Aurkeztutako ekimenak

Gauna Caballero, Txabi argazkia
Gauna Caballero, Txabi

V. Legealdia

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • Urdaibaiko Gebenaldean lehendakariak ezarritako karabanei buruzkoa. (05\10\05\02\00068)

Idatziz erantzuteko galdera

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Nekazaritzako lanbide-erakunde sindikalentzako laguntzen banaketari buruz. (05\10\07\02\00006)
 • Honako azterlan hauetaz: "Osasunari buruzko inkesta", "Estudios previos para implantación cita previa", Satisfacción de usuarios de los servicios sanitarios públicos", "Encuesta de satisfacción con el sistema de salud" eta "Diseño de la encuesta de salud". (05\10\07\02\00024)
 • Honako gai honetaz: Jaurlaritzak kanpoko pertsona zein erakundeei agindutako txosten, lege-aurregitasmo, ikerketa, inkesta etab.en zerrenda 1993.eko maiatzaren lehenetik gaur arte, azalduz zeintzuk diren bulegoak, gaiak eta kostuak, eta sailez sail zehaztuta. (05\10\07\02\00025)
 • "Ikei: Situación medioambiental en la CAPV y Navarra" txostenari buruz. (05\10\07\02\00036)
 • Europako Batasunari eskatutako dirulaguntzei buruz. (05\10\07\02\00048)
 • Ingurugiroari buruz Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak eskatutako txosten batzuei buruz. (05\10\07\02\00058)
 • Garraio eta Herrilan Sailak eskatutako txosten batzuei buruz. (05\10\07\02\00059)
 • Publizitatearen banaketari buruz. (05\10\07\02\00064)
 • "Plan de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos Urbanos" delakoari buruz. (05\10\07\02\00065)

IV. Legealdia

Idatziz erantzuteko galdera

 • Bizkaiko Labe Garaiak, A.B.k Agruminsaren lurretan isuritako industri hondakinei buruz egina. (04\10\05\03\00102)
 • Orduñako Eskola Publikoari buruz egina. (04\10\05\03\00105)
 • PARAren dirulaguntzei buruz egina. (04\10\05\03\00161)
 • Gazte Elkarteentzako Dirulaguntze buruz. (04\10\05\03\00162)
 • 1993ko aurrekontuei buruz egina. (04\10\05\03\00165)
 • Gobernuz Kanpoko Erakundeentzat eta Diaspora eta Garapen Lankidetzarako eman diren dirulaguntzei buruz egina. (04\10\05\03\00173)
 • Pottoka elkarteei buruzko subentzioez egina. (04\10\05\03\00189)
 • Ertzaintzako sargento nagusiari (Joseba Goikoetxea Asla) buruzko epaia betearazteko Herrizaingo Sailak izendatutako letratuari buruzko zenbait alderdiri buruz egina. (04\10\05\03\00190)
 • Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako kanpusen arteko unibersitarien garraioari buruzko problematikari dagokionez. (04\10\05\03\00201)
 • Legislatura honetan preso politiko zein preso sozialekin lan egiten duten elkarte eta partikularrek egindako programen subentzioez. (04\10\05\03\00204)
 • Giza eskubideen aldezpena eta babesa hedatu, gauzatu eta sustatu dezaten iharduketak burutzeko dirulaguntzei buruz. (04\10\05\03\00241)
 • HABEk aurkezturiko 1992 eta 1993 urteetako balantzeari buruz. (04\10\05\03\00251)
 • HABEk aurkezturiko 1992 eta 1993 urteetako balantzeari buruz. (04\10\05\03\00252)
 • Bilboko metroari buruz. (04\10\05\03\00282)
 • 1993-1994 urteetako prentsarako Gobernuaren aurrekontuei buruz. (04\10\05\03\00297)
 • Administrazioko kontratu blidatuei buruz. (04\10\05\03\00298)
 • Barakaldoko Biztanlegoaren Informazio Puntuari buruz. (04\10\05\03\00308)
 • EUSKOBONOei buruz. (04\10\05\03\00309)
 • Euskal Herriko Autonomia Elkarteko Lurralde Antolaketarako Zuzenbideei buruz. (04\10\05\03\00310)
 • Bilboko Luis Briñas Ikastetxe Publikoko iharduneko zuzendariak bidalitako gutun bati idatziz erantzun ez zaiola-eta egindakoa. (04\10\05\03\00315)
 • 5B Helburua Planari buruzkoa (04\10\05\03\00316)
 • ALSE enpresarekiko kontratuei buruzkoa (04\10\05\03\00318)

Legebiltzar Taldeak eskatutako agerraldia

 • "Euskadiren etorkizuna berrindustrializazioan eta enpleguan oinarritzen da", hiru sindikatuen artean lortutako akordioari buruzko argibideak emateko. (04\10\06\01\00162)
 • Ertzaintzak Herri Batasunari egindako polizi jazarpenaren berri eman dezan. (04\10\06\01\00171)
 • Helduen euskalduntze eta alfabetatze lanetan diharduten ikastegi libreei diruzko laguntzak kentzeko Vitoria-Gasteizko Kultura Sailak duen asmoari buruzko argibideak eman ditzan. (04\10\06\01\00194)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Prospekzio Soziologikoen Kabineteak egindako zenbait itaunketei buruz. (04\10\07\02\00082)
 • Publizitatea hedabideen artean banatzeari dagokionez. (04\10\07\02\00137)
 • Diaspora eta Garapen Lankidetzarako Zuzendaritzak Nazioartearekiko Lankidetzarako eta Iberoamerikarako Estatuko Idazkaritzari, SECIPI delakoari, Nazioartearekiko Lankidetzarako Urteroko Egitamuan, PACI delakoan, sartzeko bidali dion txostenari eta garapenari laguntzeko Eusko Jaurlaritzako eta Diputazioetako Erakundearteko Baltzaren Erakundearteko Batzorde Kudeatzailearen osaketari, funtzionamenduari eta ahalmenei eta aipatu batzordeak 1992.ean zehar izandako bileren aktei buruz. (04\10\07\02\00150)
 • Eusko Jaurlaritzak kanpoko pertsona edo erakundeei agindutako txosten, lege-aurregitasmo, ikerketa etab.en zerrenda, 1992ko uztailetik gaur arte, azalduz zeintzuk izan diren bulegoak, gaiak eta kostuak, eta sailez sail zehaztuta. (04\10\07\02\00172)
 • Trenbideen egitamuei buruz. (04\10\07\02\00180)
 • Txosten hauei buruz: "Estudio cualitativo de evaluación de anuncios publicitarios del Gobierno Vasco", "Estudio cualitativo entre jovenes adolescentes", "Proyecto para potenciar planes de formación destinados a mujeres que cumplen condena en los centros penitenciarios de la C.A.E.", "Política esterior del Gobierno Vasco en el exilio. Años 1945-1972" y "Anteproyecto de ley sobre los centros y comunidades vascas asentadas fuera del territorio de la C.A.V.". (04\10\07\02\00206)
 • Txosten hauei buruz: "Necesidades de plazas residenciales y de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Euskadi" y "Estudio relativo a la siniestrabilidad laboral en la Comunidad Autónoma de Euskadi entre los años 1986 y 1991". (04\10\07\02\00207)
 • Giza eskubideen aldezpena eta babesa hedatu, gauzatu eta sustatu dezaten iharduketak burutzeko dirulaguntzei buruz. (04\10\07\02\00218)
 • "Definición del modelo de gestión de la futura fundación del Museodel Agua" eta "Plan integral de prevención de inundaciones" txostenei buruz. (04\10\07\02\00221)
 • "Plan económico a medio plazo 94-97", "Estudio dependencia exterior industria vasca", "Agencias de desarrollo local", "Perspectivas desarrollo territorial", "El papel de los ayuntamientos en el sector público, distribución competencial y el gasto público", "Dotaciones de capital público en la CAPV", "Estudio comparado de la política fiscal de los principales países comunitarios y de otros países relevantes no comunitarios" eta "Informe jurídico sobre fundaciones" txostenei buruz. (04\10\07\02\00222)
 • "Estudio preliminar para detectar la posible contaminación producida por la mina La Troya" eta "Análisis desde la perspectiva nacional y comunitaria del plan de telecomunicaciones" txostenei buruz. (04\10\07\02\00223)
 • "Estudio y trabajo sobre 'Plan de política social en el País Vasco'" eta "Estudio sobre 'La política social en los países desarrollados. Análisis comparativo'" txostenei buruz. (04\10\07\02\00224)
 • "Estudio imagen de la Ertzaintza en las zonas de despliegue", "Estudio imagen interna de la Ertzaintza", "Informe sobre el alcance de la pena de inhabilitación especial interpuesta a funcionario público" eta "Dictamen jurídico sobre las potestades de la Administración" txostenei buruz. (04\10\07\02\00225)
 • "Proyecto de gestión estratégica" eta "Estudio informe proyecto integrador de Osakidetza" txostenei buruz. (04\10\07\02\00226)
 • "Estudio de ordenación de recogida de residuos sólidos y oleosos de los buques", "Ensayos de herbicidas sobre especies frondosas", "Estudio sobre análisis de oportunidades creación de empresa en zona de montaña y valles alaveses", "Estudio sobre posibilidades industriales de la patata", "Estudio sobre viabilidad de una empresa de distribución de productos del País Vasco" eta "Recopilación, análisis y valoración de las actuaciones en la CAPV referentes a la interpretación del medio natural" txost (04\10\07\02\00227)
 • "Contratación de una empresa para la realización de una actualización del Censo de establecimientos comerciales y la elaboración de un informe sobre nuevos comercios del País Vasco correspondientes al periodo 1984-1991", "Informe sobre México", "Informe sobre clima", "Guía del mercado checo", "Informe sobre Hungría", "Censo de exportadores" eta "Manual de nuevos exportadores" txostenei buruz. (04\10\07\02\00228)
 • Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak dituen txostenei buruz. (04\10\07\02\00229)
 • Eusko Jaurlaritzaren menpeko erakunde autonomoetan indarrean dauden garbiketa eta mantenu kontraten zerrendaz (Osakidetza eta Emakunde). (04\10\07\02\00237)
 • Garoñako zentral nuklearrari buruz. (04\10\07\02\00238)
 • GARAPEN programari buruz. (04\10\07\02\00239)
 • Sevillako EXPO 92ko Euskadiko pabiloiaren gastuei buruz. (04\10\07\02\00240)
 • "Estudio para la definición de un plan de actuación en el sector de conservas de pescado en la CAPV" eta "Elaboración de un plan estratégico de promociónexterior de las empresas vascas" txostenei buruz. (04\10\07\02\00241)
 • Hondakin berezi eta kutsatutako lurren Planari dagozkion hainbat datuei buruz. (04\10\07\02\00250)
 • Bilboko metroari buruz. (04\10\07\02\00271)
 • Industria eta Energia Sailak esketuta, Ernst Young entrepresak Franco Española enpresari egindako auditoriaz. (04\10\07\02\00274)
 • Gai honi buruz: Eusko Jaurlaritzak kanpoko pertsona edo erakundeei agindutako txosten, lege-aurregitasmo, ikerketa, etab.en zerrenda, 1993.eko maiatzetik gaur arte, azalduz zeintzuk izan diren bulegoak, gaiak eta kostuak, eta sailez sail zehaztuta. (04\10\07\02\00300)

Legebiltzar ekimenekin ez lotutako gaiak (Mahaia)

 • HB Legebiltzar Taldearen idazkia, Eusko Jaurlaritzako sail batzuek alderdi horren galdera eta informazio-eskeei ematen dieten erantzunak direla-eta bere kexak agertarazteko (04\19\20\00\00237)