Aurkeztutako ekimenak

Bordas Martínez, Julio argazkia
Bordas Martínez, Julio

II. Legealdia

Interpelazioa

 • Eusko Trenbideak Herri-Baltzuarekin zerikusia duten zenbait gaiei buruz. (02\10\04\01\00003)
 • Ekoizkortasuna gehituz eta plantila murriztuz defizita gutxitzeko Eusko Trenbideak Herri-Baltzuaren asmoari buruzkoa eta horren ondoriozko zenbait arazoei buruzkoa. (02\10\04\01\00004)
 • Eusko Trenbideak Enpresarekiko zenbait arazori buruz. (02\10\04\01\00021)
 • Bilbon garraioen arazoei datxezkien alderdi batzuei buruz. (02\10\04\01\00024)
 • Bidarien errepidezko behar bezalako baimenik gabeko garraioari buruz. (02\10\04\01\00047)
 • ETBk 1985garreneko Maiatzaren 13tik 17rarte Milan-en izan zen Sindikaritza-Erakundeen Europako Elkarkundeak (CES) egindako arauzko V. Biltzarrean egindako aztarrika-aldiaren alderdi batzuez. (02\10\04\01\00052)
 • Beharrezko baimenik gabe osoko nahiz zatikako garraiakizun akurapenerako arartekari gisa ari diren norbanako edo lege-nortasundunei buruz. (02\10\04\01\00063)

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • Euskal Trenbideei buruzko zenbait arazoez. (02\10\05\02\00009)
 • Bilboko portu autonomoaren trenbide-beharrei aurre egiteko RENFEren planei eta Euskal Herriko Administrazio Autonomoa-RENFE Batzorde Mistoak agian lortutako akordioei buruz. (02\10\05\02\00010)
 • Euskal Telebistaren Gasteizko Ordezkaritzak orain dituen lan-baliapideei buruz. (02\10\05\02\00011)
 • Laudion industria-eremu bat jartzeko asmoari buruz. (02\10\05\02\00014)
 • Euskal Herriaren turismoaren suztapen programei buruz (urtaro-turismoa). (02\10\05\02\00017)
 • Gure Elkartean galiar turismoaren beherakada neurtzeari buruz eta beherakada horren eragina euskal turismo-alorrean. (02\10\05\02\00020)
 • Laudioko Industria-Eremuaren egoerari buruz. (02\10\05\02\00047)
 • "Transportes Colectivos, S.A. (TCSA)" enpresaren ekonomiaren eta eraentzaren aldetatikako egoerari buruz. (02\10\05\02\00064)
 • Oiongo industria-eremu baten hirigintzaren aldetikako egoerari buruz. (02\10\05\02\00072)
 • Amorebieta-Etxano Udalerriko bidegoai-arazo larriari buruz. (02\10\05\02\00074)
 • Donostiako Intxaurrondon eta Lezoko Altamiran, bukatuta eta biztanlez beteta daudenarren Egitasmoan ohartemandako zerbitzu osagarriak ez dituzten etxebizitza-eremu batzuei buruz. (02\10\05\02\00075)
 • Laudion txirrindulari-lasterketetarako tegi bat eraikitzeko egitasmoari buruz. (02\10\05\02\00080)
 • Bilbotik Donostiarako trenbidean oraingo neurriko plantxartearen ordez Europakoa jartzeari buruz. (02\10\05\02\00128)
 • Zahar-sarituen nahitaezko bidari-aseguroari buruz. (02\10\05\02\00130)
 • Erandioko Goiko Landa Herri-Ikastetxeko ikasleentzako garraio-zerbitzuaren araugabekeriei buruz. (02\10\05\02\00134)
 • Nerbion ibaian arrain-piloa pozoitu izanari buruz. (02\10\05\02\00151)
 • Orioko ibai-ahoan arrantzu-portu bat egin beharrari buruz. (02\10\05\02\00152)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Gure turismo-baliapideen ustiaketari buruz. (02\10\05\03\00013)
 • Guztizko Diruegitamuetako 11.02.623 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00084)
 • Guztizko Diruegitamuetako 11.03.761 diruatalari buruz. (02\10\05\03\00085)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko 1984garrenerako Guztizko Diruegitamuetan Zertarakoz "Merkataritza, industria eta dirubidetza-enpresentzat" daraman 50.03.761 diruatala zenbaiteraino egiteratu denari buruz. (02\10\05\03\00106)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko 1984garrenerako Guztizko Diruegitamuetan Zertarakoz "Merkataritza, industria eta dirubidetza-enpresentzat" daraman 50-04-761.3.4.5 diruatala zenbateraino egiteratu denari buruz. (02\10\05\03\00107)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko 1984garrenerako Guztizko Diruegitamuetan Zertarakoz "Merkataritza, industria eta dirubidetza-enpresentzat" daraman 50-06-761 diruatala zenbaiteraino egiteratu denari buruz. (02\10\05\03\00108)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko 1984garrenerako Guztizko Diruegitamuetan zertarakoz "Zerbitzugintza-akurapenak" daraman 50-07-256 diruatala zenbateraino egiteratu denari buruz. (02\10\05\03\00109)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko 1984garrenerako Guztizko Diruegitamuetan zertarakoz "Egon dauden tegiak egokitzeko lanak" daraman 50-07-621 diruatala zenbateraino egiteratu denari buruz. (02\10\05\03\00110)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko 1984garrenerako Guztizko Diruegitamuetan zertarakoz "Industria-Enpresentzako itzuli beharrik gabeko laguntzak" daraman 50-08-761.5 diruatala zenbateraino egiteratu denari buruz. (02\10\05\03\00111)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko 1984garrenerako Guztizko Diruegitamuetan zertarakoz "Familientzat" daraman 50-11-481 diruatala zenbateraino egiteratu denari buruz. (02\10\05\03\00112)
 • Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko 1984garrenerako Guztizko Diruegitamuetan zertarakoz "Irabazte-xederik gabeko erakundeei" daraman 50-12-471 diruatala zenbateraino egiteratu denari buruz. (02\10\05\03\00113)
 • Biasteriko kaleetako lur-barnean dauden familia-sotoak birregokitzeko hartutako edo hartu beharreko neurriei buruz. (02\10\05\03\00166)
 • Eusko Trenbideetako bi trenek Larrabasterrako geltokian talka egin izanari buruz. (02\10\05\03\00285)