Aurkeztutako ekimenak

Gurruchaga Zapirain, José M.ª argazkia
Gurruchaga Zapirain, José M.ª

IV. Legealdia

Interpelazioa

 • Gobernuak ez duela euskararen gizarte erabilera bultzatu behar esanez Gizarte Gaietarako Lehendakariorde jaunak egin dituen adierazpenei buruz. (04\10\04\01\00022)
 • Gizarte Arazoetarako Lehendakariorde eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburu jaunak, euskal umeek euskara baino ingelesa ikasita hobe dutela eta esan berri dituenei buruz. (04\10\04\01\00029)

Idatziz erantzuteko galdera

 • 1991.eko zinemagintzazko sortze eta zabaltze lanetarako dirulaguntzei buruz egina. (04\10\05\03\00072)
 • Katedraduna izatera iristeko merezimendu-lehiaketarako deialdia erabakitzeari buruz egina. (04\10\05\03\00153)
 • Estatuko oinarrizko lege organiko zenbaiten berraztertu beharrari buruz. (04\10\05\03\00223)
 • Ormaiztegiko trenbideko zubibideari buruz. (04\10\05\03\00249)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • "Eusko Jaurlaritzak Herri Administraritzatako Ministeritzari 'Nekazaritza arrantzu arloko bi Jaurlaritzen arteko harremanen antolaketarekiko Salo Orokorra'ri" buruz. (04\10\07\02\00026)
 • "Expo 92 bezala ezagutzen dugun erakustazokan Euskal Gobernuak Euskal Herriko Komunitate autonomoa ordezkatzeko jarriko duen stanaren projektu orokorraren dokumentazioa". (04\10\07\02\00029)
 • "Eusko Jaurlaritzaren ihardute-egitura, Sail bakoitzean egindako aldaketak, langileen kopuruari dagozkionak, eta aurreko Jaurlaritzaren egiturarekin alderatuz aldaketa horiek aurrekontuetan dituzten eraginak zehazte"ari buruz. (04\10\07\02\00036)
 • Eusko Jaurlaritzak osatu zenetik, 1991.eko urritik, gaur arte kanpoko elkarte edo gizabanakoei agindutako txosten, lege-egitasmotarako, azterketa eta abarren zerrenda, bulegoa, gaia, gostua eta Sailez Sail zehaztuta delakoari buruz. (04\10\07\02\00078)
 • 1992. eta 1993. urteetan izan eta sail horren dirulaguntza edo beste edozein aportazio lortu duten kirol-gertakizunen zerrenda, lurraldeka banatuz eta sailak kasu bakoitzean emandako dirulaguntzak zehaztuz. (04\10\07\02\00242)

III. Legealdia

Interpelazioa

 • Berrizko Ikastolari burukoa. (03\10\04\01\00006)
 • Hizkuntza-Politikarako Idazkaritzaren 1986garreneko uztailaren 4ko Aginduarekiko jarrerari buruzkoa. (03\10\04\01\00009)
 • Ikastolei utzitako ikastetxe eta gela publikoei buruzkoa. (03\10\04\01\00012)
 • Urriaren 6ko 307/1987 Dekretoz gastutarako gaitutako ordainkizun berriei buruzkoa. (03\10\04\01\00018)
 • Itunepeko ikastetxeetako irakaslegoaren lansariak ordezko-bidez ordaintzea ihardunean jartzeari buruzkoa (03\10\04\01\00037)
 • Herri-sarean biltzeko asmoa azaldu duten ikastoletan Arthur Andersen enpresak egindako ikerlanetako emaitzak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailak eman nahi ez izateari buruzkoa. (03\10\04\01\00042)
 • Bermeoko istiluei konponbide emateko Legebiltzarrak emandako aginduari buruzkoan Jaurlaritzak izandako jokabideari eta Ertzaintzak ekainaren 24ean egindako eskuhartzeari buruzkoa. (03\10\04\01\00048)
 • Jaurlaritzak itunepeko ikastetxeetako irakaslegoaren lansariak ordezkoz ordaintzeko Legebiltzarrak emandako agindua ez betetzeari buruzkoa. (03\10\04\01\00050)
 • Jatorrizko Ezberdintasunak Berdintzeko Egitamua onartzen deneko 239/1989 Dekretua argitaratu izanari buruzkoa. (03\10\04\01\00051)
 • Irakaskuntza-alorreko herri-langileei eskatu beharreko hizkuntz zernolakoei buruzkoa. (03\10\04\01\00053)
 • Jatorrizko Ezberdintasunak Berdintzeko Egitamua onartzen deneko 239/1989 Dekretua argitaratu izanari buruzkoa. (03\10\04\01\00054)
 • Irakaskuntza-alorreko herri-langileei eskatu beharreko hizkuntz zernolakoei buruzkoa. (03\10\04\01\00055)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Legebiltzarrak euskera babesteko eta suzpertzeko xedez, Espainiako eta Frantziako Erresumen artean elkarlanerako nazioarteko itunea izenpetzeko eskabidari buruz aurkeztutako Legez Bestekoaren Saloa onartzearen ondorioz Eusko Jaurlaritzak egindako gestioei buruzkoa. (03\10\05\01\00021)
 • Legebiltzarrak Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen eta Nafarroako Foru-Elkartearen artean hezkuntza eta kultura-itunea izenpetzeko eskabideari buruz aurkeztutako Legez Bestekoaren Saloa onartzearen ondorioz Eusko Jaurlaritzak egindako gestioei buruzkoa. (03\10\05\01\00022)
 • Itunepeko ikastetxeetako irakasleen ordezko bidezko lansariak ihardunean jartzeari buruzkoa. (03\10\05\01\00024)
 • Euskal Herri-Ihardunaren lege-egitasmoari buruzkoa. (03\10\05\01\00027)
 • Ezberdintasunak Berdintzeko Eredutarako Egitamuari buruzkoa. (03\10\05\01\00028)
 • Eusko Jaurlaritzaren baitan auziak gutxitu egin direla esanez, Jaurlaritzaren abots-eramale den Rekalde jaunak egindako adierazpenei buruzkoa. (03\10\05\01\00047)
 • Ikerkuntza-Batzordeak sortarazteari buruzkoan Jaurlaritzako Lehendakariordeak dituen irizpideei buruzkoa. (03\10\05\01\00053)
 • Jaurlaritzako Lehendakariordeak bete-beteko itunea duten norbanako alorreko ikastetxeetan sariak ordaintzeaz egindako adierazpenei buruzkoa. (03\10\05\01\00054)
 • Irakaslegoa euskalduntzeari buruzkoa. (03\10\05\01\00056)
 • Euskal egunkariari buruzkoa. (03\10\05\01\00057)

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • 1987/88 ikasturtearen hasieran, Lanbide-Hezkuntzako ikastetxe eta ikastegietan bete gabe utzitako lantokiei buruzkoa. (03\10\05\02\00019)
 • Itunebidezko Ikastetxeetan doangotasuna nola erabiltzen denari buruzkoa. (03\10\05\02\00032)
 • Lanbide-Gaikuntzako Zumaiako Institutuari buruzkoa. (03\10\05\02\00085)
 • Lanbide-Gaikuntzako Zumaiako Institutuari buruzkoa. (03\10\05\02\00086)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailaren 1986garreneko jorrailaren 22ko Agindurari buruzkoa (03\10\05\03\00005)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 02 Zerbitzuaren "Eraikuntza Berriak" diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00006)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 02 Zerbitzuaren "Lehendik dauden tegiak egokitzezko lanak" 621 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00007)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 02 Zerbitzuaren "Erredizak, Tresneria eta Lanabesakl" diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00008)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 02 Zerbitzuaren 731 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00009)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren 254 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00010)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "Ikastola-sareko eskolaurrekoen doangotasunerako dirulaguntza" 471 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00011)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "O.H.O.-ko ikastolen doangotasunerako dirulaguntza" 471 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00012)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "Norbanako-jabetzapeko O.H.O.-ko sarearen doangotasunerako dirulaguntza" 471 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00013)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "Norbanako-jabetzapeko sarearentzako euskera eskolaurrean sartzeagatikako dirulaguntza" 471 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00014)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "Norbanako-jabetzapeko sarearentzako euskera O.H.O.-n sartzeagatikako dirulaguntza" 471 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00015)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "Norbanako-jabetzapeko eskolaurrearen doangotasunerako dirulaguntza" 471 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00016)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "Norbanako-jabetzapeko sareko hezkuntza bereziaren doangotasunerako dirulaguntza" 471 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00017)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "Ikastoletako berarizko hezkuntzaren doangotasunerako dirulaguntza" 471 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00018)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "Berenezko hezkuntzako ikastegiei buruzko Udalekingo ituneak" 471 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00019)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "Berarizko hezkuntzako ikastegi antolakideekingo ituneak" 471 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00020)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "Gara-adinekoen etengabeko hezkuntza-ekintzen egiterapenerako" 471 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00021)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "Hezkuntzaren berrikuntzarako saioentzat" 471 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00022)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "O.H.O.-ren azken aldiaren eraldakuntzarako" 471 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00023)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "Eskolaurrearen eraldakuntzarako" 471 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00024)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "Oinarrizko hezkuntzaren alorreko ikerketa baliagarritarako egitasmoentzat" 471 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00025)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "Oinarrizko hezkuntzako saiotan ari diren ikastegientzako aholkularientzat" 471 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00026)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "Hezkuntza-egitarauen balio-neurketarako" 471 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00027)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "Oinarrizko irakaskuntzaren alorreko hezkuntza-saioak ezagutarazteko eta argitaratzeko" 471 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00028)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "Eskolakoez gainerako euskeraren suztapenerako ekintzentzat" 471 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00029)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7020 Egitarauko 04 Zerbitzuaren 771 atalak barne dituen diru-atalak zenbateraino erabili direnari buruzkoa. (03\10\05\03\00030)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 2090 Egitarauko 02 Zerbitzuaren "Zehaztu gabeko diruezarketen egitaraua" 68 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00031)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 2090 Egitarauko 04 Zerbitzuaren "Hezkuntza informatika-irakaskuntzan sarraraziz buruztatzeko egitaraua" 64 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00032)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 2090 Egitarauko 05 Zerbitzuaren "Konputailuak eta gainontzeko elektronika-apailuak" 64 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00033)
 • 1985garrenera eta 1986garrenerako Guztizko Diruegitamuekiko argipide-txostenean agertzen ziren Eskolaurreari buruzko Azterlanak zenbateraino egin direnari buruzkoa. (03\10\05\03\00034)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko 7010 egitarauko "Egitamuketa-Azterlanak" 012 zati-egitaraua 1985 eta 1986garren urteetan zer neurritan bete denari buruzkoa. (03\10\05\03\00035)
 • Irakasleak euskalduntzeko hainbat egitarauri buruzkoa. (03\10\05\03\00037)
 • Unibertsitatekoaz besteko hezkuntzako herri-ikastegietako eta itunepekoetakok ikasleak sartzeko bideak eta epeak jartzen dituen 1987garrenko epailaren 26ko Aginduari buruzkoa. (03\10\05\03\00038)
 • Hezkuntza-Saileko epailaren 26ko Aginduaren 5karren atalaren erabilpenari buruzkoa. (03\10\05\03\00052)
 • Hezkuntza-Saileko Baliapide-Artezkaritza Zerbitzuaren 7030 Egitarauko "Tegiak egokitzezko lanak" 621 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00055)
 • Hezkuntza-Saileko 02 Zerbitzuaren "Tegiak egokitzezko lanak" 621 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00056)
 • Hezkuntza-Saileko 02 Zerbitzuaren 7030 Egitarauko "Eraikuntza berriak" 623 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00057)
 • Hezkuntza-Saileko 02 Zerbitzuaren 7030 Egitarauko "Makinaria" 631 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00058)
 • Hezkuntza-Saileko 02 Zerbitzuaren 7030 Egitarauko "Erredizak, tresnak, lanabesak" 633 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00059)
 • Hezkuntza-Saileko 02 Zerbitzuaren 7030 Egitarauko 731 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00060)
 • Hezkuntza-Saileko 05 Zerbitzuaren 7030 Egitarauko "Berarizko Lan-Gaiak" 254 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00061)
 • Hezkuntza-Saileko 05 Zerbitzuaren 7030 Egitarauko "Ikastoletako BUP-COU-ren doangotasunerako diru-laguntzak" 47 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00062)
 • Hezkuntza-Saileko 02 Zerbitzuaren 7030 Egitarauko "Norbanako-jabetzapeko ikastegietako BUP-COU-ren doangotasunerako dirulaguntzak" 47 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00063)
 • Hezkuntza-Saileko 05 Zerbitzuaren 7030 Egitarauko "Norbanako-jabetzapeko Lanbide-Hezkuntzaren doangotasunerako dirulaguntzak" 47 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00064)
 • Hezkuntza-Saileko 05 Zerbitzuaren 7030 Egitarauko "Norbanako-jabetzapeko ikastegientzako euskera BUP-COU-n eta Lenbide-Hezkuntzan sartzeagatikako dirulaguntzak" 47 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00065)
 • Hezkuntza-Saileko 05 Zerbitzuaren 7030 Egitarauko "Erdi-mailako irakaskuntzen Eraldakuntzarako ikastegien, ikastolen eta norbanako-jabetzapekoen doangotasunerako dirulaguntzak" 47 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00066)
 • Hezkuntza-Saileko 05 Zerbitzuaren 7030 Egitarauko "Elkargotan, Zaingo-Batzordetan eta horrelakotan eskuhartzeko emandako hitzei erantzuteko" 47 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00067)
 • Hezkuntza-Saileko 06 Zerbitzuaren 7040 Egitarauko "Unibertsitate-Institutoak" 47 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00068)
 • Hezkuntza-Saileko 06 Zerbitzuaren 7040 Egitarauko "Eratxikitako Unibertsitate-eskolei, ihardutze-gastutarako" 47 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00069)
 • Hezkuntza-Saileko 06 Zerbitzuaren 7040 Egitarauko "Erakundeei, Unibertsitatean euskera-egitamua egiteratzeko" 47 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00070)
 • Hezkuntza-Saileko 06 Zerbitzuaren 7040 Egitarauko "Elkargo, Zaingo-Batzorde eta itunetan partzuer izateari darizkion betebeharretarako zenbait dirulaguntza" 47 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00071)
 • Hezkuntza-Saileko 06 Zerbitzuaren 7040 Egitarauko "Euskal Herriko Unibertsitateari bere ihardunerako" 77 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00072)
 • Hezkuntza-Saileko 05 Zerbitzuaren 7050 Egitarauko "Arte baliagarrien eta artezko ogibideen ikastegientzako" 47 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00073)
 • Hezkuntza-Saileko 05 Zerbitzuaren 7050 Egitarauko "Musika-ikastegientzat" 47 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00074)
 • Hezkuntza-Saileko 05 Zerbitzuaren 7050 Egitarauko "Akioango lanbide-gaikuntzazko ekintzapidetarako" 47 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00075)
 • Hezkuntza-Saileko 05 Zerbitzuaren 7050 Egitarauko "Irakaskuntza ordezkagarritarako Ikastegien garakuntzarako" 47 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00076)
 • Hezkuntza-Saileko 02 Zerbitzuaren 7060 Egitarauko "O.H.O.-ko eta Erdi-mailako Irakaskuntzako Irakasleentzako Informatika-ikastarotarako" 47 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00077)
 • Hezkuntza-Saileko 02 Zerbitzuaren 7060 Egitarauko "Oinarrizko eta erdi-mailako irakasleentzako ikasketa-sari eta bidaldi-sariak eta irakaslegoaren hobekuntza" 47 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00078)
 • Hezkuntza-Saileko 04 Zerbitzuaren 7060 Egitarauko "IRALE programaren arian ikastetxe pribatuetako irakasleak ordezkatzeko dirulaguntzak" 47 diru-atala zenbateraino erabili denari buruzkoa. (03\10\05\03\00079)
 • Azken bost ikasturteetan izandako eskoletako porrotaren mailari buruzkoa. (03\10\05\03\00096)
 • 87/88 ikasturteko izen ematen-xehetasunei buruzkoa. (03\10\05\03\00097)
 • Ihardutze-erroldearen ihardunari buruzkoa. (03\10\05\03\00098)
 • "Berarizko Hezkuntzarako Egitamu Nagusia"-ri buruzkoa. (03\10\05\03\00150)
 • "Ordainetako Irakaskuntzak" Egitarauari buruzkoa. (03\10\05\03\00158)
 • "Lanbide-Ikaskuntza" Egitarauari buruzkoa. (03\10\05\03\00159)
 • Ikastolen Federazioak eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailak sinaturiko akordioari buruzkoa. (03\10\05\03\00236)
 • "Ikastolen azpiegitura-beharren azterkuntza"-ri buruzkoa. (03\10\05\03\00254)
 • 1987/88 ikasturteari buruzko zenbait daturi buruzkoa. (03\10\05\03\00286)
 • Hezkuntza-Ituneen Araudia E.H.A.E.-an erabiltzeari buruzkoa. (03\10\05\03\00378)
 • Itunepeko ikastegietako irakaslegoaren lansarien ordainketa ordezko-mailan egiten hasteari buruzkoa. (03\10\05\03\00380)
 • Unibertsitatekoez besteko Herri-Ikastetxeetako irakasleentzako hitzarmenean ohartemandako Bitariko Batzordeari buruzkoa. (03\10\05\03\00388)
 • "B" ereduaren egoerari buruzkoa. (03\10\05\03\00398)
 • 7090 egitarauko "Aituen Batzordeak" delakoaren diru-atalari buruzkoa. (03\10\05\03\00402)
 • Eskola-garraioko laguntzailetarako lehiaketa publikoa burutzeko diru-izendapena gauzatzeari buruzkoa. (03\10\05\03\00404)
 • 1989.eko Diruegitamu Nagusietako "irakaskuntza-berrikuntza" 7090 egitarauko 04 zerbitzuko 780 diru-atala zenbateraino gauzatu denari buruzkoa. (03\10\05\03\00407)
 • Euskal Herriko Autonomi Elkartean, 88/89 eta 89/90 ikasturteetan, Hezkuntza-Ituneko Araudiaren ezarkeran izandako gorabeherei buruzkoa. (03\10\05\03\00512)

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

 • 87-88 ikasturterako izena emateko prozesuarekin zerikusia duten alderdiez, Eusebio Larrañaga "Oinarrizko Irakaskuntzetako zuzendari ohia" jaunaren izenean zegoen eta lurralde-ordezkariei zuzendu zitzaien martxoaren 16ko zirkular batean jasotakoez, informatzeko. (03\10\06\01\00014)
 • Derioko Ikastetxe Publikoan bizi izan den eta egun bizi den gatazkaz, Administrazioaren ihardueraz (Eskola Kontseilua, irakasle gatazkatiak), eta zuzendari jaunak Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzan 1987ko irailean jarritako salaketez informa dezan. (03\10\06\01\00023)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren eta Ikastolen Federazioaren artean dagoen akordioarekin zerikusia duten zenbait alderdiri buruz informa dezan, bai eta sailburu jauna Euskal Eskola Publikoa bi lege-proposamen edo proiekturen arabera bereiztera bultzatu duten arrazoiei buruz ere. (03\10\06\01\00034)
 • Biltzarra informa dezaten aipatu azterlanaz eta bere ondorioez. (03\10\06\01\00038)
 • Itunpeko ikastetxeetan, hezkuntza-maila guztietan, hezkuntza-unitate bakoitzeko modulo ekonomikoak kalkulatzeari buruz informa dezan. (03\10\06\01\00047)
 • Informazioa eman dezan Hezkuntza Sistemaren Antolamenduaren lege orokorraren proiektuak zehazten duen eskuduntza-banaketaz (03\10\06\01\00120)
 • LOGSEk Euskal Administrazio Publikoan zer eragin duen eta zer koordinazio-neurri proposatu behar duen informa dezan. (03\10\06\01\00133)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Hezkuntza Sailak eta Unibertsitateaz kanpoko Hezkuntzako bitarteko langileen ordezkariek 1987-88 ikasturtean langile horiek euren lanpostuetan jarraituko dutela bermatzeko sinatu duten agiriaren kopiaz. (03\10\07\02\00017)
 • Euskal Estatistika Institutuak egindako 1986ko Erroldearen ondoriozko datuen aurrerapenari buruz. (03\10\07\02\00025)
 • Honako azterlan honetaz: hizkuntz ereduak benetan zertan diren eta horientzako aurreikusitako helburuak zenbateraino bete diren. (03\10\07\02\00087)
 • Hezkuntza-sistemari buruzko zenbait azterketaz. (03\10\07\02\00090)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1988ko Aurrekontua gauzatzeari buruz. (03\10\07\02\00102)
 • Lanbide Heziketa Teknikoaren Euskadiko Planari buruz. (03\10\07\02\00108)
 • Arthur Andersen enpresak sare publikoan sartzeko asmoa azaldu duten ikastoletan egindako auditorien emaitzei buruz. (03\10\07\02\00110)
 • Euskal Eskola Publikoaren aurreproiektuari buruzko kontsulta sozialaren bigarren faserako gidoiari eta egutegiari buruz. (03\10\07\02\00113)
 • 1988/1989 ikasturtean hezkuntza-maila guztietan izandako matrikulazioari buruzko datuez, hezkuntza-maila bakoitzeko hizkuntz ereduen eta lurralde historikoen arabera banatuta. (03\10\07\02\00114)
 • Uztailaren 11ko 138/1983 Dekretuaren ezarpenari buruzko azterketaz eta proposamenaz. (03\10\07\02\00116)
 • 7010 eta 7050 Egitarauei dagokienez 1988ko Aurrekontuen kontura agindutako azterlanez eta egindakoen kopiaz. (03\10\07\02\00124)
 • Jaurlaritzaren ondareko eraikuntzen arriskuei buruzko azterlanaren kopiaz eta azterlan horren oharren benetako ebaluazioari buruz dagoen informazioaz. (03\10\07\02\00125)
 • Saileko arduradunek iritzi publikoari ezagutarazi dioten irakaslegoaren etengabeko prestakuntza eta hobekuntza planari buruz. (03\10\07\02\00126)
 • Sailak eta Deba Garaiko Mankomunitateak Deba Garaiko Lanbide Heziketaren Patronatuari buruz sinatutako hitzarmenaz. (03\10\07\02\00127)
 • Elkarteen Erroldan dauden elkarteen zerrendaz (lurralde historikoka eta herrika antolatuta eta elkarte bakoitzaren helbide soziala eta sekzioa zehaztuz). (03\10\07\02\00165)
 • Euskal Eskola Publikoaren lege-proiektuaren zirriborroaren ale bat bidaltzea. (03\10\07\02\00174)
 • Euskal irakaskuntza publikoko hezkuntza-erreformak 1995 urtera arte eragingo dituen gastuez sailburu jaunak apirilean hedabideei aurkeztutako txostenari buruz. (03\10\07\02\00188)
 • Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioko langileak Euskalduntzeko eta Alfabetatzeko Programaren ebaluazioaz 1200 Programaren kontura egindako txostenari buruz. (03\10\07\02\00190)
 • Herriko egoera politikoaren azterketaz eta jarraipenaz 1200 Programaren kontura egindako txostenari buruz. (03\10\07\02\00191)
 • Egitura eta prozesu sozialez 1200 Programaren kontura egindako txostenari buruz. (03\10\07\02\00192)
 • Kultura politikoaren azterketaz 1200 Programaren kontura egindako txostenari buruz. (03\10\07\02\00193)
 • Publizitate-kanpainen ondoren Jaurlaritzak duen irudiaren azterketa-ebaluazioaz ERYBAk 1200 Programaren kontura egindako txostenari buruz. (03\10\07\02\00194)
 • Hezkuntza-eskaintza tekniko-profesionalaz CIES S.A.k 1200 Programaren kontura egindako txosten-diagnostikoari buruz. (03\10\07\02\00195)
 • Etorkizun hurbileko langileen lanbide-profilaz Prospektiker Erakundeak 7010 Programaren kontura egindako txostenari buruz. (03\10\07\02\00196)
 • Irakaskuntzaren kalitatearen arazoaz Iñaki Dendaluce jaunak 7010 Programaren kontura egindako txostenari buruz. (03\10\07\02\00197)
 • Irakaskuntzaren kostuen finantziaketaz Gimpera y Bosch Fundazioak 7010 Programaren kontura egindako txostenari buruz. (03\10\07\02\00198)
 • "Hezkuntzako gastu publikoa: bekak eta laguntzak" izeneko gaiaz Gimpera y Bosch Fundazioak 7010 Programaren kontura egindako txostenari buruz. (03\10\07\02\00199)
 • BBB/UBI aukerez eta unibertsitateko lehenengo zikloko ikasketa-errendimenduaz Pedro Apodaka jaunak 7010 Programaren kontura egindako txostenari buruz. (03\10\07\02\00200)
 • Lanbide Hastapenerako 1988ko Programaren ebaluazioaz Juan Cosme jaunak 7050 Programaren kontura egindako txostenari buruz. (03\10\07\02\00201)
 • Lanbide Hastapenaren ebaluazioaren diseinu kulaitatiboaz Edex, S.CL.-k 7050 Programaren kontura egindako txostenari buruz. (03\10\07\02\00202)
 • Lanbide Hastapenerako Programak gizarte, politika eta lan eragileen artean izan duen eraginaz Begoña Asúa andreak 7050 Programaren kontura egindako azterlanari buruz. (03\10\07\02\00203)
 • Lanbide Hastapenerako Programak lanbide-hastapenerako ikastetxeetako ikasle eta begiraleengan psikologia, gizarte eta lan arlorretan izan duen eraginaz Begoña Asúa andreak 7050 Programaren kontura egindako azterlanari buruz. (03\10\07\02\00204)
 • Lanbide Hastapenerako 1989ko Programaren ebaluazioaz Juan Cosme jaunak 7050 Programaren kontura egindako txostenari buruz. (03\10\07\02\00205)
 • 7050 Programaren barruan aztertu diren espezialitateen curriculumaren garapenaz Berrikuntza Pedagogikoaren partidaren kontura egindako txostenari buruz. (03\10\07\02\00206)

II. Legealdia

Interpelazioa

 • Azaroaren 25eko Helduen Alfabetatze eta Birreuskalduntzerako Erakundea sortarazteko eta Euskaltegiak araupetzezko 29/1983 Legearen zenbait alderdiri buruz. (02\10\04\01\00041)
 • Eusko Jaurlaritzak Emilio Barbera Jauna Euskal Herriko Unibertsitateko Erretore izendatu izanari buruz. (02\10\04\01\00073)
 • "Los Angeles" ikastetxea ixterakoan bertako 150 ikasle eskolaratzeari buruz. (02\10\04\01\00089)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • Jaurlaritzak helduak euskalduntzeko eta alfabetatzeko HABE-ren Ikastegiak suztatzeko dituen asmoei buruz. (02\10\05\02\00012)
 • HABE Erakunde Burujabeko Zerbitzu eta Sail berezietako buruen izendapenei buruz egindako ihardespenarekiko argipideez. (02\10\05\02\00048)
 • Ikasleen Gurasoen Baterakundeentzako laguntzei buruz. (02\10\05\02\00065)
 • Erdi-mailako Irakaskuntzaren Eraldakuntzarako Egitamuaz. (02\10\05\02\00066)
 • Datorren ikasturterako ikastetxeetako ikasle-erroldetan sartzeko epeak ireki izanari buruzko arazo batzuez. (02\10\05\02\00077)
 • Aita Pasiotarren Urretxuko Konbentua Lurdesko Amaren Ikastolarentzako erosteari buruz. (02\10\05\02\00079)
 • Hezkuntza-Sailaren 7020 eta 7030 egitarauetako "Para convenio de la red privada" izena zuten partidei buruz. (02\10\05\02\00102)
 • Hezkuntza-Arduralaritzak laneten-egunegatik egindako kenketen ondorioz atzeratutakoak ordaintzeari buruz. (02\10\05\02\00104)
 • Bilboko Lehenengo Laguntza eta Eskuarte-Tegiko Artezkari-lantokiari buruz. (02\10\05\02\00148)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Durangaldean hasitako Erdi-mailako Hezkuntzaren eraldaketarako Saio-Egitamuari buruz. (02\10\05\03\00011)
 • Ikastegi bakoitzean erabili beharreko hizkuntza-ereduen araupeketari buruz. (02\10\05\03\00014)
 • H.A.B.E.-n egindako izendapenez. (02\10\05\03\00016)
 • 07-02-222.5 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00017)
 • 07-02-211.6 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00018)
 • 07-02-211.6 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoez. (02\10\05\03\00019)
 • 07.02.211.11 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00020)
 • 07.02.211.14 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00021)
 • 07.02.211.15 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00022)
 • 07.02.222.6 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00023)
 • 07.02.222.9 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00024)
 • 07.02.251.1 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00025)
 • 07.02.252.2.3.4 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00026)
 • 07.02.253.2.3.4 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00027)
 • 07.02.254.1.2.3 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00028)
 • 07.02.259.2.3.4 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00029)
 • 07.02.259.5.6.7 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00030)
 • 07.02.259.8.9.10 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00031)
 • 07.02.259.11.12.13 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00032)
 • 07.02.626.4.5.6 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00033)
 • 07.02.262.10.11.12 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00034)
 • 07.02.261.3.4.5.6 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00035)
 • 07.02.623.1.2.3 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00036)
 • 07.02.631.2 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00037)
 • 07.02.641.3.4.5 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00038)
 • 07.02.689.1.2.3 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00039)
 • 07.03.251.1 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00040)
 • 07.03.256.11.12.13 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00041)
 • 07.03.421.1 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00042)
 • 07.03.471.1 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00043)
 • 07.03.471.2 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00044)
 • 07.03.471.1 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00045)
 • 07.03.471.5 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00046)
 • 07.03.471.6 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00047)
 • 07.03.471.7 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00048)
 • 07.03.471.8 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00049)
 • 07.03.471.9 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00050)
 • 07.03.471.12 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00051)
 • 07.03.471.14 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00052)
 • 07.03.471.15 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00053)
 • 07.03.471.17 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00054)
 • 07.03.471.18 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00055)
 • 07.03.471.19 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00056)
 • 07.03.471.20 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00057)
 • 07.03.471.23.24.25 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00058)
 • 07.03.481.7.9.11 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00059)
 • 07.03.481.8.10.12 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00060)
 • 07.03.631.1 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00061)
 • 07.03.721.1 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00062)
 • 07.03.771.1 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00063)
 • 07.03.771.2.3.4.5 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00064)
 • 07.03.771.6 Sail, Zerbitzu eta Zerdenei dagokien diru-zenbatekoaz. (02\10\05\03\00065)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailaren 1984garreneko Maiatzaren 17ko Aginduak diona betetzeari buruz. (02\10\05\03\00102)
 • Ikastolen zenbait alderdiz. (02\10\05\03\00103)
 • Bilboko Urretxindorra ikastolan BUP-eko irakaskuntzari ekiteari buruz. (02\10\05\03\00122)
 • Berarizko Hezkuntzaren Egitamuari buruz. (02\10\05\03\00128)
 • Erdi-mailako irakaskuntzaren eraldakuntzarako Durangoalderako Saio-bidezko Egitamuari buruz. (02\10\05\03\00129)
 • Ikastolek 85/86 ikasturterako egindako lanari-akurapen berriei buruz. (02\10\05\03\00134)
 • Ikastolen 1984/85 ikasturteko irakasle-erroldari eta ikastola bakoitzaren 1983/84 ikasturterako diruegitamuei buruz. (02\10\05\03\00135)
 • Euskal Herriko Ikastolen diruzko eta dirubidezko egoera hobetzeko laguntzei buruz (02\10\05\03\00136)
 • Deustoko "Villar Palasí" herri-ikastegiari buruz. (02\10\05\03\00143)
 • 85/86 ikasturterako ikasle-erroldaketari buruzko xehapenez. (02\10\05\03\00147)
 • Arduralaritza bakoitzaren zerbitzuango lanarientzako lantoki-eskeintzari eta, zehazki, Diruegitamuetan sartutako irakasle-lantokiei, hutsik dauden berenezko, ordezko-mailako eta akurapenezko irakasle-lantokiei, eta arduralaritzazko akuradunek betetzen dituzten egitekoen sailkapenari darizkion ondorioei buruz. (02\10\05\03\00154)
 • 85/85 ikasturtean eskolaurreko eta O.H.O.-ko ikasaldiei ekiten zaizkien ikasgelen zenbatekoari buruz. (02\10\05\03\00155)
 • 7010 Egitarauari eta "Egituraren banakuntza" egitarau-atalari buruz. (02\10\05\03\00204)
 • 7010 Egitarauari eta hezkuntza-erapidetza euskalduntzeko egitarau-atalari buruz. (02\10\05\03\00205)
 • Eskolaurreko ikasturteen azpiegiturarekin arioei buruzko 7020 Egitarauaz. (02\10\05\03\00206)
 • 7010 Egitarauari eta "Egitamuketa eta Azterlanak" egitarau-atalari buruz. (02\10\05\03\00207)
 • Herri-eraikintzak ikastolei horiek baliatzeko uzteari buruz. (02\10\05\03\00279)
 • 7020 Egitarauan sartutako "Udalentzako Lan-Egitamutarako Dirulaguntzak: 225 miloe" diruegitamuetako 731.1 diruatala zenbaiteraino erabili denari buruz. (02\10\05\03\00284)
 • 1986-1987 Ikasturteko ikasle-errolderapenari buruz. (02\10\05\03\00286)
 • Eskolaurrearen, O.H.O.-ren eta Berarizko Hezkuntzaren Egitarau-ataletan 1986garrenean egindako diruegitamu-gastuei buruz. (02\10\05\03\00291)
 • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailaren 1986garreneko jorrailaren 22ko Aginduari buruz. (02\10\05\03\00292)
 • Eskola-Kontseiluak hautatzeari eta eratzeari buruz. (02\10\05\03\00308)
 • 85/86 ikasturtean unibertsitate-mailako edo goren-mailako ikasketak egiteko emandako ikasketa-sari eta dirulaguntzei buruz. (02\10\05\03\00309)
 • IRALE egitarauan 85/86 ikasturtean egindako lanari eta 86/87 ikasturterako egitamuketari buruz. (02\10\05\03\00311)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Soin Hezkuntzako Euskal Erakundearen egoitza bezala Vitoria-Gasteiz aukeratzeari buruz. (02\10\07\02\00076)

Legez besteko proposamena

 • 85/86 ikasturterako ikasle-errolderatzeko irizpideei buruz. (02\11\02\01\00030)
 • HABEko funtzionarien Gorputza sortarazteari buruz. (02\11\02\01\00051)
 • 1971 garreneko Ikasketa-Egitamuko hamaikagarren irakasletzekide-taldeko Artezko Sarrerarako irakasle-taldeari buruz. (02\11\02\01\00054)
 • 1986garreneko epailaren 12ko Herri-Itaunketarako boto-txartel elebidunak irartzeari buruz. (02\11\02\01\00060)
 • Bilboko Herri-Itsasketako Eskola Gorenari buruz. (02\11\02\01\00063)
 • Sozio-linguistiko plangintzarako mapa egiteari buruz. (02\11\02\01\00069)
 • Ikastolei tegiak uzteari buruz. (02\11\02\01\00078)