta horien eskabidea sustatzea" izenburuko diruegitamu atalaren egiterapenari buruzkoa. (01\10\05\03\00084)
 • "Biologia-gaiez, kutsugabetzekoez, mamutxez garbitzekoez eta horrelakoez baliatzea zabaldu, eta osasungarritutako abereentzako merkatalbidetegiak sustatzeko" izenburuko diruegitamu atalaren egiterapenari buruzkoa. (01\10\05\03\00085)
 • "Mendialdeko Nekazaritzari buruzko legea indarrean jartzea" izenburuko diruegitamu atalaren egiterapenari buruzkoa. (01\10\05\03\00086)
 • "Orotariko interesgarritasuna izan dezaten ekoizkiak sustatzeko, industria eta merkataritza-antolapideak teknologiaren aldetik egokitzeko, eta gaineratutako balio gehiagoko ekoizkiak lortzeko xedezko diruezarketentzako laguntzak" izenburuko diruegitamu atalaren egiterapenari buruzkoa. (01\10\05\03\00087)
 • "Lurralde erakundeei" izenburuko diruegitamu atalaren egiterapenari buruzkoa. (01\10\05\03\00114)