Aurkeztutako ekimenak

Otadui Biteri, Ana argazkia
Otadui Biteri, Ana
Titulazioa :
Zuzenbidean lizentziatua Deustoko Unibertsitatean
Lanbidea :
Bizkaiko Foru Aldundiko funtzionarioa
Hizkuntzak :
euskara; ingelesa

X. Legealdia

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

IX. Legealdia

Interpelazioa

 • 2010. urterako gordetako kontratuen kopuru osoari eta sektorialari buruz (09\10\04\01\00252)
 • Lanbide garatzeari eta zabaltzeari buruz (09\10\04\01\00274)
 • Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren menpeko sozietate publikoetako zuzendaritza langileei buruz (09\10\04\01\00326)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Udalen finantziaziorako partidei buruz (09\10\05\01\00143)
 • Udalentzako diru-laguntzak ezartzen dituen azaroaren 3ko Aginduari buruz (09\10\05\01\00267)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko administrarien, administrari laguntzaileen eta menpeko langileen kidegoetako karrerako funtzionario izateko hautaketa-prozesurako deialdietan hizkuntza-eskakizunak ezartzeko erabilitako irizpideei buruz (09\10\05\01\00281)
 • Enplegatu publikoek gaixotasun-bajei dagokienez daukaten jokabideari buruz (09\10\05\01\00346)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Herri-kontratazioari buruz (09\10\05\03\00211)
 • Herri-kontratazioetako hornidura-kontratuei buruz (09\10\05\03\00212)
 • Herri-kontratazioaren gainean (09\10\05\03\00213)
 • Herri-kontratazioetako hizkuntza-betekizunei buruz (09\10\05\03\00214)
 • Herri-kontratazioaz (09\10\05\03\00215)
 • Kontratatutako prestazioa aurrera eramateko lanetan enplegatzen direnen % 20, gutxienez, enplegua lortzeko zailtasun bereziak dituzten langabetuen artean hartu beharrari buruz (09\10\05\03\00231)
 • Transferitu gabe dauden eskumenen gaineko mahai sektorial zehatz eta jakinei buruz (09\10\05\03\00350)
 • Enpleguko eta prestakuntzako politika aktiboak traspasatzeari buruz (09\10\05\03\00351)
 • Enpleguko eta prestakuntzako politika aktiboak transferitzearen inguruko batzarretan parte hartu duten kargu zehatzei buruz (09\10\05\03\00352)
 • Irizpide sozialak, ingurumenezkoak eta beste politika publiko batzuetakoak sartzeari buruzko instrukzioaren betekuntzari dagokionez Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza Sailak egitekoa den ebaluazioaren gainean (09\10\05\03\00424)
 • Irizpide sozialak, ingurumenezkoak eta beste politika publiko batzuetakoak sartzeari buruzko instrukzioaren betekuntzari dagokionez Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak egitekoa den ebaluazioari buruz (09\10\05\03\00425)
 • Zerbitzuen kanpo-kontratazioen kontrol eta jarraipenari buruz (09\10\05\03\00426)
 • Irizpide sozialak, ingurumenezkoak eta beste politika publiko batzuetakoak sartzeko instrukzioaren betekuntzari dagokionez Emakunde-Emakumearen Euskal Institutuak egiteko den ebaluazioari buruz (09\10\05\03\00427)
 • Euskadiko Autonomia Estatutuaren 30. urteurrena ospatzeko egindako gastuei buruz (09\10\05\03\00476)
 • "Hiri Berri" jarduerari buruz (09\10\05\03\00477)
 • Udalei laguntzak emateko programari buruz (09\10\05\03\00478)
 • Plangintza eta Ekonomia Gaietarako Ordezko Batzordeari buruz (09\10\05\03\00528)
 • Kapital aldakorreko inbertsio-sozietateen zerga-erreformari buruz egindako adierazpen publikoen gainean (09\10\05\03\00572)
 • Egailanek enplegu-politika aktiboen transferentziaren operatiborako deitutako lehiaketa publikoari buruz (09\10\05\03\00575)
 • Doiketak egin zaizkien aurrekontu-partidei buruz (09\10\05\03\00609)
 • Publizitate-kontratuei buruz (09\10\05\03\00667)
 • Urgentziako prozeduraz tramitatutako kontratazio-espedienteei buruz (09\10\05\03\00710)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Negoziazio Mahai Orokorrean 2010erako eta 2011rako ordainsari-igoerei buruz eta enplegu-neurriei buruz lortu dela iragarri den akordioaren gainean (09\10\05\03\00711)
 • Finkapen estrukturalari buruz (09\10\05\03\00712)
 • Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko produktibitate-galeraren kostu ekonomikoari buruz (09\10\05\03\00713)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean zerbitzuak berrantolatzeari buruz (09\10\05\03\00714)
 • Lanaldia murrizteari eta baimen ordainduko egunak gehitzeari buruz (09\10\05\03\00715)
 • Kontratazioko jarraibideei buruz (09\10\05\03\00799)
 • Egailaneko kontratatzailearen profilari buruz (09\10\05\03\00806)
 • Publizitate-kanpainen kontratazioari buruz (09\10\05\03\00839)
 • Hiriberri languntza-programari buruz (09\10\05\03\00865)
 • Aurrekontuetan politika erregionaleko programan jarritako gastuari buruz (09\10\05\03\00866)
 • Gabon Zaharreko telebistako iragarkiari buruz (09\10\05\03\00878)
 • Sistema ekonomiko solidario eta iraunkorrari buruz (09\10\05\03\00886)
 • Azkenengo Euskobarometroaren gainean egindako adierazpenei buruz (09\10\05\03\00924)
 • Euskadiko Administrazio instituzionalaren menpe dauden erakunde antonomoek, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta sozietate publikoek urgentziaz tramitatutako kontratuei buruz (09\10\05\03\01000)
 • 2009ko azaroaren 3ko Aginduari buruz, non arautzen baita Hezkuntza Administrazioaren menpeko ikastetxeak dauden udal-jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuen finantzaketa (udalentzako ohiz kanpoko diru-laguntzak 2009) (09\10\05\03\01001)
 • Garapen autonomikoari edo eskumenei buruz ofizioz edo alderdi batek eskatutako egindako azterlan eta txosten inguruan (09\10\05\03\01007)
 • Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak egindako irizpenei eta txosten juridikoei buruz (09\10\05\03\01008)
 • Enpleguko politika aktiboen transferentziarako operatiboa garatzeko lanei buruz (09\10\05\03\01134)
 • Zientzia eta Berrikuntza Ministroen Kontseilu Europarrak Donostian otsailaren 7, 8 eta 9an egindako bilera informalean Eusko Jaurlaritzak izan duen parte-hartzeari buruz (09\10\05\03\01195)
 • Industria Ministroen Kontseilu Europarrak Donostian otsailaren 7, 8 eta 9an egindako bilera informalean Eusko Jaurlaritzak izan duen parte-hartzeari buruz (09\10\05\03\01196)
 • Lehiakortasunaren Kontseilu Europarrak Donostian otsailaren 7, 8 eta 9an egindako bilera informalaren antolaketa, finantziazio eta garapenean Eusko Jaurlaritzak izandako parte-hartzeari buruz (09\10\05\03\01197)
 • 2009ko azaroaren 3ko Aginduari buruz, zeinaren bidez arautzen baita Hezkuntza Administrazioaren menpeko ikastetxeak dauden udal-jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuen finantzaketa (ohiz kanpoko udalaguntza-2009) (09\10\05\03\01275)
 • Berdintasun-teknikariaren lan-poltsetako hizkuntza-eskakizunari buruz (09\10\05\03\01276)
 • Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak hizkuntza-eskakizunen egokitasuna aztertzeko dituen asmoei buruz (09\10\05\03\01319)
 • Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak egindako irizpen eta txosten juridiko konkretuei buruz (09\10\05\03\01320)
 • Korporazio teknologikoaren erreferentziazko eredua lantzeko eta zientzia, teknologia eta berrikuntzarako euskal sarearen egungo finantzaketa-sistema aipatu eredura egokitzeko laguntza teknikoa kontratatzeari lotutako lanen argibide eta luzapenei buruz (09\10\05\03\01352)
 • Basquetour-Turismoaren Euskal Agentzia sozietate publikoak egindako goi-zuzendaritzako kontratu bereziei buruz (09\10\05\03\01458)
 • Egailan SA preskuntza eta enplegua sustatzeko sozietate publikoak egindako goi-zuzendaritzako kontratu bereziei buruz (09\10\05\03\01459)
 • EJIEk egindako goi-zuzendaritzako kontratuei buruz (09\10\05\03\01460)
 • Euskotren Participaciones SA sozietate publikoak egindako goi-zuzendaritzako kontratu bereziei buruz (09\10\05\03\01461)
 • EVE Energiaren Euskal Erakundea zuzenbide pribatuko erakunde publikoak egindako goi-zuzendaritzako kontratu bereziei buruz (09\10\05\03\01462)
 • Eusko Trenbideak SA sozietate publikoak egindako goi-zuzendaritzako kontratu bereziei buruz (09\10\05\03\01463)
 • Ihobe SAk egindako goi-zuzendaritzako kontratuei buruz (09\10\05\03\01464)
 • Finantzen Euskal Institutua zuzenbide pribatuko erakunde publikoak egindako goi-zuzendaritzako kontratu bereziei buruz (09\10\05\03\01465)
 • Itsasmendikoi SAk egindako goi-zuzendaritzako kontratu bereziei buruz (09\10\05\03\01466)
 • Uraren Euskal Agenziak egindako goi-zuzendaritzako kontratu-bereziei buruz (09\10\05\03\01467)
 • SPRI Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzua sozietate publikoak egindako goi-zuzendaritzako kontratu bereziei buruz (09\10\05\03\01468)
 • Visesa Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SAk egindako goi-zuzendaritzako kontratu bereziei buruz (09\10\05\03\01469)
 • Neiker SAk egindako goi-zuzendaritzako kontratu bereziei buruz (09\10\05\03\01470)
 • Euskal Trenbide Sarea zuzenbide pribatuko erakunde publikoak egindako goi-zuzendaritzako kontratu bereziei buruz (09\10\05\03\01471)
 • Itelazpi SAk egindako goi-zuzendaritzako kontratu bereziei buruz (09\10\05\03\01472)
 • Osatek sozietate publikoak egindako goi-zuzendaritzako kontratu bereziei buruz (09\10\05\03\01524)
 • 2009. urteari dagokionez, ezgaitasunen bat duten pertsonen enplegu-zentro berezientzat eta gizarteratze- eta laneratze-enpresentzat gordetako kontratuei buruz edo enplegu babestuko programen esparruan gauzatzekoei buruz (09\10\05\03\01525)
 • Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2010eko martxoaren 15eko aginduari buruz, zeinaren bitartez behin betiko esleitzen den honako arrisku hauek estaltzen dituzten aseguruen kontratua: erantzukizun zibil patrimonial sanitarioa, erantzukizun zibil orokorra, bizitza eta istripu arrisku pertsonalak, autoak, kalte materialak, ontziak eta helikopteroak (09\10\05\03\01572)
 • Egailan, SAk Lanbideren bitartekaritzarako informazio-sistemaren garapena eta ezarpena esleitzeko deitutako lehiaketa publikoari buruz (09\10\05\03\01574)
 • Euskal Irrati Telebista zuzenbide pribatuko erakunde publikoak sinatutako goi-zuzendaritzako kontratu bereziei buruz (09\10\05\03\01575)
 • Euskal Telebista SA sozietate publikoak sinatutako goi-zuzendaritzako kontratu bereziei buruz (09\10\05\03\01576)
 • Eusko Irratia SA sozietate publikoak sinatutako goi-zuzendaritzako kontratuei buruz (09\10\05\03\01577)
 • Euskadiko Orkestra SA sozietate publikoak sinatutako goi-zuzendaritzako kontratu bereziei buruz (09\10\05\03\01578)
 • Sprilur SA sozietate publikoak sinatutako goi-zuzendaritzako kontratu bereziei buruz (09\10\05\03\01579)
 • Uniqual Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoak sinatutako goi-zuzendaritzako kontratu bereziei buruz (09\10\05\03\01580)
 • Ibilgailu blindatuen erosketari buruz (09\10\05\03\01728)
 • Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak egindako irizpen eta txosten juridikoei buruz (09\10\05\03\01791)
 • Ibilgailu blindatuen prototipoei buruzko kontsulten gainean (09\10\05\03\01911)
 • EVE Energiaren Euskal Erakundearen ingurumen-kudeaketako sistemari buruz (09\10\05\03\01912)
 • "Transforming Health Systems for Chronic Patientes. The Challenge of Implementation" nazioarteko konferentziari buruz (09\10\05\03\01955)
 • Ipar Amerikako Boise hirira egingo den bidaiari buruz (09\10\05\03\02001)
 • 2010eko ekitaldirako, helburuak lortzeagatik SPRI SA Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzuko zuzendari nagusiarentzat pizgarriak jartzeari buruz (09\10\05\03\02028)
 • 2010eko ekitaldirako, helburuak lortzeagatik SGECR SA Euskadiko Arrisku Kapitalaren Kudeaketa Sozietateko zuzendari nagusiarentzat pizgarriak jartzeari buruz (09\10\05\03\02029)
 • 2010eko ekitaldirako, helburuak lortzeagatik Sprilur SAko zuzendari nagusiarentzat pizgarriak jartzeari buruz (09\10\05\03\02030)
 • Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak 2010eko lehenengo seihilekoan egindako irizpen edo txosten juridiko zehatzei buruz (09\10\05\03\02031)
 • 2010eko lehen seihilekoan urgentziako prozeduraz tramitatu diren kontratazio-espedienteei buruz (09\10\05\03\02032)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Administrazioko erakunde autonomoek, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta sozietate publikoek 2010eko lehen seihilekoan urgentziako prozeduraz tramitatu dituzten kontratuei buruz (09\10\05\03\02033)
 • Diruzaintzako soberakinen kontura kredituak sartzeari buruz (09\10\05\03\02087)
 • Ertzaintzan langileak hautatzeko zein postuak hornitzeko azken hamar urteetan egindako prozesu guztietako hizkuntza-eskakizunei buruz (09\10\05\03\02131)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua aplikatzeko eremu subjektiboa eratzen duten administrazioei dagokienez, horietako bakoitzean langileak hautatzeko zein postuak hornitzeko azken hamar urteetan izandako prozesu guztietako hizkuntza-eskakizunei buruz (09\10\05\03\02132)
 • Irakasle-kidegoen esparruan langileak hautatzeko zein postuak hornitzeko azken hamar urteetan egindako prozesu guztietako hizkuntza-eskakizunei buruz (09\10\05\03\02133)
 • Osakidetzan langileak hautatzeko zein postuak hornitzeko azken hamar urteetan egindako prozesu guztietako hizkuntza-eskakizunei buruz (09\10\05\03\02134)
 • Eraikin publikoak besterentzeari buruz (09\10\05\03\02315)
 • Errenta aktiboaren esperientzia pilotuari buruz (09\10\05\03\02316)
 • Euskara juridikoa bateratzearen inguruan egindako jarduketei buruz (09\10\05\03\02317)
 • Zor publikoaren interesei buruz (09\10\05\03\02374)
 • Finantza-sarrerei buruz (09\10\05\03\02375)
 • 2010eko ekainaren 1etik uztailaren 31ra arte aurrekontu-erabileraren gainean hartutako erabakiei buruz (09\10\05\03\02376)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren kontratazio-araubideari buruz dekretu berri bat egitearen gainean (09\10\05\03\02412)
 • Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2010eko ekainaren 1eko Aginduari buruz, zeinaren bidez aldaten baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren kontratazio-araubideari buruzko ekainaren 5eko 136/1996 Dekretuaren 9. artikuluaren 2. idatz-zatiaren a), b) eta d) ataletako zenbatekoak (09\10\05\03\02413)
 • Enplegu-politika aktiboen transferentziak Lan eta Immigrazio ministroarekin negoziatzeari buruz (09\10\05\03\02428)
 • Enplegu-politika aktiboen transferentziak bigarren lehendakariorde eta Ekonomia eta Ogasun ministroarekin negoziatzeari buruz (09\10\05\03\02429)
 • Enplegu-politika aktiboen transferentziak hirugarren lehendakariorde eta Lurralde Politikako ministroarekin negoziatzeari buruz (09\10\05\03\02430)
 • Enplegu-politika aktiboen transferentziak Lehendakaritzako ministro eta lehen lehendakariordearekin negoziatzeari buruz (09\10\05\03\02431)
 • 2010eko uztailaren 27ko Gobernu Kontseiluaren erabakiz baliozkotutako ordainketa-betebeharren espedienteei buruz (09\10\05\03\02529)
 • Sozietate publikoen langile- eta ustiapen-gastuak %20ra bitartean murrizteko helburuari buruz (09\10\05\03\02645)
 • Lanpostuak sortzeari buruz (09\10\05\03\02677)
 • Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak 2010eko lehenengo seihilekoan egindako irizpen eta txosten juridikoei buruz (09\10\05\03\02690)
 • Administrazio-unitate desberdinetako lan-kargen azterketa egiteko ikerketari buruz (09\10\05\03\02742)
 • Berrikuntza sustatzeko erosketa publikoari buruz (09\10\05\03\02803)
 • Berrikuntza sustatzeko erosketa publikoaren ereduari eta hori txertatzeari buruz (09\10\05\03\02804)
 • Txinara egindako bidaiari buruz (09\10\05\03\02871)
 • Amortizatutako lanpostuei buruz (09\10\05\03\02936)
 • Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailari atxikitako sozietate publikoen administrazio-kontseiluen erabakiei buruz (09\10\05\03\02961)
 • SPRI taldeko publizitate-kanpainen kontratazioari buruz (09\10\05\03\02983)
 • Arabako Teknologia Parkea SA sozietateak egindako langileen kontratazioari buruz (09\10\05\03\03058)
 • Euskadiko Arrisku Kapitalaren Kudeaketa SA sozietateak egindako langileen kontratazioari buruz (09\10\05\03\03059)
 • Teknologi Elkartegia SA sozietateak egindako langileen kontratazioari buruz (09\10\05\03\03060)
 • Zuatzu Enpresa Parkea SA sozietateak egindako langileen kontratazioari buruz (09\10\05\03\03061)
 • Lanbidera atxikiko diren langileak laboralizatzeari buruz (09\10\05\03\03105)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Administrazioko erakunde autonomoek, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta sozietate publikoek 2010eko bigarren seihilekoan urgentziako prozeduraz tramitatu dituzten kontratuei buruz (09\10\05\03\03212)
 • Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak 2010eko bigarren seihilekoan egindako irizpen eta txosten juridikoei buruz (09\10\05\03\03213)
 • 2010eko bigarren seihilekoan urgentziaz tramitatu diren kontratazio-espedienteei buruz (09\10\05\03\03214)
 • Lanbidek 84 langile berri kontratatzeari buruz (09\10\05\03\03247)
 • Lanbidek 90 langile berri kontratatzeari buruz (09\10\05\03\03248)
 • Zuatzu Enpresa Parkea SAk egingo duen langile-kontratazioari buruz (09\10\05\03\03342)
 • 2010. urtean emergentzia-prozeduraz tramitatu diren kontratazio-espedienteei buruz (09\10\05\03\03343)
 • EAEko Administrazio instituzionalean dauden erakunde autonomo, zuzenbide pribatuko erakunde publiko eta sozietate publiko guztiek 2010ean emergentzia-prozeduraz tramitatu dituzten kontratazio-espedienteei buruz (09\10\05\03\03344)
 • Estatuko Enplegu Zerbitu Publikotik transferitutako funtzionarioen loturari buruz (09\10\05\03\03351)
 • Zerbitzuak kanporatzeko irizpideen gaineko Gobernu Kontseiluaren erabakia argitaratzeari buruz (09\10\05\03\03401)
 • Deusto Sistemas SA enpresari esleitutako kontratuei buruz (09\10\05\03\03402)
 • Lanbideren 90 enplegatu berrien kolektibotik kontratatutako langile kopuruari buruz (09\10\05\03\03403)
 • Lanbideren 84 enplegatu berrien kolektibotik kontratatutako langile kopuruari buruz (09\10\05\03\03404)
 • Gesman, Ingeniería de Gestión SM enpresari adjudikatutako kontratuei buruz (09\10\05\03\03434)
 • Lanbideren kontratazio-araubideari buruz (09\10\05\03\03544)
 • Lanbidek kontratatutako pertsona-kopuruari buruz (09\10\05\03\03586)
 • Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\05\03\03616)
 • Mallabiako Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\05\03\03617)
 • Goierri Beheko Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\05\03\03618)
 • Deba Goieneko Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\05\03\03619)
 • Deba Beheko Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\05\03\03620)
 • Busturialdeko Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\05\03\03621)
 • Aiara Araneko Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\05\03\03622)
 • Abanto Zierbenako Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\05\03\03623)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak, erakunde autonomoek, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta sektore publikoko sozietate, fundazio eta partzuergoek Gesman, Ingenieria de Gestión, SL enpresari esleitutako kontratuei buruz (09\10\05\03\03624)
 • Lanbideren egoitza sozialari buruz (09\10\05\03\03713)
 • Ogasun eta Finantzetako Sailburuordetzaren proposamenei buruz (09\10\05\03\03757)
 • Diru sarrerak bermatzeko errentaren plan pilotua gauzatzeko egindako administrazio kontratuei buruz (09\10\05\03\03760)
 • Izartu programaren egikaritze finantzarioari buruz (09\10\05\03\03761)
 • Jasangarritasuneko udal-adierazleen inguruko 2010eko txostenari buruz (09\10\05\03\03816)
 • Lehiakortasun ekonomikoaren, gizarte-kohesioaren eta ingurumen-jasangarritasunaren adierazle sintetikoei buruz (09\10\05\03\03817)
 • Lanbideko burutzen deialdiari buruz (09\10\05\03\03818)
 • EAEko Administrazioaren kontratazio-poltsei buruz (09\10\05\03\03857)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak, erakunde autonomoek, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta sektore publikoko sozietate, fundazio eta partzuergoek Mensor Consultoría y Estrategia enpresari esleitutako kontratuei buruz (09\10\05\03\03971)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak, erakunde autonomoek, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta sektore publikoko sozietate, fundazio eta partzuergoek Mantelec SL enpresari esleitutako kontratuei buruz (09\10\05\03\04031)
 • Lanbideko zerbitzu zentralen langile publikoei buruz (09\10\05\03\04137)
 • Lanbideko arloburuei buruz (09\10\05\03\04138)
 • Segurtasun sailburuordea kargutik kentzeari eta gero Administrazioko beste lanpostu baterako izendatzeari buruz (09\10\05\03\04234)
 • Lanbideko langile publikoei buruz (09\10\05\03\04235)
 • Aurrekontu-maileguak erabiltzeko erabakiei buruz (09\10\05\03\04282)
 • Lanbidek 2011ko martxoaren 1etik uztailaren 31ra arte kontratatutako pertsona-kopuruari buruz (09\10\05\03\04283)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Administrazioko erakunde autonomoek, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta sozietate publikoek 2011ko lehen seihilekoan urgentziako prozeduraz tramitatu dituzten kontratuei buruz (09\10\05\03\04402)
 • 2011ko lehen seihilekoan urgentziaz tramitatu diren kontratazio-espedienteei buruz (09\10\05\03\04403)
 • Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak 2011ko lehen seihilekoan egindako irizpen eta txosten juridikoei buruz (09\10\05\03\04404)
 • 2011ko lehen seihilekoan urgentziaz tramitatu diren kontratazio-espedienteei buruz (09\10\05\03\04405)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Administrazioko erakunde autonomoek, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta sozietate publikoek 2011ko lehen seihilekoan urgentziako prozeduraz tramitatu dituzten kontratuei buruz (09\10\05\03\04406)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoari buruz (09\10\05\03\04462)
 • Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzurako aldi baterako orientatzaile-lanpostuak betetzeko eskaeraren iragarkiari buruz (2011ko iraila) (09\10\05\03\04523)
 • 2011ko apiriletik abuztura arte EAEko Administrazioaren kontratazio-poltsen bidez egindako kontratazioei buruz (09\10\05\03\04524)
 • 2011ko martxotik uztailera bitartean Lanbidek kontratatutako pertsona-kopuruari buruz (09\10\05\03\04525)
 • Ekonomia- eta arau-kontroleko txostenei buruz (09\10\05\03\04529)
 • Lanbideko 175 orientatzaile berriei buruz (09\10\05\03\04629)
 • Lanbidek behin-behineko orientatzaileak hautatzeko prozesuari buruz (09\10\05\03\04630)
 • Lanbideren araubide juridiko eta ondare- eta kontratazio-araubideari buruz (09\10\05\03\04742)
 • Lanbideko langileen araubideari buruz (09\10\05\03\04743)
 • Lanbidek abuztuaren 1etik urriaren 31 arte kontratatutako pertsona-kopuruari buruz (09\10\05\03\04876)
 • Lanbideren langile-gastuei buruz (09\10\05\03\04877)
 • Diru-sarrerak bermatzeko errentari eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriari buruz (09\10\05\03\05006)
 • 2011ko urriaren 31tik azaroaren 30a arte Lanbidek kontratatutako pertsona kopuruari buruz (09\10\05\03\05030)
 • Lanbidek 2011ko azaroaren 30etik abenduaren 31ra arte kontratatutako pertsona-kopuruari buruz (09\10\05\03\05148)
 • Orientatzaileen kontratazioari buruz (09\10\05\03\05180)
 • Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak 2011ko bigarren seihilekoan egindako irizpen eta txosten juridikoei buruz (09\10\05\03\05183)
 • 2011ko bigarren seihilekoan zehar urgentziaz tramitatutako kontratazio-espedienteei buruz (09\10\05\03\05184)
 • 2011ko bigarren seihilekoan zehar EAEko Administrazio insituzionalaren menpeko erakunde autonomo, zuzenbide pribatuko ente publiko eta sozietate publiko guztiek emergentziaz tramitatu dituzten kontratuei buruz (09\10\05\03\05185)
 • 2011ko bigarren seihilekoan zehar EAEko Administrazio instituzionalaren menpeko erakunde autonomo, zuzenbide pribatuko ente publiko eta sozietate publiko guztiek urgentziaz tramitatu dituzten kontratuei buruz (09\10\05\03\05186)
 • 2011ko iraila eta abendua bitartean EAEko Administrazioaren kontratazio-poltsen bidez egindako langile-kontratazioei buruz (09\10\05\03\05187)
 • 2011ko bigarren seihilekoan zehar emergentziaz tramitatu diren kontratazio-espedienteei buruz (09\10\05\03\05188)
 • Lanbidek 2012ko urtarrilaren 1etik 31ra arte kontratatutako pertsona kopuruari buruz (09\10\05\03\05298)
 • Lanbideren orientatzaileen kontratazioari buruz (09\10\05\03\05299)
 • Lanbidek kontratatu dituen orientatzaileen funtzio eta zereginei buruz (09\10\05\03\05300)
 • Lan-orientatzaileen kontratazioari buruz (09\10\05\03\05480)
 • Lanbidek 2012ko otsailaren 1etik 2012ko otsailaren 29ra arte kontratatutako pertsona kopuruari buruz (09\10\05\03\05481)
 • Lanbidek 2012ko urtarrilaren 1etik 2012ko urtarrilaren 31ra arte kontratatutako pertsona kopuruari buruz (09\10\05\03\05482)
 • 2012ko urtarrilaren 1etik 2012ko urtarrilaren 31ra arte Lanbiden sartu diren orientatzaileei buruz (09\10\05\03\05483)
 • 2012ko otsailaren 1etik 2012ko otsailaren 29ra arte Lanbiden sartu diren orientatzaileei buruz (09\10\05\03\05484)
 • Lanbidek 2012ko martxoaren 1etik 31ra kontratatutako pertsona kopuruari buruz (09\10\05\03\05771)
 • Lanbidek 2012ko martxoaren 31n zuen langile laboralen kopuruari buruz (09\10\05\03\05772)
 • Lanbidek 2012ko martxoaren 31n zuen funtzionario kopuruari buruz (09\10\05\03\05773)
 • Lanbidek 2012ko apirilaren 1etik 30a arte kontratatutako pertsonen kopuruari buruz (09\10\05\03\05829)
 • Lanbidek 2012ko apirilaren 30ean zituen langile laboralen kopuruari buruz (09\10\05\03\05830)
 • Lanbidek 2012ko apirilaren 30ean zuen funtzionario kopuruari buruz (09\10\05\03\05831)
 • Lanbidek egindako lan-pilaketako kontratuei buruz (09\10\05\03\05832)
 • Lanbideko langile laboralen 2012ko maiatzaren 31ko kopuruari buruz (09\10\05\03\05996)
 • Lanbideko 2012ko maiatzaren 31ko funtzionario kopuruari buruz (09\10\05\03\05997)
 • Lanbidek 2012ko maiatzaren 1etik maiatzaren 31 arte kontratatutako pertsona kopuruari buruz (09\10\05\03\05998)
 • 2012ko ekainaren 1etik 30era Lanbidek kontratatutako pertsonen kopuruari buruz (09\10\05\03\06106)
 • 2012ko ekainaren 30ean Lanbidek dituen funtzionarioen kopuruari buruz (09\10\05\03\06107)
 • 2012ko ekainaren 30ean Lanbidek dituen lan-kontratudun langileen kopuruari buruz (09\10\05\03\06108)
 • Enplegurako orientazioan 2012ko urtarril eta ekain bitartean emandako laguntza publikoei buruz (09\10\05\03\06161)
 • Lanbide-prestakuntzan 2012ko urtarril eta ekain bitartean emandako laguntza publikoei buruz (09\10\05\03\06162)
 • Enplegurako bitartekaritzan 2012ko urtarril eta ekain bitartean emandako laguntza publikoei buruz (09\10\05\03\06163)
 • 2012ko lehen seihilekoan zehar EAEko Administrazio instituzionalaren menpeko erakunde autonomo, zuzenbide pribatuko ente publiko eta sozietate publiko guztiek urgentziaz tramitatu dituzten kontratuei buruz (09\10\05\03\06198)
 • 2012ko lehen seihilekoan zehar EAEko Administrazio instituzionalaren menpeko erakunde autonomo, zuzenbide pribatuko ente publiko eta sozietate publiko guztiek emergentziaz tramitatu dituzten kontratuei buruz (09\10\05\03\06199)
 • 2012ko uztailaren 31n Lanbidek dituen lan-kontratudun langileen kopuruari buruz (09\10\05\03\06200)
 • 2012ko uztailaren 1etik uztailaren 31 arte Lanbidek kontratatutako pertsonei buruz (09\10\05\03\06201)
 • 2012ko lehen seihilekoan urgentziaz tramitatu diren kontratazio-espedientei buruz (09\10\05\03\06202)
 • 2012ko uztailaren 31n Lanbidek dituen funtzionarion kopuruari buruz (09\10\05\03\06203)
 • 2012ko lehen seihilekoan emergentziaz tramitatu diren kontratazio-espedientei buruz (09\10\05\03\06204)
 • Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak 2012ko lehenengo seihilekoan egindako irizpen edo txosten juridikoei buruz (09\10\05\03\06205)
 • Lanbideko langile-kopuruaren gehitzeari buruz (09\10\05\03\06320)

Informazio eskabidea legebiltzar kide batek egina

 • Administrazioaren kontratazioan irizpide sozialak, ingurumenezkoak eta beste politika publiko batzuetakoak sartzeari buruzko instrukzioaren ebaluazioaren gaineko galdetegiaren inguruan (09\10\07\02\00136)
 • Egailanek enplegu-politika aktiboen transferentziaren operatiborako deitutako lehiaketa publikoaren baldintza-agiriari buruz (09\10\07\02\00186)
 • Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako organo judizialek baimen ordainduei buruz emandako epai judizialen gainean (09\10\07\02\00310)
 • Enpleguko politika aktiboen transferentziarako operatiboa garatzeko lanen artean izaera normatiboa dutenei buruz (09\10\07\02\00365)
 • Enpleguko politika aktiboen transferentziarako operatiboa garatzeko lanen artean pertsonalari dagozkionei buruz (09\10\07\02\00366)
 • Enpleguko politika aktiboen transferentziarako operatiboa garatzeko lanen artean azpiegiturei dagozkienei buruz (09\10\07\02\00367)
 • Enpleguko politika aktiboen transferentziarako operatiboa garatzeko lanen artean teknologiei dagozkienei buruz (09\10\07\02\00368)
 • Enpleguko politika aktiboen transferentziarako operatiboa garatzeko lanen artean hedabideei dagozkienei buruz (09\10\07\02\00369)
 • Abenduaren 10eko aginduari buruz, zeinaren bidez langile autonomoentzako ezohiko laguntzak iragartzen baitira (09\10\07\02\00388)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren aseguru pribatuak kontratatzeko espediente administratiboari buruz (09\10\07\02\00393)
 • Euskal korporazio teknologikoaren ereduaren laguntza teknikoaz (09\10\07\02\00414)
 • Euskadi bisitatzen duten turisten portaera ebaluatzeko zerbitzuen kontratazioari buruz osatutako espediente administratiboaren gainean (09\10\07\02\00476)
 • Euskal korporazio teknologikoaren erreferentziazko eredua lantzeko eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarearen egungo finantzaketa-sistema aipatu eredura egokitzeko laguntza teknikoa kontratatze aldera egindako lanei buruz (09\10\07\02\00477)
 • Sestaoko Los Baños kaleko 22. eta 24. atarietako sotoan dauden 33 garaje-plazaren jabetza Sestaoko Udalari doan lagatzeari buruzko erabakiaren inguruan (09\10\07\02\00478)
 • Omnibus Legeari buruz eta zientzia eta teknologiaren lege-aurreproiektuari buruz egindako azterlan eta txostenen gainean, eta Euskadiri enplegu-politikak transferitzeko prozesuari buruz egindako txostenaren gainean (09\10\07\02\00483)
 • SPRIren Administrazio Kontseiluaren akta, deialdi eta gai-zerrendei buruz (09\10\07\02\00490)
 • Izenpe-ren Administrazio Kontseiluaren akta, deialdi eta gai-zerrendei buruz (09\10\07\02\00491)
 • Itelazpi-ren Administrazio Kontseiluaren akta, deialdi eta gai-zerrendei buruz (09\10\07\02\00492)
 • EVEren Administrazio Kontseiluaren akta, deialdi eta gai-zerrendei buruz (09\10\07\02\00493)
 • EJIEren Administrazio Kontseiluaren akta, deialdi eta gai-zerrendei buruz (09\10\07\02\00494)
 • CADEMen Administrazio Kontseiluaren akta, deialdi eta gai-zerrendei buruz (09\10\07\02\00495)
 • Enpleguko politika aktiboen transferentziarako operatiboa garatzeko lanei buruz (09\10\07\02\00526)
 • Industria Ministroen Kontseilu Europarrak Donostian otsailaren 7, 8 eta 9an egindako bilera informalean Eusko Jaurlaritzak izandako parte-hartzeari buruz (09\10\07\02\00555)
 • Zientzia eta Berrikuntza Ministroen Kontseilu Europarrak Donostian otsailaren 7, 8 eta 9an egindako bilera informalean Eusko Jaurlaritzak izandako parte-hartzeari buruz (09\10\07\02\00556)
 • Izenperen Administrazio Kontseiluaren akta, deialdi eta gai-zerrendei buruz (09\10\07\02\00673)
 • EJIEren Administrazio Kontseiluaren akta, deialdi eta gai-zerrendei buruz (09\10\07\02\00674)
 • Itelazpiren Administrazio Kontseiluaren akta, deialdi eta gai-zerrendei buruz (09\10\07\02\00675)
 • Enplegu-politika aktiboen transferentziaren operatiboa garatzeko lanen 2. loteari buruz (langileak) (09\10\07\02\00711)
 • Enplegu-politika aktiboen transferentziaren operatiboa garatzeko lanen 6. loteari buruz (bulego teknikoa) (09\10\07\02\00715)
 • Ezgaitasunen bat duten pertsonen enplegu-zentro berezientzat eta gizarteratze- eta laneratze-enpresentzat gordetako kontratuei buruz edo enplegu babestuko programen esparruan gauzatzekoei buruz (09\10\07\02\00752)
 • Egailan, SAk Lanbideren bitartekaritzarako informazio-sistemaren garapena eta ezarpena esleitzeko deitutako lehiaketa publikoari buruz (09\10\07\02\00800)
 • Euskal teknologia-korporazioko erreferentzia-eredu bat prestatzeko eta eredu hori egungo RVCTI-aren finantzaketa-sistemara egokitzeko laguntza teknikoa kontratatzearekin lotutako lanei buruz (09\10\07\02\00801)
 • Araubide Juridikoko Sailburuordetzak 4/2008 Legearen 24. artikuluaren aplikazioari buruz egindako txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\00802)
 • Araubide Juridikoko Sailburuordetzak maiatzaren 6ko 77/2008 Dekretuaren ondoriozko hitzarmenei dagokienez 1995eko ekainaren 13ko eta 1996ko urtarrilaren 9ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiek duten aplikagarritasunari buruz egindako txostenari buruz (09\10\07\02\00803)
 • Araubide Juridikoko Sailburuordetzak Kontzertu Ekonomikoaren Arbitraje Batzordearen osaerari buruz egindako txostenari buruz (09\10\07\02\00804)
 • Araubide Juridikoko Sailburuordetzak Kilma Aldaketaren Euskal Bulegoari buruzko dekretu-proiektuaren gainean egindako txostenari buruz (09\10\07\02\00805)
 • Araubide Juridikoko Sailburuordetzak publizitate eta komunikazio instituzionalari buruzko legearen aurreproiektuari buruz egindako txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\00806)
 • Araubide Juridikoko Sailburuordetzak Euskadiko Liburutegiaren egitura eta funtzionamendua arautzeari buruz egindako txostenari buruz (09\10\07\02\00807)
 • Araubide Juridikoko Sailburuordetzak Donostialdeako metroaren proiektuaren egikaritzearen azterketa eta finantzketarako Gipuzkoako Foru Diputazioarekin lankidetzan aritzeko protokoloari buruz egindako txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\00808)
 • Araubide Juridikoko Sailburuordetzak Pasaian arrantza lonja berri bat eraikitzeko Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Pasaiako Portu Agintaritzaren arteko lankidetza-hitzarmenari buruz egindako txostenari buruz (09\10\07\02\00809)
 • Araubide Juridikoko Sailburuordetzak Euskadiko Ondareari buruzko azaroaren 17ko 5/2006 Legean jasotako ondare-hitzarmenak sinatzeko 1995eko ekainaren 13ko eta 1996ko urtarrilaren 9ko Gobernu Batzordearen Erabakien aplikagarritasunari buruz egindako txostenari buruz (09\10\07\02\00810)
 • Araubide Juridikoko Sailburuordetzak Uniqual-Euskal Unibertsitate sistemaren kalitatea ebaluatu eta egiaztatzeko agentziako zuzendari karguaren araubide juridikoari eta Uniqual-eko presidenteak eta A.I.F.S. andreak sinatutako goi-zuzendaritzako kontratuaren balioari buruz egindako txostenari buruz (09\10\07\02\00811)
 • Araubide Juridikoko Sailburuordetzak Zalloventa harrobiari buruzko administrazio-prozeduretan interesatu izate juridikoari buruz egindako txostena (09\10\07\02\00812)
 • 125/2010 Dekretuari buruz, zeinen bitartez tokiko zenbait programa eta jarduera egiteko diru-laguntzen deialdia egiten baita eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien eta Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren arteko lankidetza ekonomikoa arautzen (09\10\07\02\00931)
 • Hainbat aurrekontu-kreditu sartzeari buruz (09\10\07\02\00950)
 • Hezkuntza Administrazioaren mendeko ikastetxeak dituzten udal-jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuen finantziazioa (Udalaguntza 2010) arautzen duen aginduari buruz (09\10\07\02\00971)
 • SPRI taldeak egindako kontratuei buruz (09\10\07\02\00972)
 • Lanbide euskal enplegu-zerbitzu publikoaren bitartekotzarako informazio-sistema garatu eta ezartzeko kontratuaren esleipenari buruz (09\10\07\02\00987)
 • "ACOP Bilbao 2010" nazioarteko topaketa antolatzeko gastuak finantzatzeko, ACOP Komunikazio Politikorako Elkarteari zuzeneko diru-laguntza bat emateko akordioari buruz (09\10\07\02\01018)
 • SPRI taldeak Berrikuntza zuzendariarekin egindako kontratuari buruz (09\10\07\02\01035)
 • SPRI taldeak Nazioartekotze zuzendariarekin egindako kontratuari buruz (09\10\07\02\01036)
 • SPRI taldeak egindako goi-zuzendaritzako kontratuari buruz (09\10\07\02\01037)
 • SPRI taldeak Sustapen eta Garapen zuzendariarekin egindako kontratuari buruz (09\10\07\02\01038)
 • Lehentasunez esku hartzeko auzoak eta hiri-eremuak hobetzeko diru-laguntzen Hiriber programa arautzen duen Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioko sailburuaren 2010eko otsailaren 24ko Aginduari dagokionez, balorazio-batzordeak emandako ebazpenari buruz (09\10\07\02\01051)
 • 2009ko ekainaren 1etik 2010eko uztailaren 15era arte kendu eta sortu diren lanpostuei buruz (09\10\07\02\01081)
 • Lehendakaritzaren zuzeneko diru-laguntzei buruz (09\10\07\02\01111)
 • Urtebeteko epean amortizatuko diren plazei buruz (09\10\07\02\01157)
 • Autonomoen eta mikroenpresen finantzaketa sustatzeko SPRIk Vital Kutxarekin egindako lankidetza-hitzarmenari buruz (09\10\07\02\01158)
 • Autonomoen eta mikroenpresen finantzaketa sustatzeko SPRIk BBKrekin egindako lankidetza-hitzarmenari buruz (09\10\07\02\01159)
 • Autonomoen eta mikroenpresen finantzaketa sustatzeko SPRIk Kutxarekin egindako lankidetza-hitzarmenari buruz (09\10\07\02\01160)
 • Autonomoen eta mikroenpresen finantzaketa sustatzeko SPRIk Caixarekin egindako lankidetza-hitzarmenari buruz (09\10\07\02\01161)
 • Euskara juridikoa bateratzeko IVAPek eta Zuzenbidearen Euskal Akademiak sinatutako hitzarmenari buruz (09\10\07\02\01162)
 • "Etxebizitza" 4312 programarako kredituak ematen dituen dekretuari buruz (09\10\07\02\01180)
 • Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2010eko ekainaren 1eko Aginduari buruz, zeinaren bidez aldaten baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren kontratazio-araubideari buruzko ekainaren 5eko 136/1996 Dekretuaren 9. artikuluaren 2. idatz-zatiaren a), b) eta d) ataletako zenbatekoak (09\10\07\02\01216)
 • Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2010eko uztailaren 5eko Aginduari buruz, zeinaren bidez ebazten baita tokian tokiko programa eta jarduera jakin batzuentzako diru-laguntzen deialdia (09\10\07\02\01217)
 • Ekarpen SPE SAren kapitala handitzeari buruz (09\10\07\02\01237)
 • Enpresa txiki eta ertain, bakarkako enpresaburu eta profesional autonomoei finantza-laguntza emateko programa garatzeari buruzko dekretua aldatzen duen dekretuaren gainean (09\10\07\02\01238)
 • Sektore estrategikoetako enpresei finantza-laguntza emateko 2010eko programa berezia zati batean aldatzeari buruzko erabakiaren gainean (09\10\07\02\01239)
 • Visesaren 2010eko kontratu-programa finantzatze aldera, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren 4312 programako konpromiso-kredituak aldatu eta banatzeko baimena emateko erabakiari buruz (09\10\07\02\01252)
 • Zerbitzuak kontratatzeko arauari buruz (09\10\07\02\01279)
 • Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi (CC OO), Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de Euskadi (UGT) eta Confederación Empresarial Vasca-ri (Confebask) zuzeneko diru-laguntzak emateari buruz (09\10\07\02\01327)
 • 3/10-C espedientearen inguruan Batzorde Tekniko Ebaluatzaileak formulatutako ezohiko laguntzari buruz (09\10\07\02\01328)
 • 2/10-C espedientearen inguruan Batzorde Tekniko Ebaluatzaileak formulatutako ezohiko laguntzari buruz (09\10\07\02\01329)
 • 1/10-C espedientearen inguruan Batzorde Tekniko Ebaluatzaileak formulatutako ezohiko laguntzari buruz (09\10\07\02\01330)
 • Euskal teknologia-korporazioko erreferentzia-eredu bat prestatzeko eta eredu hori egungo RVCTIaren finantzaketa-sistemara egokitzeko laguntza teknikoa kontratatzearekin lotutako lanei buruz (09\10\07\02\01331)
 • SPRIko ustiapen-gastuen murrizketari buruz (09\10\07\02\01409)
 • Zerbitzuak kanporatzeko irizpideei buruz (09\10\07\02\01410)
 • Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak administrazio-erregistroen kontsultaren inguruan egindako txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\01440)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren kontratazio-araubideari buruzko ekainaren 5eko 136/1996 Dekretua zenbait gaitan ukitzen duten zeregin eta jarduteko guneak sailen artean banatzearen gainean Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak egindako txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\01441)
 • Administrazioaren hitzarmena sozietate publikoei aplikatzearen gainean Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak egindako txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\01442)
 • Hitzarmen kolektiboen gainean Araubide Juridikoko Sailburuordetzak egindako txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\01443)
 • Estatuko Aldizkari Ofizialean gaztelaniaz argitaratzeko Eusko Legebiltzarreko legeen testuek duten legaltasunaren gainean Araubide Juridikoko Sailburuordetzak egindako txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\01444)
 • Zuzendaritza-kideak murrizteari buruz (09\10\07\02\01449)
 • SPRI taldean aplikatzen den hitzarmen kolektiboari buruz (09\10\07\02\01450)
 • SPRI, Sprilur, EEE eta Basquetourren administrazio-kontseiluetako aktei buruz (09\10\07\02\01454)
 • Obrak kontratatzeko larrialdietako espedienteei buruz (09\10\07\02\01484)
 • Arabako Teknologia Parkea SA sozietateak egindako langileen kontratazioari buruz (09\10\07\02\01502)
 • Euskadiko Arrisku Kapitalaren Kudeaketa SA sozietateak egindako langileen kontratazioari buruz (09\10\07\02\01503)
 • Teknologi Elkartegia SA sozietateak egindako langileen kontratazioari buruz (09\10\07\02\01504)
 • Zuatzu Enpresa Parkea SA sozietateak egindako langileen kontratazioari buruz (09\10\07\02\01505)
 • Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León erakundeari zuzeneko diru-laguntza ematearen gaineko erabakiari buruz (09\10\07\02\01506)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari Zineuskadi elkartearen bazkide sortzaile gisa parte hartzeko baimena ematearen gaineko erabakiari buruz (09\10\07\02\01507)
 • Ibilgailu blindatuen prototipoak erosteari buruz (09\10\07\02\01624)
 • Gipuzkoako Irungo Pío Baroja BHI ikastetxean obrak kontratatzeko premiazko espedienteari buruz (09\10\07\02\01625)
 • Teknologia Parkea SAn langileak kontratatzeari buruz (09\10\07\02\01644)
 • Kontrol Ekonomikoko Bulegoko txostenei buruz (09\10\07\02\01676)
 • Arrisku Kapitalaren Kudeaketa SA sozietatean langileak kontratatzeari buruz (09\10\07\02\01677)
 • Funtzio Publikoko Sailburuordetzak kontratazioak kontrolatzeko egindako txostenari buruz (09\10\07\02\01744)
 • Osakidetzan soldaten kontzeptu zehatz batzuetan ordainsari-murrizketa handitzeari buruz Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak emandako txosten juridikoaz (09\10\07\02\01757)
 • Hezkuntzaren, enpleguaren eta enplegurako lanbide-heziketaren arloan Itsasoko Gizarte Institutuaren funtzioak eta zerbitzuak transferitzeari buruzko Eskualdatzeen Bitariko Batzordearen 2010eko urriaren 28ko akordioa onartzen duen dekretu-proiektuari buruz Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak emandako txosten juridikoaz (09\10\07\02\01758)
 • Lanaren, enpleguaren eta enplegurako lanbide-heziketako lan-legeria gauzatzearen arloan Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak egiten dituen funtzioak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari transferitzeari buruzko Eskualdatzeen Bitariko Batzordearen 2010eko urriaren 28ko akordioa onartzen duen dekretu-proiektuaren inguruan Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak emandako txosten juridikoaz (09\10\07\02\01759)
 • Plangintza eta Ekonomia Gaietarako Ordezko Batzordea sortzen duen azaroaren 29ko 396/2005 Dekretua indargabetzeko dekretu-proiektuari buruz Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak emandako txosten juridikoaz (09\10\07\02\01760)
 • Segurtasun publikoko lege-aurreproiektuaren inguruan Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak emandako txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\01761)
 • 95/2010 Dekretuari buruz, zeinaren bidez onartzen baita Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren antolaketa eta funtzionamenduko erregelamendua (09\10\07\02\01779)
 • 310/2010 Dekretuari buruz, zeinaren bidez arautzen baitira Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren jarduerak abiaraztea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren baliabide pertsonalak eta materialak agentzia horri atxikitzeko baldintzak (09\10\07\02\01780)
 • Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen dekretua bigarren aldiz aldatzeko urtarrilaren 18ko 6/2011 Dekretuari buruz (09\10\07\02\01784)
 • Enpresen erantzukizun sozialaren plan estrategikoa diseinatzeko eta egiteko laguntza teknikoa kontratatzearen inguruan egindako lanari buruz (09\10\07\02\01823)
 • Elorrioko Industrialdea SA sozietate publikoa desagertzeari buruz (09\10\07\02\01851)
 • Orduñako Industrialdea SA sozietate publikoa desagertzeari buruz (09\10\07\02\01852)
 • Zamudioko Enpresen Zentroa SA sozietate publikoa desagertzeari buruz (09\10\07\02\01853)
 • Mallabiako Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\07\02\01868)
 • Goierri Beheko Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\07\02\01869)
 • Deba Goieneko Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\07\02\01870)
 • Deba Beheko Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\07\02\01871)
 • Busturialdeko Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\07\02\01872)
 • Aiara Araneko Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\07\02\01873)
 • Abanto Zierbenako Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\07\02\01874)
 • Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\07\02\01875)
 • 2010eko azken hiruhilabeteko kontratazioen kontrolari buruz (09\10\07\02\01876)
 • Izartu programari buruz (09\10\07\02\01968)
 • Lehendakariaren urtarrilaren 18ko 6/2011 Dekretuari buruz (09\10\07\02\01971)
 • DBEren plan pilotuaren bidez 2010ko irailetik azarora bitartean Lanbidek kontratatutako pertsona-kopuruari buruz (09\10\07\02\01972)
 • DBEren plan pilotuaren bidez 2010ko azarotik 2011ko martxora bitartean Lanbidek kontratatutako pertsona-kopuruari buruz (09\10\07\02\01973)
 • Lanbideko burutzen deialdiari buruz (09\10\07\02\01997)
 • Sustapen ekonomikoaren, enpleguaren eta gizarte-ongizatearen azterketa puntual eta prospektiboari buruz (09\10\07\02\02025)
 • Aiara Araneko Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\07\02\02064)
 • Abanto Zierbenako Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\07\02\02065)
 • Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\07\02\02066)
 • Busturialdeko Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\07\02\02067)
 • Deba Beheko Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\07\02\02068)
 • Deba Goieneko Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\07\02\02069)
 • Goierri Beheko Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\07\02\02070)
 • Mallabiako Industrialdea SAko gerente/arduradunarekin sinatutako lan-kontratuari buruz (09\10\07\02\02071)
 • 2010eko azken hiru hilabeteetako kontratazioen kontrolari buruz (09\10\07\02\02094)
 • Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere sektore publikoaren kontratazioan gizarte-irizpideak, ingurumenekoak eta beste politika publikoak barne hartzeari buruzko erabakiaren inguruan Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak egin duen ebaluazioaren eta jarraipenaren gainean (09\10\07\02\02119)
 • Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta bere sektore publikoaren kontratazioan gizarte-irizpideak, ingurumenekoak eta beste politika publikoak barne hartzeari buruzko erabakiaren inguruan Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak egin duen ebaluazioaren eta jarraipenaren gainean (09\10\07\02\02120)
 • Administrazio-unitate desberdinetako lan-kargen azterketa egiteko ikerketaren ondorioei buruz (09\10\07\02\02140)
 • Uni Eibar-Ermua bigarren hezkuntzako institutuari dagokion emergentzia-espedienteari buruz (09\10\07\02\02386)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoari buruz (09\10\07\02\02503)
 • Udalaguntza 2011ri buruz (09\10\07\02\02552)
 • Administrazio-unitate desberdinetako lan-kargen azterketa egiteko ikerketaren ondorioei buruz (09\10\07\02\02553)
 • Gobernuko kideen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko goi-kargudunen Etitako eta Ondo Gobernatzeko Kodea onartzen duen Jaurlaritzaren Kontseiluaren erabaki-proposamenaz Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak egin duen txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\02764)
 • Espainia-Frantzia-Andorra 2011-2013 Lurralde Lankidetzarako Programaren "Pirineos Movilidad" proiektua egiteko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak Kataluniako Generalitatearekin, Aragoiko Gobernuarekin, Nafarroako Gobernuarekin, Conseil Régional d' Aquitainerekin, Conseil Régional du Languedoc-Roussillonekin eta Conseil Régional Midi-Pyrenéesekin egin duen hitzarmenaz Araubide Juridikoaren Sialburuordetzak eginiko txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\02765)
 • Nekazaritza Bermerako Espainiako Fondoaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetza-hitzarmenaz Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak eginiko txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\02766)
 • Zerga Bulegoa sortzeak izan behar duen arau-mailaren inguruan Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak eginiko txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\02767)
 • Ekonomia iraunkorrari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legea indarrean sartzetik ondorioztatutako interpretazio-arazoez Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak eginiko txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\02768)
 • Ehiza-lizentziak eta barne-uretako kirol-arrantzako lizentziak elkarri errekonozitze aldera autonomia-erkidegoen artean egindako lankidetza-hitzarmenera partzialki atxikitzeaz Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak egin duen txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\02769)
 • Ertzaintzako gastu inkrementalen inguruko oharrez Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak eginiko txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\02770)
 • Autonomia-erkidegoen partaidetzaren gainean Estatuko Administrazio orokorrak eta autonomia-erkidegoetako administrazioek eginiko akordioaz Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak atontudako txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\02771)
 • Diru-laguntza programek denboran irauten dutenaren arabera daukaten izaera desberdinaz Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak egindako txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\02772)
 • Atzerritartasunaren arloan etxebizitzaren eta errotzearen egokitzapenaz Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak jaulkitako txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\02773)
 • Diru-laguntzen itzulketa ordaintzeko betebeharraren ardura desbideratzeaz Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak jaulkitako txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\02774)
 • Elebide-Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Zerbitzuaren funtzionamenduaz Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak jaulkitako txosten juridikoari buruz (09\10\07\02\02775)
 • Euskal Administrazioaren antolakuntza-diagnostikoaren eta horrek ekarriko dituen doiketa-neurrien diseinu metodologikoari eta aholkularitzaren gaineko azterketari buruz (09\10\07\02\02808)
 • Lanbideren 2011ko urriaren 31ko plantillari buruz (09\10\07\02\02813)
 • 2011ko urtarrilaren 1eko datan Lanbidek zuen plantillari buruz (09\10\07\02\02814)
 • Zerbitzuak kanporatzeko irizpideen gaineko erabakiaren betekuntzaz egindako jarraipenaren txostenari buruz (09\10\07\02\02849)
 • Kontratazioen kontrolari buruz Funtzio Publikoko Sailburuordetzak egin beharreko txostenei buruz (09\10\07\02\02850)
 • Aldez aurreko fiskalizazioa egin gabeko ordainketa-beharrei buruz (09\10\07\02\02856)
 • Kontratuen Inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoa martxan jartzeari buruz (09\10\07\02\02874)
 • Administrazio-klausula berezien agiri motei buruz (09\10\07\02\02875)
 • Enplegurako bederatzi eskualde-plan betetzeko zerbitzu-kontratuari buruz (09\10\07\02\02935)
 • Lanbidek 2011ko abenduaren 31n duen plantillari buruz (09\10\07\02\03010)
 • Lanbideren 2012ko urtarrilaren 31ko plantillari buruz (09\10\07\02\03095)
 • Lanbidek 2012ko otsailaren 29an duen plantillari buruz (09\10\07\02\03221)
 • Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarentzat orientaziorako eta eskari-zerbitzuen eskaintzarako sistema bat aztertzea, diseinatzea, garatzea eta ezartzea helburu duen kontratuari buruz (09\10\07\02\03267)
 • Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren antolaketa eta kudeaketa ereduak diseinatu eta hedatzea helburu duen kontratuari buruz (09\10\07\02\03268)
 • Kudeaketa ekonomikorako eta diru-laguntzak ordaintzeko egoera egokia garatzea helburu duen kontratuari buruz (09\10\07\02\03269)
 • Diru sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitza prestazio osagarria kudeatzeko eta beraren jarraipena eta kontrola egiteko sistema bat garatzeko kontratuari buruz (09\10\07\02\03270)
 • Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonen laneratzea baloratzen duen kontratuari buruz (09\10\07\02\03271)
 • Aurrekontu alorreko presako neurriei buruzko abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretuaren 2.3 artikuluan xedatutakoaren aurrean inkonstituzionaltasun-errekurtsoa aurkezteko idazkiari buruz (09\10\07\02\03450)
 • Lankidetza Administratiborako Aldebiko Batzordeak 2012ko apirilaren 30ean egindako bilerari buruz (09\10\07\02\03612)
 • Programako bitarteko funtzionarioen izendapenei buruz (09\10\07\02\03654)
 • Lan-orientatzaileen lan-poltsa erabili ahal izateko baimenari buruz (09\10\07\02\03655)
 • Ekonomia eta Ogasun Sailaren egitura-dekretuari buruz (09\10\07\02\03694)
 • Aurrekontu-legezkotasuneko dokumentu batzuei buruz (09\10\07\02\03712)
 • Lehiaren Euskal Agintaritzaren jarduera hasteari buruz (09\10\07\02\03772)
 • Lehiaren Euskal Agintaritzaren 2012ko aurrekontuari buruz (09\10\07\02\03773)
 • Lankidetzarako Aldebiko Batzordearen 2012ko apirilaren 30eko bilerari buruz (09\10\07\02\03823)

Interpelazioaren ondoriozko mozioa

 • Lanbideko langile publikoen hautaketa-prozesua gizarteari zabaltzeko eta gaitasun-probak egiteko eskatzeari buruz (09\11\03\00\00088)