Aurkeztutako ekimenak

Olarte Lasa, Gotzon argazkia
Olarte Lasa, Gotzon

III. Legealdia

Idatziz erantzuteko galdera

  • 1985karreneko ekonomia-urterako Lurraldearteko Ordezkaketa-Baltzaren Ihardunbide-egitarauetan kenketa egiteari buruzkoa. (03\10\05\03\00247)
  • 1986garreneko ekonomia-urterako Lurraldearteko Ordezkaketa-Baltzaren Ihardunbide-egitarauetan kenketa egiteari buruzkoa. (03\10\05\03\00248)
  • "Grupo Disa Ibérica"-ren egoerari eta emandako gaudimena egiteratu izanagatik Jaurlaritzak bere gain hartutako gastua agian berreskuratzeari buruzkoa. (03\10\05\03\00249)
  • "GAR, S.A." I eta II enpresen egoerari eta emandako gaudimenagatik leporatutako gastuak berreskuratzeko aukerei buruzkoa. (03\10\05\03\00250)
  • Euskal herri-baltzu batzuri emandako gaudimenei buruzkoa. (03\10\05\03\00251)

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

  • Elkartearen Intereseko Egitarau Nazionalarekin (PNICrekin) zerikusia duten alderdi batzuk azal ditzan. (03\10\06\01\00048)
  • Epe Ertainerako Ekonomi Planaren gertatze-lanak zertan diren, eta orain arte jarraitu den eta plana burutu arte jarraituko den prozedura azal dezan. (03\10\06\01\00064)
  • Honako hau azal dezan: gure Autonomi Elkarteari dagokionean, Elkartearen Intereseko Egitarau Nazionalaren tramitazioa zertan den eta noiz uste den behin betiko onestea. (03\10\06\01\00074)