Eskuhartzeak

Mayor Oreja, Jaime argazkia
Mayor Oreja, Jaime

VII. Legealdia

V. Legealdia

IV. Legealdia

Osoko Bilkura

II. Legealdia

Osoko Bilkura

Iraskunde, Guztizko Ardularitza, Legegintza Batzordea

Gizaeskubideen Batzordea