Aurkeztutako ekimenak

Mayor Oreja, Jaime argazkia
Mayor Oreja, Jaime

VII. Legealdia

Legebiltzarkide baten ziurtagiria, deia, bateraezintasunak eta uko egitea

Interpelazioa

 • Eusko Jaurlaritzak ezarri duen beto politikoaren ondorioz, Espainiako Gobernuarekin akordioa lortzea eragotzi baitu, Ekonomi Itunak bizi duen egoerari buruz. (07\10\04\01\00058)

V. Legealdia

Interpelazioa

 • Euskadiko baketze-prozesuaren orientazio berriarekiko duen jokabideari buruzkoa. (05\10\04\01\00003)
 • Euskal Herriko bakebidearen gaineko norabide estrategiko berriei buruzkoa. (05\10\04\01\00005)

IV. Legealdia

Idatziz erantzuteko galdera

 • Arabako ikaslegoak unibertsitatekoaz besteko irakaskuntzan eta beraren hizkuntza-ereduetan izandako bilakaerari buruz. (04\10\05\03\00242)

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Hizkuntza-eredu guztietako (eskolaurreko eta OHOko) ikasle-kopuruaren bilakaerak unibertsitatekoez besteko irakasle funtzionariengan izan duen eraginari buruz. (04\10\07\02\00219)
 • Hizkuntza-eredu guztietako (HHko, BBBko eta IEEko) ikasle-kopuruaren bilakaerak irakaskuntza ertainetako irakasle funtzionariengan izan duen eraginari buruz. (04\10\07\02\00220)

II. Legealdia

Interpelazioa

 • Udal-Idazkarien izendapenei buruzko auziaz. (02\10\04\01\00007)
 • Granadan Konstituzioaren urteurrenean izandako ospakizunetan Eusko Jaurlaritzaren ordezkaririk ez egon izanari datxezkon zenbait arazori buruz. (02\10\04\01\00028)
 • Herritarrak Jabearazteko Ekintza-Egitamuari buruz. (02\10\04\01\00059)
 • Mezubideei egindako zenbait adierazpenei buruz. (02\10\04\01\00081)
 • Autonomiazko egintzapide-agintaritzari eta Legebiltzarrak legegintza-aldi honetan baitetsitako legeen egiterapenari buruz. (02\10\04\01\00086)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Lehendakaria Gudari-Egunaren ospakizunean egon izanari buruz. (02\10\05\01\00003)
 • Egunkarietan agertutako Euzko Alderdi Jeltzaleko E.B.B.-ren iheslari-eskuraketei buruzko adierazpen batez. (02\10\05\01\00010)
 • Defferre eta Barrionuevo ministroen arteko La Castellana-ko akordioei buruz. (02\10\05\01\00011)
 • Aituen Batzordearen indarkeriari buruzko txostenari buruz. (02\10\05\01\00032)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • 1983rako Aurrekontuei buruz, epea luzatzeko aldian. (02\10\07\02\00015)
 • Euskal Autonomi Elkarteari transferitzeko prozesuari dagokionez oraingo egoera eta etorkizunaz dagoen usteari buruz. (02\10\07\02\00017)
 • Finantzen Euskal Kontseiluari buruzko dokumentazioaz. (02\10\07\02\00024)
 • Arabako probintzian eskola-garraiorako baimena duten autobusen kopuruari buruz. (02\10\07\02\00045)

Legez besteko proposamena

 • Eusko Jaurlaritzako Osasunketa eta Gizartesegurantza-Sailaren agintepeko eritetxe eta gainontzeko soroztegiak "Gaixoaren eskubideen eta eginbeharren Adierazpena" beretzakotzeari buruz. (02\11\02\01\00008)
 • Euskal Telebistango euskeraren erabilpenari buruz. (02\11\02\01\00010)
 • Giza-Eskubideen Batzordeak, bere ihardunean, euskal gizartearen baitango elkarbizitza-maila hobetzeko neurri eta saloen eztabaidaketara jo dezanaren komenigarritasunaz. (02\11\02\01\00012)
 • Estatutuaren Jarraipen eta Garapenerako Berarizko Legebiltzar Batzorde bat sortzeari buruz. (02\11\02\01\00013)
 • Euskal Telebistako lanari-erroldak finkatzerakoan euskeraz jakiteari ematen zaion balioaz. (02\11\02\01\00016)
 • Nigeriako Epaitegi batek hiltzeko epaia eman dion Jose Luis Peciña "Izarra" ko ontziburuarentzako barkapen-eskeari buruz. (02\11\02\01\00018)
 • ETA Militarrak bahituta daukan Anjel Urteaga Irurzun euskal herritarrarentzako askatasun-eskeari buruz. (02\11\02\01\00020)
 • Zahartzarorako ikasgelei buruz. (02\11\02\01\00022)
 • Gaixoen presako garraioari buruz. (02\11\02\01\00029)
 • Autonomia-Elkartean FM-ko Irratientzako baimenak ematea araupetzeari buruz. (02\11\02\01\00035)
 • Eusko Legebiltzarreko Lehendakari jaun Txit Gorenak egindako jendaurreko hitzaldi bati buruz (02\11\02\01\00036)
 • Azkenaldi honetan izandako izuekintzei buruz. (02\11\02\01\00037)
 • O.H.O.-ko Irakasle-Sailean artez sartzeari buruz. (02\11\02\01\00038)
 • Bizisari-Legea deritzanari buruz. (02\11\02\01\00044)
 • Lanbide-Elkarteen Lege-Egitasmoa Legebiltzarrari bidaltzeari buruz. (02\11\02\01\00045)
 • Erdi-mailako irakaskuntzan 85/86 ikasturterako eskola-egutegia eta Batxillerreko Institutoetako Irakasleen Irakastorduak aldatzeko neurriei buruz. (02\11\02\01\00048)
 • Osasunketa-zerbitzuen Euskal Herriango egitamuketa, erakidekuntza eta eraentzari buruz. (02\11\02\01\00061)
 • Drogamenpekotasunaren aurkako Euskal Herriango ekintza erakidetzeko eta antolakidetzeko beharrezkoak diren legezko neurriei buruz. (02\11\02\01\00062)
 • ETB-ren emanaldiak hobetzeko EITB-ko Arduratze-Batzordeari egiteko saloei buruz. (02\11\02\01\00064)
 • Lanbideak suztatzeko neurriak araupetzezko Eusko Jaurlaritzako Lan, Osasunketa eta Gizartesegurantza-Sailaren epailaren 4ko 67/1986 Dekretoaren 31garren atalari buruz. (02\11\02\01\00067)
 • Drogamenpekotasunentzako Antolakidetegia kentzea eskatzekoa. (02\11\02\01\00068)
 • Lan-osasunaren lege-egitasmoari buruz.. (02\11\02\01\00085)
 • Eusko Legebiltzarraren egoitzan arkitektura-oztopoak kentzeari buruz. (02\11\02\01\00087)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa

 • Euskal Autonomia-Elkarteango zaharrentzako mediku-sorozpidetzari buruz. (02\11\03\00\00003)

I. Legealdia

Interpelazioa